2117 vacatures gevonden

Allround Uitvoerder GWW

IJmuiden - Centerpoint Amsterdam

In deze uitdagende en vooral hectische functie draagt u zorg voor de projecten in uitvoering. U bent verantwoordelijk voor de projecten in tijd, geld en kwaliteit en u rapporteert aan de projectleider.U stuurt meerdere projecten tegelijk aan en daarnaast geeft u leiding aan 15-20 man eigen personeel en onderaannemers.

14 December 2018 - lees meer ...

Projectleider Nieuwbouw

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

Voor de vestiging Amsterdam, afdeling nieuwbouw, zijn wij op zoek naar een zelfstandig projectleider. Vanaf medio 2019 zal er gestart worden met de bouw van 280 appartementen inclusief publieke ruimte en een ondergrondse parkeergarage. Totale bouwsom 50 miljoen. De bouwmethodiek is wanden - breedplaat en de gevels zijn van hout en zink. Voor dit project dient een geheel nieuw projectteam gevormd te worden waaraan u leiding zult geven.

14 December 2018 - lees meer ...

Projectleider Waterbouw

Gorinchem - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor meerdere projecten, zowel kortlopende kleine projecten en meerjarige grote projecten. U bent de spil in de organisatie en het aanspreekpunt voor uw opdrachtgevers. U bent eindverantwoordelijk voor uw projecten, in kwalitatief en kwantitatief opzicht. U houdt de commerciële belangen in het oog en stelt maandelijks financiële rapportages op. U zit bouwvergaderingen voor, controleert de budgetbewaking en u ziet toe op de risico's. U rapporteert aan de directie.

14 December 2018 - lees meer ...

Bouwkundig tekenaar

Eindhoven - Centerpoint Den Bosch

Als bouwkundig tekenaar bent u primair verantwoordelijk voor de technische uitwerking van projecten, al dan niet zelfstandig of in samenwerking met collega's. U voert het tekenwerk uit, adviseert sales met betrekking tot verkregen aanvragen, signaleert meer-en minderwerk en draagt zorg voor een goed geordend archief. U overlegt met de afdelingen productie en sales met betrekking tot het tekenwerk. U groeit snel naar een rol waarin u ook bouwkundige ramingen maakt, medewerkers aanstuurt of optreedt als projectcoördinator.

14 December 2018 - lees meer ...

Projectmanager Uitvoering

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U vertegenwoordigt uw opdrachtgevers bij de realisatie van bouwprojecten. U bent samen met uw team verantwoordelijk voor de organisatie, planning, budget en kwaliteit. Dit vanaf de technische ontwerpfase tot en met de ingebruikname van de objecten. U bent het eerste aanspreekpunt en stuurt het bouwproces aan. U geeft leiding aan project- en bouwvergaderingen. U controleert de kwaliteit van de uitvoering.

14 December 2018 - lees meer ...

Uitvoerder Renovatie

Tilburg - Centerpoint Den Bosch

Als uitvoerder renovatie heeft u geen afgebakende uitvoerdersfunctie. U heeft een brede rol met veel vrijheid, waarbij u zelfstandig aan diverse renovatieprojecten werkt. U wordt al in een vroeg stadium betrokken bij het project en kunt ondersteunen in de calculatie en werkvoorbereiding. U bent verantwoordelijk voor het functioneren en coachen van eigen medewerkers en onderaannemers. Als spin in het web bent u op de hoogte van alle ins en outs van het project. U zorgt voor duidelijke instructies en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het project. U bent tevens verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. 

14 December 2018 - lees meer ...

Aankomende calculator

's-Hertogenbosch - Centerpoint Den Bosch

Als aankomend calculator wordt u on the job opgeleid en begeleid door een ervaren calculator. U werkt nauw samen in een team van 3 collega's op het bedrijfsbureau. U werkt mee aan verschillende soorten projecten in zowel woning- als utiliteitsbouw. Het is de bedoeling dat u na een aantal jaar doorgroeit naar zelfstandig calculator.

14 December 2018 - lees meer ...

Calculator Bouw

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

Als calculator maakt u zelfstandig kostprijsbegrotingen van bouwprojecten of delen daarvan onder leiding van de projectleider of directie. Daarnaast verzorgt u ook de kostprijsberekeningen of delen daarvan aan de hand van bestek, tekeningen en andere gegevens. U werkt zelfstandig aan één of meerdere projecten. Verder bent u verantwoordelijk voor  het uittrekken van materialen en hoeveelheden, het opstellen van de begrotingsstaat en het spiegelen, beoordelen en verwerken van offertes en het selecteren van onderaannemers. Daarnaast geeft u gevraagd en ongevraagd kostendeskundige adviezen. In voorkomende gevallen neemt u ook het werk op.    

14 December 2018 - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

Als zelfstandig werkvoorbereider zult u de gehele werkvoorbereiding verrichten, dit zowel in technische- als organisatorische zin. De projecten zijn zeer gevarieerd, in aard en in omvang.  De werkvoorbereiding geschiedt vanuit het kantoor van onze opdrachtgever. U werkt nauw samen met uw collega werkvoorbereiders en de projectleiding. U bent vaak al vanaf de planvoorbereiding betrokken bij uw projecten. Het betreft projecten in woningbouw en utiliteitsbouw.

14 December 2018 - lees meer ...

Projectleider Bouw

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning, inkoop, realisatie en de financiële bewaking van de aan u toegewezen projecten. Het betreft met name woningbouwprojecten. U stuurt de onderaannemers aan en bewaakt de voortgang van adviseurs en leveranciers. U heeft de operationele leiding over het uitvoeringsteam dat bestaat uit de werkvoorbereiding, uitvoerders en bouwvakkers. U stuurt één of meerdere projecten aan, afhankelijk van de projectgrootte. Ook het afhandelen van meer- en minderwerk valt onder uw verantwoordelijkheid. U zorgt ervoor dat de projecten correct worden uitgevoerd binnen de vastgestelde raamvoorwaarden. U voert beoordelingsgesprekken met uw medewerkers en ziet toe op hun persoonlijke ontwikkeling. U rapporteert aan de directie.

14 December 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider / Uitvoerder Natte Waterbouw

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

Wij zijn op zoek naar een "alleskunner". U neemt het werk op, calculeert, offreert, verzorgt de inkoop, bereidt het werk voor en u stuurt de uitvoering aan. Daarnaast bewaakt u de kwaliteit van de uitvoering en signaleert u meer- en minderwerk.

14 December 2018 - lees meer ...

Junior Projectleider

Leiden - Centerpoint Rotterdam

Als junior projectleider bent u verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van diverse projecten. De projecten zijn zeer gevarieerd in aard en in omvang. U werkt nauw samen met de projectleider. Bij afwezigheid van de projectleider neemt u zijn taken over. U bent verantwoordelijk voor inkoop en het opstellen van contracten en overeenkomsten. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken van tekeningen, inkoop, offertes opvragen, materialen bestellen en het verzorgen van as built dossiers. U rapporteert aan de directie

14 December 2018 - lees meer ...

Junior Werkvoorbereider Luxe Woningbouw

Blaricum - Centerpoint Amsterdam

In de functie van junior werkvoorbereider zult u, samen met de senior, projecten geheel voorbereiden. U controleert de tekeningen, waar nodig maakt u zelfstandig aanpassingen middels autocad en verzorgt u de gehele planning. U onderhoudt de contacten met de voorman en past waar nodig de planningen aan. Meer- en minderwerk zal minder aan de orde zijn.

14 December 2018 - lees meer ...

Projectleider Bouw

Bunschoten - Centerpoint Amsterdam

Als projectleider speelt u in het voortraject een belangrijke rol. U stelt het begin en het einde van een bouwproject vast, zorgt voor de planning van de werkzaamheden en draagt zorg voor voldoende personeel, materiaal en materieel. Tijdens de uitvoering houdt u de voortgang nauwlettend in de gaten en ziet u erop toe dat het project geen onnodige vertraging en kostenoverschrijding oploopt. Enkele kerntaken: - Bepalen van de meest efficiënte werkmethode - Opstellen en bewaken projectplanning - Bewaken van de kosten - Bewaken van de kwaliteit - Verantwoordelijk voor de eindoplevering - Verantwoordelijk voor het opstellen van het V&G plan

14 December 2018 - lees meer ...

Calculator/Werkvoorbereider GWW

Roosendaal - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding van meerdere projecten. Het betreft voornamelijk RAW bestekken. U neemt deel aan projectvergaderingen. U stelt scherpe realistische calculaties op. U heeft nauw contact met uw opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. U stelt werkplannen en verkeersplannen op. De projectgrootte is zeer variabel. Ook de aard van de projecten is zeer gevarieerd. Van bouw- en woonrijp maken tot en met groot onderhoud van wegen. U rapporteert aan de directie.

14 December 2018 - lees meer ...

Senior Projectleider

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U bent van A tot en met Z verantwoordelijk voor een spraakmakend hoogbouw project. Het betreft een design en build project.  U stuurt een team van werkvoorbereiders en uitvoerders aan. U rapporteert aan de directie. U bent een sparringpartner voor opdrachtgevers van onze opdrachtgever en u bent verantwoordelijk voor het relatiemanagement. U stuurt op kwaliteit, resultaat, veiligheid en planning. U bent een ervaren manager die graag kennis overdraagt en u ziet toe op de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers.  

14 December 2018 - lees meer ...

Assistent Uitvoerder

's-Hertogenbosch - Centerpoint Den Bosch

Als assistent uitvoerder heeft u geen vaste standplaats. U vindt het dan ook geen probleem om veel te reizen om uitdagende en complexe projecten te realiseren. U bent werkzaam in een projectteam dat bestaat uit een projectleider, projectvoorbereider, tekenaar en uitvoerder. U bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van het project tot en met de oplevering. U bent samen met de uitvoerder vraagbaak voor alle betrokken partijen op de bouwplaats en weet hen op een positieve manier te begeleiden. Dit houdt in dat u zowel uw eigen collega's als medewerkers van onderaannemers mee aanstuurt. U maakt (deel)planningen met betrekking tot materieel, personeel en (prefab) bouwproducten. U coördineert samen bouwstroom en verzorgt mede de inrichting van de bouwplaats. U neemt deel aan verschillende overleggen met o.a het projectteam en het uitvoerdersoverleg.

14 December 2018 - lees meer ...

Calculator/Werkvoorbereider GWW

Leiden - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor het maken van kostprijsbegrotingen en offertes. U belt de uitstaande offertes na en ondersteunt collega's bij het maken van calculaties. Voor de aangenomen opdrachten verzorgt de voorbereiding en in voorkomende gevallen neemt u ook de projectleiding.  U verzorgt de inkoop, schakelt onderaannemers in en zorgt voor het verkrijgen van werkvergunningen. Uiteindelijk wordt u verantwoordelijk voor uw projecten van aanvraag tot en met realisatie.

14 December 2018 - lees meer ...

Uitvoerder Dakbedekking

Noord Holland - Centerpoint Amsterdam

Samen met de bedrijfsleider uitvoering bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van meerdere projecten. Gemiddeld lopen er 18 projecten tegelijk. U bent verantwoordelijk voor de helft hiervan. De projecten lopen uiteen van € 1000,- tot 1 miljoen. Hebt u ervaring in de dakbedekking dan is dat een grote pré maar geen must. Onze opdrachtgever is op zoek naar een uitvoerder bouw met goede leiderschapskwaliteiten. Daarnaast bent u communicatief vaardig en houdt u contact met uw mensen en opdrachtgevers via de telefoon en niet via de e-mail.

14 December 2018 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud Utiliteitsbouw

Utrecht - Centerpoint Amsterdam

In de rol van projectleider bent u verantwoordelijk voor gemiddeld 10 lopende projecten. U neemt het werk op, calculeert, offreert, bereidt de werken voor en u stuurt de uitvoering aan. U bent verantwoordelijk voor uw projecten op basis van kwaliteit, planning en geld.

14 December 2018 - lees meer ...

Meewerkend Voorman Interieurbouw

'S-HERTOGENBOSCH - Centerpoint Den Bosch

U bent verantwoordelijk voor het aansturen van interieurprojecten. U verdeelt de productie-opdrachten en planning in samenspraak met de leidinggevende. U bent verantwoordelijk voor de urenregistratie tijdens iedere opdracht. U houdt ook toezicht op binnenkomende materialen en uitbesteed werk. U hebt zowel interne als externe contacten. U draagt het beleid uit en levert ook een bijdrage aan het beleid in de organisatie. 

14 December 2018 - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider Appartementenbouw

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

Voor de vestiging Amsterdam, afdeling nieuwbouw, zijn wij op zoek naar een senior werkvoorbereider. Vanaf medio 2019 zal er gestart worden met de bouw van 280 appartementen inclusief publieke ruimte en een ondergrondse parkeergarage. Totale bouwsom 50 miljoen. De bouwmethodiek is wanden - breedplaat en de gevels zijn van hout en zink. Voor dit project dient een geheel nieuw projectteam gevormd te worden waar u onderdeel vanuit maakt. U zult belast zijn met de start van de voorbereiding. Naarmate de uitvoeringsfase nadert zal het team aangevuld worden met collega werkvoorbereiders.

14 December 2018 - lees meer ...

Calculator GWW

Heiloo - Centerpoint Amsterdam

In deze functie zult u eerst naast de zittende calculator uw werkzaamheden verrichten. Na dit jaar zult u hem opvolgen. Vanaf bestek en tekeningen trekt u het werk uit en vervaardigt u de kostprijs. Projecten worden ook één op één verkregen. Op basis van D&C vervaardigt u voor deze projecten de kostprijs.

14 December 2018 - lees meer ...

Calculator / Werkvoorbereider Bonnenwerk

Castricum - Centerpoint Amsterdam

In de functie van calculator/werkvoorbereider bent u verantwoordelijk voor de renovatie- en onderhoudsprojecten. U moet hier denken aan bonnenwerk in opdracht van de woningcorporaties. U neemt het werk op, u calculeert, u bereidt de werken voor, u maakt de planning voor het personeel en u levert het werk op. Nadat u zich deze werkzaamheden geheel eigen hebt gemaakt kunt u ook bij andere, nieuwbouwprojecten, betrokken worden.

14 December 2018 - lees meer ...

Uitvoerder Nieuwbouw

Goeree Overflakkee - Centerpoint Rotterdam

Voor onze opdrachtgever zoeken we ter uitbreiding een (bij voorkeur) ervaren uitvoerder nieuwbouw. U hebt ervaring met het zelfstandig uitvoeren van projecten van ca. 20/30 woningen (seriematige woningbouw) en kantoorpanden. Het team van uitvoerders bestaat uit relatief jonge mensen. U bent verantwoordelijk voor de aan u toegewezen projecten, in kwaliteit en kwantiteit. U bewaakt de veiligheid op de bouwplaats. U stuurt eigen mensen en onderaannemers aan. U rapporteert aan de projectleiding.

14 December 2018 - lees meer ...

Filteren