2409 vacatures gevonden

Werkvoorbereider | Nieuwbouw

Utrecht - Building Heroes

Als werkvoorbereider kom jij te werken met mensen die elkaar vanuit hun eigen discipline aanvullen, maar ook inspireren om out of the box te denken. De organisatie wil uitblinken in wat ze doen en daar hebben zij jou bij nodig! Als werkvoorbereider zorg je voor de voorbereiding en voortgang van het project. Jij bent verantwoordelijk voor de planning, werkschema's, inkoop en budgetbewaking. Je stuurt scherp op KPI's, veiligheid, tijd, budget en kwaliteit. Daarnaast werk je mee aan het implementeren van BIM in de organisatie. Kortom: je levert een positieve bijdrage aan het behalen van de doelstellingen. 

5 Juni 2019 - lees meer ...

Financieel adviseur

Maastricht - Provincie Limburg

Werken bij de Provincie Limburg Samen aan de slag, in Limburg bereiken we meer! Het cluster Financiën is dé professionele, klantgerichte financiële dienstverlener die de Provincie Limburg optimaal faciliteert. Het cluster staat voor een gezonde, transparante en toekomstbestendige financiële huishouding. Proactief speelt het cluster in op de (veranderende) politieke actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. De Provincie Limburg heeft binnen het cluster Financiën drie vacatures beschikbaar voor een financieel adviseur (3,0 fte) vacaturenummer 2019FIN03 Vanuit de politieke keuze om het vermogen van de provincie Limburg revolverend te investeren in de Limburgse samenleving is sinds 2013 een forse portefeuille opgebouwd van deelnemingen, leningen, garantstellingen en erfpachtconstructen. Zo bestaat de portefeuille inmiddels o.a. uit 45 deelnemingen met een door de provincie geïnvesteerd vermogen van 400 miljoen euro en voor 350 miljoen euro aan verstrekte leningen.

5 Juni 2019 - lees meer ...

Projectleider projectontwikkeling woningbouw

Weert - Voort

Als Projectontwikkelaar houd je je bezig met het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten en het voorbereiden van de verkoop van deze projecten. Je begeleidt projecten van de initiatieffase tot de bouwvergunningaanvraag en het vervaardigen van de verkoopstukken. Je hebt veel contact met de betrokken partijen (architect, gemeente en makelaar) en overlegt intern tijdens de technische planontwikkeling met Werkvoorbereiding en Inkoop/Calculatie.

5 Juni 2019 - lees meer ...

Operationeel manager bouw

Mill - Voort

Als Operationeel Manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders, waarbij de focus ligt op verbetering van kwaliteit, bewaking van de voortgang en het projectenresultaat. Je bent bezig met het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en bepaalt mede strategische doelstellingen. Je draagt zorg voor de te leveren kwaliteit en handhaving van voorschriften, richtlijnen binnen de organisatie op het gebied van ISO, VCA en overige beleidslijnen. Ook blijf je continu op de hoogte van de belangrijkste technische ontwikkelingen, vernieuwingen, relevante wetgeving, overheidsbepalingen en eisen en voorzieningen. Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en beslissingen van alle realisatieprojecten in overleg met de directie. Ook zorg je voor het inrichten en borgen van een efficiënt werkproces en dat je team optimaal kan presteren. Je houdt het overzicht en weet om te gaan met tegenslagen, je laat je niet gek maken. Kortom, je hebt een helikopterview en schakelt snel. Je bent in staat om op verschillende niveaus te acteren, je bent een sparringpartner voor de directie en een klankbord voor je team. Met een fijne samenwerking en door goed te luisteren weet jij als Operationeel manager ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan!

5 Juni 2019 - lees meer ...

Uitvoerder regio eindhoven

Geldrop - Voort

Als uitvoerder ben je primair verantwoordelijk voor de organisatie op de bouwplaats van uitdagende en gevarieerde woning- en utiliteitsbouwprojecten met een bouwsom variërend van een paar ton tot € 10 mln. Tijdens de uitvoering ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, planning en kosten. Je werkt intensief samen met jouw projectteam bestaande uit directe collega’s en ketenpartners. Je hebt grip op de dagelijkse operatie, maar denkt altijd tenminste één stap vooruit. Deze vooruitziende blik, heldere communicatie en natuurlijk leiderschap is essentieel in deze dynamische functie. Daarnaast is het van doorslaggevend belang dat je steeds de juiste balans weet te vinden tussen proces, kwaliteit en tijd. Uiteindelijk lever je de projecten binnen de afgesproken termijn op.

5 Juni 2019 - lees meer ...

Planvoorbereider Onderhoud en Renovatie Bouw

Zuid-Holland - Seven Oaks

Als Planvoorbereider Onderhoud en Renovatie Bouw vervul jij een belangrijke rol in het voortraject van groot onderhoud- en renovatieprojecten. Jij werkt nauw samen met de planontwikkelaar, om ervoor te zorgen dat alles klopt en de projecten goed van start gaan. Jouw sterkte is het zoeken naar de verbinding tussen de bewoners en/of verhuurders. Naast de technische aspecten, houd jij je ook bezig met de financiën: het zorgen voor correcte calculaties en begrotingen; het controleren van het aangeleverde werk op uitvoerbaarheid en haalbaarheid; het analyseren van offertes; het up-to-date houden van de database; het onderhouden van contact met ketenpartners; het opstellen van een juiste planning; het goed overdragen van het werk aan jouw collega's van de realisatie.

5 Juni 2019 - lees meer ...

Projectbegeleider

Utrecht - Voort

Voor een grote aannemer zijn wij voor de regio Utrecht op zoek naar een projectbegeleider. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van de werkvoorbereiding en de begeleiding tijdens de uitvoeringsfase van diverse projecten, afgestemd op de specifieke situatie en prioriteiten van de vestiging. Kerntaken: Draagt zorg voor de concept werkplanning.Draagt zorg voor de samenstelling van de (projectgerichte) werkmappen.Draagt zorg voor opstelling van de projectplannen waaronder o.a. V&G-, kwaliteits- en milieuplannen, zo nodig in samenspraak met de KAM coördinator.Ondersteunt de uitvoering met betrekking tot de werkmethoden.Assisteert bij inkoop op vestigingsniveau binnen de kaders van het centrale inkoopbeleid.Draagt zorg voor de KLIC-meldingen.Draagt zorg voor de werkvoorbereiding van met name grote en complexe projecten waaronder o.a. Design & Construct projectenDraagt zorg voor het overdragen van kennis en inzicht bij overgang van de werkvoorbe-reidingsfase naar de uitvoeringsfase en begeleidt een project gedurende de uitvoerings-fase.Onderzoekt de mogelijkheid van alternatieve uitvoering/bouwstoffen.Signaleert besteksafwijkingen en stelt meerwerk claims op.Levert een bijdrage aan de contractuele begeleiding en afwikkeling van projecten.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Tekenaar binnenstedelijke infra

Utrecht - Voort

Als tekenaar ga je aan de slag op een zeer afwisselende civiele afdeling. Je zal je vooral bezig houden met het volgende: Maken van technische ontwerpen op basis van de afgesproken uitgangspuntenDit is gericht op de binnenstedelijke infra, zoals de aanleg van wegen in nieuwe woonwijken, rotondes en kruispuntenJe adviseert de projectleider over mogelijke oplossingsrichtingen van ontwerpvraagstukkenJe werkt samen met je collega's in het ontwerpteam en met jouw ervaring help je hen verder in hun carrière.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Planoloog

Utrecht - Voort

Voor een middelgrote gemeente in de omgeving van Utrecht ben ik per direct op zoek naar een planoloog voor de afdeling ruimtelijke ontwikkeling. Als planoloog ben jij verantwoordelijk  het beoordelen van door derden ingediende bestemmingsplannen en initiatieven. Daarnaast adviseer je het college van B en W. Verder doorloop je de wettelijke procedures (College van B en W - raadsvoorstellen, het beoordelen van zienswijzen en andere publicaties. Je werkt daarbij nauw samen met de projectleider.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Traineeship calculator

Utrecht - Voort

Als calculator ga jij je voornamelijk bezig houden met de prijsvorming aan de hand van vraagspecificaties en functionele eisen, bestek en tekeningen, aanvragen, onderaannemers en leveranciers en de kostprijs bepaling t.b.v. de inschrijfsom op het gebied van civiele betonconstructies.   Naast jouw werk als calculator ga je ook aan de slag met jouw ontwikkeling. Je volgt het Jong professional programma Moderne contractvormen bestaande uit 12 opleidingsdagen. Zo word jij een specialist op dit gebied. Ook volg je een aantal persoonlijke trainingen om meer inzicht te krijgen in je eigen gedrag en het effect hiervan op jouw omgeving.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Calculator

Utrecht - Voort

Voor een aannemer in de regio Utrecht zijn wij op zoek naar calculator GWW. Als calculator ben je verantwoordelijk voor het maken van kostprijsberekeningen voor verschillende GWW-projecten door heel Nederland. De volgende werkzaamheden worden o.a. uitgevoerd: maken van kostprijsberekeningen;aanvragen van offertes;maken van werkbegrotingen;aanmaken, bijhouden en samenstellen van calculatiegegevens/ mappen in Metacom;archiveren van projectgebonden stukken;aanmaken en bijhouden van calculatiegegevens in Metacom;controleren op compleetheid van binnengekomen aanvragen.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Toezichthouder openbare ruimte

Utrecht - Voort

Voor een middelgrote gemeente in het midden van het land ben ik op zoek naar een enthousiaste toezichthouder. Jij als toezichthouder gaat je voornamelijk bezig houden met het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). In dit beheer ga jij je bezig houden met alle onderhoud op het gebied van het groen in de gemeente. Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Je bent mede verantwoordelijk voor het aansturen van en toezicht houden op werkzaamheden van derden aan de groenvoorzieningen in de openbare ruimte.Je bewaakt en houdt dagelijks toezicht op de voortgang en de kwaliteit van het geleverde werk. (Het werk is in bestekken omschreven m.b.v. de RAW systematiek.)Je treedt op als toezichthouder richting de aannemer(s), leveranciers en derden;Je informeert andere belanghebbenden beheerders, aannemers en uitvoerders over de opdracht, adviseert de coördinator IBOR de teamleider.Samen met de andere toezichthouders handel je meldingen van inwoners af. Toetst ontwerpen op haalbaarheid in de openbare ruimte.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider (besteksschrijver/ tekenaar)

Utrecht - Voort

Voor een middelgrote gemeente in het midden van het land zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider (besteksschrijven/ tekenaar). In de functie ga jij je bezighouden met infrastructurele werken. Het gaat om integrale projecten in de openbare ruimte (verharding, verkeer, groen, riolering). Als bestekschrijver/ tekenaar heb je de volgende taken: Ontwerp opstellen ten behoeve van bestekstekening (programma AutoCAD)Opstellen bestekstekeningenOpstellen RAW-bestek (Bakker en Spees) Opstellen diverse ramingenAndere op de afdeling voorkomende werkzaamheden

4 Juni 2019 - lees meer ...

Jurist

Utrecht - Voort

Voor het team omgevingskwaliteit zijn wij op zoek naar een Jurist op het gebied van onder andere Wabo en APV/ bijzondere wetten. Als Jurist ben jij verantwoordelijk voor de volgende taken: • Juridische ondersteuning aan de vergunningverlener (Wabo en APV/Bijzondere wetten), buitengewoon opsporingsambtenaar, toezichthouder, planoloog; • Je kijkt met een juridisch oog mee met de omgevingsvergunning en neemt in een voorkomend geval de aanvraag van een omgevingsvergunning over en/of behandelt een vooroverlegplan. • Je voert samen met de vergunningverlener uitgebreide Wabo procedures en behandelt zienswijzen. • Je stelt (vooraankondigingen) bestuursdwangbeschikkingen op en werkt hierbij samen met de toezichthouder. • Je geeft juridische ondersteuning binnen jouw werkgebied bij het cluster APV en bijzondere wetten. • Je behandelt planschadeverzoeken. • Je behandelt verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur. • Je voert overleggen met aanvragers/overtreders en de wethouder. Je staat de wethouder bij tijdens de raadsbehandeling van een plan. • Je vertegenwoordigt het gemeentebestuur bij gerechtelijke instanties. • Je levert een bijdrage aan het opstellen van beleid ten behoeve van het team Omgevingskwaliteit.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Projectmanager bij adviesbureau voor civieltechnische projecten

Omgeving Amersfoort - Voort

Jij bent als projectmanager een ervaren kracht op het gebied van proces en techniek. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig realiseren van de doelstellingen van de verschillende civieltechnische projecten. Je bent zowel intern als extern een vraagbaak en procesbegeleiding voor grote multidisciplinaire projecten.  Verder ben je verantwoordelijk voor:  Contactpersoon voor aannemers vanuit medewerker van de opdrachtgeverHet managen van projecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfaseJe bent verantwoordelijk voor het behalen van je omzetdoelstellingenJe onderhoudt contacten met je opdrachtgevers en bent verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe projecten. 

4 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider kabels en leidingen

Omgeving Utrecht - Voort

Heb jij een paar jaar ervaring als werkvoorbereider en bij voorkeur kennis van kabels en leidingen? Dan kunnen wij voor de volgende stap in jouw carrière zorgen. Voor een opdrachtgever van ons zijn wij op zoek naar een communicatief vaardige en energieke werkvoorbereider. Voor deze functie van werkvoorbereider wordt verwacht dat je enige jaren ervaring hebt in de ondergrondse infra bij een aannemer of ingeneursbureau. Jij bent verantwoordelijk voor het regelen van de planning van de uitvoerders, je doet de bestellingen, verwerkt klic-meldingen en je hebt contacten met onze opdrachtgevers.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Contractmanager gemeente utrecht

Utrecht - Voort

Als contractmanager voor de gemeente Utrecht draag jij zorg voor het (laten) opstellen van de aanbestedings- en contractdocumenten van het project Noordelijke Randweg Utrecht. Jij werkt in samenwerking met het projectteam en verzorgt de aanbestedingsprocedure van een geïntegreerd contract. Je adviseert en ondersteunt de integraal projectmanager en het projectteam op het gebied van het contractmanagement. Daarnaast laat jij je inhoudelijk adviseren door onder andere een inkoopadviseur en een aanbestedingsjurist. Jij bent dus verantwoordelijk voor:  De selectie van het ingenieursbureau dat contractdocumenten gaat opstellen, dit doe je in nauwe samenwerking met de technisch managerJe begeleidt dit bureau met het opstellen van de contractdocumentenHet begeleiden van de aanbestedingsprocedure geïntegreerdNa gunning bestaat de mogelijkheid dat je het contract beheerst tijdens de uitvoeringsfase Over het project:  De gemeente Utrecht heeft plannen om de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) te vernieuwen. De projectorganisatie van de NRU is ingericht volgens het model voor Integraal Projectmanagement. De NRU is de route aan de noordkant van Utrecht (bij Overvecht) en is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad. De huidige verkeerspleinen van de NRU kunnen het verkeer onvoldoende verwerken waardoor regelmatig file ontstaat. Dit zet de bereikbaarheid en de leefbaarheid van omgeving onder druk. De gemeente heeft gekozen voor een oplossing met drie ongelijkvloerse kruisingen ter plaatse van de huidige verkeerspleinen. Naast de drie ongelijkvloerse kruisingen voor autoverkeer, worden op meerdere plekken ongelijkvloerse oversteken voor fietsers en voetgangers gerealiseerd.  

4 Juni 2019 - lees meer ...

Projectcoördinator

Utrecht - Voort

Een opdrachtgever in de regio Utrecht is op zoek naar een ervaren projectcoördinator. Zie jij jezelf al het volgende werk doen? Opstellen van plannen van aanpakAantrekken en coördinatie van ingenieursbureau voor het maken van bestekken, tekeningen en diverse onderzoekenInterne afstemming met onder andere beheerders adviseurs Participatie met omwonende/ belanghebbendeAanbesteding gereed maken van het bestek en tekeningen

4 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider civiele techniek

Utrecht - Voort

Waar ga jij mee aan de slag? Het betreffen integrale projecten in de openbare ruimte, met verharding en riolering. Het betreffen vooral traditionele RAW bestekken.  Jouw takenpakket bestaat uit de werkzaamheden: Opstellen van ontwerpen in AutoCADBestekstekeningen makenRAW-bestekken opstellen in Bakker & SpeesKostenramingen opstellen/ bijhoudenAdvisering over het overkoepelende bestek binnen de gemeente

4 Juni 2019 - lees meer ...

Toezichthouder civieltechnische werken

Utrecht - Voort

Voor een middelgrote gemeente in de regio Utrecht ben ik op zoek naar een ervaren toezichthouder op het gebied van Civieltechnische werken. Het gaat om diverse integrale projecten waarbij onderstaande werkzaamheden aan bod zullen komen: ReconstructiesUit- en inbreiding van woongebiedenBouw- en woonrijp maken van gebieden in de gemeente   

4 Juni 2019 - lees meer ...

Verbinder gebiedssamenwerking cultuur en toerisme

Utrecht - Voort

Voor een gemeentelijke partner zijn wij op zoek naar een verbinder die de link kan leggen tussen cultuur en toerisme.  Ondernemers, cultuurorganisaties en de gemeente hebben de gezamenlijke wens om de ‘return on investment’ te bevorderen van het kwaliteitstoerisme in de gemeente. Dit is in een intentieverklaring uitgewerkt. We zoeken een verbinder -in persoon- die dit uitvoert en vormgeeft voor het samenwerkingsverband. In het voorbereidend traject zijn meerdere partijen en afvaardigingen betrokken geweest namens ondernemers, cultuurorganisaties, buitenplaatsbewoners en de gemeente. Vanuit ieders eigen invalshoek hebben de partijen hun belang om de samenwerking te verbeteren onafhankelijk van dit traject eerder verwoord.   Het doel is om de intentieverklaring uit te voeren en een gezamenlijk actieplan op te stellen. Vanaf de start worden al direct de eerste acties opgepakt. Iedere partij levert hierbij een bijdrage vanuit zijn rol en ervaart de kwalitatieve impuls: versterking cultuur, toerisme en economie.    Je gaat als verbinder het volgende doen: Je gaat het gebied in en geeft uitvoering aan de profilering/marketing/communicatie van het gebied vanuit de samenwerking van verschillende sectoren. Doel is om de gewenste doelgroep aan te trekken en hiervoor passende on- en offline uitingen te ontwikkelen. De doelgroep is getypeerd als de consumenten in de paarse, blauwe en gele leefstijlen en de zakelijke markt. Dit doe je door nieuwe ontwikkeling; deels door verbetering huidige middelen (met derden zoals Toerisme Gooi en Vecht) of inzet zoals gastheerschap en meertaligheid. Je maakt hierbij gebruik van de al aanwezige kennis en kunde van de partijen.Parrallel werkt je een meerjarig actieplan uit in samenwerking en met input vanuit de partijen. Dit actieplan is inhoudelijk gebaseerd op verbindingen tussen de sectoren en de gezamenlijke belangen van cultuur/erfgoed en toerisme/economie. Het plan geeft inzicht in concrete acties om gezamenlijk de return on investment te verkrijgen. Het actieplan is integraal, gebiedsgericht en uitvoeringsgericht. Een aantal projecten van het actieplan wordt al uitgevoerd of is opgestart vanuit onderdeel 1. Daarnaast gaat het actieplan ook in op de organisatie van de samenwerking. Het maakt duidelijk hoe continuïteit en zelfstandigheid geboden kan worden om de return on investment waarheid te maken. 

4 Juni 2019 - lees meer ...

Traineeship projectleider civiele techniek amersfoort

Amersfoort - Voort

Als Trainee projectleider (civiele techniek) ben jij betrokken bij diverse projecten vanaf het startpunt tot aan de oplevering. In de verschillende bouwfasen ben jij mede het aanspreekpunt en zet je jouw kennis in om het project in goede banen te leiden. Ook ben jij de vraagbaak van het projectteam en draag je bij aan de realisatie van de gestelde werkzaamheden van het team. In de afwisselende functie van trainee projectleider leer je alle aspecten van het vak kennen, zodat je kunt doorgroeien naar een zelfstandige projectleider.   Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens de  Traineeship projectleider (civiele techniek) je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Junior assistent projectleider civiele techniek utrecht

Utrecht - Voort

Als Junior assistent projectleider (civiele techniek) ben jij betrokken bij diverse projecten vanaf het startpunt tot aan de oplevering. In de verschillende bouwfasen ben jij mede het aanspreekpunt en zet je jouw kennis in om het project in goede banen te leiden. Ook ben jij de vraagbaak van het projectteam en draag je bij aan de realisatie van de gestelde werkzaamheden van het team. In de afwisselende functie van junior projectleider leer je alle aspecten van het vak kennen, zodat je kunt doorgroeien naar een zelfstandige projectleider.   Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens je baan als Junior assistent projectleider (civiele techniek) je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Junior assistent uitvoerder utrecht

Utrecht - Voort

Als junior assistent uitvoerder ben jij medeverantwoordelijk voor de realisatie van projecten. Samen met de uitvoerder coördineer je de dagelijkse werkzaamheden en zorg je ervoor dat alles volgens plan verloopt. Op de werklocatie ben jij verantwoordelijk voor onder andere het materiaal, de technische uitvoering en het inhuren van het personeel. Ook onderhoud je de contacten met de opdrachtgever en overige betrokken partijen. In deze functie kun je doorgroeien tot zelfstandig uitvoerder.   Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens je baan als Junior assistent uitvoerder in de omgeving van Utrecht je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Junior assistent werkvoorbereider utrecht

Utrecht - Voort

Als junior assistent werkvoorbereider zorg jij ervoor dat een project soepel verloopt. Vanaf het ontwerp tot de start van de uitvoering ben jij bezig met het maken van plannen, werkschema’s en begrotingen. Ook tekeningen ontkomen niet aan jouw oog, en hoeveelheden worden door jou uitgerekend en ingekocht. Ook ben jij het aanspreekpunt voor alle leveranciers, onderaannemers en andere externe partijen.   Met het Traineeship Projectmanagement word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens de functie junior assistent werkvoorbereider in de omgeving van Utrecht je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Filteren