3811 vacatures gevonden

Contractmanager Infrastructureel project

Amsterdam - Kracht Recruitment

Onze opdrachtgever is als advies- en ingenieursbureau ingeschakeld als specialist op een groot integraal project. De complexiteit van het project neemt toe en de beheersing ervan wordt steeds belangrijker. Dit team houdt zich bezig met het opstellen van de contracten en het aanpassen en adviseren t.b.v. de geïntegreerde contracten die van toepassing zijn bij dit grote project. Daarnaast houd je je bezig met aanbestedingsbegeleiding en systeemgerichte contractbeheersing (SCB) voor de uitvoering van de verschillende (infrastructurele) werkzaamheden. We denken mee in wat voor soort contract het best passend is bij het uit te voeren werk en vervolgens, wanneer het werk in de uitvoeringsfase komt, controleren we de (onder)aannemer. We zoeken iemand die zich in deze fasen zich thuis voelen. In deze functie moet je nieuwsgierig zijn naar alles wat er in het project speelt, sterk zijn in de interdisciplinaire samenwerking met diverse specialistische professionals en communicatief sterk zijn.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Projectvoorbereider Bouw

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Projectvoorbereider ben je mede verantwoordelijk voor het voorbereiden van verschillende projecten. Het werken met Lean en BIM speelt een belangrijke rol binnen jouw functie. Je voert onder andere de volgende functies uit zonder de wensen en behoeften van de opdrachtgever uit het oog te verliezen: - Op een kostenbewuste manier inzicht creëren in de behoefte van materialen; - Het bestellen van de materialen en het opstellen van het inkoopoverzicht; - Het adviseren van projectleiders omtrent de mogelijke leveranciers/onderaannemers; - Bouwplannen werk je uit tot gedetailleerde werkschema’s; - Afstemmen van de planning met het bouwteam, onder andere in de bouwvergadering; - Beoordelen van de tekeningen op maatvoering en realiseerbaarheid; - Het proactief signaleren van verbeteringsmogelijkheden; - Zorg dragen voor een actueel en compleet projectdossier.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Projectontwikkelaar Senior

's-Hertogenbosch - Kracht Recruitment

Als Senior Projectontwikkelaar ben je mede verantwoordelijk voor de volgende taken: - Jij bepaalt de business case omtrent strategie, product, doelgroep en prijs - Je zorgt voor een ontwerp dat commercieel en rendabel is - Je geeft leiding aan het ontwikkelteam - Het adviseren van de directie en zorgt voor verslaglegging van alle fasen - Je onderhoudt intern contact met andere ontwikkelaars, directie, ontwerpers, kopers begeleiding, commercie en het ontwikkelteam en extern met (potentiële) opdrachtgevers en partners

31 Juli 2020 - lees meer ...

Senior Uitvoerder Utiliteitsbouw

's-Hertogenbosch - Kracht Recruitment

Als Senior Uitvoerder ben jij de eindverantwoordelijke op de bouwlocatie. Je geeft direct leiding aan alle betrokkenen op locatie en zorgt ervoor dat het bouwproces goed verloopt. Daarnaast borg je de kwaliteit en de veiligheid op de bouwplaats. Deze Turnkey bouwer hecht er veel waarde aan dat jij al in het ontwerptraject meedenkt over de uitvoering van de bouwprojecten. Je zult dus voor nieuwe projecten regelmatig op kantoor te vinden zijn om daar samen de strategie te bepalen wat betreft bouwtechnieken en methodieken. De bouwprojecten worden steeds uitdagender en complexer, daarom kan het in de toekomst voorkomen dat er meerdere uitvoerders op een project worden ingezet. Mocht je de stap ambiëren richting hoofduitvoerder dan liggen hier dus mogelijkheden voor bij deze organisatie. 

31 Juli 2020 - lees meer ...

Junior Kostendeskundige

's-Gravenhage - Kracht Recruitment

Als Kostendeskundige zorg jij voor de financiële verslaglegging en beheersing van de kosten van een bouwproject. Deze werkzaamheden zijn erg divers, te denken valt aan advies op het gebied van bouwkosten tijdens de ontwerpfase van projecten. Binnen deze functie stel je integrale ramingen en kostprijsbegrotingen op om vanuit hier een economisch verantwoorde aanbieding op te kunnen stellen. Je rapporteert aan de manager van het desbetreffende project. Taken van een Kostendeskundige zijn onder andere: - Maken van kostenramingen in de SO, VO en DO fase; - Opstellen van calculaties voor diverse projecten; - Ontwerpen reconstructies; - Beoordelen van ontwerpen en bestekken; - Risicoanalyses en kansberekeningen; - Verdedigen van begrotingen en investeringsvoorstellen.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Senior Projectontwikkelaar

Den Bosch - Kracht Recruitment

Als Senior Projectontwikkelaar bij dit innovatief ontwikkelend bouwbedrijf krijg jij de ruimte en middelen om de meest complexe projecten naar eigen inzicht op te pakken. Denk hierbij aan binnenstedelijke (her)ontwikkelingen in zowel woning -als utiliteitsbouw. Je werkt daarbij nauw samen met de Directeur Projectontwikkeling. Naast de verantwoordelijkheid voor je eigen projecten ben je ook nauw betrokken bij nieuwe acquisities en de meerjarige groeistrategie op gebied van projectontwikkeling van de onderneming. Vanuit jouw helikopterview stuur jij projecten tot een succesvol eind. Taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen zijn de volgende: - Acquireren van grondposities; - Verwerven en aankopen van de bouwgrond; - Overleggen en onderhandelen met bevoegd gezag en stakeholders; - Bepalen en vertegenwoordigen van een ontwikkelingsstrategie; - Ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie; - Opstellen van locatie studies; - Opstellen en bewaken van ambitieuze exploitaties; - Omgevingsmanagement; - Verzorgen van complexe vergunningentrajecten; - Begeleiden van het ontwikkelproces met rendement en voortgang als uitgangspunt.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Calculator schilderwerk

's-Gravenhage - Centerpoint Rotterdam

Met jouw kennis en ervaring laat jij op het gebied van calculaties niets aan het toeval over. Gedurende de projecten zal jij verantwoordelijk zijn voor het maken van kostprijsberekening, het doorrekenen van scenario’s, het verzorgen van onderhoudsbegrotingen en voor het maken van nacalculaties. Daarnaast doe je ook inspecties, inventarisatie hoeveelheden (schades) en inmeten. Kennis van en ervaring van IBIS-TRAD zou je helpen deze functie snel eigen te maken. Als calculator schilderwerken bezoek je ook de projecten, zodat je ter plaatse werken kan opnemen.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Projectleider Planmatig Onderhoud.

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als projectleider planmatig onderhoud, werk je nauw samen met onze contractpartners en zorg je voor het uitvoeren van het contractonderhoud. Je controleert de technische staat van de gebouwen en signaleert technische gebreken. Je controleert werkzaamheden van de contractpartners op de geleverde resultaten en je bespreekt regelmatig de kwaliteit van de dienstverlening.  

31 Juli 2020 - lees meer ...

Bouwkundig Calculator.

Regio Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als bouwkundig calculator werk je aan diverse woningbouw of utiliteitsbouw projecten van nieuwbouw tot renovatie. Jij bepaald met behulp van Ibis Trad de kostprijzen en stelt de begrotingen op. Je bestudeert nauwkeurig het bestek en alle tekeningen en stelt de juiste vragen en indien mogelijk kom je met alternatieven en geef je advies. Je controleert het meer en minderwerk en ben je betrokken bij de uitvoering van het project.  

31 Juli 2020 - lees meer ...

Bouwkundig Klantadviseur

Amersfoort - Centerpoint Utrecht

Jij bent het eerste aanspreekpunt voor alle bouwtechnische vragen en inventariseer je telefonisch de situatie. Je stelt constant controle vragen en zo probeer je de vraag achter de vraag te herleiden.   De vragen die je krijgt zijn divers en soms complex van aard, je zoekt voor de klant uit wat de mogelijkheden zijn en geeft daarover advies. Vragen die je kunt verwachten gaan over omgevingsvergunning, bouwbesluit, het verduurzamen van de woningen, energie label, normeringen en bouwgebreken. 

31 Juli 2020 - lees meer ...

Projectleider Junior Bouwprojecten

Den Bosch - Kracht Recruitment

Als projectleider Junior draag je samen met de teamleden zorg voor een tijdige en correcte afwikkeling van de aangenomen projecten. Je bewaakt de voortgang, stuurt inspecteurs aan en handelt gericht op de wensen en behoeften van de klant. Je voert onder andere de volgende taken uit: - Contacten onderhouden met architecten, gemeenten, constructeurs, opdrachtgevers - Bijwonen / voorzitten bouwvergaderingen / werkoverleggen - Aansturing van uitvoerder en werkvoorbereiders - Kostenbewaking - Controle van bestek, verkoop en werktekeningen - Maken van offertevergelijken - Controle van tekeningen van onderaannemers en leveranciers - Maken en bewaken van planningen en leveringsschema's

31 Juli 2020 - lees meer ...

Werkvoobereider Calculator planmatig en groot onderhoud.

VEENENDAAL - Centerpoint Utrecht

Als zelfstandig werkvoorbereider calculator ben je verantwoordelijk voor uiteenlopende renovatie projecten. De projecten kunnen bestaan uit het seriematig renoveren of het aanbrengen van energetische verbeteringen aan de buitenschil van de woningen.  Je bent niet alleen betrokken bij de buitenschil van de woning, maar ook bij de renovatie en of planmatig onderhoud van het comfort in de woning door vernieuwing van keuken, badkamer en toilet.  Dagelijks ben Je druk in de weer met tal van calculaties, projectvoorbereiding, planning en het bestellen van de benodigde materialen, je hebt meerdere projecten te gelijk onder je hoede.  Gedurende het project werk je nauw samen met de uitvoerder en projectleider en waar nodig spring je bij.  

31 Juli 2020 - lees meer ...

Projectleider Junior Aannemerij

Eindhoven - Kracht Recruitment

Als projectleider Junior draag je samen met de teamleden zorg voor een tijdige en correcte afwikkeling van de aangenomen projecten. Je bewaakt de voortgang, stuurt inspecteurs aan en handelt gericht op de wensen en behoeften van de klant. Je voert onder andere de volgende taken uit: - Contacten onderhouden met architecten, gemeenten, constructeurs, opdrachtgevers - Bijwonen / voorzitten bouwvergaderingen / werkoverleggen - Aansturing van uitvoerder en werkvoorbereiders - Kostenbewaking - Controle van bestek, verkoop en werktekeningen - Maken van offertevergelijken - Controle van tekeningen van onderaannemers en leveranciers - Maken en bewaken van planningen en leveringsschema's

31 Juli 2020 - lees meer ...

Projectmanager U-Bouw

Tilburg - Kracht Recruitment

De ontwikkelingen in de markt veranderen de functieprofielen van veel werknemers in het hoger kader van de bouwwereld. Onze opdrachtgever is zich hier sterk van bewust en is op zoek naar de Projectmanager van nu. Deze Projectmanager staat heel dicht bij de klant, is leidinggevende over een groot team en hét aanspreekpunt voor alle stakeholders van een project. Je bent het gezicht van het bedrijf voor een gedeelte van haar projecten, je houdt actief contact met bestaande en potentiële klanten en kunt met jouw kennis en overtuigingskracht een onderscheidend en van meerwaarde zijn voor het binnenhalen van nieuwe projecten. Taken van de Projectmanager integrale bouwcontracten zijn: - Volledig verantwoordelijk voor de volledige realisatie van projecten vanaf contractvorming - Intensief klantcontact en onderhouden van relaties met verschillende stakeholders - Leidinggeven aan een groot team tijdens verschillende bouwkundige projecten - Creëren van en het streven naar een overeenkomend gezamenlijk belang voor alle contractpartijen - Contractmanagement, rapporteren, planning en controle, signaleren van afwijkingen - Zorg dragen voor kwaliteit en veiligheid

31 Juli 2020 - lees meer ...

Kostendeskundige bouw

Delft - Kracht Recruitment

Als Kostendeskundige stel je integrale ramingen en kostprijsbegrotingen op en leg je de basis van een economisch verantwoorde aanbieding. Dit geldt zowel voor de realisatie van een object als voor het onderhoud ervan. Ook toets je de haalbaarheid van diverse klantaanvragen en de technische maakbaarheid van projecten. Overige taken zijn: - Het voeren van relatiebeheer (en acquisitie) - Beoordelen van ontwerpen en bestekken - Berekenen en opstellen van kostprijzen - Opstellen van kostenramingen, in alle fases van het bouwproject

31 Juli 2020 - lees meer ...

Constructeur Civiele Techniek

Zwolle - Kracht Recruitment

Als Constructeur Civiele Techniek bij dit innovatieve advies- en ingenieursbureau houd jij je bezig met het ontwerp en de berekening van de constructie voor een groot infrastructureel project. Daarbij houd je altijd rekening met de technische haalbaarheid van de constructies en zie je toe dat deze ook tijdens de realisatie wordt gewaarborgd. Verder heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: - Ontwerpen van civiele/infrastructurele werken; - Berekenen van diverse constructies en het maken van calculaties; - Bewaken van de technische haalbaarheid; - Voeren van overleg en zorgen voor afstemming tussen alle betrokken partijen; - Blijft op de hoogte van de nieuwste innovaties en ontwikkelingen en weet deze in je ontwerpen te verwerken; - Levert ondersteuning en advies bij de uitvoering en realisatie.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Assetmanager Wegen

Zwolle - Provincie Overijssel

Ga jij onze assetmanagementprocessen verder ontwikkelen? Assetmanager Wegen 36 uur | Zwolle De provincie Overijssel wil haar wegen zo efficiënt en optimaal mogelijk beheren en onderhouden. Thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid, veiligheid en informatiebeheer spelen een belangrijke rol in de onderhoudsstrategie. De vraagstukken pakken wij op met onze assetmanagementwerkwijze. Ben jij degene die graag deze uitdagingen aanpakt en die onze collega’s stimuleert in het verder ontwikkelen van onze assetmanagementprocessen? Reageer dan op deze functie! Wat ga je doen Als assetmanager ben je verantwoordelijk voor de sturing op onze assetmanagementprocessen. Je stelt prioriteiten en je zorgt voor de juiste procesaanpak. Je bent sparringpartner voor de experts en stimuleert een goede samenwerking intern en met stakeholders. Je zet je collega’s in hun kracht en maakt keuzes wanneer dit nodig is vanuit jouw rol. Voor je teamleider en de programmamanager ben je het aanspreekpunt op de voortgang van alle actielijnen. De assetmanager werkt planmatig en is verantwoordelijk voor het jaarlijks actualiseren van de meerjarenopgave voor de provinciale wegen (inclusief bermen en installaties). Je maakt je afwegingen op basis van de prestaties, risico’s en kosten. Je ontvangt van de verschillende experts informatie uit inspecties en instandhoudingsplannen, en bundelt dit tot een meerjarenopgave die je afstemt met de assetmanager voor de kunstwerken en vaarwegen. Je adviseert de programmamanager die de programmering vaststelt. Je monitort en evalueert de netwerkprestaties van de provinciale wegen. Je bepaalt samen met de beleidsmedewerkers op welke manier de assets steeds beter kunnen bijdragen aan het bereiken van de provinciale doelen. Daarover weet je helder adviezen te formuleren richting het management. Je bent verantwoordelijk voor het assetmanagementplan wegen en adviseert bij strategische beleidsdocumenten. Je komt terecht in het team Ontwikkeling en Expertise. Dit team bestaat uit circa 40 collega’s die werken aan het uitvoeren en verbeteren van de onderhoudsstrategie voor alle provinciale infrastructurele assets. In het team zitten de verschillende assetspecialisten, beleidsmedewerkers, juristen en vergunningverleners van onze eenheid. We zoeken een collega voor 36 uur per week.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Werkorganisator | Dagelijks Onderhoud

Utrecht - Building Heroes

Als Werkorganisatie Dagelijks Onderhoud behoren de volgende taken tot jouw verantwoordelijkheid: Verwerken van opdrachten in onze systemen;Plannen van binnengekomen opdrachten bij de vakmannen;Uitbesteden van opdrachten bij onderaannemersFacturen van opdrachten verwerken;Het eigen systeem maar ook die van de opdrachtgever up-to-date houden;Opdracht datum en facturen bij onderaannemers navragen; Vragen beantwoorden van bewoners en opdrachtgevers.Kortom, jij bent de schakel tussen de opdrachtgevers, vaklieden en bewoners. Dit zijn de partijen waar jij rekening mee houdt. Jij weet feilloos wat er gedaan moet worden, hoeveel tijd dat gaat kosten en waar je problemen kunt voorkomen. 

31 Juli 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider | Utiliteits- en Woningbouwprojecten

Omgeving 's-Hertogenbosch - Building Heroes

In jouw rol als Werkvoorbereider ga je aan de slag in een enthousiast team dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de technische en organisatorisch werkvoorbereiding van projecten. het is aan jou om een optimale en tijdige projectuitvoering aan te leveren. Natuurlijk tegen minimale kosten. Dit betekent dat je zorgt voor effectieve én efficiënte werkmethoden en aanvullend advies geeft over mogelijk alternatieve en optimalisaties. Daarnaast ben jij de aangewezen persoon die het werk toetst, zoals aan de contractstukken, kwaliteitswetgeving als veiligheid en milieu. Je houdt je ook bezig met het uitwerken en monitoren van projectplanning en werkplannen. Kortom, je bereidt het werk voor zodat het proces op de bouw ongestoord kan plaatsvinden. 

31 Juli 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Bouw | Utilitaire Woningbouw

Regio Eindhoven - Building Heroes

Jij valt meteen met je neus in de boter: jouw eerste project als Werkvoorbereider Bouw wordt een uitdagend utilitair woningbouwproject. Samen met het projectteam, bestaande uit een projectleider, hoofduitvoerder, uitvoerder, assistent uitvoerder en jouw collega werkvoorbereider, ga jij 120 studentenappartementen realiseren.Met je bouwteam realiseer je als Junior Werkvoorbereider Bouw uitdagende nieuwbouw- (utiliteit- en woningbouw), renovatie- en verduurzamingsprojecten. Jij bent verantwoordelijk voor de gehele technische coördinatie en uitwerking van ontwikkeling tot en met realisatie. Als Werkvoorbereider kan jij goed samenwerken met meerdere interne afdelingen en weet jij de juiste prioriteiten te stellen. Jij schakelt als Werkvoorbereider Bouw actief met alle betrokken partijen!

31 Juli 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Dagelijks Onderhoud | Bouw

Beverwijk - Building Heroes

Een enorm tof en dynamische rol bij een organisatie waar de mens de kracht is van de organisatie. Als Werkvoorbereider Dagelijks Onderhoud detecteer jij snel problemen en steunt de bewoner in het oplossen van het probleem. Daarbij verzorg jij bij elk vraagstuk de benodigde voorbereiding. Wat is het probleem? Hoelang duurt het oplossen? Hoe hoog is de nood? Wie plan je in? De vragen zijn hetzelfde, maar de antwoorden zijn elke dag verschillend! Als Werkvoorbereider Dagelijks Onderhoud ben jij een kei in het oplossen van problemen, plannen, communiceren met bewoners en het samenwerken met collega's.Als Werkvoorbereider Dagelijks Onderhoud kan jouw werkdag er als volgt uit zien: De bewoner belt met een vraagstuk waarbij jij het eerste aanspreekpunt bent voor de bewoners. Vervolgens met jouw bouwkundige kennis schaal jij het probleem in. Daarna plan jij de nodige timmerlieden in en bewaak jij de kwaliteit. Samen met het team ben jij verantwoordelijk voor de facturatie.Bovendien zal jij met plezier naar werk gaan en de dag afsluiten met een glimlach.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Woning- & Utiliteitsbouw

Apeldoorn - Building Heroes

In deze functie, ben je een belangrijke spil in het team en vervul je twee belangrijke rollen, te weten: BIM-coördinator en Medior Werkvoorbereider. In de rol van BIM-coördinator stuur en bewaak je het proces rondom engineering en realisatie, waarbij je modellen toetst op kwaliteit, compleetheid en technische uitvoerbaarheid en zet hiervoor acties uitzet. Je bent in deze rol de verbinder en regelaar rondom alle data binnen het project waarbij het model centraal staat. Hierin is het van belang dat je in staat bent om alle koppelingen tussen de verschillende partijen en programmatuur optimaal te laten verlopen.Daarnaast vervul je ook de rol van Medior Werkvoorbereider. In deze rol ben je bezig met alle voorbereidende werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan: inkoopvoorbereiding, tekenwerk, coördinatie NUTS etc. Uiteraard word je geacht deze werkzaamheden uit te voeren binnen de gestelde planning en budgetten.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Woningbouw

Roosendaal - Building Heroes

Als Werkvoorbereider Woningbouw tref jij de juiste voorbereidingen voor alle projecten. Dit kunnen meerder projecten tegelijkertijd zijn. Als Werkvoorbereider Woningbouw houd jij je bezig met het vertalen van ontwerp naar een overall planning. Dit doe je, in overeenstemming met je projectteam, zodanig dat het bouwplan is uitgewerkt in concrete doelstellingen, planningen, benodigde middelen, inkoop, budgetten en oplevering van eindresultaten. Jij zorgt er voor dat jouw projecten lopen zoals ze zouden moeten lopen.Met jouw passie voor (woning)bouw draag jij zorg voor de voorbereiding, planning en begeleiding in zowel het voortraject als de realisatiefase van de projecten. Je bent een onmisbare schakel in het bouwteam, weet jouw collega werkvoorbereiders aan te sturen, stemt de klantvraag af met de opdrachtgever en voert regie over de onderaannemers en leveranciers.Jouw functie als Werkvoorbereider Woningbouw mag jij uitoefenen vanuit het gave nieuwe kantoor in Roosendaal. Buitenom jouw vaste werkplek op kantoor ben jij uiteraard ook regelmatig te vinden op de bouwplaats.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Woningbouw | Construction Class of 2020

Regio Utrecht - Building Heroes

Goed werk betekent automatische goede voorbereiding. Zeker als het gaat om woningbouwprojecten. Vandaar dat werkvoorbereiders essentieel zijn bij een project. In de rol van werkvoorbereider zorg je dat alles klopt en stuur je aan waar nodig. Je komt dus in aanraking met alle activiteiten op de bouwplaats.Jouw rol uitgelegd: Je zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt, dit zal je voornamelijk achter de schermen doen. Denk aan dat de spullen op tijd geleverd worden, de materialen kloppen en dat je team zich houdt aan planning en budget. Je werkt mee aan een project met 126 vrijsector huurappartementen en 150 studio’s. Ze noemen je ook wel de spil van het team. Je stuurt je collega’s aan, controleert tekeningen, maakt verslagen en natuurlijk voorbereidingsplannen. Je zet daar de standlijnen in. Kortom, jouw taak is om de voortgang van het project nauwlettend in de gaten te houden. Secuur zijn is in deze rol dus extra belangrijk. Naast het controleren, ben jij ook in gesprek met onderaannemers en leveranciers om tot de beste prijs te komen voor materialen en diensten. Ook overleg je met de uitvoerder over de logistieke planning van nieuwe vrachten. BIM speelt in dit alles ook een onderdeel, aan jou om dit verder te ontwikkelen.

31 Juli 2020 - lees meer ...

Medior Calculator | Onderhoud

Flevoland - Building Heroes

Ben jij graag de spilfunctie als het gaat om het verwerven van projecten? Top! Dan past deze rol als Calculator bij ons opdrachtgever perfect bij jou. Jij houdt je namelijk bezig met onderhoud, reparatie- en mutatieonderhoud, renovaties en groot onderhoud projecten. Een ruim aanbod dus. Samen met jouw bouwteam ben je onder andere verantwoordelijk voor het:Berekenen en bepalen van de kost- en verkoopprijs van het werk; Maken van ramingen en begrotingen en deze toelichten; Beoordelen van offertes en het maken van planningen; Vertalen van de wensen en behoeften ten aanzien van vastgoed in een calculatie; Onderhouden van het contact met intern én externe partijen. 

31 Juli 2020 - lees meer ...

Filteren