Vacatures aannemerij Drachten


57 vacatures gevonden

Projectleider Woningbouw & Utiliteit

Enschede - YER

Als projectleider word je verantwoordelijk voor één of meerdere van onze woning- en utiliteitsprojecten. Onder jouw leiding worden technisch en organisatorisch complexe projecten tot een succesvol einde gebracht. Hierbij staan veiligheid, klantgerichtheid, innovatiekracht, samenwerken en duurzaamheid hoog in het vaandel. Je ontwikkelt je netwerk actief, zodat je kansen voor projecten en vervolgopdrachten snel signaleert en benut. Bij tenders adviseer je het tenderteam over de haalbaarheid en de aanpak. Daarnaast beoordeel je de realisatiemogelijkheden en presenteer je de technische projectaanpak aan de potentiële opdrachtgever. Bij een nieuwe opdracht ben jij in samenwerking met de directie verantwoordelijk voor het samenstellen van het best mogelijke projectteam voor de opdracht. Je zorgt voor een optimale projectbezetting en een goede samenwerking binnen het team. Hierbij stimuleer je gewenst gedrag en bevordert de onderlinge samenwerking binnen het team. Samen met de opdrachtgever en het projectteam stel je in overeenstemming met ontwerp en budget een projectplan op. Je monitort de voortgang van het project waarbij je, indien nodig, bijstuurt. Kansen en risico’s breng je in kaart en je communiceert hierover helder met de klant en directie. Je bent ook veel op projectlocatie(s) voornamelijk in het midden van het land. Je geeft direct leiding aan projectteams waarbij leidinggevende en coachende capaciteiten van groot belang zijn.

23 Juni 2018 - lees meer ...

Wij zijn zoekend naar een bouwkundig calculator uut grunn!

Groningen - Bouwselect

De werkzaamheden zijn divers. Als calculator ben je verantwoordelijk voor een stuk (3D) tekeningscontrole, de kleinere inkopen doe je zelf, je houdt je eigen kostenbewaking bij en stelt meer-minder werklijsten op, daarnaast verricht jij de calculatie van verschillende nieuwbouwprojecten en verstevingsopdrachten. De projecten hebben veelal betrekking op nieuwbouw van woningen maar ook is er (straks) veel werk te verzetten op het gebied van het preventief versterken van woningen in het aardbevingsgebied. Kortom een dynamische functie binnen een dynamische aannemer. 

23 Juni 2018 - lees meer ...

Wij zijn zoekend naar een bouwkundig calculator uut grunn!

Groningen - Bouwselect

De werkzaamheden zijn divers. Als calculator ben je verantwoordelijk voor een stuk (3D) tekeningscontrole, de kleinere inkopen doe je zelf, je houdt je eigen kostenbewaking bij en stelt meer-minder werklijsten op, daarnaast verricht jij de calculatie van verschillende nieuwbouwprojecten en verstevingsopdrachten. De projecten hebben veelal betrekking op nieuwbouw van woningen maar ook is er (straks) veel werk te verzetten op het gebied van het preventief versterken van woningen in het aardbevingsgebied. Kortom een dynamische functie binnen een dynamische aannemer. 

23 Juni 2018 - lees meer ...

Financieel administratief medewerker

Rotterdam - Voort

- De medewerker financiële administratie is onder de eindverantwoordelijkheid van de hoofd administratie belast met het verzorgen van de complete administratie en de betaalbaarstelling met betrekking tot belastingen en de salarissen.  - Ondersteunen van de (externe) boekhouder, eventueel aansturen van andere medewerkers van de administratie en ingeschakelde uitzendkrachten.  - Verwerken en archiveren van relevante gegevens in het desbetreffende informatie systeem c.q. archief.  - Verzamelt, sorteert en controleert de aangeboden (inkoop)facturen, codeert volgens de daarvoor geldende richtlijnen de rekeningen en boekt deze in de administratie. Controleert de betaalbaarstelling van de facturen/nota's en overige betaalopdrachten op correcte fiattering.  - Stelt de betaallijsten samen ter goedkeuring door de hoofd administratie of de algemeen directeur. Biedt de betaallijsten aan bij de bank.  - Verzorgen van de BTW afdrachten inclusief bijkomende boekhoudkundige verwerkingen.  - Bewaakt de geldigheid van WKA gegevens . - Bijkomende werkzaamheden, waaronder het optreden als vervanger van de medewerker secretariaat bij afwezigheid (o.a. telefoon, post, etc.).

22 Juni 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider / Engineer W installaties

Rotterdam - ELLBRU Professionals B.V.

In de rol van werkvoorbereider bij onze opdrachtgever ben je het centrale punt binnen verschillende projecten voor de grote en kleine utiliteit. Als werkvoorbereider heb je te maken met verschillende opdrachtgevers en jouw werk varieert van het inventariseren van de klantwens tot calculatie en het maken van de planning. Je opdrachten en verantwoordelijkheden zien er als volgt uit: - Als hoofdtaak zorg je ervoor dat de overeengekomen werkzaamheden naar volle tevredenheid worden uitgevoerd bij onze klanten; - Jij bent samen met je projectleider verantwoordelijk voor de operationele bewaking en voortgang van de projecten; - Met ondersteuning van de engineer maak je een voorontwerp, verzorg je de calculatie en maak je de offerte voor de klant; - Je bestelt de benodigde materialen, maakt de planning voor de uitvoering waarbij je veel contact hebt met de monteurs en je zorgt voor een correcte administratieve afhandeling van de uitgevoerde werkzaamheden; - Daarnaast lever je input voor diverse (financiële) rapportages; - Overige lichte engineering taken zoals vabi berekeningen, diameters en lucht berekeningen.

22 Juni 2018 - lees meer ...

Mutatie opzichter

Amsterdam - Maandag

Wil jij deel uitmaken van een organisatie die zich bezighoudt met het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte. Maandag® is voor een ambitieuze wooncorporatie in Noord-Holland op zoek naar een mutatie opzichter. Als mutatieopzichter ben je verantwoordelijk voor de inspecties van de woningen. Binnen deze functie ben je onder andere verantwoordelijk voor: • Het controleren van de woningen • Bepalen welke werkzaamheden noodzakelijk zijn • Controle van zelf aangebrachte voorzieningen • Opdrachten verstrekken aan de aannemer • Risico's inschatten betreft asbest • Administratie verwerken

22 Juni 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider / calculator onderhoud

Beverwijk - ELLBRU Professionals B.V.

Als calculator / werkvoorbereider werk je aan omvangrijke planmatige onderhoudsprojecten voor diverse opdrachtgevers, met name woningcorporaties. Je staat aan de basis van projecten en ontwikkelt scenario's en alternatieve plannen voor opdrachtgevers. Je begrijpt de vraag van opdrachtgevers, anticipeert op hun vragen en denkt vooruit. Je draait je hand niet om voor een complex technisch probleem en zoekt graag naar optimale oplossingen. Je zorgt voor nauwkeurig berekende begrotingen en voorziet de voorgestelde aanpak van technisch advies en advies voor communicatie met bewoners. Je bereidt projectplannen voor en zorgt ervoor dat de vaklieden optimaal geïnformeerd zijn om zodoende de opdrachten probleemloos uit te kunnen voeren. Verantwoordelijkheden: - Het oppakken van (offerte) aanvragen/ werkpakket voor een vaste groep van opdrachtgevers; - Het inventariseren en inspecteren van objecten op alle mogelijke technische vakgebieden; - Het ontwikkelen van verschillende plannen op basis van vragen van opdrachtgevers en ingewonnen informatie en opstellen van plannen van aanpak; - Het opstellen van projectdocumentatie waaronder calculatie- en werkbegrotingen; - Het samenstellen en overdragen van projectplannen inclusief het organiseren van kick off besprekingen; - Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers, voor en tijdens de uitvoering van projecten en deelnemen aan werkgroepen met opdrachtgevers.

22 Juni 2018 - lees meer ...

Onderhoudsschilder renovatie en onderhoud

Lemelerveld - ELLBRU Professionals B.V.

De werkzaamheden bestaan uit diverse renovatie en onderhoudswerkzaamheden voor diverse partijen zoals woningbouwverenigingen, VvE's en zorginstellingen. Wij zoeken onderhoudsschilders met een representatief voorkomen, een juist werkhouding en communicatieve vaardigheden. Binnen deze functie heb je veel contact met bewoners en verwachten wij dat je het prettig vind om met mensen en collega's in contact te staan. Onze opdrachtgever heeft veel opdrachten en er is de mogelijkheid bij wederzijds enthousiasme in vaste dienst te treden.

22 Juni 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Andijk - ELLBRU Professionals B.V.

Onze opdrachtgever tekent voor een vlekkeloze realisatie van nieuwbouwplannen, zorgt voor waardebehoud en –vermeerdering van bestaand bezit door middel van planmatig onderhoud en renovatie. Zo creëren zij een duurzame en energiezuinige woon- en werkomgeving. Een greep uit de werkzaamheden als werkvoorbereider: - Op adequate wijze werken voorbereiden vanaf de overdracht naar opdrachtverstrekking of de offerte-aanvraag tot en met de overdracht naar de uitvoering; - Zorgdragen dat werken conform planning kunnen worden uitgevoerd; - Op een juiste wijze meer-/ minderwerk van afgeronde projecten berekenen; - Een productie- en dienstverleningswijze van de betreffende functie nastreven die bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijfsonderdeel; - Voor aanvang van projecten een doelmatige planning en kostenbewaking opzetten; - Zorgdragen voor een strikte continue bewaking van projecten ten aanzien van middelen, materialen en mensen; - Productiestanden verwerken; - Zorgdragen voor de realisatie van een of meerdere projecten binnen de contractvoorwaarden, bestek- en kwaliteitseisen, planning en werkvoorbereiding zodanig dat minimaal de vastgestelde resultaatnorm gehaald wordt en commerciële kansen en mogelijkheden worden gesignaleerd en benut; - Invulling geven door voorbeeldgedrag aan de gewenste cultuur, bestaande uit de volgende kernwaarden: betrouwbaar, coöperatief, betrokken, ondernemend en vooruitstrevend; - Zorgdragen voor een kwantitatief en kwalitatief optimaal gemotiveerd projectteam, zodanig dat de activiteiten effectief en efficiënt plaatsvinden; - Voorstellen doen van verbeteringen vanuit het uitvoeringsproces; - Zorgdragen voor een zodanige projectuitvoering dat de technische/financiële oplevering plaatsvindt conform kwaliteitseisen, contracteisen, veiligheidseisen en gestelde rendementsdoelstellingen; - Het beleid met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu uitvoeren (VGM-verantwoordelijke); - Ervoor zorgdragen dat in de inkoopfase veiligheids- en milieuafspraken in het contract worden vastgelegd; - Zorgdragen voor tussen- en eindevaluaties van projecten en uitdraaien van evaluatie-gegevens; - Contacten met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, collega’s en derden effectief onderhouden en potentieel nieuwe opdrachten en mogelijkheden signaleren, zodanig dat een bijdrage geleverd wordt aan de verwerving van nieuwe projecten/opdrachten; - Zorgdragen voor tijdige inkoop van onderaannemer en het vastleggen daarvan, diensten materiaal en materieel, voor de in uitvoering zijnde projecten binnen de financiële doelstellingen in overleg met projectleider; - Werken voorbereiden na opdracht tot en met de evaluatie; - Bij aanvang van een project een projectbewakingssysteem opzetten en alternatieve werkmethoden onderzoeken bij het signaleren van knelpunten; - Op verzoek van de bedrijfsleiding specialistische ondersteuning bieden ten aanzien van o.a. calculatie, bijzonder bouwkundig tekenwerk, bouwplaatsinrichting alsmede voortgang- en kostenbewaking; - Materieel, materiaal en middelen inkopen tot een vastgestelde maximum inkoopsom; - Zorgdragen voor veilige en gezonde middelen en materialen; - Dagelijks rapporteren aan de bedrijfsleiding; - Deelneemt aan overleggen met alle partijen die betrokken zijn, zowel intern als extern; - Durven te werken in een lerende onderneming; - Een Denker is, die kan en wil Doen.

22 Juni 2018 - lees meer ...

Projectleider Bodem

Drachten - Or-Quest

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een ambitieuze projectleider bodemonderzoek. Zij zijn gespecialiseerd in het van “A tot Z” uitvoeren van bodemonderzoek. Daarbij komen diverse bodemonderzoeken aan bod, denk hierbij o.a. aan verkennend en nader bodemonderzoek, waterbodemonderzoek, onderzoek naar asbest in bodem en partijkeuringen. De uitdaging die je aangaat is het compleet begeleiden van diverse én complexe projecten. Jij bent de expert op dit gebied en weet hierdoor opdrachtgevers tevreden te stellen met jouw advies. Je behoudt het overzicht en zorgt dat de projecten binnen gestelde doelen blijven. Daarnaast kunnen collega’s bij jou terecht met ingewikkelde vraagstukken. Onze opdrachtgever heeft als doel het team te gaan uitbreiden en jij bent als projectleider dé aangewezen persoon hiervoor. Samen met je collega’s weet jij nieuwe opdrachtgevers binnen te halen om de groei te realiseren. Ben jij iemand die de mouwen liever opgestroopt heeft en niet gelijk opgeeft bij enkele tegenslagen? Schrik je niet, maar krijg je juist energie bij het lezen van deze vacature? Waar wacht je dan nog op en reageer nu!

21 Juni 2018 - lees meer ...

Uitvoerder Bouw

Utrecht - Maandag

Als uitvoerder in de bouw weet je hoe het is om leiding te nemen op een bouwplaats. Door jouw leiding is er geen twijfel over de kwaliteit van het project. Jij bent namelijk verantwoordelijk voor de planning, de begroting en de inzet van materiaal, materieel, onderaannemers en eigen personeel. Je controleert de leveringen en het uitgevoerde werk op kwaliteit en kwantiteit en je stelt kwaliteitsaspecten op. Jij als sturende kracht van het project bent stressbestendig, doelgericht en houdt het overzicht. Daarnaast ben je communicatief vaardig. Bouwvergaderingen en werkbesprekingen gaan je daarom ook goed af. 

20 Juni 2018 - lees meer ...

Bouwkundig calculator

Drenthe - Prostruct

Onze opdrachtgever is een middelgrote aannemer die landelijk opereert in zowel woning- als utiliteitsbouw.  Vanwege een groei in de opdrachtenportefeuille zijn zij op zoek naar een enthousiaste ervaren calculator. Je werkzaamheden bestaan uit: Kostprijsberekeningen en kostprijsanalyses maken: Begrotingen opstellen: Offertes aanvragen en vergelijken; Werkpakketten samenstellen; Meedenken met oplossingen qua ontwerp tbv laagste prijs kwaliteit; Inkoopcontracten maken.

19 Juni 2018 - lees meer ...

Projectleider Wegenbouw

Drachten - Or-Quest

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de voorbereiding, realisatie en afrondingsfase van grote en complexe projecten in de wegenbouw. Je zoekt naar optimale oplossingen in verkeersmaatregelen en bewegwijzering die de uitvoering van het project mogelijk maken. Dit stem je af met de uitvoeringsorganisatie, wegbeheerders en overige stakeholders. Je bewaakt de voortgang van projecten en je draagt werkzaamheden over aan de hoofduitvoerder of uitvoerder. Daarnaast onderhoud je relaties en bouw je nieuwe relaties op. Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer direct bij Machteld.

19 Juni 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider Infra

Drachten - Or-Quest

Als werkvoorbereider vervul je een belangrijke rol tussen het aannemen en succesvol afronden van onze projecten. Je maakt werktekeningen, koopt materialen in en ondersteunt de uitvoerders in de financiële afhandeling. Daarnaast zorg je ervoor dat een project tijdig uitvoeringsgereed is voor de uitvoerder en buitenploegen. In deze functie zijn de kerncompetenties samenwerken, klantgericht en resultaatgericht erg belangrijk. Ook neem je als werkvoorbereider het initiatief, ben je oplossingsgericht en werk je zorgvuldig. Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer direct bij Elroy.

19 Juni 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider/Tekenaar Funderingen

Drachten - Or-Quest

Als werkvoorbereider/tekenaar ben je verantwoordelijk voor alles omtrent de fundering van een woningbouwproject. Je zorgt dat alles tot in de puntjes geregeld is. Je begeleid een project tot aan de uitvoering vanaf het tekenwerk tot aan de realisatie. Je controleert het aangeleverde tekenwerk en je zorgt dat alle nodige materialen voor het project besteld of geproduceerd worden. In deze functie werk je nauw samen met de productie, projectleiding en afdeling werkvoorbereiding. Je hebt een interesse in aardbevingsbestendig bouwen en duurzaamheid. In deze functie kom je te werken voor een snel groeiende producent van houtskeletbouwwoningen. Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer direct bij Wouter.

19 Juni 2018 - lees meer ...

Engineer Bouw / WTB

Regio Den Bosch - Meinselect

Ben je een bouwkundig starter of ervaren engineer en wil je het beste uit jezelf halen? Engineer jouw toekomst en grijp deze ultieme kans! Je technische inzicht en gedegen systeemkennis weet je toe te passen bij elke fase van het project. Je komt te werken op het Bedrijfsbureau samen met andere engineers zowel senior als junior onder leiding van de teamleider tekenkamer. Je legt hierbij verantwoording af aan het hoofd bedrijfsbureau en binnen het projectteam aan de projectleider. Samen met het projectteam, bestaande uit: een engineer junior en/of senior, een projectleider en een montageleider zorg je ervoor dat een project efficiënt, correct en tijdig uitgevoerd wordt. Je ontwerpt en werkt uiteenlopend tekenwerk uit voor productie- en montagetekeningen tot complexe en gedetailleerde opdrachten. Maandelijks neem jee deel aan het tekenkamer overleg.

19 Juni 2018 - lees meer ...

Zelfstandig Werkvoorbereider Luxe Segment 9160

Uithoorn - Centerpoint Amsterdam

Wij zoeken een zelfstandig werkvoorbereider die ervaring heeft met luxe villa bouw en renovatie- en onderhoudsprojecten. Na gunning bent u (mede) verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding van het project inclusief de inkoop. Daarnaast bent u in staat om meer- en minderwerk uit te rekenen met behulp van IBIS trad. U werkt vanaf kantoor maar u zult ook regelmatig de projecten moeten bezoeken.

19 Juni 2018 - lees meer ...

Planner / Calculator / Werkvoorbereider

Andijk - ELLBRU Professionals B.V.

Onze opdrachtgever realiseert tijdelijke oplossingen, verricht herstelwerkzaamheden bij reparatieverzoeken en onderhoudsklachten, voert mutatiewerkzaamheden uit (Keuken-, Toilet- en Badkamerrenovaties e.d.), voert bouwkundige aanpassingen uit zowel binnens- als buitenshuis en verhelpt 24-uur per dag iedere calamiteit, die bijvoorbeeld is ontstaan door inbraakschade, lekkage, brand, storing of een gebroken ruit. Een greep uit de functie werkzaamheden waar je als planner / calculator / werkvoorbereider aan werkt: - Planwerkzaamheden verzorgen voor een vaste groep klanten; - De voortgang bewaken van diverse opdrachten voor een vaste groep klanten; - Reparatieverzoeken verwerken (administratief, planningstechnisch en financieel); - Offerteaanvragen calculeren en na opdracht voorbereiden variërend in prijs tussen € 100,00 en € 100.000,00 of nog iets meer; - Zorgen voor het opstellen van betrouwbare kostprijsberekeningen en het beschikbaar stellen van de bijbehorende gegevens om aan te geven hoe tot die kostprijs is gekomen; - Mutatiewerkzaamheden verwerken, offreren en na opdracht voorbereiden, inplannen, uitwerken en factureren; - Het tijdig indienen van de offertes en de uitvoering van de werken binnen de afgestemde planning bewaakt; - Zorgdragen dat werken conform “zelfgemaakte” planning/budget kunnen worden uitgevoerd; - Zorgdragen voor tijdige inkoop van toeleveranciers/comakers, diensten, materiaal en materieel; - Nieuwe/aangepaste wensen en meer- en minderwerkzaamheden berekenen; - Een “probleem van een ander” ziet als een uitdaging voor zichzelf en het team; - Waar mogelijk alternatieve oplossingen aangeven voor materiaalgebruik, werkwijze, prijs e.d.; - Proberen door middel van acquisitie nieuwe opdrachten te verwerven bij (de bestaande) opdrachtgevers; - De administratie voorbereiden tot aan facturatie;

18 Juni 2018 - lees meer ...

Bouwkundig Modelleur | Moderne Aannemer

Breda - Building Heroes

Je toekomstige projecten hebben meestal bijzondere elementen en vragen vaak om een creatieve aanpak, dat is jou op het lijf geschreven!Jij bent het creatieve brein die de taal van de tekenkamer spreekt. Dit is nodig want jij laat als bouwkundig modelleur de tekenkamer groeien en bent het aanspreekpunt voor buiten de tekenkamer. Als het ware de brug tussen de ideeën en het daadwerkelijke ontwerp.Je bent bekend met het zelfstandig uitwerken van SO naar DO en met het aanvragen van de benodigde vergunningen. Ook zit jij als eerste bij de klant om de ontwerpen te bespreken. Deze aannemer krijgt regelmatig Design & Build opdrachten en door er met een design expert het eerste gesprek te voeren kunnen verwachtingen worden gemanaged en inhoudelijke verbinding worden gemaakt.Je hebt ervaring als modelleur en hebt een visie hoe je jouw collega's meeneemt in deze snelstromende innovatie. De dagelijkse focus van jou en je team bestaat uit BIM-protocollen, families en clashcontrol. Samen met je team verdeel en begeleid je het voortraject en daarnaast los je problemen op. Het is de bedoeling dat je je eigen project(onderdeel) van a tot z coördineert.

14 Juni 2018 - lees meer ...

Civieltechnisch natuurtalent

Nederland - Prostruct

Ga jij de uitdaging aan? Schakelen tussen “mens”, “techniek” en “richtlijnen”? Uitdagende en intrigerende projecten door het hele land? “De Uitdaging” De komende jaren verschijnen er veel grote integrale (bouw)projecten op de markt. De complexiteit van deze projecten neemt toe en de beheersing ervan wordt steeds belangrijker. Antea Group krijgt steeds vaker te maken met deze complexe projecten middels allerlei soorten contracten (UAV-gc, bouwteam, Best Value, etc.) en wij zoeken mensen die daarin hun steentje bij kunnen dragen. Dit start aan de voorkant bij het verwerven van deze projecten met het opstellen van EMVI plannen. Vervolgens het ophalen van klanteisen en deze verwerken in specificaties. Hierna volgen aanbesteding en tenslotte de SCB fase. We zoeken collega's die verstand hebben van de techniek in deze projecten en dit kunnen vertalen naar goede contractdocumenten. Een soort combinatie van contract - en technisch management. We zoeken mensen die zich in alle fasen van het project thuis voelen, daarbij de beheersing van risico's, planning en financiën oppakken en ook nog eens communicatief vaardig zijn. Kortom, een echte duizendpoot! In deze functie moet je nieuwsgierig zijn naar alles wat er in het project speelt, je moet openstaan voor samenwerking met allerlei professionals en je moet je communicatief staande houden in- en extern. De opdrachten hebben altijd een relatie met de domeinen infrastructuur, water en gebouwen. Je hebt passie voor technische projecten en je bent bij uitstek een teamspeler. “Wie ben jij” In een wereld die snel verandert zijn we op zoek naar mensen met ambitie, met passie voor hun werk. Professionals die vakkennis combineren met de wil om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Om voor deze functie in aanmerking te komen, beschik je over: een afgeronde hbo-/wo opleiding, bij voorbeeld Civiele Techniek, Technische Bedrijfskunde, Technische Bestuurskunde of Management; minimaal 2 a 3 jaar werkervaring op UAV-gc projecten op bij voorkeur infrastructurele projecten; een gezonde nieuwsgierigheid naar ons werk en onze projecten; sterke coördinerende en enthousiasmerende vaardigheden; een heldere en eigen visie over je eigen ontwikkeling; een ondernemersgeest en creativiteit; goede sociale vaardigheden, je bent een echte teamspeler.   “Wat krijg je” Een uitdagende werkomgeving; Een goed salaris pakket; Auto van de zaak.

13 Juni 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider voor de afdeling Mutatieonderhoud

Omgeving Haarlem - Propylon

Na gemiddeld 20 jaar verlaat een huurder de woning en er moet op korte termijn een nieuwe huurder in. Dit biedt een flinke uitdaging, want dit is niet voor 1 woning maar voor meerdere. Dat kan oplopen tot 50+ woningen tegelijk, ook in bewoonde staat. Als werkvoorbereider ben jij verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding van de mutatie van deze woningen. Een dergelijke mutatie kan heel simpel zijn, maar het kan ook het volledig strippen en vernieuwen van de woning zijn. Dit vraagt wel van de werkvoorbereider dat je vooraf doelen stelt en medeverantwoordelijk bent om die te behalen. Dat doe je door het opstellen van planningen, inkoopopdrachten en betalings- en termijnschema's op en zorg je voor de inkoopvoorbereiding. Je beoordeelt eveneens leveranciers en zorgt ervoor dat de gegevens voor de financiële bewaking en de afhandeling van projecten kloppen. Ook het signaleren en berekenen van meer- en minderwerk behoort tot jouw verantwoordelijkheden. Tot slot controleer, registreer en distribueer je documenten. Om het gehele proces goed te laten verlopen zal je communicatief vaardig moeten zijn. Je bent namelijk regelmatig in contact met de onderaannemers en leveranciers. Daarnaast kom je ook in contact met huurders met vragen. Je moet in staat zijn om, indien nodig, ze op een correcte wijze te kunnen beantwoorden.

12 Juni 2018 - lees meer ...

Junior uitvoerder grote projecten

Gouda - BAM Infra Nederland

Ben jij die resultaatgerichte starter die enthousiast wordt van het helpen realiseren van de grote, aansprekende infraprojecten waar BAM aan werkt? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat ga je doen? Als starter bij BAM Infra Grote Projecten ben je betrokken bij grote, multidisciplinaire infraprojecten welke BAM realiseert, zoals de Rotterdamsebaan, stationsgebied Driebergen-Zeist, of de Femernbelt-verbinding tussen Duitsland en Denemarken. Het gaat hierbij dus niet alleen om projecten in Nederland, maar ook in het buitenland! Je hebt de mogelijkheid om te beginnen in de rol van Junior uitvoerder, specifiek op project Driebegen-Zeist! Als Junior uitvoerder ben je medeverantwoordelijk voor de realisatie van projecten, jouw werkzaamheden dragen zichtbaar bij aan het projectresultaat. Je ervaart hoe het er aan toegaat op de bouwplaats en ontwikkelt jouw vaardigheden in leidinggeven. Hiermee bouw je een stevige basis op voor je verdere loopbaan. Uiteraard word je begeleid door een ervaren uitvoerder. Een greep uit jouw werkzaamheden: In ondersteuning aan de hoofduitvoerder stuur je de dagelijkse uitvoering aan; Je bent verantwoordelijk voor het budget en de bewaking hiervan; Je houdt je bezig met de inkoop en planning van materieel en materiaal; Je hebt veel contact met klanten (zoals gemeentes en provincies), maar werkt ook veel samen met collega’s van andere BAM onderdelen. Later zijn er opties om door te groeien naar een rol van bijvoorbeeld werkvoorbereider, procescoördinator of calculator. Dit is natuurlijk afhankelijk van jouw interesses en ambities. Deze startersfunctie biedt jou de kans om brede ervaring op te doen in verschillende projecten, projectfases, en werkzaamheden! Op basis van deze ervaringen kun je je oriënteren op een vervolgstap in jouw carrière die bij jou past.

12 Juni 2018 - lees meer ...

Projectmanager

Enschede - Kracht Recruitment

Als Projectmanager krijg je verantwoordelijkheid over het uitvoeren van grote bouwprojecten voor diverse opdrachtgevers. In de praktijk wordt er van je verwacht dat je op basis van de bepaalde strategie (PVE), het projectbeleid bij start van het project bedenkt en het project tot een goed einde brengt. Daarnaast voer je onder andere de volgende taken uit: - Vertalen klantwensen in opdrachten - Acquisitie - Projectleiding - Ontwerpen bouwvergunningen - Aanvragen bouwvergunningen - Coördineren en inkopen deelopdrachten - Opstellen, budgetteren, bewaken en bijstellen meerjaren onderhoudsplanning

11 Juni 2018 - lees meer ...

Projectleider

's Hertogenbosch - Kracht Recruitment

Als Projectleider draag je samen met je collega ingenieurs zorg voor tijdige en (technisch) correcte afwikkeling van de opdrachten van VO t/m DO en de volledige Engineeringfase van de onderhanden projecten. Je controleert, begeleid en motiveert. Ook onderhoudt je contacten met opdrachtgevers, bouwpartners en adviseurs. Daarnaast verzorg je de directievoering of het bouwtoezicht tijdens de uitvoering. Je volgt ontwikkelingen zoals BIM, Lean, ketenintegratie, nieuwe contractvormen, binnen de sector op de voet en neemt de organisatie, je team en de medewerkers daarin mee.Je voert onder andere de volgende taken uit: - Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden en aansturen van VO t/m oplevering volgens PvE de opdrachtomschrijving, wetgeving en interne richtlijnen - Je realiseert projectdoelstellingen en bewaakt de projectvoortgang aan de hand van de GOTIK-methode - Je bent verantwoordelijk voor projectadministratie en projectdocumentatie - Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie m.b.t. de toegewezen projecten - Het juist, tijdig en volledig rapporteren over de voortgang van projecten - Het op een representatieve wijze vertegenwoordigen van het bedrijf bij medewerkers, opdrachtgevers en derden

11 Juni 2018 - lees meer ...

Allround werkvoorbereider ut- en woningbouw

Gelderland - Bouwselect

Als allround werkvoorbereider UT- en woningbouw bestaan je werkzaamheden onder andere uit: offertes vergelijken, controleren en aanpassen van tekeningen in Autocad en Revit, inkoop, op- en bijstellen van planningen in overleg met uitvoerder en calculatie meer-/minderwerk. Opdrachten komen voort uit design&build, bouwteam en (Europese) aanbesteding. De markt wordt over de gehele breedte bediend. Van grootschalige utiliteit en projecten met een multifunctioneel karakter tot de particuliere klant voor nieuwbouw, verbouw, restauratie of onderhoud.

9 Juni 2018 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm