921 vacatures gevonden

Uitvoerder verbouw/renovatie

Rijssen - Voort

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van een of meerdere renovatie projectenJe maakt een planningJe zorgt voor heldere communicatie tussen alle betrokken partijenJe onderhoudt het contact met bewonersJe houdt kosten en opbrengsten van het project scherp in de gaten

Gisteren - lees meer ...

Uitvoerder

Apeldoorn - Voort

Je takenpakket bestaat uit de volgende werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de uitvoering van overeengekomen contracten.Verzorgt een goede start van de werkzaamheden en geeft uitleg aan de uitvoerders over de opdracht, zowel technisch als financieelDraagt zorg voor de uitvoer van opdrachten volgens de geldende richtlijnen, kwaliteits-, milieu-, en veiligheidseisen.Onderhoudt contacten met opdrachtgevers op technisch en financieel gebied.Onderhoudt contacten met andere aannemers en je gaat voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van personeel en materiaal.Verantwoordelijke voor een gedegen projectadministratie en de controle van de kostenaspecten van een project.Controleert op kwaliteits-, milieu-, en veiligheidseisen en legt deze vast.

Gisteren - lees meer ...

Planner

Apeldoorn - Voort

Je takenpakket bestaat uit de volgende werkzaamheden: Het plannen van reparatie en onderhoudswerkzaamheden op de afdeling Beheer & Onderhoud.Als planner ben je de spin in het web voor de uitvoering om de beschikbare capaciteit aan mens en materieel in te zetten waar nodig. Zorgt dat in de planning wordt voldaan aan de eisen van onderhoudscontracten.Hierin zijn productiviteit, capaciteit en effectiviteit onlosmakelijk met elkaar verbonden.Anticiperen op piekmomenten in de vraag aan reparatie en onderhoud en verzorgt hierin de planning voor ongeveer 40 storingsmonteurs. 

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Bouw

Midden-Nederland, Utrecht - Seven Oaks

Als Projectleider Bouw ben jij eindverantwoordelijk voor het realiseren van projecten in samenwerking met de werkvoorbereiding en uitvoering. De projecten waar jij als Projectleider Bouw aan gaat werken, lopen uiteen van woningbouw tot complexe utiliteitsbouw projecten. Jouw taken en verantwoordelijkheden bestaan uit: het realiseren van projecten conform de wensen van de opdrachtgever en de daarvoor opgestelde GOTIK-aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit); het selecteren en contracteren van onderaannemers en leveranciers; het bewaken van de inkoopplanning; het opstellen en bewaken van het voorbereidingsschema en kennis nemen van bestek en tekeningen; het opstellen en bewaken van de overall planning en het initiëren van de oplevering; het opstellen van een projectkwaliteitsplan, het verrichten van kwaliteitsinspecties en het bewaken van de afhandeling van de oplevering; het bewaken van veiligheidsplannen, het verrichten van werkplekinspecties en het initiëren van de veiligheidsinspecties door externe adviseurs; het bewaken van de facturatie, het financieel beoordelen van de werkbegroting; het geven van leiding aan het uitvoeringsteam en indien nodig bemiddelen bij problemen; het bijhouden en coördineren van de personeelsplanning en indien nodig het contracteren van tijdelijk personeel; het onderhouden van contact met de opdrachtgever.

Gisteren - lees meer ...

3D Engineer / BIM Modelleur

Regio Rotterdam - Centerpoint

U bent verantwoordelijk voor het maken van tekeningen voor bouwkundige constructies en gebouwen. In deze functie werkt u complete panden uit tot een 3D model. Van casco tot en met het interieur. U vervaardigt  bouwkundige 3D tekeningen van alle fasen van het bouwproject. U overlegt met het projectteam over de technische aspecten en u maakt bestek en werktekeningen voor de projecten. U koppelt het 3D model aan de planning en de kosten. U heeft overleg met interne en externe partijen.  

Gisteren - lees meer ...

Meewerkend Uitvoerder 8528

Rotterdam - Centerpoint

U heeft de dagelijkse leiding in handen bij een bouwproject.  De projecten zijn gevarieerd. U geeft leiding aan de medewerkers op het project en zorgt voor een nauwgezette administratie. U werkt nauw samen met de werkvoorbereider op het project. Naast het aansturen van eigen personeel en onderaannemers verleent u ondersteuning aan de werkvoorbereider en timmert, indien nodig, mee. U rapporteert aan de bedrijfsleiding.

Gisteren - lees meer ...

Calculator Bouw 8620

Rotterdam - Centerpoint

Als calculator maakt u zelfstandig kostprijsbegrotingen van bouwprojecten of delen daarvan onder leiding van de projectleider of directie. Daarnaast verzorgt u ook de kostprijsberekeningen of delen daarvan aan de hand van bestek, tekeningen en andere gegevens. U werkt zelfstandig aan één of meerdere projecten. Verder bent u verantwoordelijk voor  het uittrekken van materialen en hoeveelheden, het opstellen van de begrotingsstaat en het spiegelen, beoordelen en verwerken van offertes en het selecteren van onderaannemers. Daarnaast geeft u gevraagd en ongevraagd kostendeskundige adviezen. In voorkomende gevallen neemt u ook het werk op.    

Gisteren - lees meer ...

Uitvoerder Woningbouw

Regio Gorinchem - Propylon

Voor een mooi woningbouwproject (appartementencomplex) in de regio Gorinchem zijn wij op zoek naar een ervaren uitvoerder. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de technisch goede uitvoering van het project conform bestek en tekeningen en de geldende voorschriften. Je bewaakt de voortgang, de kwaliteit, en de veiligheid van het project. Je stuurt uitvoerend personeel aan op de bouwplaats (zowel eigen personeel als personeel van onderaannemers). Naast de coördinerende en organisatorische taken, zoals onder andere afroep van materialen en het bijhouden van de urenadministratie, onderhoud je ook contacten met de projectleider en andere aangesloten collega's.

15 December 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Medewerker

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij net je HBO ‘Bouwkunde' diploma behaald en ben je op zoek naar een leuke uitdaging? Dan ben ik op zoek naar jou! Voor verschillende opdrachtgevers zijn wij momenteel op zoek naar Bouwkundig talent. Wij bieden jou de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen bij diverse opdrachtgevers binnen het netwerk van Maandag. Onder de opdrachtgevers bevinden zich gemeentes, overheden, ingenieurs- en adviesbureaus en aannemers. Maandag is je werkgever en zal zorg dragen dat jij een leuke opdrachten vindt. Wij vinden het belangrijk om jouw werkwensen goed in kaart te brengen, zodat jij de mogelijkheid hebt om kennis te maken met het volledige bouwkundig spectrum. Uitdagingen waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld: het begeleiden van het werkvoorbereidingsproces, het berekenen van bouwkundige werken, adviseren en ondersteunen van projectmanagement, adviseren en ondersteunen van de uitvoerder, het toetsen van bouwplannen, inspecties van bouwkundige werken, etc.

15 December 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Utiliteitsbouw 8875

Rotterdam - Centerpoint

U bent verantwoordelijk voor de technische en organisatorische werkvoorbereiding. U doet een voorstel voor de bouwplaats inrichting en lost de bijbehorende logistieke uitdagingen op. De projecten zijn vaak binnenstedelijk. U werkt nauw samen met de uitvoering en de projectleiding. U werkt afwisselend vanaf kantoor en vanaf het project.

15 December 2017 - lees meer ...

Senior Projectleider Bouw

Arnhem - Maandag

Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Nijmegen zijn we op zoek naar een Senior Projectleider Bouw. De projectleider geeft leiding aan en coördineert de aan hem/haar toegewezen projecten in de ontwikkel-, engineering- en realisatiefase tot en met de oplevering en afhandeling van het project. Hij/zij geeft leiding aan en neemt deel aan projectteams van projecten in eigen ontwikkeling (D&C contract) en projecten in de tender en/of aanbestedingsfase en is daarnaast mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het contract met de opdrachtgever en een goede vertaling naar het product. Van woningbouw tot en met grootschalige utiliteitsbouwprojecten. Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden - Verantwoordelijk voor de aansturing van de hem/haar toegewezen projecten en het dagelijks leiding geven aan de projectteams. Deze verantwoordelijkheid betreft alle aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit, Risicobeheer, Verificatie, Validatie en Eisenbeheer) van het project; - Functioneel leiding geven aan het projectteam en zorgdragen voor een optimale en gemotiveerde bezetting; - Eindverantwoordelijk voor de vastlegging van de projectgegevens en projectdocumenten; - Eindverantwoordelijk voor het inkopen van materialen en diensten voor het project en contracteren van co-makers/ketenpartners/onderaannemers, zodanig dat een juiste prijs/kwaliteitverhouding is gewaarborgd. Organiseren van het inkoopproces; - Samenstellen van projectteams, in overleg met het hoofd productie. Afhankelijk van de omvang van het project al dan niet zelf inhoudelijk leiding geven aan het projectteam; - Verantwoordelijk voor de toepassing van BIM in het project, als daarmee gewerkt wordt; - Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van processen en activiteiten conform de eisen van de ARBO wetgeving en de kwaliteitszorgsystemen zodanig dat de gewenste normen en doelstellingen worden gehaald; - Eindverantwoordelijk voor de faseborging door middel van faseverslagen; - Verzorgen van risico- en contractmanagement, waaronder ook de facturering.

15 December 2017 - lees meer ...

Junior Bouwkunde

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij net je HBO ‘Bouwkunde' diploma behaald en ben je op zoek naar een leuke uitdaging? Dan ben ik op zoek naar jou! Voor verschillende opdrachtgevers zijn wij momenteel op zoek naar Bouwkundig talent. Wij bieden jou de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen bij diverse opdrachtgevers binnen het netwerk van Maandag. Onder de opdrachtgevers bevinden zich gemeentes, overheden, ingenieurs- en adviesbureaus en aannemers. Maandag is je werkgever en zal zorg dragen dat jij een leuke opdrachten vindt. Wij vinden het belangrijk om jouw werkwensen goed in kaart te brengen, zodat jij de mogelijkheid hebt om kennis te maken met het volledige bouwkundig spectrum. Uitdagingen waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld: het begeleiden van het werkvoorbereidingsproces, het berekenen van bouwkundige werken, adviseren en ondersteunen van projectmanagement, adviseren en ondersteunen van de uitvoerder, het toetsen van bouwplannen, inspecties van bouwkundige werken, etc.

15 December 2017 - lees meer ...

Teamleider training department

Zwolle - Or-Quest

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de aansturing en de continuïteit van de afdeling training department. Je zorgt voor het optimaal functioneren van de afdeling en het behalen van een hoge kwaliteit en klanttevredenheid. Je bevordert en bewaakt de kwaliteit van de diverse technische trainingen. Je coacht en stuurt de medewerkers aan, je hebt aandacht voor ze en zorgt ervoor dat de afspraken worden nagekomen. Daarnaast geef je ook uitvoering aan het locatiebeleid en aan de wettelijke verantwoordelijkheden. Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer direct bij Marc.

15 December 2017 - lees meer ...

Calculator/Werkvoorbereider GWW 8700

Amsterdam - Centerpoint

In deze functie bent u verantwoordelijk voor de onderstaande punten: - het zorgdragen voor een tijdige encorrecte opstelling van begroting en inschrijvingsbescheiden; - het afhandelen van overeenkomsten met onderaannemers, leveranciers enstortinrichtingen;          - het opstellen van een conceptplanning; - het samenstellen en verspreiden van projectmappen;        - het voorbereiden en opstellen van prijsopgaven; - het tijdig en correct opstellen van diverse correspondentie en de benodigdeplannen met betrekking tot projecten; - het controleren en vergelijken van opdrachten met de prijsaanbieding; - het maken van bestek/werkomschrijving en tekeningen voor ontwerpprojecten; - het vastleggen van de hoedanigheid van de te slopen en de naastgelegenobjecten; - het verkrijgenvan het V&G-plan ontwerpfase, sloopvergunning en de vereiste gegevens zoalsvermeld in het Plan van Aanpak Bodemsanering; - het tijdig melden van saneringen aan de arbeidsinspectie,certificatie-instelling en eventueel bevoegd gezag; - het overdragen van verantwoordelijkheidsgevoel op de medewerkers en het oppositieve wijze uitdragen (extern en intern) van de totaleMarkus organisatie op alle fronten;

15 December 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Renovatie en Nieuwbouw 9065

Amsterdam - Centerpoint

Voor de vestiging Amsterdam zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider. In deze functie assisteert u de projectleider. U bereidt de projecten in zijn geheel voor. Ook het meer- en minderwerk en de inkoopvoorbereiding behoren tot uw verantwoordelijkheden.

15 December 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider/Uitvoerder Service en Onderhoud 9058

Rotterdam - Centerpoint

U bent verantwoordelijk voor een de service en onderhoud projecten. Naast de uitvoering bent u ook verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding. U heeft contact met onderaannemers, de opdrachtgever en leveranciers en maakt vergelijkingen. U zorgt voor een correcte dossier opbouw. U ziet er op toe dat de werkzaamheden qua planning worden uitgevoerd en u bewaakt de kwaliteit 

15 December 2017 - lees meer ...

Risicomanager infrastructuur

Haarlem - bouwhuysch

Als risicomanager help je het projectteam met het vaststellen en juist definiëren van de risico’s. Dit zijn zowel technische als omgevingsrisico’s. Deze kwantificeer je samen met het team; wat is de kans op het risico en het gevolg? Je stelt de risciomanagementvisie op, verwerkt deze in een plan en neemt samen met het team waar naar nodig beheersmaatregelen. Hiermee dek je zoveel mogelijk de risico’s af en bepaal je mede het budget. Dit doe je door risicoanalyses uit te voeren en de resultaten daarvan regelmatig te rapporteren aan het projectmanagement. Risicomanagement pas je in hoofdzaak toe op infrastructurele projecten; in de aanbestedingsfase als tijdens de uitvoeringsfase. Een functie waarin jij de juiste vragen weet te stellen, goed de antwoorden analyseert en de juiste conclusies trekt.

15 December 2017 - lees meer ...

Startende planner infra bij groeiende aannemer te Apeldoorn per direct

Apeldoorn - Bouwhuysch

Als planner werk je goed samen met de tekenaar, werkvoorbereider, calculator en uitvoerder. Jij bent als planner verantwoordelijk voor de lopende projecten, daarnaast zorg je ervoor dat je collega's en opdrachtgevers weinig merken van de door jou gestructureerde hectiek van de dag. Je werkt graag in teamverband en vindt het niet erg om de planning die je in de ochtend gemaakt hebt aan eind van de dag weer overhoop te halen voor een nog beter resultaat. Kortom: je bent niet snel tevreden en gaat voor de beste planning en resultaat!    Ervaring is geen vereiste, wel de drive en de passie om de komende jaren als planner te groeien bij een fanstische aannemer. Er is veel ruimte voor opleidingen en (interne) cursussen. De functie staat open voor drie regio's.

15 December 2017 - lees meer ...

Starter bouwkunde/civiel/verkeerskunde per direct: functie werkvoorbereider Utrecht

Utrecht - Bouwhuysch

Als werkvoorbereider werk je goed samen met de tekenaar, calculator, planner en uitvoerder. Jullie zijn als team verantwoordelijk voor de lopende verkeerskundige projecten. Daarnaast zorg je ervoor dat de opdrachtgever tevreden is. Ervaring is geen vereiste, wel de drive en de passie om te groeien bij een fanstische aannemer. Er is veel ruimte voor opleidingen en (interne) cursussen

15 December 2017 - lees meer ...

Sterke verkeerskundig adviseurs voor groeiende aannemer

Oss - bouwhuysch

bouwhuysch zoekt exclusief in opdracht van onze opdrachtgever meerdere verkeerskundigen die samen met zijn collega’s de verkeerskundige adviesdiensten, vakkundig weet in te vullen. Je gaat succesvol worden in deze rol als je de vertaalslag van theoretische verkeerskunde naar praktische uitvoerbaarheid weet te maken. Jouw verkeerskundige achtergrond helpt bij het bieden van adviezen binnen de verschillende stadia van aanbesteding tot uitvoering. Je bent proactief en durft je mening te geven voor een optimaal resultaat. Enkele werkzaamheden: - Contact opbouwen en onderhouden met opdrachtgever en klantrelaties - Opstellen van alle voorkomende verkeerskundige adviezen (verkeersmanagementplan, alternatieve faseringen, doorstromingsadviezen) binnen infra, bouw en evenementen - Adviseren over creatieve oplossingen voor de uitvoering van werkzaamheden, projectbreed, ook buiten het gebied van doorstroming - Advies verlenen in de (voor) calculatiefase aan opdrachtgevers - Onderzoeken van alternatieven met betrekking tot uitvoeringsmethodieken - Verkeerssituaties beoordelen - Begeleiden uitwerking van tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen op tekening - Opstellen van bestekken, inclusief adviseren rondom EMVI criteria - Kennisoverdracht binnen de afdeling

15 December 2017 - lees meer ...

KAM-Coördinator bij een top 10 infrabouwer

Utrecht - Bouwhuysch

Bij een van de grootste infrabouwers ben jij als KAM-Coördinator verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigen en de zorg voor het milieu. Aan de hand van het door jou bewaakte KAM-beleid communicieer jij met allerei niveau's binnen de organisatie en zorgt voor de juiste opvolging. Bij het bezoeken van zowel uitdagende grote als regionale projecten voer je inspecties uit en ben jij degene die adviezen geeft m.b.t de veiligheid, kwaliteit, arbo en mileu. Het uitvoeren van bijbehorende adminstratieve werkzaamheden als registratie, opstellen van plannen, raportages en jaarverslagen behoren tot jouw werkzaamheden. Met de rol als KAM-Coördinator vervul jij een uitdagende functie binnen de organisatie.

15 December 2017 - lees meer ...

Commerciële projectleider openbare ruimte

Eindhoven - Bouwhuysch

Als projectleider openbare ruimte ben je zeer veelzijdig. Zo genereer je werk voor jezelf en voor de medewerkers van team projectuitwerking. Je bedient reeds een groot netwerk in de branche of bent in staat dit op te bouwen. Kennis deel je met je collega’s en je communiceert op een heldere enthousiaste manier. Je bent trots op je werk en straalt dit uit. Lopende projecten volg je op de voet, je weet wat er speelt en anticipeert op ontwikkelingen in projecten en in de markt.

15 December 2017 - lees meer ...

Civieltechnisch tekenaar MTS / HTS Starter

Utrecht - Bouwhuysch

Als Civiel Tekenaar heb je ruimtelijk inzicht en gevoel voor detail. Je werkt nauw samen met ontwerpers en de bestekschrijvers. Jij zorgt er voor dat de technische oplossingen goed op papier komen en de opdrachtgevers tevreden zijn. Naast een goeie leerschool die je betreedt, zijn er interessante doorgroeimogelijkheden.

15 December 2017 - lees meer ...

Toezichthouder

Enschede - Maandag

Voor een woningcorporatie in Oost-Nederland zijn wij op zoek naar een Toezichthouder. Ben jij een zelfstandig werkende Toezichthouder met gedegen bouwkundige kennis en werkervaring? Dan ben jij de juiste persoon voor deze functie bij Maandag®. Inzet bij onder andere (voor-) opleveringen en kwaliteitscontroles behoren tot het takenpakket van een toezichthouder. Het profiel: - De toezichthouder is in staat zelfstandig opleveringen en kwaliteitsuitvoeringen uit te voeren. - Inzet bij zowel een nieuwbouw als renovatieproject. Hierbij zijn goede communicatieve vaardigheden een must. - Projectadministratie ten behoeve van de opleveringen en kwaliteitsborging. - De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de adviseur Vastgoedprojecten. Als toezichthouder ben je tevens in staat verbinding te maken tussen interne en externe belanghebbenden, beschik je over empathisch vermogen én heb je een afgeronde bouwkundige opleiding.

15 December 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Bouw

Noord-Holland, Amsterdam - Seven Oaks

Seven Oaks is op zoek naar een Werkvoorbereider Bouw die aan de slag gaat voor een bouwbedrijf in de regio Amsterdam. Ga jij aan de slag als Werkvoorbereider Bouw bij onze opdrachtgever, dan ga jij werken aan diverse projecten. Van grondgebonden woningbouwprojecten tot aan grote utiliteitsprojecten. Als Werkvoorbereider Bouw werk je vanaf de bouwlocatie en houd jij je dagelijks bezig met: je coördineert, plant, bewaakt en denkt vooruit, zodat het project optimaal, binnen de planning en tegen minimale kosten uitgevoerd wordt; je voorziet het project, in samenwerking met de projectleiding, van personeel, materiaal en materieel; je maakt werkinstructies voor de productiemedewerkers; je onderhoudt in- en externe contacten, waaronder het contact met de opdrachtgevers en adviseurs; je bent (deels) verantwoordelijk voor de administratie, zoals het bijhouden van meer- en minder werk en het factureren hiervan; je deelt graag je kennis met jouw collega's.

15 December 2017 - lees meer ...

Filteren