Vacatures aannemerij / bouwbedrijven Noord-Brabant


190 vacatures gevonden

Werkvoorbereider

Oss - Linked Professionals

Als werkvoorbereider ga je je, onder supervisie van een projectleider, bezig houden met de voorbereiding van diverse woningbouwprojecten. Dit houdt o.a. in; - Materiaalbehoefte inzichtelijk maken en opstellen inkoopoverzichten. - Je adviseert de projectleiders omtrent mogelijke leveranciers c.q. onderaannemers. - Uitwerken bouwplanningen tot gedetailleerde werkschema’s en je stemt de planningen af met het bouwteam. - Tekening- en bestekcontrole. - Uitwerken/bepalen bouwplaatsinrichting uit waarbij je oog houdt voor de veiligheid, gezondheid en kwaliteitskeuringen. - Zorgdragen voor een actueel en compleet projectdossier. De projecten worden volgens de lean-methodiek uitgevoerd waarbij jij een belangrijke rol speelt om tot een lean-planning te komen.

Gisteren - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider/engineer

Tilburg - Linked Professionals

Als senior werkvoorbereider/engineer ben je verantwoordelijk voor de technische en organisatorische voorbereiding van design & build projecten. Je bent in een vroeg stadium  verantwoordelijk voor de coördinatie van de engineering van de engineering en doorloopt het project uiteindelijk tot de oplevering. Takenpakket o.a.; - Toetsen technische haalbaarheid, uitzoeken alternatieven. - Opstellen plan van aanpak. - Afstemmen input/tekenwerk/engineering van derden. - Verantwoordelijk voor afstemmen techniek op regelgeving, wetgeving en programma van eisen. - Opstellen tekeningbehoeftenschema’s. - Opstellen en bijhouden projectplanningen. - Bijhouden de werkbegroting en budgetbewaking. - Tekening- en bestekcontrole. - Inkoopvoorbereiding en bijwonen inkoopgesprekken. - Deelnemen aan diverse vergaderingen (werkoverleg, bouwvergaderingen). - Uitwerken van technische details en beheren van de documentenlijsten. Wil je werken in een dynamische omgeving waar je echt toegevoegde waarde kan leveren en spreken begrippen als Lean, BIM, duurzaam je aan? Dan is dit echt de functie voor jou.

Gisteren - lees meer ...

Projectleider

Uden - Linked Professionals

Als projectleider utiliteitsbouw (en Design & Built projecten) ben je verantwoordelijk voor één of meerdere kleine tot grote projecten in de utiliteitsbouw. - Je levert een actieve bijdrage in het tendertraject. - Leiding geven aan het projectteam. - Bewaken voortgang en resultaat van de projecten. - Je bent verantwoordelijk vanaf ontwerp tot aan oplevering - Onderhouden zowel de in- als externe contacten en communicatie met verschillende partijen zoals aannemers, installateurs en de opdrachtgever. - Inkopen materialen en diensten. - Je rapporteerd maandelijks aan de directie over stand van zaken, zowel financieel als organisatorisch. Je werkt voornamelijk aan design & build opdrachten in de utiliteitsbouw en bent in staat om mee te denken met opdrachtgevers in het voor-/ontwerptraject.

Gisteren - lees meer ...

(Junior/medior) Projectleider

's-Hertogenbosch - Linked Professionals

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een project conform de wensen van de opdrachtgever en de daarvoor opgestelde randvoorwaarden (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit). Takenpakket o.a.; - Aansturen projectteam (uitvoerder en werkvoorbereider). - Opstellen projectplanning. - Personeelsplanning. - Verantwoordelijk voor juiste toepassing en uitvoering VGM beleid. - Bewaken kwaliteit en de voortgang in het bouwproces en stuurt indien nodig bij. - Houden van bouw- en werkvergaderingen. - Financieel verantwoordelijk voor het project. - Inkoop materiaal en onderaanneming. - Contact onderhouden met opdrachtgever. In je rol als projectleider ben je de sparring partner van de bedrijfsleider waarbij je gevraagd en ongevraagd meedenkt over de organisatie.

Gisteren - lees meer ...

(Senior) Projectleider

Tilburg - Linked Professionals

Als (senior) projectleider wordt je verantwoordelijk voor de realisatie van de grotere en complexe bouwprojecten in de organisatie. Je gaat werken aan woning- en/of utiliteitsprojecten (woontorens, zorgcomplexen, sportcomplexen, logistieke centra, enz.). Diverse projecten worden op basis van Design & Build gerealiseerd en als senior projectleider zal je bij dergelijke projecten ook in het voortraject eindverantwoordelijk zijn. Takenpakket; - Aansturen projectteam (uitvoerder en werkvoorbereider). - Verantwoordelijk voor risico en contract management.  - Opstellen projectplanning. - Bewaken veiligheid, kwaliteit en de voortgang in het bouwproces en stuurt indien nodig bij. - Financieel verantwoordelijk voor het project. - Inkoop materiaal en onderaanneming. - Voorzitten/bijwonen van bouw- en werkvergaderingen. - Voortgang- en budgetbewaking. - Contacten onderhouden met opdrachtgever, architect, constructeur en overige externe adviseurs. - Bijdrage leveren aan de verbetering van techniek en organisatie. In deze zelfstandige rol leg je direct verantwoording af aan de directie en heb je periodiek overleg over voortgang, financiën en verbeterpunten.

Gisteren - lees meer ...

Junior calculator / werkvoorbereider bij regionale aannemer GWW

Breda - bouwhuysch

Als juinior calculator / werkvoorbereider ben je een belangrijke schakel binnen het projectteam. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van civieltechnische, riool- en reconstructiewerken. Je stelt scherpe, maar realistische calculaties op uit RAW-bestekken en richt je je ook geïntegreerde contracten (UAV-GC, D&C). Je bent in staat om contractuele, financiële en technische risico’s te signaleren en je onderzoekt (alternatieve) methodes om deze risico’s te beperken en beheersen. Daarnaast voer je de technische administratie van werken en stel je werkplannen op. Je fungeert hierbij als adviseur van je opdrachtgevers en stelt vanuit deze rol passende ontwerpen voor ten behoeve van hun vraagstukken. De functie is gepositioneerd onder het bedrijfsbureau waarbij jij nauw contact op met hoofduitvoering en de uitvoerder. Je krijgt als junior de tijd om je te ontwikkelen tot volwaardig calculator / werkvoorbereiding.

Gisteren - lees meer ...

Werkvoorbereider wegenbouw RAW / D&C

Eindhoven - bouwhuysch

Als Werkvoorbereider Wegen ben je betrokken bij de planning van zowel RAW als UAV-gc werken. Je stelt alle plannen op omtrent de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om het project succesvol af te kunnen ronden. Je hebt een adviserende rol richting de projectleider en hoofd bedrijfsbureau over de verschillende facetten van de projecten. Jij rolt de werkmethode uit tijdens voor de realisatiefase, waarmee je een veilige en succesvolle uitvoering waarborgt en werk je nauw samen met je collega's in de uitvoering. In overleg met de projectleider bepaal je de personeelscapaciteit, materieel en materiaal. Jij inventariseert tevens project-specifieke risico’s en ten behoeve van de kostenbewaking houd je nauwkeurig de diverse materiaalhoeveelheden bij.

Gisteren - lees meer ...

Calculator wegen

Noord-Brabant - Voort

Als calculator ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van calculaties. Hierin krijg je alle ruimte om buiten de gebaande paden te kansen te denken. Je werkt op het bedrijfsbureau in een divers team. In dit team krijg jij alle ruimte om jezelf, de afdeling en de organisatie te ontwikkelen. Regelmatig maak je deel uit van een tenderteam, waarin je EMVI plannen afstemt. Je vraagt bestekken aan en vraagt prijzen op bij leveranciers, onderhoudt contacten met onderaannemers, stelt werkschema’s op en verzorgt inschrijvingen en prijsaanbiedingen. Je verzorgt alle benodigde stukken behorende bij de inschrijvingsvereisten. Uiteraard draag je zorg voor het overdragen van kennis en inzicht bij overgang van de calculatie naar de werkvoorbereiding en uitvoering. 

Gisteren - lees meer ...

Werkvoorbereider

Oss - Linked Professionals

Als werkvoorbereider ben je in het projectteam verantwoordelijk voor het voorbereiding van veelal 2 tot 2 projecten, afhankelijk van de projectgrootte. Je bent in een vroeg stadium bij het project betrokken en zal deze blijven begeleiden t/m de oplevering. Dit houdt o.a. in; - het opstellen en bijhouden van planningen. - Zorg dragen voor tijdige informatie naar de projecten. - Beoordelen en controleren Bim modellen/tekeningen. - Opstellen projectplan in samenwerking met de projectleider. - Inkoopvoorbereiding en bijwonen inkoopgesprekken. - Deelnemen aan diverse vergadering (werkoverleg, bouwvergaderingen). - Opstellen van de verslagen van het projectoverleg.  - Uitwerken van technische details opstellen en beheren van de documentenlijsten. - Beheren van technische normen en voorschriften. - Signaleren meer- en minderwerk. Als werkvoorbereider ben je gewend om te werken met lean methodieken en projecten uit te werken met BIM. Indien je nog niet concreet hiermee gewerkt hebt maar al wel enigzins thuis bent met BIM software paketten dan kom je ook in aanmerking voor deze uitdagende vacature.

Gisteren - lees meer ...

(Aankomend) werkvoorbereider

Eindhoven - Linked Professionals

Als werkvoorbereider ben je samen met het projectteam verantwoordelijk voor een goed verloop van de projecten. Taken o.a.: - Opstellen van planning-, levering- en afroepschema’s. - Controleren en coördineren van tekenwerk en berekeningen. - Uittrekken van hoeveelheden. - Bestellen van materiaal/materieel etc. binnen de gestelde budget- en tijdsafspraken. - Registreren en calculeren van meer- en minderwerken in overleg met projectleiding. - Opstellen van werkplannen en opleverdossiers. - Veelvuldige contacten met projectleiders, uitvoerders, opdrachtgevers en onderaannemers. Leuke dynamische functie voor iemand met organisatietalent!

17 Oktober 2017 - lees meer ...

Uitvoerder

Uden - Linked Professionals

Je hebt de dagelijkse leiding over een middelgroot tot groot project en bent verantwoordelijk voor een rendabele uitvoering van het bouwproject conform bestek, budget en tijdschema. Je organiseert en stuurt het project op het gebied van logistiek, planning, kosten, kwaliteit en inzet personeel. Takenpakket o.a.; - Verzorgen bouwplaatsinrichting/bouwlogistiek. - Aansturen personeel en onderaannemers. - Opstellen en bijhouden 6 wekelijkse planning. - Afroepen materieel en materiaal. - Verantwoordelijk voor veiligheid en kwaliteit en stuur je bij ingeval van afwijkingen. - Bijwonen bouw- en werkvergaderingen. - Bouwplaatsadministratie (dagboek, bonnen, tekeningregistratie, etc.). Tijdens de opstartfase van een project wordt er van je verwacht dat bijspringt op de bouwplaats indien je tijd over hebt.

17 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider tegelwerk

Den Bosch - Linked Professionals

In deze uitdagende rol ga je je bezighouden met de werkvoorbereiding van tegelwerken. Omdat de afdeling tegelwerk flink groeiende is zijn er mooie doorgroeimogelijkheden aanwezig. Je moet dan denken aan de projecten ook buiten aansturen of meer vorm geven aan de afdeling in de toekomst. Tot die tijd ga je je het vak eigen maken en wordt je zelfstandig verantwoordelijk voor het voorbereiden van de projecten. Takenpakket o.a.; - Bepalen hoeveelheid materiaal en arbeid. - Overleg/contact met de showrooms. - Opstellen offertes o.b.v. eenheidsprijzen. - Opstellen interne opdrachten. - Bestellen en afroepen materialen. - Opstellen materiaaloverzichten t.b.v. afroep, ontvangst, controle en inzet op de juiste werkplek. - Overleg met tegelzetters. - Opstellen en bijhouden werkadministratie. Mooie functie voor een pro-actieve kandidaat die zijn eigen "winkel" wil runnen binnen het bedrijf.

17 Oktober 2017 - lees meer ...

Inkoper

Regio Eindhoven - P&P Werving & Selectie

Ten behoeve van diverse bouwprojecten in woning- en u-bouw draagt u zorg voor de inkoop van materialen, materieel en onderaannemers. In overleg met de projectleiding bepaalt u mede de inkoopbudgetten. Uw taken bestaan onder meer uit beoordeling van offertes, opstellen van inkoopschema’s en bewaken van de inkoopresultaten. U onderhoudt bestaande contacten met leveranciers en onderaannemers en u initieert zelfstandig nieuwe. Tevens wordt u betrokken bij beoordeling van onderaannemers en leveranciers.

17 Oktober 2017 - lees meer ...

Uitvoerder retail bouwkunde

Rosmalen - Voort

Wij zijn op zoek naar een uitvoerder die het leuk vindt om kortlopende projecten op te pakken. Het betreft hier bouwkundige projecten in de retail. De werkzaamheden bestaan uit het verbouwen, ombouwen en de nieuwbouw van projecten in de retail, denk hierbij aan: supermarkten, restaurants en winkels. Geen dag is hetzelfde, je bent telkens druk bezig met het soepel laten verlopen van de projecten op een zo efficiënt mogelijke wijze. Opdrachtgevers in de retail willen dat de projecten een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben zodat de winkels, supermarkten, restaurants gewoon door kunnen draaien tijdens een verbouwing of eventueel zo kort mogelijk gesloten zijn voor het publiek.   

17 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectleider

Regio Tilburg - P&P Werving & Selectie

Als projectleider bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van verschillende projecten, waaronder ook grotere, op het terrein van woningbouw en zorg. Daarbij stuurt u rechtstreeks werkvoorbereiding, inkoop, uitvoering en oplevering aan. U stuurt het proces op criteria van kwaliteit, prijs en tijd. U bewaakt de overall- en detailplanningen voor wat betreft personeelsbezetting, materieel en onderaannemers. U bent verantwoordelijk voor de financiële bewaking van het project. U neemt deel aan bouwvergaderingen, bent verantwoordelijk voor veiligheid en kwaliteit en draagt zorg voor een correcte afhandeling van meer- en minderwerk. Naast deze activiteiten heeft u een belangrijke taak bij de afstemming met opdrachtgevers en onderhoudt daarbij externe contacten.

17 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider utiliteitsbouw

Regio Eindhoven - Propylon

Als senior werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de technische en organisatorische werkvoorbereiding en begeleiding van de bouwprojecten. Dit geldt voor zowel de werkvoorbereidingsfase als de uitvoeringsfase. Tijdens de voorbereiding van projecten werk je voortdurend samen met de verschillende betrokken afdelingen binnen de organisatie. Door de verscheidenheid aan werkzaamheden volg je vrijwel het hele bouwproces, van bouwtijd berekening tot materieelinzet, van contractstukkencontrole tot inkoopvoorbereiding. Zo bepaal je de juiste werkmethodieken, bewaak de planningen, controleer je tekeningen en werk je meer- en minderwerk uit.

17 Oktober 2017 - lees meer ...

Calculator

Regio West-Brabant - Propylon

Als calculator ben jij degene die de kostprijs van een project bepaalt. Jouw werkzaamheden bestaan uit het aanvragen en verwerken van offertes, het opstellen van gespecificeerde begrotingen, het maken van ramingen en het uittrekken van hoeveelheden. Daarnaast beoordeel je verschillende contractstukken, formuleer je bezuinigingsvoorstellen voor de prijsonderhandelingen en zorg je voor de overdracht van gegevens aan het projectteam. Onze opdrachtgever werkt op basis van eigen ontwikkeling en in aanbesteding. De huidige calculator gaat binnen afzienbare tijd met pensioen. Onze opdrachtgever is op zoek naar een vervanger. Een nader te bepalen periode wordt er met deze Calculator samen gewerkt. Jij bent de degene die het stokje overneemt nadat hij met pensioen gaat.

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider/Projectleider Bouw

Breda - DEMT-flex

Men is per direct op zoek naar een ervaren en enthousiaste werkvoorbereider voor een van de uitdagende nieuwe projecten. De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de juiste voorbereiding van de uit te voeren projecten. Als werkvoorbereider controleer en toets je de werk- en productietekeningen. Ook werk je relevante tekeningen en berekeningen uit en voer je veelvuldig overleg met de projectleider over de werkmethoden.

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Bouw

Tilburg - DEMT-flex

- Werkvoorbereiding, controle en bestellen/afroepen bouwdelen - Aansturen van de uitvoerder(s) op zijn projecten - Bewaken, rapporteren en berekenen meer- en minderwerk kosten - Het voeren van bouwvergaderingen op uitvoerend niveau én opdrachtgever niveau - Rapporteren en bewaken van productie standen / voortgang van de projecten en hier zeer analytisch op anticiperen

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider / Projectleider Bouw

Tilburg - DEMT-flex

- Planning van projecten overall - Aanvragen en vergelijking prijzen / offertes onderaannemers - Inkoop van diensten, onderaannemers en materialen - Werkvoorbereiding, controle en bestellen/afroepen bouwdelen - Aansturen van de uitvoerder(s) op zijn projecten - Bewaken, rapporteren en berekenen meer- en minderwerk kosten - Het voeren van bouwvergaderingen op uitvoerend niveau én opdrachtgever niveau - Rapporteren en bewaken van productie standen / voortgang van de projecten en hier zeer analytisch op anticiperen - Tijdsbesteding zal liggen op 60% binnen en 40% buiten.

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiel

OISTERWIJK - Maandag

Voor een van onze opdrachtgevers in Midden-Brabant ben ik op zoek naar een Werkvoorbereider Civiel, voor de duur van één jaar, 32 uur in de week. Ik zoek een enthousiaste werkvoorbereider die gericht is op wegen, kunstwerken en verkeer. Wat ga je doen? - Je zorgt voor het laten opstellen van ontwerp- en bestektekeningen, waarbij je afstemming zoekt met andere werkvelden; - Je maakt kostenramingen of laat deze opstellen voor omvangrijke onderdelen; - Je stelt planningen op en houdt deze bij; - Je ondersteunt de projectleider en beleidsmedewerker; - Je vraagt offertes aan en adviseert over opdrachtverstrekking; - Je vraagt benodigde vergunningen aan; - Je stelt bewonersbrieven op.

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Vloerensmeerder ( 4 personen)

Landelijk - DEMT-flex

Wil jij bijdragen aan een woning met mooie egale cementdekvloeren? Dan zijn we op zoek naar jou! Per direct zijn we voor een organisatie in Tilburg op zoek naar meerdere vloersmeerders. Het vak vloerensmeren is heel specialistisch en erg belangrijk. Een ambachtelijk vak wat bijdraagt aan een van de basiselementen van een gebouw. Jij kunt hieraan bijdragen en een echte specialist worden in het maken van deze vloeren. De desbetreffende organisatie is kleinschalig en opererend in allerlei soorten vloeren. Van beton tot cement tot kunststof, dit bedrijf is de specialist. Het hoofdkantoor van de organisatie bevindt zich in Tilburg, maar de werkzaamheden zijn landelijk.

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Uitvoerder Bouw

Tilburg - DEMT-flex

- Op de bouwplaats(en) alles en iedereen aansturen - Materialen en onderaannemers afroepen - Kwaliteit bewaken van de totale werkzaamheden - Meer- en minderwerk signaleren en rapporteren aan de projectleider - Bouwvergaderingen bijwonen - Hands- on mentaliteit en fysiek meewerken als het zich aandient, nodig is en toelaat

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Timmermannen

Tilburg (landelijk) - DEMT-flex

De werkzaamheden zijn variabel, omdat dit afhankelijk is van het project waar je op gestationeerd bent. Voorbeelden van projecten zijn: - Je gaat dakkapellen, dakramen en lichtkoepels plaatsen - Je doet kleine zolderverbouwingen - Je helpt bij stelwerk - Je helpt bij maatvoering - Je helpt bij aftimmerwerk

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Tegelzetters

Landelijk - DEMT-flex

Ben je een ervaren of leerling tegelzetter? Wil je bijdragen aan kwalitatief mooie projecten? Dan zijn we op zoek naar jou! Voor meerdere opdrachtgevers zijn we op zoek naar tegelzetters. Deze opdrachtgevers zijn gevestigd in Noord-Brabant en Zuid-Holland, en de projecten zijn landelijk. Samen met de projectleider bepaal je aan de hand van tekeningen wanneer, waar en hoe de verschillende tegelwerkzaamheden uitgevoerd worden. De taken die daaruit voortvloeien voer je zelfstandig uit. De coördinatie is in handen van de projectleider. Werkzaamheden: • Het leggen en voegen van vloertegels; • het plakken en voegen van wandtegels; • Het smeren van cementdekvloeren; • Je werkt zelfstandig en kunt tekeningen en schema’s van plattegronden naar uit te voeren werkzaamheden begrijpen.

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Filteren