2878 vacatures gevonden

Civieltechnisch werkvoorbereider

Oegstgeest - Eminent Groep

Als werkvoorbereider binnen dit ingenieurs- en adviesbureau vervul jij een belangrijke taak in het voorbereiden van de diverse projecten. Daarnaast vervul jij ook de rol als adviseur. Je bereidt dus niet alleen het project voor, maar je geeft de opdrachtgever ook inhoudelijk advies over verschillende zaken. Het maken van de tekeningen voor de verschillende projecten (wegenbouw, herinrichting, riolering, kabels en leidingen). Soms heb je meerdere kleine projecten tegelijk en soms werk je aan een groot project Je maakt de berekeningen  Je maakt de ramingen voor de ontwerpen Je maakt bestekken (RAW bestekken)  Je documenteert alles volgens de richtlijnen en normen Je vraagt offertes aan en beoordeelt deze Je voert overleg voeren met de projectleiding, aannemers, onderaannemers en andere betrokken partijen Dit is een greep uit de werkzaamheden die jij als werkvoorbereider zal uitvoeren. Het volledige takenpakket zal worden samengesteld in overleg met de opdrachtgever, zodat jij goed tot je recht kan komen in deze functie.  Interesse? Neem contact op met Edwin Wendrich, 06 - 81 45 20 11, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Delft - Eminent Groep

- Het voortraject van de bouw regelen; - Inkoopcontracten regelen; - Nutsvoorzieningen regelen; - Planningen en schema’s opstellen; - Zorgen voor een goede registratie van het werk; - Samenstellen van project- en tekeningenmappen; - Notuleren van besprekingen. Interesse? Neem contact op met Mitchell Spier, 06 - 48 60 79 80 , [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Calculator / werkvoorbereider

Abcoude - Eminent Groep

Als Calculator/werkvoorbereider ben je gedurende het gehele project verantwoordelijk voor de prijsvorming en projectvoorbereiding. Naast het opstellen van calculaties tijdens de aanbesteding, stel je deze tevens op voor het meer- en minderwerk en je trekt de hoeveelheden uit. Je maakt overzichtelijke werk- en uitvoeringsplannen en zoekt naar effectieve werkmethodes. Je controleert tekening en stelt nacalculaties op. Je verzorgt de documentenstroom en bewaakt met zorg de planning van het werk. Daarnaast kan de functie nog uitgebreid worden met enkele taken, dit is afhankelijk van ervaring en/of niveau. Interesse? Neem contact op met Edwin Wendrich, 06 - 81 45 20 11, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Calculator

Opheusden - Eminent Groep

Calculeren van RAW-bestekken  Calculeren van geïntegreerde contracten (UAV-GC, D&C) Hoeveelheden en werkzaamheden bepalen Contacten en aanvragen van offertes bij onderaannemers en leveranciers Onderhandelen en maken van prijsafspraken Opstellen van prijsvergelijken Opstellen van calculaties en (werk)begrotingen Verzorgen van inschrijvingen en offertes Actief deelnemen aan projectvergaderingen Assisteren van de werkvoorbereiding Interesse? Neem contact op met Lars van Schooten, 06 - 41 60 77 70, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Revit modelleur

Helmond - Eminent Groep

Spil tussen aannemer, architect, planontwikkeling en tekenkamer Modelleren van projecten in Revit en Autocad Ondersteuning ontwerper / architect Contact onderhoud met stakeholders  Ondersteuning bieden architecten  Plannen omzetten naar grafisch hoogstaande presentaties Werken aan meerdere projecten tegelijk Interesse? Neem contact op met Filip Martens, 06 - 18 25 71 31, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Assistent uitvoerder GWW

Rotterdam - Eminent Groep

Een Assistent Uitvoerder zal veelal in eerste instantie worden gekoppeld aan een ervaren uitvoerder GWW. Deze laatste kan dan fungeren als vraagbaak en sparringpartner. Samen met de uitvoerder coördineer je de realisatie van projecten. Takenpakket assistent uitvoerder: Dagelijkse aansturing van uitvoerend personeel Opstellen en uitvoeren van BLVC plannen Verantwoordelijk voor de technische uitvoering Verantwoordelijk voor het afroepen van bestellingen en het inhuren van personeel en materieel bij derden- Medeverantwoordelijk voor de voortgang en kostenbewaking Overleg met dagelijkse leiding opdrachtgever (directie) en met derden Daarnaast mogelijk dat je fungeert als meewerkend assistent uitvoerder Interesse? Neem contact op met Edwin Wendrich, 06 - 81 45 20 11, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider GWW

Tiel - Eminent Groep

Spil tussen de werkvoorbereiding en de uitvoering binnen de organisatie Bewaken van de voortgang van projecten Het beoordelen en opstellen van detailontwerpen Inkopen van materialen en diensten Eventueel aansturen van ontwerpspecialisten en onderaannemers Opstellen werk- en keuringsplannen Interesse? Neem contact op met Robin Koggel, 06 - 30 39 16 82, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Voorman gww

Rotterdam - Eminent Groep

Als voorman gww ben je onder andere verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van (riool) herstelwerkzaamheden en aanleggen.Takenpakket voorman gww ziet er verder als volgt uit: Aansturen collega's op de werkplek Voorbereidend werk bij het leggen en trekken van kabels Riooleringswerkzaamheden Jij bent de aanspreekpersoon voor de uitvoerder en zet je collega's in op de verschillende taken in een project Je leest de tekeningen en zorgt voor het juiste meten en uitzetten Interesse? Neem contact op met Edwin Wendrich, 06 - 81 45 20 11, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Senior Calculator

Spijkenisse - Eminent Groep

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de volledigheid van de uitgevoerde calculaties. Het aansturen, coördineren en het bijdragen aan de totstandkoming van EMVI-plannen behoort tot je takenpakket.  Je houdt je onder andere bezig met het beoordelen en analyseren van besteksdocumenten, opdrachtomschrijvingen en offertes, het maken van kostenramingen en het opstellen van werkbegrotingen en hoeveelhedenoverzicht. Interesse? Neem contact op met Edwin Wendrich, 06 - 81 45 20 11, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Calculator / Werkvoorbereider Landschapsinrichting

Weert - Eminent Groep

Je maakt kostprijsbegrotingen en offertes voor klanten variërend van o.a. (semi) overheden, natuurbeheerders en waterschappen De benodigde materialen bestellen Op basis van de calculatie maak je de projectplanning Draag zorg voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen Het begeleiden van een project van aanvraag tot en met de realisatie  Interesse? Neem contact op met Robin Koggel, 06 - 30 39 16 82, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Aankomend projectleider civiel

Breda - Eminent Groep

Als aankomend Projectleider sta je aan het hoofd van een project.  Je coördineert de projecten en bent verantwoordelijk voor het eindproduct en het daarbij behaalde financiële resultaat. Je hebt een sturende en controlerende rol in een projectteam en bent de woordvoerder naar de opdrachtgever namens jouw organisatie. Verder ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van klantencontacten Je opereert in hiërarchie, direct onder de operationeel manager. Wat je naast het leiden, coördineren, sturen en bewaken van projecten kan verwachten: Verwerven van opdrachten (projecten, externe oplossingen, anderzijds) Bijhouden productontwikkelingen Aansturen projectteams Controle projectdocumenten Opstellen projectdocumenten zoals rapporten en kostenramingen Het geven van presentaties in het kader van projecten Financiële bewaking van projecten en verslaglegging Kwaliteitsbewaking Actieve inbreng in vakgroeppen Bijdrage leveren aan kwaliteitssysteem en updaten hiervan inclusief verbeteringsvoorstellen Projectevaluaties Afhankelijk van jouw capaciteiten en ervaring  is de invulling van de functie op maat te maken. Interesse? Neem contact op met Edwin Wendrich, 06 - 81 45 20 11, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Uitvoerder

Dalfsen - Eminent Groep

Als uitvoerder heb je de dagelijkse leiding over een middelgroot tot groot project en ben je verantwoordelijk voor een rendabele uitvoering van het bouwproject volgens bestek, budget en tijdschema. Je organiseert en stuurt het project op het gebied van logistiek, planning, kosten, kwaliteit en inzet personeel. Takenpakket uitvoerder bouw:  Overleg met hoofduitvoerder Bewaken van planning Overleg werkvoorbereiding Bouwplaats inrichting, inkoop, afroepen materiaal/ materieel  Meer- en minder werkcontrole/ onderhandeling Coördinatie bouwplaats, aansturen medewerkers/ onderaannemers Kwaliteitscontrole  Aandragen bouwmethodieken Opleveren Interesse? Neem contact op met Jan Wacht, 06 - 29 05 58 37, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Bouwkundig tekenaar

Heerhugowaard - Eminent Groep

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het maken van tekeningen voor de HSB elementenbouw. Daarnaast zorg je voor een goed verloop van het gehele proces vanaf opdracht tot aan productie. Tot je taken behoren onder andere: Het maken van 2D en 3D tekeningen Communicatie met opdrachtgevers, leveranciers en collega's Het bedenken van oplossingen voor opdrachtgevers Zorgdragen voor een complete en tijdige overdracht naar de fabriek Interesse? Neem contact op met Jan Wacht, 06 - 29 05 58 37, [email protected]

9 December 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider Groen

Amsterdam - Maandag

Gezocht een werkvoorbereider met groene vingers. Als werkvoorbereider groen ben je betrokken bij de voorbereiding tot en met de realisatie. Ook draag je bij aan de verdere kennisontwikkeling en -borging binnen het assetteam groen en maak je deel uit van het team om het bomen areaal van de omgeving te verbeteren en te versterken. Daarbij hoort ook het adviseren en ondersteunen van de projectleider en directievoerder van het project. De werkvoorbereider groen werkt mee aan de verschillende processtappen van het assetbeheer bomen: regisseren, coördineren, plannen, monitoren en toetsen, en voorbereiding van het kappen van onveilige bomen en aanplanten van nieuwe bomen. Een greep uit de werkzaamheden: Als werkvoorbereider groen treed je op als de vertegenwoordiger van de projectleider bij het voorbereiden en programmeren van de te kappen onveilige bomen en aanplanten van nieuwe bomen; Het controleren en afstemmen lijsten van te kappen onveilige bomen en aan te planten nieuwe bomen; Bewaking van het tijdig, volledig en juist vullen van het beheerssysteem; Het coördineren en afstemmen van benodigde onderzoeken; zoals bodem en flora & fauna onderzoek; Afstemming uitvoering met de stadsdelen en aannemer; Aanspreekpunt voor actuele zaken en organisatorische vraagstukken; Behandelen, beoordelen en bewaken van contractwijzigingen en deelopdrachten richting de directievoerder.

9 December 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider Droge Waterbouw

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

In deze functie bent u eindverantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en organisatorische begeleiding van een onderdeel van het project. Enkele taken en verantwoordelijkheden: - Ondersteunen van de tendermanager en projectleider - Voorbereiden van de uitvoeringswerkzaamheden - Opstellen van werkplannen, (deel)planningen, keuringsplannen - Opstellen van afwijkingen en meer/minderwerk overzichten - Het begeleiden, ondersteunen van de begeleiding van de overdracht van werkvoorbereiding naar uitvoering.

9 December 2019 - lees meer ...

BIM Modelleur

Vught - Hazenberg Bouw

BOUWKUNDIG BIM MODELLEUR OVER DE FUNCTIE Als bouwkundig BIM modelleur help je met het verder professionaliseren en maken van bouwkundige modellen binnen Hazenberg en Nico de Bont. Dit doe je samen met ons team van interne BIM-modelleurs, coördinator en manager. Concreet betekent dit dat zowel planontwikkelaars, calculators, werkvoorbereiders als uitvoerders gebruik maken van jouw kwaliteiten. Je bent de technische spil op gebied van het bouwkundig vertalen van plannen naar een waardevol ontwerpmodel. Concreet: - Jij gaat zowel woning- en utiliteitsbouw als herbestemmings projecten modelleren in Revit vanaf VO of DO t/m werktekeningen inclusief verkoopbenodigdheden; - Jij bent de kennisdrager van het ontwerpmodel en samen met de werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en output hiervan; - Je vertaalt complexe engineeringsvraagstukken naar een model; - Je werkt in een dynamische omgeving waarbij je samenwerkt en kennisdeling centraal staat; - Het terugkoppelen / bespreken van knelpunten, intern met eigen collega’s en extern met de projectpartners; - Proactieve houding voor het oplossen van issues binnen het eigen aspectmodel en de aspectmodellen van de projectpartners. WAAR KOM JE TE WERKEN? Hazenberg Bouw B.V. is een daadkrachtige Zuid-Nederlandse bouwonderneming met de focus op woning- en utiliteitsbouw, herbestemming en transformatie, renovatie en onderhoud. Hazenberg heeft een geheel eigen visie op ontwikkelen en bouwen, waarin de markt en de mens centraal staan. De kracht van onze organisatie schuilt in onze oplossingsgerichte werkwijze, gebaseerd op de behoefte van onze klanten. Hazenberg Bouw is een zelfstandige onderneming en maakt samen met dochteronderneming Nico de Bont deel uit van TBI. ERVARING- Je hebt een afgeronde bouwkundige HBO- of WO-opleiding en beschikt over actuele kennis en vaardigheden op het gebied van ontwerp- en/of bouwproces, BIM, ICT en open standaarden; - Je hebt kennis en ervaring met revelante softwarepakketten als Revit, Autocad, Recap Pro, en andere BIM applicaties; - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als BIM modelleur, deze werkervaring heb je bij voorkeur opgedaan bij een bouwbedrijf of bouwkundig bureau; - Je beschikt over technische, analytische en organisatorische competenties en bent in staat om op operationeel niveau de samenwerking met interne en externe partijen ten uitvoer te brengen; - Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen, waaronder de overtuigingskracht en de sensitiviteit om alle partijen op een effectieve manier te laten samenwerken; - Je bent op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in het vakgebied (waaronder bijvoorbeeld Bouwbesluit) en in staat deze te vertalen naar het ontwerpmodel. WAT WIJ BIEDEN Je komt te werken in een uitdagende en prettige werkomgeving, waar klantgerichtheid, innovatiekracht, samenwerking en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Je krijgt de mogelijkheid om te werken aan interessante projecten en mee te helpen om BIM-projecten bij Hazenberg & Nico de Bont op de kaart te zetten. Daarbij sta je niet alleen je werkt samen met andere BIM’ers binnen ons bedrijf. Bovendien wordt kennis over BIM doorontwikkeld en gedeeld binnen de TBI bedrijven, waarvan ook jij deel gaat uitmaken. Wij bieden een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden. De cao voor de Bouw & Infra is van toepassing. INTERESSE? Ben jij toe aan verbreding van je loopbaan als BIM-mer en voldoe je aan onze verwachtingen? Solliciteer dan via de ''Solliciteer'' button. Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Tommy van Beem, BIM Manager, of Thomas Lucieer, HR Adviseur (06 2813 2586). Thomas is ook te bereiken via [email protected] Bij een sollicitatie willen we graag van je weten waar je trots op bent, waar je blij van wordt, waarin jij het verschil maakt en wat je nog wil leren. Moeten we nog meer weten, verras ons! Hebben we een match na een eerste kennismaking? Dan zullen wij je vragen om digitaal een TMA persoonlijkheidsanalyse te maken. Deze analyse ontvang je uiteraard ook zelf en we nemen deze met je door. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Aan het zonder opdracht voorstellen van kandidaten kunnen geen rechten c.q. verplichtingen worden ontleend.

9 December 2019 - lees meer ...

Uitvoerder nieuwbouw

Volendam 1131 Noord-Holland - Bouwselect

Als uitvoerder ben jij het aanspreekpunt van het project! Je bent zowel aanwezig op de bouwplaats als op kantoor. Je zorgt dat het werk op de bouwplaats volgens planning verloopt, je bewaakt de kwaliteit en zorgt voor een goede uitvoering van het project. Daarnaast onderhoud je het contact met alle belanghebbenden en volg je regelgeving op het gebied van ARBO en veiligheid. 

9 December 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider r&o

Alkmaar 1812 Noord-Holland - Bouwselect

Als werkvoorbereider ben je samen met de projectleider en uitvoerder verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige werken. Je werkzaamheden bestaan uit: het maken van planningen en voorbereiden van inkoopgesprekken door offertes te vergelijken en op te stellen; het coördineren van onderaannemers en materieelinzet; het bewaken van kosten en opstellen van prognoses en het signaleren en registreren van meer- en minderwerk.

9 December 2019 - lees meer ...

Meedenkende werkvoorbereider/calculator planmatig onderhoud uit friesland

Leeuwarden 8912 Friesland - Bouwselect

MBO/HBO werk- en denkniveau Ervaring als werkvoorbereider/calculator in de onderhoudsbranche Ervaring met ketensamenwerking is een pré Op de hoogte van huidige wet- en regelgeving binnen de bouw Iniatief, klantgericht en commercieel zijn Bouwselect beloont conform de voorwaarden zoals die gelden bij onze opdrachtgever (pensioen, salaris,  ATV dagen, evt. auto vd zaak, flexibele werktijden evt., etc.). Bij goed functioneren kun je na het jaarcontract voor onbepaalde tijd in dienst treden bij onze opdrachtgever

9 December 2019 - lees meer ...

Specialist (civieltechnische) kunstwerken bij een gemeente in de provincie groningen

Groningen 9743 Groningen - Bouwselect

Wat ga je allemaal doen als dé specialist? Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding én de uitvoering van de te onderhouden projecten op het gebied van civiele kunstwerken. Je bent vanuit de gemeente het aanspreekpunt op de projecten en schakelt hierdoor snel met diverse stakeholders (aannemers, inwoners etc etc) Als je vragen hebt kun je altijd terugvallen op je (senior) collega’s. Je vraagt offertes aan bij marktpartijen en verricht aanbestedingsprocedures waarbij je de inkoopvoorwaarden van de gemeente voorop stelt. Daarnaast ben je ook belast met de beoordeling van de aanbestedingen. Je coördineert en bent verantwoordelijk voor de werkzaamheden met betrokken partijen en andere stakeholders. Ook ben je bezig met de financiële voortgang en haalbaarheid van de projecten.

9 December 2019 - lees meer ...

Bouwkundig calculator/werkvoorbereider onderhoud en renovatie provincie groningen

Groningen 9743 Groningen - Bouwselect

In het projectteam ben jij verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding in het voortraject van grote opdrachten. Daarnaast zal je fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers en de planning in de gaten houden. Ook ben jij één van de bouwkundige experts in het bedrijf. Kennis van de laatste ontwikkelingen en de toepassing daarvan is erg belangrijk. Het is een afwisselende functie waarbij elke dag anders is en je genoeg ruimte hebt om jezelf te blijven ontwikkelen.

9 December 2019 - lees meer ...

Manager Klant en Markt Bouw

Arnhem - Kracht Recruitment

Als Bedrijfsleider BIM –en keteninnovatie heb je een combifunctie waarbij je betrokken bent vanaf de begin -tot nazorgfase van het bouwproces. Je houdt je op beleidsniveau bezig met de voorbereiding van complexe U-bouw projecten. Vervolgens coördineer je de overgang tussen virtueel bouwen en de daadwerkelijke realisatie. Dit betekent dat je wat betreft de opdrachtgever, de belangrijkste comakers en andere derden als aanspreekpunt fungeert tijdens dit gehele proces. Samen met deze partijen ben jij op zoek naar o.a. procesoptimalisatie en werk je naar het meest optimale samenwerkingsmodel. Dit vertaal jij vervolgens naar operationele taken binnen de interne organisatie, denk hierbij aan het optimaliseren van bijvoorbeeld BIM, Lean en ketensamenwerking. Kortom, binnen de organisatie ben jij de innovator en relatiemanager.

9 December 2019 - lees meer ...

Calculator

Arnhem - Kracht Recruitment

Als calculator heb je de hoofdtaak zelfstandig de kostprijs van woningbouw projecten te bepalen. Hierbij controleer je de bouwtechnische oplossingen en zoekt actief mee naar alternatieve mogelijkheden. Ook ben je verantwoordelijk voor de offertebehandeling. In dit kader onderhoud je de contacten met de aanstaande opdrachtgevers, adviseurs en toeleveranciers. Daarnaast neem je deel aan bouwteams en derhalve vervul je binnen het bedrijf een belangrijke overlegfunctie met uitvoering, inkoop en de verkoop afdeling.

9 December 2019 - lees meer ...

Calculator renovatie

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Calculator Renovatie ben je verantwoordelijk voor het opstellen van kostprijsbegrotingen voor potentiële projecten binnen een gesteld termijn. Je verzorgt de opname op locatie en kunt hierdoor kan een economisch verantwoorde aanbieding cq inschrijving gedaan worden. Je beoordeelt aanvraagdocumenten en selecteert leveranciers en onderaannemers. Als er wijzigingen in overeenkomsten optreden ben jij de aangewezen persoon om deze door te berekenen in de kostprijs. Waar nodig begeleidt je de klant persoonlijk vanaf de eerste offerte tot aan de oplevering en afrekening van je project.

9 December 2019 - lees meer ...

Opzichter

Arnhem - Maandag

Jij beoordeelt als opzichter binnen een vastgoedonderhoudsbedrijf de aard en omvang van reparatieverzoeken, neemt ter plaatse de werkzaamheden op, houdt toezicht op de kwaliteit en voortgang van uitgeschreven opdrachten en verzorgt de administratieve afhandeling van reparatieverzoeken, mutaties en facturen. Jij bewaakt de kwaliteit van de woning en heb je oog voor de wensen van de huurder. Ook adviseer jij over verbouwingen in en rond de woning en je controleert het werk op kwaliteit. Kortom: vanaf de start tot aan de finish ben je in alle opzichten betrokken bij de onderhoudswerkzaamheden. 

9 December 2019 - lees meer ...

Filteren