3303 vacatures gevonden

Bouwplantoetser

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als bouwplantoetser ben jij verantwoordelijk voor het behandelen van vooronderzoeken en aanvragen voor omgevingsvergunningen, je toetst en beoordeeld de aanvragen. Je draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming en stel je de beschikkingen op. Je schrijft rapportages en je verzorgt de benodigde correspondentie.

1 Juni 2021 - lees meer ...

Toezichthouder WABO

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Je voert als toezichthouder WABO controles uit in het kader van de WABO op naleving van wet- en regelgeving. Je bent bezig met het opsporen van illegale sloop, bouwactiviteiten in afwijking van de verleende omgevingsvergunning en overtredingen van bestemmingsplanregeling. Bij geconstateerde overtredingen geeft je aanwijzingen en adviezen en leg je eventueel de werkzaamheden stil.  Je geeft adviezen over technische aspecten van handhavingszaken en je rapporteert hierover. Je behandeld klachten en meldingen die zijn binnengekomen op de helpdeskafdeling.  

1 Juni 2021 - lees meer ...

BIM Engineer

Amersfoort - Centerpoint Utrecht

In het project ontwerpteam werk jij als BIM engineer aan één of meerdere projecten en ben jij verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. Je werkt alle technische gegevens uit en ben jij verantwoordelijk voor de BIM coördinatie van het project. Gedurende het project heb jij overleg met architecten, constructeurs en adviseurs. 

1 Juni 2021 - lees meer ...

Projectmanager contracten en aanbestedingen

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als projectmanager contracten en aanbestedingen begint het traject voor jou bij het Plan van Aanpak, de haalbaarheidsstudie tot het afronden van het bouwcontract. Jij verzorgt de aansturing, besluitvorming en coördinatie van het project. Je bent dagelijks bezig met jouw expertise op het gebied van aanbestedingen en contractvorming van de verschillende diensten.  Als projectmanager ben jij bekend met de verschillende aanbestedingsprocessen zoals RCC en Best Value. Verder neem je deel in het kenniscentrum aangaande aanbestedingen, contracten en procedures.  Je bent voor veel collega's een vraagbaak op jouw expertise en door jouw inzet lever jij een belangrijke bijdrage aan het succes van de projecten.  In het kort wat ga je doen. Je adviseert over de verschillende aanbesteding en bouworganisatie vormen, je bewaakt het tenderproces, deadlines, en signaleer je knelpunten in het tenderproces. Je controleert de winnende offertes en je functioneert als gesprekspartner voor de andere projectmanagers.

1 Juni 2021 - lees meer ...

Ervaren Projectleider

Omgeving Zaltbommel - Centerpoint Utrecht

Als projectleider klein bouwprojecten, krijg je te maken met verschillende klanten van particulier tot scholen en variërend van onderhoud, verbouw, aanbouw en nieuwbouw projecten. Jij bent verantwoordelijk voor het project van begin tot een tevreden klant. Je geeft leiding aan een toegewezen projectteam en jij bepaald de bouwmethodiek en aanpak en je vergeet niet het V&G plan op te stellen en bij de houden.  Verder ben je verantwoordelijk voor de calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering van het project. Je koopt het project in en zorgt voor een gedegen voortgang, resultaat en kwaliteit.  

1 Juni 2021 - lees meer ...

Projectleider Vastgoedbeheer.

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als projectleider vastgoedbeheer bent u verantwoordelijk voor een toegewezen vastgoedportefeuille, u doet inspecties en stelt u zelfstandig de meerjaren onderhoudsplanningen en begrotingen op. Tijdens de uitvoeringsfase controleert u de werkzaamheden en bent u het aanspreekpunt voor vragen, klachten en meer en minder werkzaamheden. U verzorgt  de correspondentie, financiële en technische rapportages en opleveringsrapporten.    

1 Juni 2021 - lees meer ...

VVE Beheerder (ondernemend).

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je eigen portefeuille van Vereniging van Eigenaren. Hierdoor ben je het eerste aanspreekpunt voor de besturen van VVE's, je verzorgt vergaderingen en geeft advies aan het bestuur en algemene ledenvergadering over technisch, financieel en administratief beheer. Daarnaast zorg je voor de uitvoering van de besluiten die genomen zijn en coördineer je de administratieve en financiële beheer van de VVE's.

1 Juni 2021 - lees meer ...

Junior uitvoerder (infra)

Sint-Annaland - Centerpoint Rotterdam

Als junior uitvoerder wordt je begeleid door een ervaren uitvoerder en ben je samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende projecten. Daarnaast  is het jouw taak om de planning op te stellen en de inzet van mensen en middelen. Ook stuur je de verschillende onderaannemers en leveranciers aan op het project.

1 Juni 2021 - lees meer ...

Bouwkundig tekenaar ArchiCAD

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Je komt te werken in een hecht team als ArchiCAD tekenaar en je werkt nieuwbouw, verbouw, restauratie projecten van woningbouw en utiliteitsbouw uit. Je werkt onder begeleiding van een ontwerpmanager in een projectteam alle tekeningen vanaf ontwerp tot definitieve fase uit.   Deze organisatie is groeiend en de order portefeuille voor 2021 is goed gevuld. 

1 Juni 2021 - lees meer ...

Werkvoorbereider infra techniek

Omgeving Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als werkvoorbereider ga je werken aan grote en complexe infra projecten binnen het infra projectteam onder leiding van de projectleider. Binnen het projectteam heb jij een coördinerende functie en bereid je de werkzaamheden voor en controleer je alle tekeningen en technische gegevens. Jij bepaald alle hoeveelheden en stelt alle keuringsrapporten op.  

1 Juni 2021 - lees meer ...

Adviseur Bouwregelgeving en Bouwfysica

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als adviseur beoordeel jij de bouwplannen aan de hand van het bouwbesluit en maak je bouwfysische berekeningen. Je bedenkt praktische oplossingen om bouwplannen aan het bouwbesluit te voldoen en informeer je de klant over oplossingen. Door jouw advies draag je bij aan een duurzaam, veilig en aansprekende gebouwen in Nederland.  

1 Juni 2021 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud

Regio Arnhem - Centerpoint Utrecht

Als projectleider werkt u op basis van Resultaat Gericht Samenwerken met onze samenwerkingspartners. U bent verantwoordelijk voor de realisatie van vastgoedprojecten op het gebied van onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw. U verzorgt de aanbestedingsprocedure en gunning van de projecten die u in de uitvoeringsfase begeleid en bewaakt. Tijdens de uitvoeringsfase bewaakt u de samenwerking en zorgt u dat de afgesproken doelen worden gerealiseerd. 

1 Juni 2021 - lees meer ...

BIM-Coördinator

Nijmegen - Centerpoint Utrecht

Als BIM-Coördinator ben jij verantwoordelijk voor alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden van het project. Jij maakt het technische plan, je bepaald de bouwmethodiek en je legt de inkoop van materialen vast. In deze rol maakt jij analyses, los je de knelpunten op en draag je eventuele alternatieven voor. Verder maakt je alle planningen, doe je de coördinatie en controle van architect, constructeur, leveranciers en onderaannemers.  

1 Juni 2021 - lees meer ...

Uitvoerder GWW

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als uitvoerder werk je samen met de vaklieden aan tal van verschillende projecten en zorg jij dat alles volgens planning en klanttevredenheid verloopt. Je werkt nauw samen met de projectleider en zorg je voor een goede aansturing van de uitvoerende medewerkers.  Je ontvangt van de werkvoorbereider een compleet projectdossier met alle technische, organisatorische en financiële informatie. Je controleert alle gegevens op juistheid en verwerk jij alle informatie en administratie in het projectdossier. Je informeert de projectleider over de voortgang van het project en biedt je adviserende ondersteuning bij de lopende projecten van de opdrachtgever. 

1 Juni 2021 - lees meer ...

werkorganisator verduurzaming woningbouw.

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als werkorganisator werk je nauw samen met de opdrachtgever, bewoners, projectleider, uitvoerder, woonconsulent en bouwpartners.  In deze functie werk je zelfstandig aan meerdere projecten zowel in ontwerp als uitvoeringsfase uit. Je bent verantwoordelijk voor een gedegen planning en technische projectvoorbereiding en daarnaast ben je communicatief vaardig en aanspreekpunt voor bewoners omtrent de werkzaamheden. De werkzaamheden doe je op kantoor en op locatie. 

1 Juni 2021 - lees meer ...

werkvoorbereider

Deventer - Centerpoint Utrecht

Als werkvoorbereider werk je nauw samen met de projectleider en uitvoerder en zijn jullie als team verantwoordelijk voor de realisatie van grote onderhoud- en renovatieprojecten. Binnen de organisatie werk je niet alleen op kantoor, maar kom je ook op de bouwplaats voor de bouwvergaderingen. Een van de belangrijkste taken is het maken van de planning, budgetoverzicht en ben je verantwoordelijk voor de inkoop van het project.  Geen dag is het zelfde omdat jij een coördinerende rol hebt. Zo ben je vandaag bezig met het coördineren van onderaannemers en materieelinzet en morgen weer met het signaleren en registreren van meer- en minderwerk.

1 Juni 2021 - lees meer ...

kostendeskundige woningbouwprojecten (vaste baan)

Zwolle - Centerpoint Utrecht

Binnen het team ben jij verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken van de calculaties en de projectplanning. Bij het opstellen maak je gebruik van integrale calculatiebegrotingen, werkbegrotingen en de meer- en minderwerkbegrotingen.

1 Juni 2021 - lees meer ...

Werkvoorbereider

omgeving Winterswijk - Centerpoint Utrecht

Je komt te werken binnen een gezellige familiaire aannemer met duidelijke korte lijnen, waar je veel zelfstandigheid kan verwachten. De werkvoorbereider is in een vroeg stadium betrokken bij de bouwplannen en jouw inbreng is belangrijk voor de realisatie van het project. Als Werkvoorbereider ga jij alle handmatige tekeningen verwerken in AutoCAD en verzorg jij alle digitale tekeningen die nodig zijn voor het hele project. Door jouw goede tekeningen kan iedereen uit de voeten om alle elementen te vervaardigen voor de uitvoering. Verder ben jij verantwoordelijk voor de gehele technische en financiële voorbereiding van het project, maak je planningen, vraag je offertes op en beoordeel je de offertes op juistheid. Bij de uitvoeringsfase ben jij het aanspreekpunt voor de uitvoerder.

1 Juni 2021 - lees meer ...

Calculator Renovatie

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als Calculator Renovatie werk jij aan de technische voorbereiding van verschillende projecten. Jouw kernactiviteiten betreffen het aanvragen en beoordelen van offertes, maken van calculaties en begrotingen en het doen van nacalculaties. Uiteraard hoort daar een sluitende administratie bij.  Je bestudeert de inschrijvingsvereisten en offerte aanvraag en bij onduidelijkheden doe jij navraag om een juiste vaststelling te doen van de aard en omvang van de uit voerende werkzaamheden. Naast de calculaties maak je een uitgebreide werkschema van de werkzaamheden, materiaalbehoeften en inbreng van derden.  Uiteraard wordt van jou verwacht om met slimme alternatieven te komen inzake de uitvoering. Verder verzorg jij alle inschrijfdocumenten en stem je alles af met de directie. Gedurende de uitvoering doe jij de controle van facturen en accordeer jij deze en stel je de week en maandrapportages op en ben je betrokken bij alle vergaderingen. 

1 Juni 2021 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Eindhoven - Nebo Special Tooling

Nebo Special Tooling heeft de laatste 5 jaar geïnvesteerd in zeer specialistische apparatuur waardoor het ambitieuze doel: “Het beste productiebedrijf in Nederland worden op het gebied van verspaning in gehard staal binnen het micron bereik”, realiseerbaar wordt. Ben jij de enthousiaste werkvoorbereider die ons team komt versterken om dit doel te behalen? Als werkvoorbereider bij Nebo Special Tooling B.V. ben je verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de productie, planning, inkoop en verkoop. Je werkt nauw samen met je collega’s specialisten om tot een juiste calculatie te komen. We zijn een hecht team dus je staat er nooit alleen voor. Functie en taken: Aanbrengen van structuur binnen projecten Calculaties maken Bestellen van benodigde materialen, gereedschappen en i inkoopdelen Begeleiden uitbesteed werk leveranciers Opstellen/bijhouden van de planning Correcte afhandeling verzorgen van de door Nebo uitgevoerde werkzaamheden

1 Juni 2021 - lees meer ...

CNC Draadvonken vonkverspaner

Eindhoven - Nebo Special Tooling

Nebo Special Tooling heeft de laatste 5 jaar geïnvesteerd in zeer specialistische apparatuur waardoor het ambitieuze doel: “Het beste productiebedrijf in Nederland worden op het gebied van verspaning in gehard staal binnen het micron bereik”, realiseerbaar wordt. Ben jij de enthousiaste CNC Draadvonker die ons team komt versterken om dit doel te behalen? Wij zijn op zoek naar een volwassen of leerling CNC Draadvonken vonkverspaner. Je komt te werken in een organisatie met 11 collega’s in een schone, overzichtelijke en geconditioneerde werkplaats. Functie en taken: In deze functie bedien je meerdere nieuwe draadvonkmachines van het merk GF. Voor het programmeren van de machines maken wij gebruik van Dcam - CAM software en Solidworks CAD software. Al onze disciplines zijn dubbel bezet, je staat er dus nooit alleen voor. Als leerling wordt je intensief begeleid en opgeleid door een ervaren vonkverspaning.

1 Juni 2021 - lees meer ...

CNC Draaier

Uden - VOVU Metaalbewerking

CNC Draaier (Fulltime) Ben jij helemaal thuis in de verspaningstechniek? Ben jij de CNC draaier waar wij naar op zoek zijn? Als CNC-draaier ben je een zeer belangrijke schakel binnen het bedrijf. Bedienen en stellen van CNC-draaimachines behoren tot je belangrijkste taken. Je denkt en werkt mee aan slimme oplossingen en bewerkingsstrategieën. Met ons modern machinepark, de nieuwste automatisering, robotisering en meettechnieken gericht op innovatie, gespecialiseerd in o.a. auto-, motor- en vliegtuigindustrie draait ons bedrijf op een hoog niveau mee in onze branche. Om dit niveau te behouden en te laten groeien zoeken wij een betrokken leergierige mensgerichte CNC Draaier. Het tonen van initiatief en bedenken van creatieve oplossingen worden zeer op prijs gesteld! Tevens is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling!

1 Juni 2021 - lees meer ...

Bouwplaatsmanager

EINDHOVEN - Xelvin

Vacature Bouwplaatsmanager / Uitvoerder Uitvoerder De ervaring leert, dat de moderne uitvoerder naast bouwtechnische kennis, het uitvoeringsproces van het te realiseren bouwwerk moet kunnen ontwerpen en beheersen. Daarvoor is het nodig, dat hij inhoudelijk moet doorzien hoe het project in elkaar zit. Hij moet aansluitingsproblemen tussen de verschillende deelprocessen herkennen en oplossen en de deelprocessen, in het kader van het gehele uitvoeringsproces, kunnen optimaliseren. Als interne klant van het bouwbedrijf dient hij de wensen en eisen goed kenbaar te maken. Ook dient de uitvoerder de informatiestromen van en naar de bouwplaats te beheersen. Daarnaast ben je bekend met de moderne contractvormen. Wij zijn op zoek naar een afgestudeerde HTS'er in de bouwtechniek met zo'n 5 tot 10 jaar ervaring als uitvoerder die op de bouwput de zaken weet te regelen. De Uitvoerder is verantwoordelijk voor: De dagelijkse leiding over de bouwplaats; Een efficiënte organisatie en verdeling van werk; De technische, financiële en organisatorische gang van zaken op projecten; De naleving van de moderne contracten; Een goede bouwplaats inrichting. Taken: Het coördineren en sturen van projecten in uitvoering; Het leidinggeven aan vaklieden en onderaannemers; Het opstellen van weekplannen en het inzetten van materiaal en materieel; Het controleren van het uitgevoerde op basis van kwaliteit en kwantiteit; Het bewaken van manuren; Het signaleren van meer- en minderwerk; Het toezien op de naleving van de gestelde regels ten aanzien van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu; Het uitvoeren van overige voorkomende werkzaamheden. Bevoegdheden: De Uitvoerder is bevoegd om datgene te verrichten wat met een doelmatige en functionele uitvoering van zijn taken verband houdt. Verplichtingen: De Uitvoerder kent de volgende verplichtingen: Houdt zich aan de gestelde regels ten aanzien van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu; Het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en de markt.

1 Juni 2021 - lees meer ...

Storingsmonteur elektrotechniek

ECHT - Xelvin

Wil jij je net als Xelvin blijven ontwikkelen in de techniek? Dan ben jij de perfecte match voor ons! Ben jij op zoek naar een stabiele werkgever met doorgroeimogelijkheden? Krijg jij er energie van om dagelijks bezig te zijn met het onderzoeken en doorvoeren van verbeteringen? Wil jij er, samen met jouw collega's, voor zorgen dat het geautomatiseerde productieproces vlekkeloos verloopt? Lees dan snel verder; grote kans dat onze rol als elektromonteur jou op het lijf geschreven staat! Je werkt bij een werkgever waar een fijne en open sfeer heerst. De core business van deze werkgever is gericht op het verduurzamen en produceren van bouwproducten, waarbij innovatie en nieuwe technieken worden toegepast binnen het productieproces. In het geautomatiseerde productieproces komen verschillende technieken aan bod die jou keer op keer uitdagen. Jij zorgt voor een goedlopend productieproces en draagt eigen verbeterideeën aan. Als Elektromonteur krijg jij tevens de kans om je verder te ontwikkelen, door bijvoorbeeld het volgend van trainingen of cursussen. Wat ga je doen? Na een goede inwerkperiode ben jij dé elektromonteur die zorgdraagt voor: - Het oplossen en voorkomen van storingen op elektrotechnisch vlak, maar ondersteunt tevens je werktuigbouwkundige collega's; - Het preventief en correctief onderhoud van het machinepark; - Voor structurele oplossingen van veel voorkomende bottlenecks binnen het productieproces - Het uitvoeren van inspecties en het documenteren van verrichte werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats in dagdienst tijdens een 36-urige werkweek. Eventuele consignatiediensten worden in overleg gepland, echter zal dit sporadisch voorkomen.

1 Juni 2021 - lees meer ...

Werkvoorbereider Roosendaal

NIEUWKUIJK - Xelvin

Als werkvoorbereider in de regio Roosendaal ben je verantwoordelijk voor het perfect voorbereiden van het project van het begin tot eind. Jij komt op een van deze prachtige projecten te werken samen met je overige collega's van het uitvoeringsteam. Van voorbereiding tot uitvoering. Juiste planningen, bouwplaats inrichtingen, algemene bouwplaats kosten en veiligheid zijn onderdeel van het takenpakket. Je bent als werkvoorbereider continu bezig om het product met de juiste prijs-kwaliteitverhouding te realiseren en faalkosten te reduceren. Je denkt in oplossingen en jouw werkwijze is flexibel. Indien het project het vraagt wordt alles uitgewerkt in BIM en het komt ook voor dat op de “old fashioned way” gewerkt wordt. Wij bespreken vooraf met jou wat het beste voor jou past en passen de werkzaamheden hier op aan. Dat maakt het werken voor een werkvoorbereider bij Xelvin zo leuk!

1 Juni 2021 - lees meer ...

Filteren