2459 vacatures gevonden

Senior Bouwkundig Inkoper

Hilversum - Centerpoint Amsterdam

Als inkoper bent u de commerciële "spil" waar het inkoopproces bij onze opdrachtgever om draait. U onderhoudt de contacten met de verschillende onderaannemers en leveranciers voor de inkoop van de projecten.Prijs, kwaliteit, levertijd en alle andere condities zijn bij u goede handen. U vraagt de diverse offertes op, vervaardigt de prijsvergelijkingen en u adviseert de directie. U onderhandelt sluit je de contracten inhoudelijk af tot een inkoopovereenkomst. Daarnaast begeleidt u een assistent inkoper.

31 Mei 2019 - lees meer ...

Constructeur betonbouw

Papendrecht - Voort

Voor onze opdrachtgever in de betonbouw zijn we op zoek naar een ervaren constructeur. Als constructeur maakt u berekeningen ten behoeve van projecten in uitvoeringsfase. De volgende taken zijn van toepassing: Het uitvoeren van berekeningen van hulpconstructies en het uitvoeren van berekeningen voor definitieve constructies. Tevens delegeren van tekenwerkzaamheden aan tekenaars en daarbij het controleren van tekeningen. U heeft overleg met de ontwerpcoördinator en zijn collega-constructeurs en tekenaars. U heeft overleg met andere disciplines binnen en buiten de organisatie en met de opdrachtgevers. U wordt aangestuurd door het hoofd van het technisch bedrijfsbureau. U bent verantwoordelijk voor tijdige en correcte berekeningen die voldoen aan de geldende normen, eisen en specificaties van de D&C-opdracht

30 Mei 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider wegen

Dordrecht - Voort

Onze opdrachtgever is één van Nederlands grootste aannemers binnen de wegenbouw. Voor het regiokantoor in zuidwest Nederland zijn zij op zoek naar een werkvoorbereider voor de wegen projecten. In de rol van werkvoorbereider ben je vanaf het moment dat het project is aangenomen betrokken. Je bent de spin in het web tussen de calculatie en de uiteindelijke uitvoering. Je gaat o.a. aan de slag met bestekken en verzorgd de inkoop van materiaal en matrieel. Op basis van de calculatie kun je met een creatieve blik aan de slag om het project samen met de rest van het team tot een goed einde te brengen.

30 Mei 2019 - lees meer ...

Adviseur akoestiek

Oosterhout - Voort

In deze rol ben je dagelijks bezig met: - Uitvoeren geluidsonderzoeken en hierover advies uitbrengen. - Inventariseren en controleren van invoergegevens. - Opstellen en controleren van rekenmodellen. - Bewerken van gegevens en databestanden met software zoals GIS. - Bewerken van de berekeningsresultaten en toetsen aan de wet- en regelgeving en rapporteren. - Beoordelen en toetsen van metingen in het kader van handhaving. - Afgeven hogere waarde ontheffing. - Beoordelen van de noodzaak voor onderzoek en het beoordelen van rapportages in het kader van de vergunningverlening, toezicht en het nemen van een afwijkingsbesluit. - Adviseren over geluidsaspecten (inclusief hanteren voorschriften)

30 Mei 2019 - lees meer ...

Uitvoerder wegen

Dordrecht - Voort

Voor een interessante opdrachtgever in de civiele techniek zijn wij opzoek naar een uitvoerder met ervaring binnen de infra. Als uitvoerder wegen bij geef je dagelijks leiding aan medewerkers van de toegewezen project(en), waaronder assistent-uitvoerders. Je overlegt als uitvoerder regelmatig met andere leden van het projectteam. Daarnaast onderhoud je contacten met opdrachtgevers, gebruikers, toeleveranciers en onderaannemers. Je bent het aanspreekpunt voor projecten en werkt onder de projectleider of bedrijfsleider.    

30 Mei 2019 - lees meer ...

Veldwerker

Oosterhout - Voort

Als veldtechnicus ben je betrokken bij de uitvoering van milieukundige bodemonderzoeken. Je werk bestaat uit het veldwerk dat hoort bij bodemonderzoek. Ook waterbodem-, asbest-, puin- of fundatieonderzoeken staan op het programma. Je werkt nauw samen met collega's op kantoor en je koppelt je bevindingen in het veld digitaal en mondeling terug. Voordat je aan de slag gaat, krijg je een interne opleiding, het is onze intentie om je te laten doorontwikkelen tot een allround medewerker bodemonderzoek. Je gaat aan de slag binnen een jong en dynamisch team vanuit onze vestiging in Oosterhout.

30 Mei 2019 - lees meer ...

Adviseur geluid

Oosterhout - Voort

Onze opdrachtgever is al jaren gespecialiseerd in wereld van milieu, bodem en geluid. Ter uitbreiding van het team zijn ze op zoek naar een Adviseur Geluid. In deze functie heb je de gelegenheid om jezelf te ontwikkelen tot een echte allround akoestisch adviseur. Je werkzaamheden zijn onder andere het opstellen van onderzoeken en het zorg dragen over de juiste uitvoering van deze planstudies. Je bent betrokken bij projecten waarbij geluid onderdeel uitmaakt van ruimtelijke ontwikkelingsopgaven, zoals bestemmingsplannen en tracébesluiten. Tevens draag je bij aan onderzoeken ten behoeve van geluidsaneringsprogramma's. Enerzijds ben je op technisch inhoudelijk vlak aan de slag en anderzijds ben je in staat om je adviezen duidelijk te verwoorden. Je doorloopt een opleidingstraject waarbij je de begeleiding krijgt van een ervaren adviseur.

30 Mei 2019 - lees meer ...

Project ingenieur kabels & leidingen

Moerdijk - Voort

Op de afdeling Kabels & Leidingen in Nederland ga je aan de slag met diverse projecten voor de aanleg van  gas- en warmtenetten. Je bent verantwoordelijk voor het volledige projectmanagement van het aan u toegewezen project: Je leidt de aan je toegewezen opdrachten in goede banen waarbij je zowel instaat voor de projectplanning; kwaliteit, veiligheid, medewerkers als het budget.Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding, planning, organisatie, uitvoering en afronding.Het beheer van contractuele documenten betreffende wettelijke, financiële, veiligheid technische en kwaliteitsvoorwaarden maken deel uit van je functie.Je volgt de budgetten, de projectresultaten en de financiële rapportering op en bewaakt de rendabiliteit van de opdracht.Je stuurt zelf of via een werfleider een team van operationele medewerkers en/of onderaannemers aan. Je zet voor elk project de juiste man op de juiste plaats. Je motiveert de teams, informeert hen en geeft feedback.Je staat in voor een kwalitatieve technische uitvoering van de aan je toegewezen werkzaamheden. Je zet verbeteracties op samen met de teams waar nodig. Je ziet toe op een correcte registratie en past de bijhorende administratieve processen en flows correct toe.Je brengt de risico’s in kaart en lost opgedoken problemen op.Als expert in je vak bewaak je tijdens de uitvoering de technische en complexe aspecten en adviseer je de teams.Je bewaakt de voortgang van de werken en plant overleg meetings met alle betrokken partijen, zodat iedereen perfect op de hoogte is van wat er verwacht wordt.Je garandeert dat alles gebeurt volgens de policies inzake veiligheid, gezondheid, kwaliteit en omgeving.Je rapporteert aan de Senior Project Manager.

30 Mei 2019 - lees meer ...

Projectbegeleider beton-waterbouw

Goes - Voort

Wil je werken bij dé aannemer op het gebied van waterwerken? En heb je al ervaring op gedaan als projectcoördinator? Dan dit de functie voor jou zijn!  Je verantwoordelijkheden in deze functie zijn o.a.: opstellen van projectplannen (verificatie-, uitvoerings-, V&G-, kwaliteits- en milieuplannen)de concept werkplanning en de samenstelling van de (projectgerichte) werkmappenje bent verantwoordelijk voor een financiële planningondersteunen van de uitvoering met betrekking tot de werkmethodende werkvoorbereiding en -begeleiding van waterbouwkundige- en betonprojectensignaleren van bestekswijzigingen en stelt afwijkingen opoverdragen van kennis en inzicht bij overgang van de werkvoorbereidingsfase naar de uitvoeringsfaseonderhouden van contacten met in- en externe klantenbegeleiden van ontwerpers en constructeurs t.b.v. ontwerpwerkzaamheden binnen een projecteen pro-actieve bijdrage aan de contractuele begeleiding en afwikkeling van projecten

30 Mei 2019 - lees meer ...

Project ingenieur tunnels & boringen

Moerdijk - Voort

Het team zoekt versterking met een Projectingenieur voor de afdeling Tunnels en Boringen. Je bent verantwoordelijk voor het projectmanagement van een gedeelte van een project. Je leidt de aan je toegewezen opdrachten in goede banen waarbij je zowel instaat voor de projectplanning; kwaliteit, veiligheid, medewerkers als het budget. Het beheer van contractuele documenten betreffende wettelijke, financiële, veiligheid technische en kwaliteitsvoorwaarden maken deel uit van je functie.Je volgt de budgetten en de kosten nauwkeurig op.Je stuurt zelf of via een Werfleider een team van operationele medewerkers en/of onderaannemers aan. Je zet voor elk project de juiste man op de juiste plaats. Je motiveert de teams, informeert hen en geeft feedback.Je staat in voor een kwalitatieve technische uitvoering van de aan je toegewezen werkzaamheden. Je zet verbeteracties op samen met de teams waar nodig. Je ziet toe op een correcte registratie en past de bijhorende administratieve processen en flows correct toe.Je brengt de risico’s in kaart en lost opgedoken problemen op.Als expert in je vak bewaak je tijdens de uitvoering de technische en complexe aspecten en adviseer je de teams.Je bewaakt de voortgang van de werken en plant overleg meetings met alle betrokken partijen, zodat iedereen perfect op de hoogte is van wat er verwacht wordt.Je garandeert dat alles gebeurt volgens de policies inzake veiligheid, gezondheid, kwaliteit en omgeving.

30 Mei 2019 - lees meer ...

Constructeur

Amersfoort - Voort

Als constructeur bereken en controleer je technische ontwerpen voor diverse projecten waaronder onder andere aardbevingen. Hierbij ligt de nadruk op de functionele inrichting en ontwerp van (versterkingen) van het gebouw. Jij zorgt voor de vastlegging en of controle van de technische uitgangspunten. Op basis van aangereikte en/of zelf verkregen informatie ben jij in staat om een goed ontwerp te maken. Doortastendheid en flexibiliteit zijn daarbij doorslaggevende eigenschappen. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp door (externe) modelleurs.

30 Mei 2019 - lees meer ...

Coördinator kabels en leidingen

Zwolle - Voort

Als Coördinator Kabels en Leidingen derden werk jij voor voor complexe infrastructurele projecten. Dit kan een groot of klein project, in de realisatie- of tenderfase zijn. Je gebruikt je kennis, ervaring en netwerk om interne klanten te adviseren in alle fases van het project over het verleggen of inpassen van kabels en leidingen. Door jouw kennis en inzicht van procedures worden kabels en leidingen op de agenda van het project gezet, waardoor de planning gehaald wordt en er geen financiële tegenvallers ontstaan. Jij bent de schakel tussen het project en de netbeheerders. De standplaats van deze functie is in de omgeving van Zwolle. Je bent echter wel landelijk werkzaam. 

30 Mei 2019 - lees meer ...

Bestekschrijver noord-nederland

Groningen - Voort

Onze opdrachtgever is een ingenieursbureau in het noorden. Voor deze opdrachtgever zijn we op zoek naar een bestekschrijver / tekenaar. Het zwaartepunt van de functie ligt op bestekschrijven. Hierbij neem je deel aan projecten ter voorbereiding van de aanleg en reconstructie van civiel technische werken in de openbare ruimte. Daarnaast zul je ook ingezet worden voor het tekenen van civiel technische objecten en hierbij advies geven.  (Ook als je nog geen ervaring hebt met bestekschrijven, maar wel een civiel technische achtergrond hebt + interesse dan kan je zeker reageren) 

30 Mei 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider bouw amstelveen

Amstelveen 1185 Noord-Holland - Bouwselect

Jij draagt bij aan de plan- en bouwtechnische werkvoorbereiding en werkbegeleiding. Tevens ben je het eerste aanspreekpunt van de projectleider. Jij krijgt er energie van om contractstukken te controleren en werkmethodes uit te werken. Overal planningen vervaardigen en bewaken zijn jou bekend. Verder beheer je de documentenstroom, stel je projectplannen op, coördineer je onderaannemers, bewaak je de kosten en controleer je het tekenwerk. Werkvoorbereiding, controle en bestellen/afroepen bouwdelen; Aansturen van de uitvoerder op zijn project Bewaken, rapporteren en berekenen meer- en minderwerkkosten; Rapporteren en bewaken van productiestanden / voortgang van de projecten

30 Mei 2019 - lees meer ...

Energie adviseurs in de noordelijke provincies gezocht

Groningen 9743 Groningen - Bouwselect

Je houdt je bezig met het verrichten van inspecties in de woningbouw, hierbij onderzoek je wat de meest efficiënte energiebesparende oplossingen zijn. Ook ga je rekenen waardoor je huizen een energie label geeft. Deze inspecties doe je bij de mensen thuis. Je gaat je als adviseur bezig houden met het uitvoeren, voorbereiden en verweken van inspecties en opnames. Het is belangrijk dat je mensenkennis hebt omdat het bedrijf veel verschillende soorten klanten heeft waarbij je een advies op maat geeft om klanten zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast biedt het bedrijf een legio kansen aan om jezelf beter te ontwikkelen, heb je affiniteit met ICT? of wil je altijd al graag wat kunnen betekenen richting klantgesprekken? Ook dan ben je bij de deze functie aan het juiste adres.

30 Mei 2019 - lees meer ...

Assistent-uitvoerder west friesland

Groningen - Bouwselect

Als Assistent-Uitvoerder word je uiteindelijk opgeleid om de taken van de uitvoerder over te nemen. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende projecten binnen de GWW. Hierbij kan je denken aan grondwerk, damwanden, riolering, asfalt- en betonverharding etc. Je bent dagelijks bezig met onderaannemers, opdrachtgevers, onderaannemers en natuurlijk je collega’s. Je stuurt het team buiten aan om goede kwaliteit te leveren aan de opdrachtgevers. 

30 Mei 2019 - lees meer ...

Constructeur bij een overheidsinstantie in de provincie groningen

Groningen 9711 Groningen - Bouwselect

Je gaat wabo-vergunningen toeten op constructieve aspecten en je houdt toezicht op diverse locaties. Je geeft adviezen als men vraagt wat er nog nodig om de benodigde vergunningen te behalen. Je brengt jouw kennis ook over aan andere collega’s en neemt deel aan projecten van o.a. de omgevingsdiensten van de 3 noordelijke provincies. Ook beoordeel je splitsingsverzoeken. Daarnaast controleer je vooral constructieve berekeningen die zijn gedaan door externe partijen.  Natuurlijk blijft er ook ruimte over voor jouw eigen invulling, mede doordat jij als (constructieve) professional wordt gezien wordt er ook gekeken wat jij als persoon interessant en leuk vindt om te doen. 

30 Mei 2019 - lees meer ...

Planvoorbereider

Haarlem - Centerpoint Amsterdam

Het doel is om een technisch goed maakbaar en financieel (door ramingen/begrotingen) onderbouwd project aan het uitvoeringsteam over te dragen. Hierbij hebt u een doordacht plan hoe dit gebouwd gaat worden en wat hiervoor nodig is. Enkele taken en verantwoordelijkheden: - Analyse van het project voor de kostprijsbegroting - Uitvoeren van technische checks - Vervaardigen van een kostprijsbegroting - Bepalen van de bouwmethodiek - Nauw contact met de afdeling projectontwikkeling - Contact onderhouden met de diverse bureaus - Bijwonen van vergaderingen en inlichtingen - Vervaardigen van de overall planning en bouwplaatsinrichting.

30 Mei 2019 - lees meer ...

Projectleider Utiliteitsbouw |

Nijmegen - Building Heroes

Als Projectleider begin jij de dag goed met een heerlijk bakje koffie. Samen met je projectteam start je de dag rustig op. Vandaag ga jij je bezighouden met een groot utiliteitsproject uit eigen ontwikkeling (D&C-contract). Voor dit project ben jij vanaf de ontwikkeling tot en met de realisatie verantwoordelijk. Een leuke uitdaging en omdat jij al vanaf het begin betrokken bent bij de ontwikkeling signaleer jij tijdig de pijnpunten van het project. Natuurlijk kun jij dit niet alleen. Samen met het projectteam, dat jij aanstuurt en coördineert, wil jij een een mooi resultaat leveren. Jij hebt goed contact met het projectteam en weet van iedereen waar zijn of haar kracht ligt. Dit komt omdat jij samen met de Hoofd Productie de projectteams samenstelt. Door jouw persoonlijke aanpak en sterke communicatieve vaardigheden weet jij de opdrachtgever aan jouw te binden. Je weet al snel wat de opdrachtgever van jou verwacht. Jij bent immers mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het contract met de opdrachtgever. Daarnaast zorg jij voor en goede vertaling naar het product. Innovatie is iets wat hoog bij jou in het vaandel staat. Daarom zorg jij ervoor dat BIM op de juiste wijze wordt toegepast in het project. Overige werkzaamheden:eindverantwoordelijk voor het vastleggen van de projectgegevens en projectdocumenten;eindverantwoordelijk voor het inkopen van materialen en diensten voor jet project en contracteren van onderaannemers;eindverantwoordelijk voor de faseborging door middel van faseverslagen;verzorgen van risico- en contractmanagement.Kortom, een brede functie met verantwoordelijkheid, vrijheid, samenwerken en mogelijkheden.

29 Mei 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider |

Amsterdam - Building Heroes

Je bent gepassioneerd over je vak, zeker als het gaat om nieuwbouwprojecten. Je houdt van de diversiteit en je enthousiasme draag je over aan collega's.Natuurlijk spreekt het voor zich dat je een master bent in het plannen en organiseren van de projecten. En ook de voortgang bewaak je nauwlettend. Met jouw oog voor detail en inzicht, klopt de planning altijd en reduceer je de faalkosten en risico's tot een minimum. Je bent niet bang om je creatieve aanpak te laten zien en verbeteringen te signaleren. Dit doe je zowel organisatorisch als projectmatig.Je schakelt makkelijk tussen collega's, leveranciers, onderaannemers en derden. Je nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen is je drive om jezelf te blijven uitdagen. Je krijgt hier de vrijheid voor, opleidingen, cursussen en workshops worden aangeboden zodat jij nog verder groeit. Want als jij groeit, groeit de organisatie met je mee.

29 Mei 2019 - lees meer ...

Hoofd Werkvoorbereider Hoogbouw | Modern Familiebedrijf

Drechtsteden - Building Heroes

Jouw ambitie is om van hoofd werkvoorbereider door te groeien naar projectleider? Dan is dit jouw mogelijkheid om de eerste stappen te nemen.Onder jou werken vier collega werkvoorbereiders, jij bent voor hen een klankbord en coacht ze met hun projecten. Jij hebt genoeg kennis en ervaring, want zelf pak je ook nog een project op: een hoogbouw van ongeveer €10 miljoen. Daar ben je betrokken vanaf de VO+ fase tot en met de uitvoering en denk je graag mee met de Tender Manager. En natuurlijk stel je ook gewoon de inkoop op en maak je de kostenramingen.Daarnaast heb je de mogelijkheid om je nog verder te verbreden door je intern met KAM bezig te houden en verschillende processen te optimaliseren. Je ziet kansen en brengt deze in kaart en weet dit helder te communiceren in de organisatie.

29 Mei 2019 - lees meer ...

Business ontwikkelaar industrieel energieadvies

Veenendaal - Job Promo

Business ontwikkelaar industrieel energieadvies In het proces van energiebesparing en verduurzaming denken we meestal aan technische oplossingen en het uitvoeren van technische maatregelen. Denk jij eerst aan samenwerking en zoek je naar methoden om jouw industriële klant organisatorisch en technisch te ontzorgen? Dan zoeken wij jou! Door goede samenwerking met onder andere brancheorganisaties, parkmanagers en accountants kan het industriële bedrijf van jouw opdrachtgever efficiënter ontzorgd worden op het gebied van energie en verduurzaming. Deze benadering willen we samen met jou verder ontwikkelen en zal leiden tot een versnelling in de energietransitie.

29 Mei 2019 - lees meer ...

Junior Consultant Energie

Veenendaal - Job Promo

Als Junior Adviseur Energie werk je in een team samen aan de uitvoering van technisch-economische onderzoeken en/of adviezen op het gebied van energie, energiebesparing en -opwekking. Jouw rol bestaat uit het verzamelen en analyseren van gegevens, het uitwerken van energieconcepten en systemen, het ontwikkelen van (reken)modellen, het analyseren van resultaten en het opstellen van adviezen. Ook ondersteuning van opdrachtgevers bij de aanbesteding, realisatie en inbedrijfname van projecten hoort bij jouw job. De nadruk ligt op de sector Industrie, alhoewel de junior adviseur ook regelmatig in andere sectoren zoals de overheid, zorg(instellingen), tuinbouw en energiebedrijven actief zal zijn.

29 Mei 2019 - lees meer ...

Adviseur energietechniek industrie

Veenendaal - Job Promo

Adviseur energietechniek industrie Empowering Sustainability. Dit is wat ons beweegt. Wij willen duurzaamheid werkend maken. Hiervoor is in de industriële en grootzakelijke omgeving een uitdagende weg te gaan. Wij zien dat als een kans: aangezien de markt nog erg gefocust is op energie-efficiencyverbetering, er moeten voor volledige verduurzaming veel raderen in beweging komen. Als adviseur energietechniek Industrie bij BlueTerra Energy Experts houd je je vooral bezig met het adviseren van opdrachtgevers over betrouwbare, innovatieve en kostenbesparende energieoplossingen in de industrie.

29 Mei 2019 - lees meer ...

Adviseur elektrotechniek industrie

Veenendaal - Job Promo

Adviseur elektrotechniek industrie Empowering Sustainability. Dit is wat ons beweegt. Wij willen duurzaamheid werkend maken. Hiervoor is in de industriële en grootzakelijke omgeving een uitdagende weg te gaan. Wij zien dat als een kans: aangezien de markt nog erg gefocust is op energie-efficiencyverbetering, er moeten voor volledige verduurzaming veel raderen in beweging komen. Als adviseur elektrotechniek bij BlueTerra Energy Experts houd je je vooral bezig met het adviseren van opdrachtgevers over betrouwbare, innovatieve en kostenbesparende energieoplossingen in de industrie. Opdrachtgevers zoals Suiker Unie zijn blij met jouw advies over energiebesparing door inzet van een innovatieve TDR oplossing in de suikerfabriek in Dinteloord, waar lagedruk stoom gerecomprimeerd wordt tot nuttige middendruk stoom. In dit project heeft BlueTerra de Suiker Unie kunnen ondersteunen bij de aanvraag van subsidie, de monitoring en rapportage van het uiteindelijke realisatieproces. Jouw werkdag ‘Na een goede kop koffie en een collegiaal intermezzo over de wereldpolitiek heb je om acht uur een kort werkoverleg met je collega. Jouw ideeën over de energiebesparing in aandrijvingen als onderdeel van een bredere studie moeten gedeeld worden! Vervolgens heb je een belafspraak met Rijkswaterstaat om een tweetal offertes te maken voor energiebesparingsonderzoeken, waarbij het zwaartepunt ligt op de elektrotechniek. Die ochtend ga je verder met het ontwerp van de MS- en LS-installatie van een warmteoverdrachtsstation, dat onderdeel is van een groot stedelijk warmtenet. Hiervoor moet je rekenen en schema’s opstellen. Als aangename onderbreking van de dag, geniet je met je collega’s van de gezamenlijke lunch en worden de meest uiteenlopende onderwerpen behandeld en inspirerende verhalen verteld. ’s Middags werk je de offertes voor Rijkswaterstaat verder uit en je laat ze meelezen door je collega. Aan het eind van de dag maak je met een collega een afspraak wanneer je zijn rapport van een EED-audit zal gaan doorlezen.’

29 Mei 2019 - lees meer ...

Filteren