2457 vacatures gevonden

Tekenaar infra

Utrecht - Voort

Jij bent als tekenaar infra degene die wensen en ideeën omzet naar een realistische (AutoCAD) tekening. Je stelt, samen met je (interne) opdrachtgever een planning op voor het tekenwerk en zorgt er samen met je collega’s voor dat deze planning nagestreefd wordt. Binnen deze functie kun je denken aan de volgende werkzaamheden: Het tekenen van infra, bouw en woonrijp maken en het ontwerpen van de openbare ruimteJe hebt een adviserende rol op het gebied van de civieltechnische tekeningen De projecten waar jij voor aan de slag gaat zijn zowel grote als kleinere projecten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een herinrichting van een complex verkeerspunt, het ontwerpen van een nieuwbouw wijk of herinrichting van een bedrijventerrein. De tekeningen die jij maakt zullen zowel 2D als 3D zijn.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider / besteksschrijver

Utrecht - Voort

Jij vertaalt, als werkvoorbereider / bestekschrijver wensen uit de organisatie of politiek naar een technisch ontwerp. Jij werkt, samen met je collega’s ontwerpen uit en legt dit vast in een bestek. Daarnaast wordt de nota van inlichtingen door jou verstrekt. Jij dient bij grote projecten of tijdens drukke periodes als vraagbaak voor de adviesbureaus. Als de situatie erom vraagt, stuur jij deze ook aan. Voor aanbestedingen neem jij alle vragen bij je collega’s weg, zodat er na aanbesteding voor de opdrachtnemer weinig vragen overblijven.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Uitvoerder sport en groen

Utrecht - Voort

Als uitvoerder ben jij de zelfstandige spil waar het buiten allemaal om draait. Door initiatief en daadkracht te tonen zorg je er voor dat jouw project goed en efficiënt binnen alle randvoorwaarden gerealiseerd wordt. Je bent de sociale, communicatief vaardige leider die mensen in beweging brengt en houdt. In de keet en op de bouwplaats maak je aan collega’s en onderaannemers op een prettige manier duidelijk wat je van hen verwacht. Jouw verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn: Aansturen en begeleiden van medewerkers en onderaannemersVerantwoordelijk voor het tijdig afroepen van materialen en een tijdige aan- en afvoer van al het benodigde materieel en materiaal.Het signaleren van meer- en/of minder werk en dit rapporteren aan de projectleiderHet onderhouden van contact met de opdrachtgever over de start, voortgang en het afronden van projectenVerantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de projecten De projecten waar jij mee bezig bent zijn bijvoorbeeld de aanleg, reconstrcutie en onderhoud van sportaccomodaties en groendvoorzieningen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan golfbanen, speelvelden en kunstgras sportconstructies. 

4 Juni 2019 - lees meer ...

Adviseur geotechniek

Utrecht - Voort

Jij bent als geotechnisch adviseur de specialist in het project op het gebied van de geotechniek. In nauwe samenwerking met de projectleider of tendermanager los je geotechnische problemen op en deel je je kennis. Je komt met heldere en maakbare adviezen. Jouw kennis, kunde, ervaring en creativiteit resulteren dagelijks in uitgekiende en veilige ontwerpen en adviezen. Deze ontwerpen en adviezen stel jij op binnen de randvoorwaarden van goede kwaliteit, het budget en de overeengekomen planning. Daarnaast verlies je de wensen en behoeften van de klant niet uit het oog. Als geotechnisch adviseur werk je aan civiele projecten en voeg je met jouw inbreng aan kwaliteit, inventiviteit en kennis van reken- en uitvoeringsmethodieken onderscheidende waarde toe. Je voert complexe analyses en berekeningen uit in de volledige breedte van het grond mechanische vakgebied.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Uitvoerder bronbemaling

Omgeving Utrecht - Voort

Als uitvoerder bronbemaling ben jij in een gespecialiseerd team verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende projecten die te maken hebben met grondwaterproblemen. Jouw taken als uitvoerder:  Contact onderhouden van opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciersLeidinggeven aan de bronbemalingsmedewerkersLeiden van de projecten die in uitvoering zijnInplannen van materieel en personeelVoorbereiden van bronbemalingsprojectenFinanciële afhandeling van de bronbemalingsprojectenAdministratieve afhandeling van de bronbemalingsprojecten conform de genoemde BRL’s

4 Juni 2019 - lees meer ...

Calculator

Omgeving Utrecht - Voort

Laat zien wat jij kan als calculator! Jij bent degene die de kosten voor verschillende projecten uitrekent. In samenwerking met de werkvoorbereiders en uitvoerders kom jij tot een gedegen begroting. Door jou kennis en ervaring weet je als geen ander wat er in de markt gebeurt. Voor het bepalen van de inschrijfprijs denk jij daarom mee en adviseer jij je collega's.  Jij zorgt er  voor dat de kosten omlaag kunnen, maar dat de kwaliteit op niveau blijft. Het contact met klanten, onderaannemers, adviseurs en leveranciers is hierin een belangrijk onderdeel. Je onderhoudt contact en zorgt dat alles goed op papier staat. Je werkzaamheden zijn samengevat:  Het beoordelen van offerteaanvragen en bijbehorende documentenHet onderhouden van contact met opdrachtgevers en leveranciersHet opstellen van kostprijsberekeningen en offertesHet voorbereiden van bronbemalingsprojecten

4 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider sport en groen

Omgeving Utrecht - Voort

Jij bent als werkvoorbereider sport en groen verantwoordelijk voor de voorbereiding van verschillende projecten op het gebied van groen en sport. Van voorbereider tot en met oplevering houd jij het proces in de gaten en zorg jij dat alles op rolletjes loopt. Je werkt nauw samen met de projectleider en uitvoerder en drukt je stempel op de projecten. Daarnaast ondersteun je de projectleider en uitvoering op administratief, organisatorisch en technisch vlak.  Jouw overige taken als werkvoorbereider sport en groen:  Het opzetten van een planning en werkplannenHet samenstellen van het opleverdossier en projectgerichte werkmappenJe bent verantwoordelijk voor de offertesHet onderhouden van contact met de (interne) opdrachtgeverOnderhandelen met onderaannemers en leveranciersHoeveelheden controleren en/of bepalenVerzorgen van meldingen en vergunningenSamenwerken met landschapsarchitectenAansturen van technische tekenaars, zodat het ontwerp uitvoeringsgereed wordt gemaakt door middel van werktekeningen

4 Juni 2019 - lees meer ...

Medior projectmanager civiele techniek utrecht

Utrecht - Voort

In verband met een zwangerschapsverlof zijn wij voor de gemeente Utrecht op zoek naar een gemotiveerde (medior) projectmanager. De projectmanager vormt samen met de senior projectmanager een duo dat het overall projectmanagement voert over het project Westelijke Stadsboulevard. Je stuurt samen met de senior projectmanager een kernteam aan van deelprojectleiders, adviseurs en ondersteuners. Dit team bestaat uit ongeveer 12 medewerkers. Ook werk je samen met de overige adviseurs binnen en buiten de gemeente die een bijdrage leveren aan de Westelijke Stadboulevard. In overleg met de senior projectmanager worden de taken verdeeld rekening houdend met jouw specifieke kennis en ervaring.  Werkzaamheden bestaan uit: Voorzitten of bijwonen van diverse overleggen;Aansturen en begeleiden van diverse onderzoeken behorende bij de VO-fase (bv. verkeerkundig, milieukundig, bestemmingsplan);Je stuurt op resultaat, beoordeelt resultaat inhoudelijk en coördineert het offerte en opdrachtverleningstraject;Je stuurt op voortgang van aanvragen van vergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, verkeersbesluiten ed.;Je voert voortgangsgesprekken met projectleiders en adviseurs;Je voert gesprekken met externe stakeholders;Projectbeheersing: sturen op tijd, kosten, en kwaliteit.Ondersteuning gemeente en advisering gemeentebestuur

4 Juni 2019 - lees meer ...

Landschapsontwerper

Utrecht - Voort

Voor de gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een landschapsontwerper. Idealiter heb je al enige ervaring met het ontwerpen in de openbare ruimte, maar er is ook zeker ruimte voor enthousiaste starters.  De werkzaamheden bestaan onder andere uit: Ontwerp en tekenwerk aan projecten samen met senior landschapsontwerpersHet gaat hierbij om het toonaangevend project Noordelijke Randweg Utrecht waarbij jij je met name richt op de groenzones.Daarnaast zoekt de gemeente een ontwerper met affiniteit met het maken van kaart/ en beeldmateriaal, presentaties en werkboekjes voor de werkdocumenten van de kadernota ketenaanpak Openbare Ruimte.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Toezichthouder civiele techniek bij middelgrote gemeente

Utrecht - Voort

Laat zien wat je kan als toezichthouder! Jij bent als toezichthouder bent verantwoordelijk voor het dagelijkse toezicht op de voortgang en kwaliteit van het geleverde werk. Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Het voeren van werkoverleg met uitvoerder(s) over de opdrachtUitvoeren van de besteksadministratie (dagelijks- en wekelijks)Toezien op naleving van de arbowetgeving en het vca-reglement op het werkContact met omwonenden, nutsbedrijven en belanghebbenden over de voortgang van het projectVerantwoordelijk voor de planning

4 Juni 2019 - lees meer ...

Ontwerper ondergrondse infra

Utrecht - Voort

Jij bent als ontwerper ondergrondse infra verantwoordelijk voor een degelijk ontwerp in onder andere autoCAD van verschillende grote en kleinere ondergrondse infra projecten. Jij zoekt, eventueel samen met je team, uit hoe de ondergrondse infra het beste vervangen of aangelegd wordt. Door jouw kennis van de kwaliteits en veiligheids eisen weet jij precies waar je hierbij rekening mee moet houden. Jouw belangrijkste taken op een rijtje: Ontwerpen en berekenen van de aan te leggen kabels en leidingenHet maken van VO, DO’s en schetsen in AutoCADHet uitwerken van (detail)tekeningen van kabel en leiding tracés en horizontaal gestuurde boringenEventueel opvragen van offertes

4 Juni 2019 - lees meer ...

Uitvoerder civiel

Utrecht - Voort

Als uitvoerder ben jij de zelfstandige spil waar het buiten allemaal om draait. Door initiatief en daadkracht te tonen zorg je er voor dat jouw project goed en efficiënt binnen alle randvoorwaarden gerealiseerd wordt. Je bent de sociale, communicatief vaardige leider die mensen in beweging brengt en houdt. In de keet en op de bouwplaats maak je aan collega’s en onderaannemers op een prettige manier duidelijk wat je van hen verwacht. Jouw verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn: Aansturen en begeleiden van medewerkers en onderaannemersVerantwoordelijk voor het tijdig afroepen van materialen en een tijdige aan- en afvoer van al het benodigde materieel en materiaal.Het signaleren van meer- en/of minder werk en dit rapporteren aan de projectleiderHet onderhouden van contact met de opdrachtgever over de start, voortgang en het afronden van projectenVerantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de projecten

4 Juni 2019 - lees meer ...

Projectleider civiele techniek

Utrecht - Voort

Jij bent als ervaren projectleider verantwoordelijk voor het begeleiden en sturen van een project. Jij bent het aanspreekpunt voor collega's, andere aannemers en opdrachtgever. Binnen jouw functie ben je verantwoordelijk voor. Je geeft leiding aan het proces, vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering van het project.Samen met je teams zorg jij voor een goed verloop van het project.Je stuurt de mensen buiten aan, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren  De werken waar je verantwoordelijk voor wordt, zijn divers van aard. Het gaat bijvoorbeeld om onderhoud en reconstructie van wegen, kunstwerken en riolering.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider infra

Utrecht - Voort

Jij bent er als werkvoorbereider infra voor verantwoordelijk dat de voorbereiding van zowel grotere als kleinere infrastructurele projecten tot in de puntjes wordt geregeld. Van voorbereiding tot en met oplevering houd jij het proces in de gaten en zorg jij er voor dat alles op rolletjes loopt. Alle lijntjes van een project komen bij jou als werkvoorbereider samen. Jij werkt nauw samen met de projectleider en uitvoerder en drukt jouw stempel op de interessantste projecten. Door jouw vooruitblikkende instelling lopen al je projecten op rolletjes. Voor 'buiten' zorg je dat alles gereed is en daardoor op zijn plaats valt. Voor 'binnen' zorg je dat alles netjes voldoet en wordt vastgelegd in de systemen.  Jouw overige taken als werkvoorbereider infra: Het opzetten van een planning en werkplannenHet samenstellen van het opleverdossierJe bent verantwoordelijk voor de offertesHet onderhouden van contact met de (interne) opdrachtgever

4 Juni 2019 - lees meer ...

Calculator gww

Utrecht - Voort

Laat zien wat jij kan als calculator! Jij bent degene die de kosten voor verschillende projecten uitrekent. In samenwerking met de werkvoorbereiders en uitvoerders kom jij tot een gedegen begroting. Door jou kennis en ervaring weet je als geen ander wat er in de markt gebeurt. Voor het bepalen van de inschrijfprijs denk jij daarom mee en adviseer jij je collega's.  Jij zorgt er  voor dat de kosten omlaag kunnen, maar dat de kwaliteit op niveau blijft. Het contact met klanten, onderaannemers, adviseurs en leveranciers is hierin een belangrijk onderdeel. Je onderhoudt contact en zorgt dat alles goed op papier staat. De projecten waar jij je bezig houdt zijn voornamelijk GWW-projecten. 

4 Juni 2019 - lees meer ...

Constructeur betonconstructies

Utrecht - Voort

Jij bent als constructeur het technische geweten van het project. Je werkt nauw samen met de ontwerpleider en tekenaar, zodat jullie er samen voor zorgen dat de ontwerpfase van verschillende constructieve projecten volgens planning worden opgepakt. Jij bent vanaf planfase tot realisatiefase betrokken bij het project. In planfase om te bekijken of bedachte ideeën technisch mogelijk zijn. Tijdens de realisatiefase ben jij vraagbaak en controlepost tijdens de projecten. Jouw kennis, kunde, ervaring en creativiteit resulteren dagelijks in uitgekiende en veilige ontwerpen.  Jij bent verantwoordelijk voor het ontwerp en berekeningen van betonconstructies zoals bruggen, viaducten en tunnels en geotechnische constructies zoals grondkeringen, bouwkuipen en funderingen. De werkzaamheden worden verricht op het kantoor of binnen een ontwerpteam op een projectlocatie.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Traineeship projectmanagement civiele techniek – uitvoerder

Utrecht - Voort

Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek ontwikkel jij jezelf in jouw vakgebied. Door de technische trainingen krijg jij de juiste kennis om projecten tot een succes te maken. Daarnaast verbeter je jouw persoonlijke vaardigheden en leer je hoe je deze het best kunt inzetten. De technische trainingen De trainingen worden gegeven in samenwerking met 4Building, Bewuste Bouwers, Heleco Advies & Training en EMVI-prestatiemeting. Aanbesteden & contracteren: In deze training leer je de samenhang te zien tussen de fases in het bouwproces en de uit te voeren acties. Ook kom je erachter met welke criteria de juiste bouworganisatievorm gekozen kan worden en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de contractvorm, contractvoorwaarden en aanbestedingsprocedures. Risicomanagement: Verdiep je in de stappen die doorlopen worden bij het uitvoeren van een risicoanalyse. En sla vervolgens een brug naar risicomanagement. EMVI in de theorie en praktijk: Leer aanbesteden op basis van de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI). Zo weet je de potentiële meerwaarde van de organisatie naar voren te brengen. UAV-gc: In drie trainingen kom jij alles te weten over UAV-gc. Zo weet je na de trainingen precies hoe je UAV-gc moet toepassen in de praktijk. Systems engineering Kom erachter hoe systems engineering wordt toegepast in de praktijk en ga vervolgens zelf aan de slag met een casus. Omgevingsmanagement Je leert de basis van omgevingsmanagement, zodat je invulling kunt geven aan de rol van omgevingsmanager en jouw project succesvol maakt in een (complexe) omgeving. De persoonlijke trainingen De trainingen worden gegeven in samenwerking met MV-Training & Coaching en Inizio Training. Het merk ‘IK’ Ontwikkel relevante inzichten en vaardigheden met betrekking tot jouw persoonlijke effectiviteit. En versterk je kennis van je persoonlijke drijfveren, ambities en vaardigheden. Effectief communiceren Word je bewust van hoe je communiceert en hoe je dit kunt verbeteren door beknopt je boodschap over te brengen, een ander te bevragen en feedback te geven. Persoonlijke effectiviteit Vergroot jouw kennis over je kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. En leer het beste uit jezelf te halen! Timemanagement Krijg belangrijke inzichten over hoe jij effectief je tijd kunt besteden en leer omgaan met tijdnood.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Cad tekenaar

Omgeving Woerden - Voort

Jij bent als CAD-tekenaar betrokken bij het uitwerken van verschillende civieltechnische projecten. Jij zet de wensen en ideeën om naar realistische tekeningen. Je werkt nauw samen met verschillende projectleiders en werkvoorbereiders. Je bent dus met meerdere projecten tegelijkertijd bezig. De projecten waar je mee bezig bent zijn zijn vooral civieltechnische projecten (bouw- en woonrijk maken, inbreidings- en uitbreidingsplannen), maar ook asbestprojecten en geo-projecten vallen onder jouw verantwoordelijkheid. 

4 Juni 2019 - lees meer ...

Ontwerper verkeersmaatregelen

Bodegraven - Voort

Voor een opdrachtgever in de regio Utrecht zijn wij op zoek naar een Ontwerper Verkeersmaatregelen. Samen met je collega ontwerpers worden verkeerskundige en verkeerstechnische vraagstukken uitgewerkt en omleidingen gerealiseerd. Wanneer er een groot evenement plaatsvindt ben jij de aangewezen persoon die zorgt dat het verkeer zonder hinder op zijn bestemming aankomt.  

4 Juni 2019 - lees meer ...

Inspecteur

Regio Utrecht - Voort

Wegens groei is onze werkgever op zoek naar nieuwe krachten.  Deze organisatie is gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende inspecties in de civiele techniek. Deze inspecties worden preventief, structureel, en incidenteel uitgevoerd. De functie als inspecteur is zeer afwisselend. Je komt op veel verschillende plekken in land. Dit kan variëren van gemeentelijke objecten tot complexe beweegbare bruggen. Daarnaast houd je je bezig met veel verschillende werkzaamheden zowel binnen – als buiten. Je treedt regelmatig in contact met de klant, zowel in de projectvoorbereiding als tijdens de presentatie van projectresul­taten. Met ongeveer 40 collega’s van jouw afdeling ben je bezig om de inspecties naar een nóg hoger plan te helpen.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Calculator/werkvoorbereider

Gorinchem - Voort

Als calculator/werkvoorbereider ben je de spil binnen het projectteam. Jij verwerkt alle binnenkomende relevante informatie correct en zorgt ervoor dat deze tijdig wordt gedeeld onder de (extern) betrokkenen. Jouw aanpak kenmerkt zich door een enthousiaste en doortastende wijze waarmee je efficiënt uitvoering geeft aan de invulling van het projectteam in calculatiefase. In de uitvoeringsfase ben jij de persoon die actief meedenkt en initieert in de technische en organisatorische werkvoorbereiding voor onze projecten. Voor jou geldt als uitdaging om de verschillende projectmedewerkers en (extern) betrokkenen met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Hiermee lever jij een optimale bijdrage aan een juiste calculatie en een tijdige projectuitvoering binnen het gestelde budget.

4 Juni 2019 - lees meer ...

System engineer, utrecht

Utrecht - Voort

Dit betreft een vacature voor systems engineer. In deze rol krijg je niet de kans om weg te lopen voor uitdagingen en verantwoordelijkheden. Een systems engineer houd zich bezig met het analyseren en adviseren omtrent integrale complexe projecten, projectbeheersing en systeeminrichting. Dit is een manier van werken met een grote impact op projectorganisaties waaraan je ondersteuning verleent en aansturing geeft. Je kan worden ingezet tijdens tenders en projecten bij het opstellen van contracten voor opdrachtgevers. Naast je projectwerkzaamheden verwachten wij dat je een actieve bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van systems engineering binnen deze organisatie.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Projectleider utiliteitsbouw

Rosmalen - Voort

Als projectleider ben je eindverantwoordelijke voor een goed resultaat. Bij onze opdrachtgever betekent dat een veilige bouwplaats, een tevreden opdrachtgever en eindgebruiker en financieel op orde. Met je mensgerichte wijze van leidinggeven zorg je ervoor dat de voorwaarden in het team optimaal zijn, zodat de teamleden excelleren in hun prestaties. Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers, co-makers en leveranciers op een dusdanige wijze dat zij dat stapje extra voor je willen zetten. En optimaliseren; dat is jouw natuur. Jij bent niet bang knelpunten bloot te leggen en je stuurt er actief op dat deze worden opgelost daar waar de verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk ligt. Dit alles leidt tot het effectief en efficiënt verlopen van het gehele bouwproces, van voorbereiding tot na oplevering. Kortom, je hebt een sleutelpositie op projectniveau in je team en richting externen, maar ook zeker in de totale organisatie. Met veel vrijheid en ruimte voor initiatief draag jij zorg voor de invulling van onze slogan ‘meer dan bouwen’.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Ervaren werkvoorbereider bouw

Eindhoven - Voort

Onze opdrachtgever is op zoek naar een werkvoorbereider die initiatiefrijk is en projectmatig goed is onderlegd. De afdeling werkvoorbereiding draagt zorg voor het voorbereiden, organiseren en coördineren van alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor een efficiënte uitvoering. Jij verzorgt de werkinstructies, materieelvoorziening, maakt technische berekeningen en calculaties en offertes ten behoeve van de lopende projecten.  Kortom: jij verzorgt het gehele traject rondom werkvoorbereiding en calculaties. Daarnaast houd jij je bezig met: Het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van collega’s en opdrachtgevers;Het uitvoeren van diverse relevante technische berekeningen, calculaties en opstellen van offertes;Het vaststellen van de optimale productiemethode, materiaalkeuze en doorberekeningen van bewerkingstijden;Je bent betrokken vanaf het ontwerptraject tot aan de uitvoeringsfase en alles wat daarbij komt kijken;Mogelijkheid tot het oppakken van een managementrol;Het zorg dragen voor een tijdige beschikbaarheid van de juiste materialen en onderdelen.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Trainee bim in eindhoven

5614BD - Voort

Als trainee BIM in omgeving Eindhoven ga jij aan de slag met het modelleren van projecten vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering. Dit doe je volgens het BIM protocol van jouw opdrachtgever. Dit protocol gebruik je ook voor de controle van modellen van externe partijen. De focus ligt hierbij op de volledigheid en juistheid van de modellen. Een goede communicatie met collega’s, klanten en adviseurs is een belangrijk aspect van je werk. Met de traineeship BIM leer jij alles over de BIM methodiek en hoe je hiermee werkt. Word een specialist in onder andere Revit Architecture, IFC en Revit Bouwkundig Content Creation! Of verdiep je in Revit, IFC, 3D modellen, Navisworks en BIM360. Zo kan jij je als trainee verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Filteren