Vacatures aannemerij Drachten


70 vacatures gevonden

Geslepen Calculator Wegen

Eindhoven - bouwhuysch

Als calculator wegen ben je onder andere verantwoordelijk voor het calculeren van potentiële opdrachten zoals binnenstedelijke herinrichtingen, maar ook provinciale wegen. Je maakt offertes en zorgt voor de voorbereiding van inschrijvingen en aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Naast het calculeren van werkzaamheden uit bestekken, zoals RAW-bestekken richt je je ook geïntegreerde contracten (UAV-GC, D&C) en schrijf je EMVI-plannen. Je draagt zorg voor het overdragen van kennis en inzicht bij overgang van de calculatie- naar de werkvoorbereidings-/uitvoeringsfase. Risico’s neem je uiteraard ook mee en waar mogelijk kom je met passende alternatieven.

7 Januari 2019 - lees meer ...

Senior Inkoop Specialist Tenderbouwprojecten |

Rotterdam - Building Heroes

Bij verschillende projecten ben je verantwoordelijk voor het overleg en afsluiten van opdrachten met leveranciers en onderaannemers. Je beslist mee over de keuze van de te contracteren partijen en je legt de afspraken vast in contracten. Ook weet je collega's en derden zo te inspireren en motiveren dat ze het beste uit zichzelf halen. Gericht samenwerken en netwerken behoren tot je kwaliteiten om verder in het proces te komen.In de tenderfase, ben je eerder betrokken bij het proces. Je houdt je dan ook bezig met onderstaande werkzaamheden:Benaderen leveranciers en onderaannemers vanuit de samenwerkingsgedachteSelecteren van partners ook als de kaders nog niet gedefinieerd zijnOnderhandelen met partners en heldere afspraken makenOpstellen van samenwerkingsovereenkomstenJe bent de ervaren inkoper die inzicht heeft in de marktsituatie en je bent nog steeds nieuwsgierig en leergierig naar nieuwe technieken. In de loop van de tijd weet jij jezelf te ontwikkelen tot inkoopexpert in een productgroep.

7 Januari 2019 - lees meer ...

Junior projectmanager gww

Rijssen - Voort

Als junior Projectmanager GWW ben jij  van A tot Z betrokken bij alle projecten. In de tenderfase adviseer jij de conceptontwikkelaars, om vervolgens het civiele proces tot aan de realisatie in goede banen te leiden. Je leidt de overleggen met gemeentes, stakeholders en aannemers. Je draait je hand niet om voor het maken van planningen, het bewaken van budgetten en omgevingsmanagement. Je besteedt opdrachten aan en je stelt contracten op. Werkzaamheden als het wijzigen van bestemmingsplannen, het maken van civieltechnische ontwerpen en de directievoering op de bouw worden door jou uitbesteed, gecoördineerd en/of gerapporteerd.   Kortom: jouw uitdaging als Junior Projectmanager GWW is het vinden van de beste oplossingen binnen de kaders van tijd, geld en alle wensen!    

5 Januari 2019 - lees meer ...

Projectmanager gww (jr.)

Rijssen - Voort

De projecten van onze opdrachtgever zijn erg variërend. Van leisure, tot woonwijken en bedrijventerreienen. Alles wat je kan bedenken bij project- en gebiedsontwikkeling. Het interessante is dat de projecten altijd net wat anders dan anders zijn. Daarom is geen dag hetzelfde als projectmanager GWW bij onze opdrachtgever.  Jouw hoofdtaak is het managen van het civiele proces. Je bent de adviseur voor de conceptontwikkelaars door jouw creativiteit en kennis toe te passen in de tenders. Je werkt mee om het proces van A tot Z in goede banen te leiden wanneer de opdracht is gegund. Werkzaamheden als bestemmingsplannen wijzigingen, civiel technisch ontwerp maken, tot directievoerder op de bouw worden door jou uitbesteed, gecoördineerd en/of gerapporteerd. Je bent van begin tot eind zelf verantwoordelijk voor jouw  takenpakket. De uitdaging daarin is het vinden van de juiste oplossingen rekeninghoudend met tijd, geld en ambities. In jouw takenpakket komen naast het inhoudelijk begeleiden van het project aan bod: omgevingsmanagement, budgetten en planningen bewaken, het leiden van vergaderingen met gemeentes, stakeholders en aannemers. Daarnaast maak je ramingen voor de civieltechnische werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden met hulp van externe adviseurs en collega's. Daarnaast besteedt je opdrachten aan en stelt je contracten op. Je beheert de integrale planning en het budget.

5 Januari 2019 - lees meer ...

Tekenaar/bestekschrijver

Achterhoek - Voort

Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een tekenaar/bestekschrijver. In deze functie werk je veelal in teamverband, aan concrete opdrachten op het brede vakgebied van de openbare ruimte. Onder begeleiding van een projectleider maak je zowel civiele- en cultuurtechnische tekeningen en bestekken. Hierbij ben je nauwkeurig en kan je gemaakte keuzes goed communiceren met zowel de opdrachtgever en derden. Daarnaast stel je gedurende diverse stadia van projecten ramingen op en ondersteun je projectleiders tijdens de voortgang van projecten.

5 Januari 2019 - lees meer ...

Hoofd uitvoerder

Apeldoorn - Voort

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een ervaren ‘people manager’ met affiniteit binnen projectenorganisaties in de techniek. Je hebt als manager de leiding over een team van 12 uitvoerders en werkvoorbereiders. Jouw hoogste prioriteit is om de medewerkers verder te ontwikkelen tot een hecht team, verdere professionalisering en vakvolwassenheid. Het werkgebied bestaat uit alle gemeentes van de provincie Friesland, de gemeentes rondom Zwolle en de provincie Overijssel. Jij bent verantwoordelijk voor de aan jou toebedeelde overeengekomen contracten. Jouw takenpakket op hoofdlijnen: Je bent verantwoordelijk voor het verbeteren van de project- en financiële controle en het terugdringen van de faalkostenJe bent financieel verantwoordelijk voor het realiseren van de werkzaamheden binnen de vooraf geformuleerde doelstellingen.Je zorgt ervoor dat de opdrachten worden uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen, kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen en controleert deze. Je bent promotor van veilig en gezond werkenJe onderhoudt contacten met opdrachtgevers op technisch en financieel gebiedJe zorgt voor een goede start van de werkzaamheden en geeft uitleg aan de uitvoerders over de opdracht, zowel technisch als financieelJe bent verantwoordelijke voor een gedegen projectadministratie en de controle van de kostenaspecten van een projectJe onderhoudt contacten met externe aannemers en je gaat voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van personeel en materiaal.

5 Januari 2019 - lees meer ...

Junior werkvoorbereider

Barneveld - Voort

In de functie van junior werkvoorbereider heb je een ondersteunende functie en zorg je voor een correcte en accurate calculatie en voorbereiding van diverse projecten. Je weet nieuwe zaken op een goede manier te implementeren, je hebt een pro actieve houding, bent ambitieus en weet dingen snel eigen te maken. Kortom een brede functie, waarin verdere doorgroei mogelijk is. De volgende werkzaamheden worden o.a. uitgevoerd: Het maken van kostprijsberekeningen en aanvragen van offertes;Het maken van werkbegrotingen;Het voorbereiden van werken en maken van ontwerpen;Het aanmaken en samenstellen van uitvoeringsmappen en het beheren van documenten;Ondersteuning bieden aan de leidinggevende betreffende de uitvoering van projecten;Verzorgen van KLIC meldingen en energie/data aanvragen;Het uitwerken van aanvragen in het calculatieprogramma Metacom;Bestellen van materialen/diensten en het maken van inkoopopdrachten.

5 Januari 2019 - lees meer ...

Bouwkundig toezichthouder

Utrecht - Maandag

Bij Maandag® zijn wij op zoek naar een Bouwkundige Toezichthouder. Je houd je bezig met het controleren en rapporteren tijdens de bouw of het bouwwerk voldoet aan de minimale eisen voor constructieve veiligheid, brandveiligheid, installatietechnische, milieutechnische en bouw fysische kwaliteit (Bouwbesluit). Ook voer je vooroverleg met aannemers, bij alle grotere bouwwerken voor de aanvang van de bouw. Indien nodig adviseer je de aannemer om maatregelen te nemen die verder gaan dan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Indien nodig heb je de verantwoordelijkheid om de bouwwerkzaamheden stil te leggen als er wordt afgeweken van de verleende bouwvergunning of het Bouwbesluit. Jij vertegenwoordigt de gemeente op de bouwplaats. Hierbij draag je bij aan de zorg voor goede afstemming en communicatie met gerelateerde partijen. Op verschillende locaties in regio Utrecht liggen er opdrachten als toezichthouder bouw klaar. Als Bouwkundig Toezichthouder- ben je vanuit je expertise en ervaring verantwoordelijk voor het toezien en adviseren van alle in uitvoering zijnde bouwwerken, nieuwbouw en verbouw.

3 Januari 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiele Betonbouw

Rotterdam - bouwhuysch

In de rol van werkvoorbereider civiele betonbouw ben je betrokken bij de gehele keten van aanbesteding tot en met de uitvoering. Je vervult een rol in het tenderteam of je wordt direct ingezet op lopende contracten. Concreet zorg je voor een planmatig verloop van alle voorbereidende werkzaamheden. Je vindt het leuk om zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je houdt rekening met tijdslimieten, budgetten en technische specificaties. Je zorgt ervoor dat materieel, goederen en diensten gewaarborgd zijn en de uitvoering optimaal wordt ondersteund. Je schuift aan bij team overleggen zowel met interne als externe opdrachtgevers. Een uitdagende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Je bent een bouwer, want deze organisatie is volop in ontwikkeling

2 Januari 2019 - lees meer ...

Stevige projectmanager realisatie infrawerken beton/wegen > 30 milj.

Utrecht - bouwhuysch

Als projectmanager realisatie infrawerken (beton/wegen) geef je leiding aan één of meerdere projecten. Deze projecten kunnen variëren van DB tot en met DBFMO. Je bent voor de projecten onder meer verantwoordelijk voor het organiseren, integreren en sturen van alle disciplines binnen de realisatiefase. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur van het project. Je ontwikkelt de uitvoeringsstrategie, regelt het benodigde uitvoeringsbudget en beheerst de realisatiekosten. Daarnaast bewaak je de winstpotentie van het project en neem je inventieve en effectieve maatregelen voor continue verbetering daarvan. Je bent verantwoordelijk voor een goede relatie met de opdrachtgever. Je zorgt voor een effectieve en efficiënte samenwerking met consortiumpartners en externe adviseurs, en je kan goed werken met zowel Nederlandse als buitenlandse partijen.

2 Januari 2019 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Middelburg - Maandag

Als bouwinspecteur bij Maandag® ga jij aan de slag voor verschillende opdrachtgevers in de regio Zeeland en West-Brabant. Jij bent degene die een opdracht succesvol maakt! Jij gaat aan de slag om controles uit te voeren op bouwprojecten. Jij bent de toezichthouder als het gaat om de bouwplannen en de vergunningen hiervoor. Je controleert of alle eisen vanuit de WABO en het bouwbesluit daadwerkelijk gehanteerd worden. Is dit niet het geval? Dan durf jij hier ook stappen in te ondernemen en ervoor te zorgen dat het bouwproject weer op het goede pad komt. Niet alleen het toezicht houden hoort bij jouw takenpakket, ook ben jij het aanspreekpunt voor omwonenden, opdrachtgevers en aannemers. Jij pakt de rol als mediator op, het moment dat één of meerdere partijen ergens mee zit. Ben jij de bouwinspecteur die het toezicht weet te houden, kwaliteit wilt bewaken en gaat voor veiligheid? Neem dan snel contact met mij op!

27 December 2018 - lees meer ...

Allround werkvoorbereider ut- en woningbouw

Gelderland - Bouwselect

Als allround werkvoorbereider UT- en woningbouw bestaan je werkzaamheden onder andere uit: offertes vergelijken, controleren en aanpassen van tekeningen in Autocad en Revit, inkoop, op- en bijstellen van planningen in overleg met uitvoerder en calculatie meer-/minderwerk. Opdrachten komen voort uit design&build, bouwteam en (Europese) aanbesteding. De markt wordt over de gehele breedte bediend. Van grootschalige utiliteit en projecten met een multifunctioneel karakter tot de particuliere klant voor nieuwbouw, verbouw, restauratie of onderhoud.

22 December 2018 - lees meer ...

Constructeur

Eindhoven - Maandag

Als constructeur ben je de persoon voor het toetsen van adviesrapporten, tekeningen en berekeningen behorende bij Omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen aan constructieve aspecten. Je beoordeelt zowel de constructieve veiligheid van aangevraagde als verleende omgevingsvergunningen. Je vertaalt jouw constateringen in heldere en begrijpelijke opmerkingen voor de casemanager of externe partijen, zoals de aanvrager en zijn adviseur. Incidenteel voer je ook, samen met de toezichthouder bouwen, buiten controles uit tijdens de uitvoeringsfase of op bestaande bouw. Je voert deze werkzaamheden zowel vanuit onze backoffice als op locatie bij de klant uit. Daarnaast ben je in deze functie werkzaam voor verschillende overheidsorganen.

20 December 2018 - lees meer ...

Junior Commercieel Projectmanager Bouw | Aan de Stegge Twello

Twello - Building Heroes

Je wordt, als Junior Commercieel Projectmanager, binnen Aan de Stegge Twello en Continental Car Parks (zusterbedrijf) opgeleid binnen een team van ervaren collega's. Uiteindelijk wordt het doel dat je zelfstandig werkt en mooie projecten binnenhaalt bij nieuwe opdrachtgevers. Hierbij kun je denken aan ontwikkelaars, gemeente en ziekenhuizen. Uiteraard is het belangrijk dat je het bestaande netwerk uitbreidt en beheert. Dit doe je door middel van het verweven van bouw- en plantontwikkelingsopdrachten met als contractvorm: turn-key, design en construct en met een bouwteam. Ook word je verantwoordelijk voor de communicatie naar de opdrachtgever en het juist uitwerken van de vraagstukken en het accuraat vastleggen van de de oplossingen en plannen. Je wordt er gelukkig van om het speerpunt van het team te zijn en intern de schakel te zijn tussen collega's en opdrachtgever; hierdoor realiseer je op de meest efficiënte manier het project.

14 December 2018 - lees meer ...

Assistent Uitvoerder

's-Hertogenbosch - Centerpoint Den Bosch

Als assistent uitvoerder heeft u geen vaste standplaats. U vindt het dan ook geen probleem om veel te reizen om uitdagende en complexe projecten te realiseren. U bent werkzaam in een projectteam dat bestaat uit een projectleider, projectvoorbereider, tekenaar en uitvoerder. U bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van het project tot en met de oplevering. U bent samen met de uitvoerder vraagbaak voor alle betrokken partijen op de bouwplaats en weet hen op een positieve manier te begeleiden. Dit houdt in dat u zowel uw eigen collega's als medewerkers van onderaannemers mee aanstuurt. U maakt (deel)planningen met betrekking tot materieel, personeel en (prefab) bouwproducten. U coördineert samen bouwstroom en verzorgt mede de inrichting van de bouwplaats. U neemt deel aan verschillende overleggen met o.a het projectteam en het uitvoerdersoverleg.

14 December 2018 - lees meer ...

Calculator/Werkvoorbereider GWW

Leiden - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor het maken van kostprijsbegrotingen en offertes. U belt de uitstaande offertes na en ondersteunt collega's bij het maken van calculaties. Voor de aangenomen opdrachten verzorgt de voorbereiding en in voorkomende gevallen neemt u ook de projectleiding.  U verzorgt de inkoop, schakelt onderaannemers in en zorgt voor het verkrijgen van werkvergunningen. Uiteindelijk wordt u verantwoordelijk voor uw projecten van aanvraag tot en met realisatie.

14 December 2018 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud Utiliteitsbouw

Utrecht - Centerpoint Amsterdam

In de rol van projectleider bent u verantwoordelijk voor gemiddeld 10 lopende projecten. U neemt het werk op, calculeert, offreert, bereidt de werken voor en u stuurt de uitvoering aan. U bent verantwoordelijk voor uw projecten op basis van kwaliteit, planning en geld.

14 December 2018 - lees meer ...

Calculator/Werkvoorbereider GWW

Leiden - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor het maken van kostprijsbegrotingen en offertes. U belt de uitstaande offertes na en ondersteunt collega's bij het maken van calculaties. Voor de aangenomen opdrachten verzorgt de voorbereiding en in voorkomende gevallen neemt u ook de projectleiding.  U verzorgt de inkoop, schakelt onderaannemers in en zorgt voor het verkrijgen van werkvergunningen. Uiteindelijk wordt u verantwoordelijk voor uw projecten van aanvraag tot en met realisatie.

14 December 2018 - lees meer ...

Mutatie-opzichter

Groningen - Bouwselect

Als allround opzichter doe je o.a. de volgende taken: – Je bent bezig met het opstellen van werkomschrijvingen en werkbestekken – Je beoordeeld offertes van derden – Je stelt werkplannen op en houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden van derden – Je communiceert met bewoners over de werkzaamheden die in “hun” woning gaan plaatsvinden – Je instrueert werknemers van derden – Je beoordeeld meer- en minder werk en geeft indien nodig aanvullende opdrachten – Je verzorgt opleveringen van woningen – Je werkt mee aan periodieke rapportages over planning, voortgang en budgetten 

14 December 2018 - lees meer ...

Uitvoerder bouw | vaste baan

Helmond - Randstad

Randstad Bouw zoekt een ervaren bouwkundige uitvoerder of een gedreven voorman die graag een stap wil maken. Ben jij een ervaren uitvoerder of voorman met voldoende relevante ervaring in bouwkundige onderhoudswerkzaamheden? Wil jij aan de slag bij een leuke middelgrote organisatie, een familiair bouw- schildersbedrijf, als uitvoerder? Woon je in de regio Eindhoven / Helmond / Venlo? Dan zoeken wij jou! In deze functie als uitvoerder heb je een zeer afwisselende baan. Je bent o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over verschillende onderhoudsprojecten en stelt werkplanningen op, besteld materialen en controleert de opvolging van de opdrachten. Daarnaast staat het waarborgen van kwaliteit centraal binnen jou werkprocessen. Wij zoeken; - MBO bouwkunde - Enkele jaren vergelijkbare werkervaring - Goede communicatieve vaardigheden - Je bent initiatiefrijk, klant- en oplossingsgericht - Je kunt zelfstandig werken maar weet ook je plek in teamverband te vinden - Geen 9 tot 5 werkmentaliteit - Je bent accuraat en gestructureerd Wij bieden? Een uitdagende en afwisselende functie en een vaste baan bij onze opdrachtgever. Jij krijgt een zeer gevarieerde functie met veel zelfstandigheid binnen een leuke team. Je ontvangt een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden conform afbouw CAO. Daarnaast krijg je volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen een leuke organisatie met betrokken collega’s en leuke projecten. Interesse? Reageer dan via de ‘solliciteer-knop’ met een actueel cv en een korte motivatie. Wil je meer weten over deze vacature, bel dan met Gencer Tüter op 0653724474 Hopelijk spreken wij je snel! Werken via Randstad Bouw afdeling kaderpersoneel biedt je de beste vacatures en begeleiding in de bouw. Wij zijn gespecialiseerd in werving en selectie, detachering en recruitment van bouwprofessionals. Kenmerkend voor onze werkwijze is de persoonlijke benadering, gecombineerd met ruime inhoudelijke ervaring. Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

13 December 2018 - lees meer ...

Ervaren allround-timmerman gezocht !

Regio Eindhoven/Helmond - Van Leeuwen P&O

Als allround timmerman ga je zelfstandig werken aan diverse opdrachten. Het ene moment werk je aan een nieuwbouwproject, het andere moment zorg je er voor dat oud weer nieuw wordt in de onderhoud & renovatie.

11 December 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Midden Brabant - Van Leeuwen P&O

Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en de begeleiding van diverse projecten, soms vanuit het eigen kantoor, soms ook op lokatie. Je bent binnen het project-team mede-verantwoordelijk voor het behalen van de voorafgestelde doelstellingen. Vanzelfsprekend werk je nauw samen met de projectleider en uitvoerder en houd je je zich bezig met de projectvoorbereiding, - coördinatie, projectplanning en inkoop ten behoeve van woning- en/of utiliteitsbouwprojecten.

11 December 2018 - lees meer ...

Uitvoerder grote projecten (dakdekkersbedrijf - platte daken)

Eindhoven / Weert - Randstad

Ben jij een uitvoerder met enig ervaring bij een dakdekkersbedrijf (platte daken)? Of een hele goede dakdekker en ben jij toe aan een stap richting uitvoering? Woon jij in de regio Eersel, Eindhoven, Weert? Dan zoeken we jou als uitvoerder! Onze opdrachtgever is een middelgroot dakdekkersbedrijf gespecialiseerd in grote projecten, platte daken. Ze maken veelal grotere projecten (kunststof daken), voor 80% nieuwbouw en 20 % renovatie. Door toenemende opdrachten is er momenteel een structurele plek voor een uitvoerder. Je bent verantwoordelijkheden en taken als uitvoerde zijn; - Uitvoeren project zoals deze met de opdrachtgever is afgesloten. - Zorgen dat benodigd materieel en materiaal op juiste tijdstip op juiste locatie aanwezig is. - Leidinggeven aan voormannen en dakdekkers. - Op de hoogte stellen van op locatie geldende voorschriften. - Op juiste wijze zorgdragen voor de opslag en het afvoeren afval op locatie. - Bewaken budget van het project. - Leidinggeven aan voormannen en dakdekkers. - Voortgangscontrole op onderhanden werken. - Signaleren en afsluiten meer/minder werk. - Operationele afspraken maken met opdrachtgever in zake op start en uitvoering werkzaamheden, als mede inrichting van de projectlocatie. - Dag planning (laten) opstellen. - Planning voor de te verrichten werkzaamheden. - Oplevering van projecten. - Uitvoeren werkplekinspecties en toolbox meetings. - Toezien op naleving richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Kortom deze functie biedt steeds nieuwe uitdagingen en is even afwisselend als veeleisend. Wij zoeken; - Minimaal MBO-niveau door opleiding of ervaring bereikt. - Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. - Beschikken over PC-vaardigheden. (MS Office en ect.) - Rijbewijs B+BE. Wij bieden; - Een veelzijdige functie in een prettige werkomgeving - Een goed salaris, hoogte afhankelijk van leeftijd en ervaring - Vast dienstverband bij goed functioneren. Interesse? Reageer dan via de ‘solliciteer-knop’ met een actueel cv en een korte motivatie. Wil je meer weten over deze vacature, bel dan met Gencer Tüter op 0653724474 Hopelijk spreken wij je snel! Werken via Randstad Bouw afdeling kaderpersoneel biedt je de beste vacatures en begeleiding in de bouw. Wij zijn gespecialiseerd in werving en selectie, detachering en recruitment van bouwprofessionals. Kenmerkend voor onze werkwijze is de persoonlijke benadering, gecombineerd met ruime inhoudelijke ervaring. Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

29 November 2018 - lees meer ...

CALCULATOR / Werkvoorbereider (dakdekkersbedrijf - platte daken)

Eindhoven / Weert - Randstad

Ben jij een ervaren CALCULATOR / werkvoorbereider met enig ervaring bij een dakdekkersbedrijf? Of heb jij voldoende affiniteit met dakdekkerswereld en wil je dit vak leren? Woon jij in de regio Eersel, Eindhoven, Weert? Dan zoeken we jou als (aankomend) CALCULATOR / werkvoorbereider! Onze opdrachtgever is een middelgroot dakdekkersbedrijf gespecialiseerd in grote projecten, platte daken. Ze maken veelal grotere projecten (kunststof daken), voor 80% nieuwbouw en 20 % renovatie. Door toenemende opdrachten is er momenteel een structurele plek voor een CALCULATOR / werkvoorbereider platte daken. Je bent verantwoordelijk voor; - Calculeren van nieuwbouw- en renovatieprojecten - Het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden. - Contacten onderhouden met opdrachtgevers. - Indicatieve prijzen opvragen bij leveranciers. - Materiaalbehoefte ten behoeve van opdrachten bepalen en bestellen. Je taken zijn; - Uittrekken van tekeningen. - Opstellen calculaties en opstellen en uitwerken offertes. - Gereed maken projectdossiers voor de uitvoerder en de voorman. - Uitvoeren van bouwfysische en windbelastingsberekeningen. - Meer- minderwerk beoordelen en afhandelen. - Verzorgen van projectadministratie systeem. - Zorgdragen voor het gebruik van de juiste documenten en voorschriften. - Mede plannen van de werkzaamheden en in overleg met de uitvoerder de buitenpersoneel aansturen. - Kortom deze functie biedt steeds nieuwe uitdagingen en is even afwisselend als veeleisend. Wij vragen; - MBO-niveau door opleiding of ervaring bereikt. - Bouwtekeningen kunnen lezen - Cijfermatig inzicht. - Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. - Beschikken over PC-vaardigheden. - Rijbewijs B. Wij bieden; - Een veelzijdige functie in een prettige werkomgeving. - Een goed salaris, hoogte afhankelijk van leeftijd en ervaring. - Vast dienstverband bij goed functioneren. Interesse? Reageer dan via de ‘solliciteer-knop’ met een actueel cv en een korte motivatie. Wil je meer weten over deze vacature, bel dan met Gencer Tüter op 0653724474 Hopelijk spreken wij je snel! Werken via Randstad Bouw afdeling kaderpersoneel biedt je de beste vacatures en begeleiding in de bouw. Wij zijn gespecialiseerd in werving en selectie, detachering en recruitment van bouwprofessionals. Kenmerkend voor onze werkwijze is de persoonlijke benadering, gecombineerd met ruime inhoudelijke ervaring. Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

29 November 2018 - lees meer ...

Enthousiaste werkvoorbereider

Groningen - Bouwselect

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van kleine projecten met één werknemer variërend  tot projecten met 15 werknemers. Werkzaamheden bestaan uit het maken van offertes, calculaties, tekeningen beoordelen, materialen bestellen en contacten onderhouden met leveranciers. Een veelzijdige functie in een groeiende onderneming. 

20 November 2018 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm