2880 vacatures gevonden

Commercieel vastgoedbeheerder

Groningen - Bouwselect

Wat ga je allemaal doen in deze leuke functie? Je gaat je bezig houden met de kwaliteit en onderhoudsstaat van diverse panden die jij beheert, daarnaast ga je contact onderhouden met de investeerders, huurders en andere leveranciers. Ook ga je begrotingen bijhouden en opstellen, je zorgt voor een goede opdrachtomschrijving aan leveranciers én daarbij verzorg je voor de grotere projecten ook de aanbesteding van de uit te voeren werkzaamheden. Het betreft een zeer veelzijdige functie die genoeg uitdaging biedt voor de komende jaren! Daarnaast zijn er binnen het bedrijf genoeg mogelijkheden om door te groeien. Kortom een erg leuk vacature!

16 Maart 2019 - lees meer ...

Bouwkundig tekenaar in de noordoost polder

Flevoland - Bouwselect

Als bouwkundig tekenaar ben je onderdeel van de afdeling Verkoop en verantwoordelijk voor het maken van ontwerptekeningen, het aanmaken van tekeningen en berekeningen voor de bouwaanvraag en voor het maken en bijwerken van contracttekeningen. Je taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: maken van schets- en voorlopige ontwerpen aan de hand van een opdracht van de Verkoper van het team; aanmaken van tekeningen t.b.v. de bouwaanvraag, zoals bestektekeningen, doorsnedes, bouwbesluitplattegronden, het bijvoegen van de principe details e.d.; aanmaken van berekeningen t.b.v. de bouwaanvraag, zoals ventilatie, daglicht, EPC berekeningen, e.d.; maken en bijwerken van de contracttekeningen, welke de basis zijn voor het verdere bouwtraject.

16 Maart 2019 - lees meer ...

Projectleider voorbereiding in zwolle

Overijssel - Bouwselect

Naast de aansturing van de projecten ben jij als projectleider voorbereiding mede verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken voor de vestiging Zwolle. Dit doe je samen met de vestigingsleider en de projectleider uitvoering, ieders vanuit zijn/haar eigen taken en bevoegdheden. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het onderhouden van contact met opdrachtgevers, richting en sturing geven aan in- en externe partijen, zorg dragen voor het resultaat van het project en projectgebonden werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast ben je lid van het MT-Team en speel je de rol van tendermanager waarbij je een proactieve bijdrage levert.

16 Maart 2019 - lees meer ...

Mx/civil 3d ontwerper

Groningen - Bouwselect

Als Ontwerper heb je de kans om zelfstandig je kennis en kunde in te zetten bij het maken van detailontwerpen conform het programma van eisen. Je stelt de uitgangspunten van het ontwerp vast en werkt deze verder uit tot een gedegen en uitvoerbaar ontwerp.

16 Maart 2019 - lees meer ...

Vergunningverlener bouw & evenementen

Groningen - Bouwselect

Je adviseert zelfstandig op vergunningaanvragen voor bouwwerken en evenementen. Je zorgt voor de verbinding tussen risicobeheersing én incidentbestrijding.  Daarnaast zorg je voor procesverbeteringen en werk je mee aan de ontwikkeling van het team en de afdeling.  Je levert een bijdrage aan zowel interne als externe processen en neem je deel aan overleggen binnen én buiten de organisatie. zelfstandig ga je adviseren richting de gemeente omgevingsdiensten én andere stakeholders waarbij je veel samenwerkt in een team. Samen zorgen jullie ervoor dat de kwaliteit van het advies geborgd is of, waar nodig, wordt verbeterd. 

16 Maart 2019 - lees meer ...

Projectleider Industriële Bouw

Deventer - Kracht Recruitment

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor de algehele project coördinatie van eerste klantcontact tot oplevering voor de meest complexe industriële projecten. Waar nodig denk je mee in slimme bouwmethodieken of alternatieve materiaalkeuzes die helpen het project te vereenvoudigen, te versnellen of kwalitatief te verbeteren. In de rol van Projectleider Industriële Bouw voer je o.a. de volgende taken uit: - Het vertalen van klantwensen naar offertes voor diverse projecten - Het organiseren en begeleiden van bouwprojecten van offerte tot sleuteloverdracht - Het aansturen van werkvoorbereider, calculator en uitvoerders - Het opleveren en afrekenen van de bouwopdracht - Het op een representatieve wijze vertegenwoordigen van het bedrijf bij medewerkers, opdrachtgevers en derden

16 Maart 2019 - lees meer ...

Projectleider Civiele techniek Ingenieursbureau

Amsterdam - bouwhuysch

Als ‘’trusted advisor’’ voor de klant ben je in staat een langdurige relatie met de klant te onderhouden en uit te bouwen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het intern goed aansturen van een projectteam van specialisten en ontwerpers. Jij stuurt het team aan op zaken als planning, budget en risico’s. Ook ben je het inhoudelijke klankbord en borg je de kwaliteit. Met het team werk jij aan projecten van voorbereiding tot en met uitvoering, van klein tot groot waarin alle fases worden doorlopen. Focus ligt op advisering rond infra-ontwikkelingen; van haalbaarheids- en variantenstudies, technische advisering, ontwerp inrichting tot en met beheer & onderhoud. Opdrachtgevers variëren van gemeentes -en provincies tot aan ontwikkelaars, onderwijs- en zorginstellingen en de industrie.

16 Maart 2019 - lees meer ...

Uitvoerder betontimmerwerken.

Gouda - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor de aan u toegewezen projecten. U stuurt uw team aan en ziet er op dat het werk wordt uitgevoerd conform de kwaliteitseisen.  U ziet toe op de veiligheid en zorgt ervoor dat de planning wordt gerealiseerd. U onderhoudt contacten met opdrachtgevers en onderaannemers. U regelt de personeelsbezetting op uw projecten, houdt voortgangsgesprekken en u lost problemen op U rapporteert aan het hoofd bedrijfsbureau.

16 Maart 2019 - lees meer ...

Uitvoerder wegenbouw

Gelderland - bouwhuysch

Coördineren, organiseren en plannen. Als uitvoerder infra ben je verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van projecten in de wegenbouw. Jij bent de regisseur op de bouwplaats en legt de juiste verbinding tussen alle verschillende partijen en laat het bouwproces goed verlopen. Jij registreert de projectdocumenten digitaal, je zorgt ervoor dat het project tijdig opgeleverd wordt met de afgesproken kwaliteit en legt (financiële) verantwoording af aan de projectleider. Daarnaast zorg jij ervoor dat er een sterk en succesvol team staat en stimuleert het team om kwaliteit te leveren en doelstellingen te behalen. Samen met het team zijn jullie een vertrouwd gezicht op de snelwegen en ook ook aan talrijke kleinschaligere projecten voor lokale overheden en particulieren in  Gelderland en het zuiden van Utrecht.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Coördinator van de werkvoorbereiding voor de grootste bouwput van 2019 in groningen

Groningen - Bouwselect

Voor dit project gaan wij meehelpen om de projectorganisatie vorm te geven. Wij zijn nu op zoek naar 2 coördinatoren voor de werkvoorbereiding die elk 1 projectteam aansturen. Als Coördinator op dit project werk je nauw samen met de Projectleider en heb je enkele Werkvoorbereiders (senioren en junioren) onder je die je aanstuurt en begeleidt. Uiteraard ben je inhoudelijk volledig betrokken met het werk en de materie maar de grootste uitdaging en focus ligt op de coördinatie en overview van alle werkzaamheden van de Werkvoorbereiders onder je.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereiders voor toonaangevende bouwkundige projecten in groningen

Groningen - Bouwselect

Begin 2019 gaan er in Groningen een aantal zeer uitdagende projecten van start. De projecten hebben een aantal dingen met elkaar gemeen. De omvang in euro’s loopt per project in de 9 cijfers, de projecten zijn technisch complex van aard en hebben een doorlooptijd van enkele jaren. Het werken aan zo’n omvangrijk en uniek project heeft een aantal grote voordelen. Zo kun je ervaren om op multidisciplinair niveau samen te werken. In dit soort projecten worden altijd innovatieve/ nieuwe bouwmethodieken toegepast en leer je werken met de nieuwste software. Tot slot staan dit soort projecten ook goed op je C.V. en is het salaris vaak boven marktconform.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Calculator omgeving Ede

Omgeving Ede - Propylon

Voor een allround aannemer ben ik opzoek naar een Calculator. Het is een organisatie waar je de verantwoordelijkheid krijgt alleen of samen met het team om kostprijs berekeningen te maken voor diverse projecten. De taken die je krijgt zal bestaan uit: Het maken van kostprijs berekeningen; Beoordelen van specificaties en bestekken op haalbaarheid; Bijhouden van marktontwikkelingen. Deze functie staat open bij een organisatie waar een prettige werksfeer heerst en waar jij volop de mogelijkheid krijgt jezelf te ontwikkelen. Lijkt het jou wat aan de slag te gaan in deze functie? Neem contact met me op! Ik vertel je graag meer.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Junior calculator wegen

Eindhoven - bouwhuysch

Als aanstormend en klantgerichte calculator wegen ben je onder andere verantwoordelijk voor het calculeren van potentiële opdrachten zoals provinciale wegen en/of kleinschalige lokale projecten. Dit is een dynamische functie waarbij je in een team van vijf verantwoordelijk bent voor het gehele calculatieproces, van aankondiging tot aanbieding. Het team bestaat uit twee kostendeskundige en drie calculatoren. Je hebt een kritische kijk op contractdocumenten en leert inschatten waar de kansen en risico’s liggen. Samen met je collega's voer je prijsberekeningen uit aan de hand van tekeningen, planningen en informatie over de benodigde hoeveelheden materiaal en manuren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opvragen en vergelijken van offertes van leveranciers en onderaannemers en verzorg je een nauwkeurige overdracht van de dossiers aan de projectteams. Als junior calculator word je gekoppeld aan de ervaren calculatoren die jou begeleidt in je ontwikkeling en groei binnen de organisatie. Je hebt de mogelijkheid om je verder te specialiseren in het calculatievak of om door te groeien naar kostendeskundige.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Assistent Uitvoerder

Omgeving Gorinchem - Propylon

Als assistent uitvoerder verricht je werkzaamheden op de bouwplaats onder supervisie van de uitvoerder. Je verdeelt de werkzaamheden over de ploegen, de onderaannemers en de installateurs. Op kleine projecten ben jij de uitvoerder. Je houdt de veiligheidsvoorzieningen in de gaten en regelt dat alles op tijd af is. Je zorgt ervoor dat de juiste materialen op de juiste tijd op de juiste plaats aanwezig zijn. Daarnaast ben je aanwezig bij bouwvergaderingen en verricht je administratief werk. Vanuit je rol van assistent uitvoerder groei je onder begeleiding van een ervaren uitvoerder door naar zelfstandig uitvoerder. Je hebt samen met deze uitvoerder de verantwoordelijkheid over complexe woningbouwprojecten.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Projectleider

Regio Katwijk - Propylon

Als projectleider coördineer en controleer je op functioneel gebied de werkzaamheden van de werkvoorbereider alsmede de uitvoerder en geef je leiding aan het uitvoeringsteam. Daarnaast draag je bij aan de verdere uitvoering van het personeelsbeleid, rapporteer je periodiek aan de directie inzake financiële projectprognose en voortgang. Je signaleert afwijkingen en onderneemt hierop actie, je ziet toe op de naleving van het projectkwaliteitsplan en je neemt maatregelen om de voortgang in werkvoorbereiding en uitvoering te waarborgen. Ook behoort het monitoren van de inkoop tot je werkzaamheden.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Senior werkvoorbereider Utiliteitsbouw

Omgeving Den Haag - Propylon

In de functie van senior werkvoorbereider breng je in teamverband bouwprojecten tot uitvoer. Hierbij coach je de werkvoorbereiders binnen het projectteam en stuur je hen aan. Je bent verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming en distributie van (productie)tekeningen. Hiertoe signaleer je meer- en minderwerk, waarover je rapporteert binnen het uitvoeringsteam. Verder maakt je deelschema's en bereken je hoeveelheden ten behoeve van bestellingen en verrekeningen met toeleveranciers. Je stelt registraties op ten aanzien van werkmethoden, manuren, productievoortgang en werkprestaties. Tot slot biedt je de uitvoerder ondersteuning bij de technisch / administratieve werkzaamheden ten behoeve van de kostenbewaking.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Werkorganisators Service & Mutatie

Amsterdam - Hemubo Service & Mutatie B.V.

Over Service & Mutatie B.V Service & Mutatieonderhoud B.V. is de jongste B.V. van de Hemubo groep en wij verzorgen de nazorg en garantie voor Hemubo Bouw. Daarnaast zorgen wij voor het dagelijks onderhoud en verhuurklaar maken van woningen. Onze klanten bestaan uit VVE Beheerders, gemeentes en woningbouwcorporaties. Ons team bestaat uit 31 collega’s, bestaande uit onze timmermannen, calculator/werkvoorbereiders, projectleiders, uitvoerders en secretarieel medewerkers. Wij zijn een jong team en ons bedrijf is nog volop in ontwikkeling. Zie jij het als een uitdaging om ons bedrijf naar een hoger niveau te tillen? Op dit moment zijn wij gevestigd in Almere, maar per november 2018 zullen wij naar de nieuwe kantoorlocatie van onze partner Hillen & Roosen verhuizen, te Amsterdam West. Jouw werkdag als Werkvoorbereider / Werkorganisator In deze rol werk je vanaf ons kantoor in Almere. Daarnaast zul je ook regelmatig bij een klant aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor het bijwonen van een bouwvergadering. Ons werkgebied is de gehele, brede randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland). Samen met de andere (calculator/)werkvoorbereiders ben je verantwoordelijk voor de planning en werkvoorbereiding van alle mutatie-onderhoud klussen. Jouw takenpakket bestaat uit: - Je plant zelfstandig de dag- of weekindeling, rekening houdend met deadlines; - Je inventariseert en inspecteert het object en stelt een werkplan op; - Je berekent de kostprijs en stelt een activiteitenplan en offerte op. - Je berekent benodigde materialen, materieel, manuren en in te zetten onderaannemers en verzorgt de inkoop i.o.m. de uitvoerder/bedrijfsleider. - Je maakt een keuringsplan, VGM-plan, projectdossier en projectplan. - Je maakt (globale) financiële overzichten en draagt zorg voor een goede administratie. - Je blijft op de hoogte van de prijsontwikkelingen in de markt en bij toeleveranciers, en past norm- en prijsbestanden hierop aan. - Je bent (mede)verantwoordelijk voor een goed klantcontact, maakt kostprijsberekeningen en stelt de uitvoeringsmethode vast. - Je bent verantwoordelijk voor je eigen vak ontwikkeling en het verder ontwikkelen, uitbouwen en innoveren van je eigen specialisatie. - Je draagt zorg voor een correcte administratieve vastlegging van gegevens conform de bedrijfsprocedure.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Zelfstandig Uitvoerder

Zuid-Holland - Hemubo

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van onze prachtige renovatieprojecten in de randstad. Jouw eerste project wordt een prachtig, grootschalig renovatieproject van ruim 100 gallerijwoningen in (semi-)bewoonde staat in regio Zuid-Holland. De werkzaamheden van dit project starten in week 23 / 24. Je zorgt er dagelijks met jouw team voor dat het project voldoet aan de gestelde kwaliteit, tijd en budget voor wat betreft de eigen arbeidsuren en het in te zetten materieel. Jouw team bestaat uit 1 bewonerscoördinator, een assistent uitvoerder en uiteraard al het bouwpersoneel. Je coördineert de werkzaamheden van het eigen personeel en onderaannemers en houdt daarbij (dagelijkse) controle op de uitgevoerde werkzaamheden. Je denkt mee over de werkmethodes en maakt adequate planningen voor de toegewezen werkzaamheden. Je bewaakt de planningen en rapporteert periodiek aan de bedrijfsleider. Je vraagt offertes aan bij onderaannemers en houdt meer- en minderwerk bij. Je draagt zorg voor een goede relatie met de opdrachtgever. Ben je benieuwd hoe het is om als Uitvoerder Lees ook eens het interview met onze Uitvoerder Gert-Jan !

15 Maart 2019 - lees meer ...

Calculator / Werkvoorbereider

Almere - Hemubo

Over Hemubo Bouw Van planontwikkeling tot nazorg: Hemubo Bouw is een volledig gecertificeerd bouw- en aannemingsbedrijf dat zich richt op (hoog niveau) renovatie, groot onderhoud en planmatig onderhoud. Wij verenigen traditioneel vakmanschap met innovatieve technieken en eigentijdse samenwerkingsvormen, zoals resultaatgericht vastgoedonderhoud, prestatiegericht samenwerken, keten­samenwerking, design & construct en lean bouwen. Er is veel ervaring met het samenwerken met ketenpartners in een bouwteam. Dit gebeurt op een open en gelijkwaardige basis. Transparantie staat bij Hemubo Bouw hoog in het vaandel. Wat ga je doen? De functie van Calculator / Werkvoorbereider bij Hemubo bestaat voor 20% uit calculatie werkzaamheden en 80% uit werkvoorbereiding. Een normale werkweek kan er als volgt uit zien: Je controleert en beoordeelt het technisch advies(bestek) en tekeningen van een project. Indien nodig inventariseer en inspecteer je het object en vraag je de prijzen aan bij toeleveranciers en onderaannemers. Vervolgens bereken je de kostprijs en stel je een activiteitenplan en aanbiedingsplan op. Je maakt een gedetailleerde uitwerking (projectplan) op basis van het bestek, tekeningen en berekeningen en gegevens van de calculatie. Daarnaast bereken je ook de benodigde materialen, materieel, manuren en in te zetten onderaannemers. Deze werkzaamheden resulteren in een keuringsplan, VGM-plan, projectdossier en projectplan. Je maakt (globale) financiële overzichten en draagt zorg voor een goede administratie. Verder is het van belang dat je op de hoogte bent en blijft van de prijsontwikkelingen in de markt en bij toeleveranciers, en past norm- en prijsbestanden hierop aan. Je bent in deze functie mede-verantwoordelijk voor een goed klantcontact. Klinkt als een veelzijdige functie, toch? Je bent bij Hemubo verantwoordelijk voor je eigen vakontwikkeling en het verder ontwikkelen, uitbouwen en innoveren van je eigen specialisatie. Er is voldoende ruimte om nog te groeien, maar i.v.m. de samenstelling van het team zijn wij niet op zoek naar een starter/schoolverlater. Enige ervaring is van belang.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Bedrijfsleider (Senior Projectleider)

Almere (brede randstad) - Hemubo

Als bedrijfsleider draag je een grote verantwoordelijkheid. De resultaten van onze renovatieprojecten liggen letterlijk in jouw handen. De werkbegroting, inkoop, planning, logistiek, voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen en natuurlijk het financieel resultaat: jij zorgt voor de realisatie van onze projecten binnen de bij overdracht vastgelegde randvoorwaarden. Dat doe je niet alleen, je werkt samen in een projectteam, waar jij de spil van bent. Je zorgt bovendien voor een goede communicatie met diverse partijen: opdrachtgevers, onderaannemers en eigen personeel. Je geeft direct leiding aan het uitvoeringsteam. Het zijn van een goede peoplemanager, is net zo belangrijk als het managen van onze projectresultaten. Onze medewerkers zijn ons “menselijk kapitaal”. Naast bovenstaande werkzaamheden ben je bovendien gericht op procesverbetering. Je bent in staat bouwprocessen te doorgronden en waar nodig te verbeteren.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Administratief medewerker, Belasting Samenwerking Oost Brabant

Oss - Randstad

Kijk jij verder dan het bedrag op je aanslagbiljet van de WOZ? Altijd al een interesse gehad in woningen en belastingen? Wij zoeken een nieuwe collega voor de Belasting Samenwerking Oost-Brabant ofwel de BSOB. Voor het BSOB zijn wij op zoek naar een administratief medewerker. Je kunt snel starten en kiezen tussen 32 of 36 uur per week. Het is een project voor vier maanden, maar er is een reeële kans op verlenging. De BSOB is een vooruitstrevende uitvoeringsorganisatie die zich bezighoudt met het heffen en innen van lokale gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Verschillende gemeenten hebben hier de processen rondom belastingen uitbesteedt. Binnen het BSOB werken ze met twee afdelingen; data en klant. De vacature van administratief medewerker is op de afdeling data. Op deze afdeling worden alle werkzaamheden tot en met het opleggen van een aanslag uitgevoerd. Je werkplek bevindt zich in een grote kantoortuin waar bijna het hele team zit. Het is een informele club en iedereen staat klaar voor elkaar. WAT GA JE DOEN ALS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER? Als administratief medewerker begint je dag met het ophalen en lezen van bouwtekeningen. Je gaat deze digitaal inmeten met behulp van autoCAD. Ervaring met deze programma's is een pré, maar als je dat niet hebt zorgen je nieuwe collega's voor een training on the job. Vervolgens ga je nog bijzonderheden aan de woning, zoals een dakkapel verwerken. Als je het beeld van de woning compleet hebt muteer je dit in de systemen. Met jouw werk gaat vervolgens een collega taxateur aan de slag. Het is dus belangrijk dat je nauwkeurig bent in het administreren. Omdat we kwaliteit nastreven krijg je een goed inwerkprogramma en er worden geregeld interne trainingen of cursussen gegeven op het gebied van lokale belastingen of met de systemen waarmee je werkt. WAT KUNNEN WIJ JE BIEDEN? - een salaris van 2.315 euro bruto per maand, op basis van 36 uur per week - flexibele werktijden tussen 07.00 en 19.00 uur, uiteraard wel in overleg - een leuk project voor vier maanden, met uitzicht op een langer dienstverband - leuke training door je collega's om je in te werken - toegang tot het online leerplatform van Goodhabitz waar je kosteloos verschillende trainingen kunt volgen WIE BEN JIJ? - handig met verschillende computersystemen of je leert snel, eventueel ervaring met autoCAD, MS office, GOUW7 en Bluebeam is een pré - kennis van wetgeving rondom lokale belastingen, bijvoorbeeld de wet WOZ of de wet BAG is een pré geen must - HBO werk- en denkniveau, dit blijkt uit je opleiding of functioneren in een soortgelijke functie Lijkt deze baan als administratief medewerker je iets? Solliciteer dan snel via de onderstaande knop met je actuele CV en uitgebreide motivatie. Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Junior Werkvoorbereider Wegen Brabant

Brabant - bouwhuysch

Als junior werkvoorbereider wegen in de province brabant ben je verantwoordelijk voor een correctie planning, het opstellen van werkschema’s en o.a. inkoop. Daarnaast is meerwerkcalculatie en een goede administratieve verwerking hiervan erg belangrijk. Je bent onderdeel van het projectteam en je zorgt voor voorbereiding en voortgang van het project. Verder heb je een enthousiaste en klantgerichte houding en werk je zelfstandig, gestructureerd en overzichtelijk. Wat jou als junior werkvoorbereider wegen scherp houdt is: tijd, budget, kwaliteit en veiligheid.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider sloop en asbest

Rotterdam - bouwhuysch

Als "creatieve" werkvoorbereider bouw ben je verantwoordelijk voor alle voorbereidende en begeleidende werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van projecten in de asbestsanering en sloop. Je wordt intern opgeleid om de beste te worden in de wereld van sloop en saneringen. Jij zal op een gegeven moment snel een onderbouwde prijs kunnen gegeven aan werk wat gesloopt of gesaneerd wat gaat worden. Op het bedrijfsbureau zijn er 4 werkvoorbereiders en 4 calculatoren werkzaam. Dit bedrijf heeft korte lijnen en grote slagkracht. Er hangt een informele sfeer waarin iedereen de ruimte krijgt om te groeien.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Ervaren uitvoerder infra

Oss - bouwhuysch

Als ervaren uitvoerder infra in Oss en omgeving ben je bij onze opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten in de tijdelijke en permanente wegafzettinngen. Dit betekent veel en goed contact met de klant, bewoners en je collega's. Jij bent de regisseur op de bouwplaats en zorgt dat alle verkeersborden, afsluitingen, hekken en stoplichten volgens tekening zijn uitgevoerd. Je staat sterk in je schoenen en ben niet bang je mening te geven als je vindt dat het beter en veiliger kan. De functie moet "per direct" ingevuld worden!

15 Maart 2019 - lees meer ...

Vergunningverlener

Middelburg - Maandag

WABO, bouwbesluit, werken bij een gemeente, dit klinkt jou als muziek in de oren! Klik snel verder als jij jouw ervaring wilt inzetten! Voor een gemeente in West-Brabant zijn wij bij Maandag® Middelburg op zoek naar een WABO-vergunningverlener die zijn of haar ervaring wilt inzetten om een piekmoment op te vangen! 7 maanden lang ga jij deze gemeente 36 uur per week uit de brand helpen. De gemeente waar jij komt te werken is absoluut geen kleintje. Met meer dan 30.000 inwoners en een welvarend industrieterrein krijg je behoorlijk wat vergunningaanvragen te zien. Jouw specialiteit ligt dan ook bij de complexe aanvragen. Als WABO-vergunningverlener draai jij jouw hand niet om voor industriële vergunningaanvragen. Wat ga je dan precies doen? Jij toetst de aanvragen die je binnen krijgt op het bouwbesluit en alle bijbehorende wet- en regelgevingen. Hiervoor kijk je kritisch naar de aanvraag. Je sluit alle risico's uit en gaat het gesprek aan met alle belanghebbenden. Jouw adviserende rol wordt door de collega's en door jouw klanten erg gewaardeerd. Je werkt klantgericht en denkt in oplossingen, waardoor de klant zich gehoord en geholpen voelt. Kenmerkend aan jou als WABO-vergunningverlener zijn jouw zorgvuldigheid en planmatigheid. Jij houdt het overzicht en weet een helder en realistisch plan op te stellen. Op deze manier houd jij de snelheid in het werk. Belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en kunnen duidelijk zien waar je mee bezig bent. Door jouw ruime ervaring binnen de gemeente hoeven ze jou niets uit te leggen en kun jij zo aan de slag met de vergunningaanvragen! Ben je dé ervaren WABO-vergunningverlener? Dan kom ik graag snel met je in contact!

15 Maart 2019 - lees meer ...

Filteren