2519 vacatures gevonden

Toezichthouder openbare ruimte

Utrecht - Voort

Voor een middelgrote gemeente in het midden van het land ben ik op zoek naar een enthousiaste toezichthouder. Jij als toezichthouder gaat je voornamelijk bezig houden met het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). In dit beheer ga jij je bezig houden met alle onderhoud op het gebied van het groen in de gemeente. Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Je bent mede verantwoordelijk voor het aansturen van en toezicht houden op werkzaamheden van derden aan de groenvoorzieningen in de openbare ruimte.Je bewaakt en houdt dagelijks toezicht op de voortgang en de kwaliteit van het geleverde werk. (Het werk is in bestekken omschreven m.b.v. de RAW systematiek.)Je treedt op als toezichthouder richting de aannemer(s), leveranciers en derden;Je informeert andere belanghebbenden beheerders, aannemers en uitvoerders over de opdracht, adviseert de coördinator IBOR de teamleider.Samen met de andere toezichthouders handel je meldingen van inwoners af. Toetst ontwerpen op haalbaarheid in de openbare ruimte.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider (besteksschrijver/ tekenaar)

Utrecht - Voort

Voor een middelgrote gemeente in het midden van het land zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider (besteksschrijven/ tekenaar). In de functie ga jij je bezighouden met infrastructurele werken. Het gaat om integrale projecten in de openbare ruimte (verharding, verkeer, groen, riolering). Als bestekschrijver/ tekenaar heb je de volgende taken: Ontwerp opstellen ten behoeve van bestekstekening (programma AutoCAD)Opstellen bestekstekeningenOpstellen RAW-bestek (Bakker en Spees) Opstellen diverse ramingenAndere op de afdeling voorkomende werkzaamheden

4 Juni 2019 - lees meer ...

Jurist

Utrecht - Voort

Voor het team omgevingskwaliteit zijn wij op zoek naar een Jurist op het gebied van onder andere Wabo en APV/ bijzondere wetten. Als Jurist ben jij verantwoordelijk voor de volgende taken: • Juridische ondersteuning aan de vergunningverlener (Wabo en APV/Bijzondere wetten), buitengewoon opsporingsambtenaar, toezichthouder, planoloog; • Je kijkt met een juridisch oog mee met de omgevingsvergunning en neemt in een voorkomend geval de aanvraag van een omgevingsvergunning over en/of behandelt een vooroverlegplan. • Je voert samen met de vergunningverlener uitgebreide Wabo procedures en behandelt zienswijzen. • Je stelt (vooraankondigingen) bestuursdwangbeschikkingen op en werkt hierbij samen met de toezichthouder. • Je geeft juridische ondersteuning binnen jouw werkgebied bij het cluster APV en bijzondere wetten. • Je behandelt planschadeverzoeken. • Je behandelt verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur. • Je voert overleggen met aanvragers/overtreders en de wethouder. Je staat de wethouder bij tijdens de raadsbehandeling van een plan. • Je vertegenwoordigt het gemeentebestuur bij gerechtelijke instanties. • Je levert een bijdrage aan het opstellen van beleid ten behoeve van het team Omgevingskwaliteit.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Projectmanager bij adviesbureau voor civieltechnische projecten

Omgeving Amersfoort - Voort

Jij bent als projectmanager een ervaren kracht op het gebied van proces en techniek. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig realiseren van de doelstellingen van de verschillende civieltechnische projecten. Je bent zowel intern als extern een vraagbaak en procesbegeleiding voor grote multidisciplinaire projecten.  Verder ben je verantwoordelijk voor:  Contactpersoon voor aannemers vanuit medewerker van de opdrachtgeverHet managen van projecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfaseJe bent verantwoordelijk voor het behalen van je omzetdoelstellingenJe onderhoudt contacten met je opdrachtgevers en bent verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe projecten. 

4 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider kabels en leidingen

Omgeving Utrecht - Voort

Heb jij een paar jaar ervaring als werkvoorbereider en bij voorkeur kennis van kabels en leidingen? Dan kunnen wij voor de volgende stap in jouw carrière zorgen. Voor een opdrachtgever van ons zijn wij op zoek naar een communicatief vaardige en energieke werkvoorbereider. Voor deze functie van werkvoorbereider wordt verwacht dat je enige jaren ervaring hebt in de ondergrondse infra bij een aannemer of ingeneursbureau. Jij bent verantwoordelijk voor het regelen van de planning van de uitvoerders, je doet de bestellingen, verwerkt klic-meldingen en je hebt contacten met onze opdrachtgevers.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Contractmanager gemeente utrecht

Utrecht - Voort

Als contractmanager voor de gemeente Utrecht draag jij zorg voor het (laten) opstellen van de aanbestedings- en contractdocumenten van het project Noordelijke Randweg Utrecht. Jij werkt in samenwerking met het projectteam en verzorgt de aanbestedingsprocedure van een geïntegreerd contract. Je adviseert en ondersteunt de integraal projectmanager en het projectteam op het gebied van het contractmanagement. Daarnaast laat jij je inhoudelijk adviseren door onder andere een inkoopadviseur en een aanbestedingsjurist. Jij bent dus verantwoordelijk voor:  De selectie van het ingenieursbureau dat contractdocumenten gaat opstellen, dit doe je in nauwe samenwerking met de technisch managerJe begeleidt dit bureau met het opstellen van de contractdocumentenHet begeleiden van de aanbestedingsprocedure geïntegreerdNa gunning bestaat de mogelijkheid dat je het contract beheerst tijdens de uitvoeringsfase Over het project:  De gemeente Utrecht heeft plannen om de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) te vernieuwen. De projectorganisatie van de NRU is ingericht volgens het model voor Integraal Projectmanagement. De NRU is de route aan de noordkant van Utrecht (bij Overvecht) en is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad. De huidige verkeerspleinen van de NRU kunnen het verkeer onvoldoende verwerken waardoor regelmatig file ontstaat. Dit zet de bereikbaarheid en de leefbaarheid van omgeving onder druk. De gemeente heeft gekozen voor een oplossing met drie ongelijkvloerse kruisingen ter plaatse van de huidige verkeerspleinen. Naast de drie ongelijkvloerse kruisingen voor autoverkeer, worden op meerdere plekken ongelijkvloerse oversteken voor fietsers en voetgangers gerealiseerd.  

4 Juni 2019 - lees meer ...

Projectcoördinator

Utrecht - Voort

Een opdrachtgever in de regio Utrecht is op zoek naar een ervaren projectcoördinator. Zie jij jezelf al het volgende werk doen? Opstellen van plannen van aanpakAantrekken en coördinatie van ingenieursbureau voor het maken van bestekken, tekeningen en diverse onderzoekenInterne afstemming met onder andere beheerders adviseurs Participatie met omwonende/ belanghebbendeAanbesteding gereed maken van het bestek en tekeningen

4 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider civiele techniek

Utrecht - Voort

Waar ga jij mee aan de slag? Het betreffen integrale projecten in de openbare ruimte, met verharding en riolering. Het betreffen vooral traditionele RAW bestekken.  Jouw takenpakket bestaat uit de werkzaamheden: Opstellen van ontwerpen in AutoCADBestekstekeningen makenRAW-bestekken opstellen in Bakker & SpeesKostenramingen opstellen/ bijhoudenAdvisering over het overkoepelende bestek binnen de gemeente

4 Juni 2019 - lees meer ...

Toezichthouder civieltechnische werken

Utrecht - Voort

Voor een middelgrote gemeente in de regio Utrecht ben ik op zoek naar een ervaren toezichthouder op het gebied van Civieltechnische werken. Het gaat om diverse integrale projecten waarbij onderstaande werkzaamheden aan bod zullen komen: ReconstructiesUit- en inbreiding van woongebiedenBouw- en woonrijp maken van gebieden in de gemeente   

4 Juni 2019 - lees meer ...

Verbinder gebiedssamenwerking cultuur en toerisme

Utrecht - Voort

Voor een gemeentelijke partner zijn wij op zoek naar een verbinder die de link kan leggen tussen cultuur en toerisme.  Ondernemers, cultuurorganisaties en de gemeente hebben de gezamenlijke wens om de ‘return on investment’ te bevorderen van het kwaliteitstoerisme in de gemeente. Dit is in een intentieverklaring uitgewerkt. We zoeken een verbinder -in persoon- die dit uitvoert en vormgeeft voor het samenwerkingsverband. In het voorbereidend traject zijn meerdere partijen en afvaardigingen betrokken geweest namens ondernemers, cultuurorganisaties, buitenplaatsbewoners en de gemeente. Vanuit ieders eigen invalshoek hebben de partijen hun belang om de samenwerking te verbeteren onafhankelijk van dit traject eerder verwoord.   Het doel is om de intentieverklaring uit te voeren en een gezamenlijk actieplan op te stellen. Vanaf de start worden al direct de eerste acties opgepakt. Iedere partij levert hierbij een bijdrage vanuit zijn rol en ervaart de kwalitatieve impuls: versterking cultuur, toerisme en economie.    Je gaat als verbinder het volgende doen: Je gaat het gebied in en geeft uitvoering aan de profilering/marketing/communicatie van het gebied vanuit de samenwerking van verschillende sectoren. Doel is om de gewenste doelgroep aan te trekken en hiervoor passende on- en offline uitingen te ontwikkelen. De doelgroep is getypeerd als de consumenten in de paarse, blauwe en gele leefstijlen en de zakelijke markt. Dit doe je door nieuwe ontwikkeling; deels door verbetering huidige middelen (met derden zoals Toerisme Gooi en Vecht) of inzet zoals gastheerschap en meertaligheid. Je maakt hierbij gebruik van de al aanwezige kennis en kunde van de partijen.Parrallel werkt je een meerjarig actieplan uit in samenwerking en met input vanuit de partijen. Dit actieplan is inhoudelijk gebaseerd op verbindingen tussen de sectoren en de gezamenlijke belangen van cultuur/erfgoed en toerisme/economie. Het plan geeft inzicht in concrete acties om gezamenlijk de return on investment te verkrijgen. Het actieplan is integraal, gebiedsgericht en uitvoeringsgericht. Een aantal projecten van het actieplan wordt al uitgevoerd of is opgestart vanuit onderdeel 1. Daarnaast gaat het actieplan ook in op de organisatie van de samenwerking. Het maakt duidelijk hoe continuïteit en zelfstandigheid geboden kan worden om de return on investment waarheid te maken. 

4 Juni 2019 - lees meer ...

Traineeship projectleider civiele techniek amersfoort

Amersfoort - Voort

Als Trainee projectleider (civiele techniek) ben jij betrokken bij diverse projecten vanaf het startpunt tot aan de oplevering. In de verschillende bouwfasen ben jij mede het aanspreekpunt en zet je jouw kennis in om het project in goede banen te leiden. Ook ben jij de vraagbaak van het projectteam en draag je bij aan de realisatie van de gestelde werkzaamheden van het team. In de afwisselende functie van trainee projectleider leer je alle aspecten van het vak kennen, zodat je kunt doorgroeien naar een zelfstandige projectleider.   Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens de  Traineeship projectleider (civiele techniek) je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Junior assistent projectleider civiele techniek utrecht

Utrecht - Voort

Als Junior assistent projectleider (civiele techniek) ben jij betrokken bij diverse projecten vanaf het startpunt tot aan de oplevering. In de verschillende bouwfasen ben jij mede het aanspreekpunt en zet je jouw kennis in om het project in goede banen te leiden. Ook ben jij de vraagbaak van het projectteam en draag je bij aan de realisatie van de gestelde werkzaamheden van het team. In de afwisselende functie van junior projectleider leer je alle aspecten van het vak kennen, zodat je kunt doorgroeien naar een zelfstandige projectleider.   Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens je baan als Junior assistent projectleider (civiele techniek) je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Junior assistent uitvoerder utrecht

Utrecht - Voort

Als junior assistent uitvoerder ben jij medeverantwoordelijk voor de realisatie van projecten. Samen met de uitvoerder coördineer je de dagelijkse werkzaamheden en zorg je ervoor dat alles volgens plan verloopt. Op de werklocatie ben jij verantwoordelijk voor onder andere het materiaal, de technische uitvoering en het inhuren van het personeel. Ook onderhoud je de contacten met de opdrachtgever en overige betrokken partijen. In deze functie kun je doorgroeien tot zelfstandig uitvoerder.   Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens je baan als Junior assistent uitvoerder in de omgeving van Utrecht je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Junior assistent werkvoorbereider utrecht

Utrecht - Voort

Als junior assistent werkvoorbereider zorg jij ervoor dat een project soepel verloopt. Vanaf het ontwerp tot de start van de uitvoering ben jij bezig met het maken van plannen, werkschema’s en begrotingen. Ook tekeningen ontkomen niet aan jouw oog, en hoeveelheden worden door jou uitgerekend en ingekocht. Ook ben jij het aanspreekpunt voor alle leveranciers, onderaannemers en andere externe partijen.   Met het Traineeship Projectmanagement word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens de functie junior assistent werkvoorbereider in de omgeving van Utrecht je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Trainee uitvoerder hilversum

Hilversum - Voort

Als trainee uitvoerder ben jij medeverantwoordelijk voor de realisatie van projecten. Samen met de uitvoerder coördineer je de dagelijkse werkzaamheden en zorg je ervoor dat alles volgens plan verloopt. Op de werklocatie ben jij verantwoordelijk voor onder andere het materiaal, de technische uitvoering en het inhuren van het personeel. Ook onderhoud je de contacten met de opdrachtgever en overige betrokken partijen. In deze functie kun je doorgroeien tot zelfstandig uitvoerder.   Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens de traineeship uitvoerder in de omgeving van Hilversum je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Starter werkvoorbereider almere

Almere - Voort

Als starter werkvoorbereider zorg jij ervoor dat een project soepel verloopt. Vanaf het ontwerp tot de start van de uitvoering ben jij bezig met het maken van plannen, werkschema’s en begrotingen. Ook tekeningen ontkomen niet aan jouw oog, en hoeveelheden worden door jou uitgerekend en ingekocht. Ook ben jij het aanspreekpunt voor alle leveranciers, onderaannemers en andere externe partijen.   Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens de functie starter werkvoorbereider in de omgeving van Almere je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Jong professional programma projectmanagement civiele techniek

Utrecht - Voort

Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek ontwikkel jij jezelf in jouw vakgebied. Door de technische trainingen krijg jij de juiste kennis om projecten tot een succes te maken. Daarnaast verbeter je jouw persoonlijke vaardigheden en leer je hoe je deze het best kunt inzetten. De technische trainingen De trainingen worden gegeven in samenwerking met 4Building, Bewuste Bouwers, Heleco Advies & Training en EMVI-prestatiemeting. Aanbesteden & contracteren: In deze training leer je de samenhang te zien tussen de fases in het bouwproces en de uit te voeren acties. Ook kom je erachter met welke criteria de juiste bouworganisatievorm gekozen kan worden en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de contractvorm, contractvoorwaarden en aanbestedingsprocedures. Risicomanagement: Verdiep je in de stappen die doorlopen worden bij het uitvoeren van een risicoanalyse. En sla vervolgens een brug naar risicomanagement. EMVI in de theorie en praktijk: Leer aanbesteden op basis van de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI). Zo weet je de potentiële meerwaarde van de organisatie naar voren te brengen. UAV-gc: In drie trainingen kom jij alles te weten over UAV-gc. Zo weet je na de trainingen precies hoe je UAV-gc moet toepassen in de praktijk. Systems engineering Kom erachter hoe systems engineering wordt toegepast in de praktijk en ga vervolgens zelf aan de slag met een casus. Omgevingsmanagement Je leert de basis van omgevingsmanagement, zodat je invulling kunt geven aan de rol van omgevingsmanager en jouw project succesvol maakt in een (complexe) omgeving. De persoonlijke trainingen De trainingen worden gegeven in samenwerking met MV-Training & Coaching en Inizio Training. Het merk ‘IK’ Ontwikkel relevante inzichten en vaardigheden met betrekking tot jouw persoonlijke effectiviteit. En versterk je kennis van je persoonlijke drijfveren, ambities en vaardigheden. Effectief communiceren Word je bewust van hoe je communiceert en hoe je dit kunt verbeteren door beknopt je boodschap over te brengen, een ander te bevragen en feedback te geven. Persoonlijke effectiviteit Vergroot jouw kennis over je kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. En leer het beste uit jezelf te halen! Timemanagement Krijg belangrijke inzichten over hoe jij effectief je tijd kunt besteden en leer omgaan met tijdnood.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Jurist wabo/ apv

Utrecht - Voort

Voor het team omgevingskwaliteit zijn wij op zoek naar een Jurist op het gebied van onder andere Wabo en APV/ bijzondere wetten. Als Jurist ben jij verantwoordelijk voor de volgende taken: • Juridische ondersteuning aan de vergunningverlener (Wabo en APV/Bijzondere wetten), buitengewoon opsporingsambtenaar, toezichthouder, planoloog; • Je kijkt met een juridisch oog mee met de omgevingsvergunning en neemt in een voorkomend geval de aanvraag van een omgevingsvergunning over en/of behandelt een vooroverlegplan. • Je voert samen met de vergunningverlener uitgebreide Wabo procedures en behandelt zienswijzen. • Je stelt (vooraankondigingen) bestuursdwangbeschikkingen op en werkt hierbij samen met de toezichthouder. • Je geeft juridische ondersteuning binnen jouw werkgebied bij het cluster APV en bijzondere wetten. • Je behandelt planschadeverzoeken. • Je behandelt verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur. • Je voert overleggen met aanvragers/overtreders en de wethouder. Je staat de wethouder bij tijdens de raadsbehandeling van een plan. • Je vertegenwoordigt het gemeentebestuur bij gerechtelijke instanties. • Je levert een bijdrage aan het opstellen van beleid ten behoeve van het team Omgevingskwaliteit.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Beleidsmedewerker groen

IJsselstein - Voort

Jij bent als beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het groen binnen de woonomgeving van een middelgrote gemeente in de regio van Utrecht. Door jou worden er logische plannen bedacht en slim beleid geschreven, zodat de leefomgeving groener wordt en groener blijft. Binnen deze functie ben jij verantwoordelijk voor de volgende taken:  Het opstellen van de werkplannenHet maken van bestekkenOpstellen van college- en raadsvoorstellenHet voeren van participanten- en bewonersoverleg Binnen de functie zul je daarnaast veel in contact staan met de wethouder en overleg met de wethouder voeren. Door jouw politieke voelsprieten weet jij precies hoe jij plannen het beste kunt brengen en opereer jij in een politiek sensitieve omgeving. 

4 Juni 2019 - lees meer ...

Civil3d ontwerper

Utrecht - Voort

Jij bent als civil3D ontwerper diegene die wensen en (eigen) ideeën omzet naar een realistisch ontwerp. Je draagt ontwerpoplossingen aan en signaleert knelpunten. Daarbij let je kritisch op de details maar weet je daarnaast ook uitstekend overzicht te creëren en te behouden. Jij vindt het leuk om met verschillende projecten bezig te zijn, maar je kunt je ook vastbijten in een groot multidisciplinair project. Je werkt samen in een team, waarin jullie er samen verantwoordelijk voor zijn dat er slimme oplossingen komen en het ontwerp in detail uitgewerkt wordt. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk om zelfstandig ontwerpen op te pakken. Door jouw ervaring en expertise met Civil3D en AutoCAD weet jij slimme oplossingen te bedenken en een bijdragen te leveren in het team. De projecten waar jij aan werkt zijn zowel groot als klein, afhankelijk wat er op dat moment speelt binnen de organisatie. Het gaat om stedelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken, stationsgebieden of grote wegen projecten.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Calculator/ projectleider civiele techniek utrecht

Utrecht - Voort

Voor een middelgrote aannemer in de regio Utrecht zijn wij op zoek naar een enthousiast professional in de Civiele Techniek. Als calculator/projectleider lever je een bijdrage in de werving van projecten en  het bepalen van de kostprijzen. Je bent verantwoordelijk voor de calculatie, voorbereiding, begeleiding en oplevering van infraprojecten. Je leidt projectteams van uitvoeringsprojecten en levert binnen verschillende projecten een specialistische bijdrage. Daarnaast ben je verantwoordelijke voor de integrale projectbeheersing van risicovolle infraprojecten.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Assistent uitvoerder

Utrecht - Voort

Als junior assistent uitvoerder ben jij medeverantwoordelijk voor de realisatie van projecten. Samen met de uitvoerder coördineer je de dagelijkse werkzaamheden en zorg je ervoor dat alles volgens plan verloopt. Op de werklocatie ben jij verantwoordelijk voor onder andere het materiaal, de technische uitvoering en het inhuren van het personeel. Ook onderhoud je de contacten met de opdrachtgever en overige betrokken partijen. In deze functie kun je doorgroeien tot zelfstandig uitvoerder.   Met het Jong professional programma Projectmanagement civiele techniek word jij een specialist in onder andere risicomanagement, EMVI, UAV-gc en Systems engineering. Hierdoor weet jij straks als geen ander hoe je een project tot een succes maakt! Zo kan jij tijdens je baan als Junior assistent uitvoerder in de omgeving van Rotterdam je verder ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Projectleider civiele techniek/ riolering

Utrecht - Voort

Voor een aannemer in de regio Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider Civiele Techniek. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor diverse civieltechnische projecten, waaronder de reconstructies van kunstwerken en riolering. Daarnaast verricht je de volgende werkzaamheden: Je bent en voelt je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integrale civiele projecten. Kennis van kunstwerken is een pré.Je bereidt projecten voor, zorgt voor de aanbesteding en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering.Je bewaakt de kwantiteit, kwaliteit en voortgang van een werk en legt alles goed vast.Je bent verantwoordelijk voor de financiën van de diverse projecten.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Junior verkeerskundig adviseur

Utrecht - Voort

Als Junior Verkeerskundig Adviseur ben jij de juiste persoon voor het adviseren van verkeerskundige oplossingen. Zo kun je adviseren op het gebied van zowel tijdelijke als vaste verkeersmaatregelen. Bij een evenement in de binnenstad beginnen jou hersens al te kraken hoe dit logistiek het beste op te lossen valt. Met jou ambitie, kennis en mogelijke ervaring wordt jij een onmisbare schakel binnen het bedrijf. Zo kun je snel schakelen en handelen wanneer er zich calamiteiten voordoen. Jij bent verantwoordelijk voor verkeerskundige vraagstukken van inwoners, verenigingen en bedrijven. Samen met jouw team zorg je voor een integrale planning van het beheer in de openbare ruimte. Als junior Verkeerskundige wordt jij opgenomen in het team en staat samenwerking centraal.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Junior werkvoorbereider

Utrecht - Voort

Theorie en praktijkervaring in de civiele techniek opdoen, gecombineerd met persoonlijke trainingen, dat is het Jong professional programma Projectmanagement Civiele Techniek. Verbeter je kennis en versterk je persoonlijkheid voor een kickstart in de civiele techniek. Start #jouwverhaal met het Jong professional programma van Voort.

4 Juni 2019 - lees meer ...

Filteren