3766 vacatures gevonden

Uitvoerder Wegen

Eindhoven, Nederland - Voort

Je komt te werken als uitvoerder in de wegenbouw binnen voornamelijk kleinere kleinere projecten. Je bent verantwoordelijk voor het goede verloop en hebt de touwtjes in handen. Belangrijk is dat het werk wordt uitgevoerd volgens het bestek, de planning en het budget. Daarnaast is het administratieve aspect erg belangrijk en leg je alles goed vast. 

19 Maart 2020 - lees meer ...

Projectmanager E

Leeuwarden - Voort

Als Projectmanager zorg je dat de opdrachtgever haar projecten ten behoeve van het uitbreiden of aanleg van kabels en leidingen tijdig heeft voorbereid en uitgevoerd. Je overlegt regelmatig met verschillende stakeholder om kansen voor Liander te ontdekken. Welke projecten spelen en wat moet de opdrachtgever hiervoor doen? Zodra de projecten concreet worden beleg je de voorbereiding bij één van de Engineers in jouw team, waarbij je stuurt op kosten, tijdigheid en kwaliteit. Vanaf de intake tot de afronding van infrastructurele projecten voel jij je verantwoordelijk voor de voortgang. Risico's signaleer je en los je op, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Je coördineert in de werk-keten doorlopend meerdere projecten en stuurt een team aan van Engineers en Uitvoerders. Zij bereiden de projecten technisch en inhoudelijk voor en zorgen voor de juiste uitvoering waarna jij overkoepelend alles coördineert.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Engineer E

Leeuwarden - Voort

Als Engineer E ben je verantwoordelijk voor een nauwkeurige voorbereiding van de projecten m.b.t. elektra. In deze functie ontwerp jij voor verschillende projecten: reconstructies, uitbreidingen en saneringen. Binnen de functie Engineer E bereid je het project van A tot Z voor en ben je verantwoordelijk voor volledige uitvoering en afronding van het project.  Jij zorgt onder andere voor: Tracé bepaling;Aanvraag van de vergunningen;Maken van de tekeningen;Maken van financiële voorcalculatie; Reserveren van benodigde materialen. Als Engineer E controleer je achteraf de resultaten en zorg je dat het project zo snel mogelijk wordt afgerond. Door contact te hebben met collega's en externe partijen behaal jij de opgestelde doelstellingen. Je overlegt met uitvoerders, zorgt voor een strakke planning en je werkt aan meerdere projecten tegelijk. Na afronding van het project evalueer je de werkzaamheden en kosten. 

19 Maart 2020 - lees meer ...

Calculator wegenbouw

Helmond - Voort

Als Calculator GWW stel je de kostprijsbegrotingen op en adviseer je op prijstechnisch gebied. Je vraagt offertes aan en onderhandelt met leveranciers en onderaannemers. Je maakt begrotingen ten behoeve van meer- en minderwerk en je neemt deel aan aanbestedingsprocedures. Je hebt de financiële verantwoordelijkheid over de projecten. Verder maak je deel uit van een multidisciplinair projectteam dat nauw samenwerkt. Taken en verantwoordelijkheden: Beheren calculatie documentenHoeveelheden controleren en/of bepalenVerzorgen van inschrijvingsvereistenBezoeken van werklocatieOpstellen van vragen voor inlichtingenOnderzoeken van alternatievenInventariseren van raakvlakken, risico’s en kansenOpvragen en vergelijken van offertes (leveranciers en onderaannemers)Calculeren van de kostprijsVerzorgen en controleren van inschrijvingen en offertesInput leveren voor EMVI-plannenOpstellen van faseringen en planningenAnalyseren van contracteisen (UAV-GC) - Opzetten van object- en begrotingsstructuren (UAV-GC) Overdragen van kennis en inzicht van calculatie naar werkvoorbereidingContacten onderhouden met interne en externe klanten

19 Maart 2020 - lees meer ...

Technicus Operationele Techniek

Leiden - Voort

Onderdeel van je werkzaamheden zijn: Maintenance;Commissioning bij nieuwbouw- / renovatieprojecten;Verhelpen en analyseren van storingen;Opstellen en verrichten van speciale metingen aan meetopstellingen;Rapporteren van verrichte werkzaamheden;Proactief meedenken om installaties beter te laten functioneren;Naast algemene werkzaamheden leiden we je op tot specialist voor een bepaalde discipline afhankelijk van vooropleiding en interesse.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Vakgroephoofd Milieu

Herten, Nederland - Voort

De vakgroep Milieu bestaat op dit moment uit 17 personen. Binnen de vakgroep zijn specialisten werkzaam op onder andere de vakgebieden bodem, akoestiek, externe veiligheid, luchtkwaliteit, milieuzonering, stikstofdepositie en geur. Vanuit de vakgroep worden werkzaamheden verricht voor industrie, overheid en projectontwikkeling. In de rol van vakgroephoofd worden zowel strategische, tactische en operationele vaardigheden van je verwacht. Je bent in staat om strategie en beleid pragmatisch en slagvaardig te vertalen naar de praktijk. Van jou wordt ook verwacht dat je een visie hebt over de marktontwikkelingen en je weet deze op pragmatische wijze te vertalen naar een ontwikkelplan voor de vakgroep. Je bent verantwoordelijk voor een goed lopende vakgroep Milieu op zowel financieel, technisch als op organisatorisch vlak. De ontwikkeling van de vakgroep en de medewerkers is essentieel om klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers doen wat ze leuk vinden en in hun Kragt staan. De persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, alsook de vakinhoudelijke ontwikkeling zijn voor ons belangrijk en dragen bij aan onze missie ‘de Kragt van Vertrouwen’. Je neemt de lead in de acquisitie en het relatiebeheer voor de vakgroep en neemt daarbij de andere vakgroepen binnen Kragten mee. Samen met je collega’s, maar ook zelfstandig vanuit je eigen netwerk, verwerf je opdrachten voor de vakgroep. Van een aantal grotere (multidisciplinaire) projecten ben je zelf projectleider of ben je als senior adviseur betrokken vanuit jouw kennis en ervaring.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Projectleider wegen

Eindhoven, Nederland - Voort

- Je bent een proactieve schakel tussen het management en de operationele medewerkers; - Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering volgens de afgesproken eisen, begrotingen, kwaliteit en tijdsplanning; - Je geeft leiding aan projectteams voor kleinere en grote projecten; - Je speelt in op de afspraken rondom tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie; - Je bent gedreven en communicatief sterk; - Je bent goed in het onderhouden van contacten met de klant en stakeholders.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Heythuysen, Nederland - Voort

Als specialist ruimtelijke ordening wordt dagelijks om jouw kennis en advies gevraagd. Je krijgt vanuit verschillende klanten vragen over complete herzieningen tot afwijkingen van het bestemmingsplan. Door de complexiteit in deze sector wordt om jou creativiteit, kennis en alertheid gevraagd.  - Opstellen van ruimtelijke kaders; - Analyseren van ruimtelijke situaties, het maken van inrichtingsvoorstellen en het opstellen van landschappelijke inpassingsplannen; - Ontwikkelingen realiseren; - Schrijven van ontwikkeling- en herontwikkelingsplannen. 

19 Maart 2020 - lees meer ...

Assistent Projectleider Bouwmanagement

Rijssen - Voort

Als Assistent Projectleider bewaak je het budget, de planning en de kwaliteit van diverse projecten. Je bent betrokken bij het bouwproject vanaf de voorbereiding tot aan de oplevering. Je werkt hierbij intensief samen met de projectleider, werkvoorbereiding, productie en externe betrokkenen. Tevens onderhoud je contact met opdrachtgevers over de voortgang van het project en neem je deel aan bouwvergaderingen. In eerste instantie 

19 Maart 2020 - lees meer ...

Teamleider/Serviceleider Woningbouw

Geffen, Nederland - Voort

In de zelfstandige rol van Teamleider Service Woningbouw ben je verantwoordelijk voor het volledige servicetraject van de gerealiseerde woningen en het vastgoed in eigen beheer. Het team (van 2 medewerkers) dat jij aanstuurt zorgt voor het correct en tijdig oplossen van de servicemeldingen. Klantvriendelijkheid staat hierbij centraal, door goede communicatie zorgt jouw afdeling ervoor dat onze klanten, tevreden klanten zijn. Het is jouw taak om de servicemeldingen te coördineren. Je krijgt in je rol met name de complexe servicemeldingen op je bordje en weet jij vanuit jouw (bouw)kennis en ervaring adequaat te handelen naar leveranciers of partners. Jij adviseert directie over bepaalde meldingen. Om onze klanten maximaal te faciliteren hebben wij een 24-uur service beschikbaar. Jij bent, afwisselend met andere collega’s, de back-up voor het callcenter (volgens een vast rooster, 1 à 2 weken per maand). Tot slot ben jij ook bezig om de afdeling te verbeteren door slimmer/efficiënter te werken bijvoorbeeld door slimme aanpassingen door te voeren in ons softwarepakket.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Onderhoud & Renovatie

Ekkersrijt, Son, Nederland - Voort

Voor een werkvoorbereider Bouw bij onze opdrachtgever is geen dag hetzelfde. Dat komt niet alleen omdat je te maken hebt met verschillende klanten en projecten. Ook je eigen werkzaamheden zijn zeer divers; je bedenkt technische oplossingen, bestelt materialen, regelt onderaannemers en maakt planningen. Jij zorgt ervoor dat alle werkzaamheden op de bouw tot in de puntjes zijn voorbereid en dat de administratie altijd op orde is. Je hebt veelvuldig overleg met de klant, de projectleider, en het uitvoeringsteam. Je bent eigenlijk een regelneef die de voorwaarden schept voor de uitvoering. Je bent een onderdeel van een team van loyale en vakkundige collega’s die graag voor elkaar klaar staan en samenwerking en collegialiteit hoog in het vaandel hebben staan.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Teamleider Service

Oss - Voort

In de zelfstandige rol van Teamleider Service Woningbouw ben je verantwoordelijk voor het volledige servicetraject van de gerealiseerde woningen en het vastgoed in eigen beheer. Het team (van 2 medewerkers) dat jij aanstuurt zorgt voor het correct en tijdig oplossen van de servicemeldingen. Klantvriendelijkheid staat hierbij centraal, door goede communicatie zorgt jouw afdeling ervoor dat onze klanten, tevreden klanten zijn. Het is jouw taak om de servicemeldingen te coördineren. Je krijgt in je rol met name de complexe servicemeldingen op je bordje en weet jij vanuit jouw (bouw)kennis en ervaring adequaat te handelen naar leveranciers of partners. Jij adviseert directie over bepaalde meldingen. Om onze klanten maximaal te faciliteren hebben wij een 24-uur service beschikbaar. Jij bent, afwisselend met andere collega’s, de back-up voor het callcenter (volgens een vast rooster, 1 à 2 weken per maand). Tot slot ben jij ook bezig om de afdeling te verbeteren door slimmer/efficiënter te werken bijvoorbeeld door slimme aanpassingen door te voeren in ons softwarepakket.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Junior adviseur bodem

Oosterhout - Voort

Als junior adviseur Bodem voer je op projectbasis opdrachten uit voor onze klanten (bedrijfsleven en overheid). Je biedt in eerste instantie ondersteuning aan onze adviseurs werkzaam op het vlak van bodemonderzoek en -sanering. Je werk bestaat hoofdzakelijk uit het zelfstandig uitvoeren van bodemonderzoeken. De aansturing van het veldwerk maakt hier onderdeel van uit. Ook het organiseren van vergunningen en meldingen en het voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen behoren tot het werkveld. Kwaliteit staat bij deze functie hoog in het vaandel. Jij bent er (mede) verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden naar de maatstaven van de Antea Group en binnen de grenzen van de relevante beoordelingsrichtlijnen plaatsvinden. Hoewel je werkzaam bent in een grote organisatie, vinden de dagelijkse werkzaamheden plaats in een klein projectteam. Binnen dit team ben je verantwoordelijk voor meerdere deelprojecten waaraan je een organisatorische en inhoudelijke bijdrage levert. Je standplaats wordt Oosterhout.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Projectleider Duurzaamheid

Prinsenbeek, Nederland - Voort

Als projectleider energieprestatie en duurzaamheid word je door onze opdrachtgevers gevraagd om energieprestatieberekeningen en energiebesparingsonderzoeken op te stellen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid te werken aan complexe milieuvraagstukken waarbij energieprestatie en duurzaamheid centraal staan.   Als projectleider energieprestatie en duurzaamheid werk je, samen met ca. 14 andere collega’s van het GBF-team. Na een uitgebreide inwerkperiode: zet je eigen projecten op, van offerteaanvraag tot en met de eindrapportage en de projectadministratie;bepaal je energiebesparende maatregelen en beschrijft hun haalbaarheid;voer je zelfstandig energieprestatie en energiebesparingsonderzoeken uit;bezoek je zelf of samen met collega’s (potentiële) opdrachtgevers;werk je, samen met senior projectleiders, aan de uitvoering van grotere integrale projecten;Heb jij maar één doel: Zorgen dat onze opdrachtgevers écht geholpen worden met goed onderzoek én goed advies.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Project Engineer Gevelbouw

Asten, Nederland - Voort

Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor de technische uitwerking en de verificatie van een in opdracht genomen project. Dit doe je samen met je engineeringsteam, waaraan je dagelijks sturing geeft. Je levert samen met je team een actieve bijdrage aan het opleveren van kwalitatieve projecten binnen de gestelde budgetten en planning. - Verzorgt de op project basis dagelijkse aansturing van het toegewezen engineeringsteam, zowel intern als extern. - Levert een actieve bijdrage aan het opleveren van kwalitatieve projecten binnen de gestelde budgetten en planning. - Zet de technische principes iom. de Design Manager op en neemt belangrijke technische beslissingen. - Ontwikkelt project specifieke oplossingen en/of producten. - Verificatie van de gekozen uitwerking en de gekozen producten aan de kwalitatieve randvoorwaarden. - Coördineert het tekenwerk met externe partijen. - Biedt technische ondersteuning aan de afdeling verkoop. - Bewaakt de voortgang conform de projectplanning - Het signaleren van meer- en minderwerk. - Het zelfstandig offreren van kleine meer- en minderwerken. - Het bijhouden en actualiseren van het projectdossier. - Initiëren en onderhouden van contacten met (vertegenwoordigers van) opdrachtgevers en/of klanten t.b.v. de technische invulling van projecten. - Het bijwonen van bouw- en ontwerpbesprekingen. - Het bijwonen van de projectteambesprekingen. - Actief en anticiperend optreden in het project.   

19 Maart 2020 - lees meer ...

Projectleider bij een ontwikkelende aannemer

Geldrop - Voort

Ter uitbreiding van het team ben ik voor onze opdrachtgever op zoek naar een projectleider. Het is een familiebedrijf dat zich richt op de nieuwbouw van woningbouw- en utiliteitsprojecten. Je komt terecht in een jong team met een sterke ambitie om te groeien!  Wat ga je als projectleider doen? - Van begin tot eind stuur je projecten aan op proces en teamverband - Jij bent verantwoordelijk voor het interne en externe contact met partijen - Projecten voorbereiden - Planning opstellen en bewaken - Je bent aanspreekpunt voor projecten - Je bent budget- en resultaatverantwoordelijk - Budgetbewaking - Investeringen bepalen met bijbehorende kosten - Projectresultaten tussentijds en na oplevering evalueren

19 Maart 2020 - lees meer ...

Calculator / Engineer

Lichtenvoorde - Voort

In deze afwisselende functie ben je in teamverband verantwoordelijk voor de engineering en kostprijscalculatie van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties binnen de dynamische wereld van de waterbehandeling. Je werkt adviezen uit, maakt calculaties en offertes, onderhoudsprognoses, adviezen en overeenkomsten. Tevens bewaak je de procedures, deadlines en volg je deze op. Verder stel je de technische documenten op en bewaak je de kwaliteit en actualiteit van deze documenten.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Projectleider Bouw

Pijnacker - Voort

Als projectleider heb jij de taak om de projecten goed voor te bereiden, organiseren, leiden en te coördineren van acquisitie tot oplevering. Denk hierbij aan het opstellen van bouwplanningen en budgetten, bepalen van de benodigde capaciteit. Maar ook aan het contact houden met betrokkenen, behandelen van problemen en het bewaken van de kosten en projectresultaten en boven al het naleven van en toezien op de wet- en regelgeving. Tijdens de projecten stuur jij je projectteam aan op een coachende wijze. Je motiveert je collega’s om zo projecten succesvol samen uit te voeren. Voor, tijdens en na de bouw ben jij de hoofdverantwoordelijke over het gehele project. De betrokkenen zullen dus naar jou toegaan voor vragen over bijvoorbeeld voortgang, resultaten en ontwikkelingen. Deze vragen moet jij kunnen beantwoorden. Je bent dus bewust van alles wat er in en om de bouw aan de gang is.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Lichtenvoorde - Voort

In deze afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van aanleg, onderhoud en renovatieprojecten binnen de waterindustrie. Je stelt werkplannen, projectplanningen en rapportages op, Verder stel je werktekeningen op, zorg je voor de inkoop en afroep van materiaal, begeleid je de uitvoering, ben je budget verantwoordelijk en bewaak je de financiële voortgang van de projecten. Je werkt nauw samen met de projectleider inzake projectvoortgang, kwaliteit, Arbo en veiligheid. Aanvullend werk je mee in de consignatiedienst voor kantoor.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Junior Constructeur

Mierlo, Nederland - Voort

Het zelfstandig vervaardigen van de constructie berekeningen.Overleg met opdrachtgever en aansturen van de tekenaars.Verzorgen van de benodigde overleggen met externe adviseurs.Het bijwonen van de benodigde vergaderingen.Het bezoeken van bouwlocaties, opname bestaande constructies.Het werken in het interne bouwteam.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Bim modelleur constructief

Rotterdam - Voort

Als modelleur ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig modelleren van constructies. Je bent vanaf het begin van het project betrokken bij het ontwerp en de uitwerking van de constructies. De omvang en complexiteit van het werk worden afgestemd op jouw eigen ervaring en ontwikkeling. Het is jouw taak om met creatieve insteek een slimme, duurzame en financieel haalbare oplossing te realiseren.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Monteur Installatietechniek

Almere - Voort

Binnen deze functie als monteur binnen de installatietechniek ben je mede verantwoordelijk voor de service en onderhoud binnen de utiliteit. Onder leiding van de eerste monteur werk je op basis van de aangeleverde tekeningen, instructies en daarnaast ook op basis van je eigen inzicht en kennis. Binnen deze rol kan je jezelf gegarandeerd verder ontwikkelen. 

19 Maart 2020 - lees meer ...

Monteur Installatietechniek

Arnhem - Voort

Binnen deze functie als monteur binnen de installatietechniek ben je mede verantwoordelijk voor de service en onderhoud binnen de utiliteit. Onder leiding van de eerste monteur werk je op basis van de aangeleverde tekeningen, instructies en daarnaast ook op basis van je eigen inzicht en kennis. Binnen deze rol kan je jezelf gegarandeerd verder ontwikkelen. 

19 Maart 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiel

Heinkenszand - Voort

Als werkvoorbereider ben je betrokken van A tot Z bij waterbouwkundige projecten. Dit reikt in de volle breedte van ontwerp en projectvoorbereiding in de tenderfase tot het begeleiden en adviseren van de opdrachtgevers in de uitvoeringsfase.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Monteur Installatietechniek

Apeldoorn - Voort

Binnen deze functie als monteur binnen de installatietechniek ben je mede verantwoordelijk voor de service en onderhoud binnen de utiliteit. Onder leiding van de eerste monteur werk je op basis van de aangeleverde tekeningen, instructies en daarnaast ook op basis van je eigen inzicht en kennis. Binnen deze rol kan je jezelf gegarandeerd verder ontwikkelen. 

19 Maart 2020 - lees meer ...

Filteren