Vacatures calculator / werkvoorbereider


68 vacatures gevonden

Calculator/werkvoorbereider groen

Noord-Holland - Prostruct

Onze klant is een allround multidisciplinair groenvoorzieningsbedrijf, actief in aanleg, renovatie en onderhoud van alle vormen van groen en bijbehorende civieltechnische projecten. Voor deze klant zijn wij op zoek naar een Calculator/Werkvoorbereider. Het team van het bedrijfsbureau bestaat uit 2 medewerkers die deze afdeling met enthousiasme behartigen. De Calculator/Werkvoorbereider legt verantwoording af aan de vestigingsleider.   Functie: Je bezichtigt potentiële werken, maakt zelfstandig een inschatting van de werkzaamheden en vertaalt deze in een calculatie op basis van RAW systematiek; Je maakt beplantingsplannen; Je stelt offertes op en vraagt offerte aan bij onderaannemers; Je  beoordeelt en verwerkt  bestekken en tekeningen en stelt van Plan van aanpak op; Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding  van projecten.  Profiel: Flexibel; Winnaarsmentaliteit; Ambitieus, geen 9 tot 5 mentaliteit; Enthousiaste, energieke houding; Sterke persoonlijkheid; Teamplayer; Goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling.  

Gisteren - lees meer ...

Starter Civiele Techniek 9069

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

In deze functie bent u verantwoordelijk voor het verhogen van de EMVI scores van onze opdrachtgever en het schrijven van de projectplannen. U maakt onderdeel uit van het bedrijfsbureau en rapporteert aan de directie. U werkt samen met drie andere calculatoren/werkvoorbereiders en naast werkvoorbereiding houdt u zich ook bezig met calculatiewerkzaamheden.

Gisteren - lees meer ...

Trainee Infra voor Civiele Starters

Brabant/Gelderland - bouwhuysch

bouwhuysch heeft exclusief van onze opdachtgever de vraag gekregen voor het werven, selecteren en begeleiden van ambiteuze civieltechnische starters voor het traineeship. Tijdens het traineeship ben je werkzaam binnen Infrastructurele projecten en krijg je de gelegenheid om een brede bedrijfsoriëntatie op te doen binnen je vakgebied civiele techniek. Elk traineeship wordt individueel opgesteld op basis van de huidige marktontwikkelingen, jouw wensen en persoonljkheid.  Door persoonlijke coaching (via het Insighs Model) creeeren we voor een starter het ideale maatwerktraject. Gedurende het traineeship wissel je regelmatig van werkplek. Dit kan zijn functies op het bedrijfsbureau of in de realisatie. Hierdoor leer je onze opdrachtgever goed kennen en bouw je aan je netwerk. Door de wisseling van werkplek kies je uiteindelijk voor de functie waar jij je de komende jaren in kan ontwikkelen! Afhankelijk van jouw woonplaats wordt gekeken naar de werklocatie.

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectcoördinator Bouw 8957

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

In deze hectische functie bent vanaf het begin tot en met het eind verantwoordelijk voor uw projecten. U werkt met een eigen opdrachtgeverskring. Bij bonnenwerk zult u met eenheidsprijzen werken. Voor het mutatieonderhoud neemt u het werk op, u calculeert, u brengt een offerte uit en u maakt de planning voor de inzet van het personeel. U voert de projectadministratie en bij de facturatie wordt u ondersteunt door de centrale administratie.

13 Oktober 2017 - lees meer ...

Calculator/Werkvoorbereider Sloopwerken 8928

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

Aan de hand van opnames en tekeningen trekt u het werk uit. U vervaardigt de calculaties en u maakt een goede planning voor de inzet van materiaal en materieel. Onze werkgever werkt volgens strakke procedures en regelgevingen. U bent in staat om dit alles in goede banen te leiden.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

2 x Projectvoorbereider met BIM ervaring 8741

Randstad - Centerpoint Amsterdam

Op heel korte termijn starten er twee projecten in de Randstad. Het eerste project betreft een transformatie van een kantoor naar appartementen. Dit project wordt vanuit Utrecht voorbereid. Het tweede project is de nieuwbouw van huur- en koop appartementen, dit project wordt op locatie voorbereid. Beide betreffen UAV-Gc / D&C projecten. Voor beide projecten is de planvoorbereider vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoeringsfase betrokken.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Junior Calculator/Werkvoorbereider 9048

Westland - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor het bepalen van de bouwkosten vanaf schetsontwerp tot de uitvoeringsfase. U bepaalt de kostprijs van de projecten. Daarnaast houdt u zich bezig met de werkvoorbereiding van de door  gecalculeerde projecten. U controleert tekeningen en u vraagt offertes op en stelt offertevergelijkingen op. U bent verantwoordelijk voor het uittrekken van hoeveelheden, het opstellen van ramingen en begrotingen en het uitwerken van offerteaanbiedingen. U bespreekt de uitgebrachte offertes met opdrachtgevers en architecten. U stelt aannemingsovereenkomsten op. Kortom een veelzijdige functie waarin geen dag hetzelfde is.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider / Calculator 8721

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor het controleren van tekeningen, het eventueel aanpassen van tekeningen en het bewaken van de dossiers. U houdt meer- en minderwerk bij, spiegelt offertes en u heeft contact met de opdrachtgevers van onze opdrachtgever.  U bezoekt regelmatig projecten en u maakt werkplanningen. U gaat deel uitmaken van een team van 3 enthousiaste medewerkers. U werkt nauw samen met de projectleiding.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Calculator/Werkvoorbereider Industriebouw 9042

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

 U bent verantwoordelijk voor het maken van calculaties voor de aan u toegewezen projecten. U werkt nauw samen met de projectleiding en de engineers. Het betreft altijd maatwerk, u kunt uw creativiteit benutten. Naast calculatie neemt u ook werkvoorbereidingstaken voor uw rekening, u maakt planningen, maakt overzichten en u spiegelt offertes. U neemt het werk op en adviseert uw opdrachtgevers over de mogelijkheden. In voorkomende gevallen ondersteunt u de uitvoering.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Junior Werkvoorbereider/Calculator 8794

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

In deze uitdagende functie bent u voornamelijk actief in de werkvoorbereiding, daarnaast zult u in voorkomende gevallen ondersteuning verlenen aan de calculator. U controleert tekeningen, past deze aan waar nodig, bewaakt de administratie en u draagt zorg voor de opvolging van vragen van opdrachtgevers. U zorgt voor een correcte projectadministratie en beheert de documentenstromen. U controleert tekenwerk en bewaakt de voorbereidings-schema’s en overige planningen. U maakt de tekeningen van de bouwplaats inrichting en u onderhoudt contacten met onderaannemers en leveranciers. 

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectvoorbereider Renovatie en Onderhoud 9045

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van diverse (groot)onderhoud en renovatie projecten. U houdt zich bezig met de inkoopvoorbereiding en het vervaardigen van werkplannen. U onderhoudt contacten met leveranciers en onderaannemers en werkt nauw samen met de uitvoering en projectleiding.  U rapporteert aan de projectleiding. U bewaakt de planning en signaleert afwijkingen tijdig en onderneemt de nodige acties.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkorganisator Onderhoud 9028

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U houdt zich bezig met de werkorganisatie van niet planmatig onderhoud. U neemt het werk op, vervaardigt calculaties, u bereidt het werk voor, u verzorgt de inkoop en u ziet toe op de uitvoering. U werkt nauw samen met uw collega werkorganisatoren. U werkt voor vaste opdrachtgevers waarmee u de relatie onderhoud. Gemiddeld bent u 50% van uw tijd op kantoor en 50% bij de opdrachtgevers. Kortom een veelzijdige functie waarin geen dag hetzelfde is.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Wervoorbereider BIM & LEAN 8656

West Friesland - Centerpoint Amsterdam

In deze functie maakt u onderdeel uit van een projectteam. De uitvoerder zal nauw betrokken zijn met de voorbereiding van het project.  Samen met de uitvoerder doorloopt u het gehele project en probeert u eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren en kunt u de details aanpassen. In een later stadium zult u de grote lijnen voorbereiden en de uitvoerder de kleinere zaken. Door het bedenken van slimme oplossingen en een strakke planning probeert men zo de kosten op de bouwplaats te verlagen. De samenwerking moet zo zijn, dat de projectleider eigenlijk overbodig is.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectcoördinator Renovatie en Restauratie 8890

Weesp - Centerpoint Amsterdam

In deze functie bent u, naast de projectleider, verantwoordelijk voor het begeleiden van de projecten van A tot en met Z. U onderhoudt de contacten met architecten, vervaardigt de calculaties, bij gunning verzorgt u de inkoop en maakt de planningen. Tijdens de uitvoering houdt u toezicht op de kwaliteit en stuurt u de eigen timmerlieden aan.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Calculator / Werkvoorbereider Civiel 8839

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van calculaties (bestekken aanvragen, prijzen aanvragen bij leveranciers, contacten onderhouden met onderaannemers, werkschema's opstellen, inschrijvingen en prijsaanbiedingen verzorgen, etc.). Daarnaast onderzoekt u alternatieve methodes.   In voorkomende gevallen neemt u een deel van de werkvoorbereiding voor uw rekening. U onderhoudt contacten met opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, de projectleiding en de uitvoering. U adviseert uw opdrachtgevers en stelt passende ontwerpen voor.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Calculator/Werkvoorbereider Renovatie 8868

Almere - Centerpoint Amsterdam

In deze functie bent u verantwoordelijk voor zowel de calculatie als de werkvoorbereiding. Het gaar hier om grootschalige renovatieprojecten in de woningbouw. De meeste opdrachten worden vanuit een co-makership gerealiseerd. De nadruk voor deze functie ligt op de werkvoorbereiding. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het maken van een keuringsplan, VGM-plan en het projectdossier.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Calculator/Werkvoorbereider GWW 8700

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

In deze functie bent u verantwoordelijk voor de onderstaande punten: - het zorgdragen voor een tijdige encorrecte opstelling van begroting en inschrijvingsbescheiden; - het afhandelen van overeenkomsten met onderaannemers, leveranciers enstortinrichtingen;          - het opstellen van een conceptplanning; - het samenstellen en verspreiden van projectmappen;        - het voorbereiden en opstellen van prijsopgaven; - het tijdig en correct opstellen van diverse correspondentie en de benodigdeplannen met betrekking tot projecten; - het controleren en vergelijken van opdrachten met de prijsaanbieding; - het maken van bestek/werkomschrijving en tekeningen voor ontwerpprojecten; - het vastleggen van de hoedanigheid van de te slopen en de naastgelegenobjecten; - het verkrijgenvan het V&G-plan ontwerpfase, sloopvergunning en de vereiste gegevens zoalsvermeld in het Plan van Aanpak Bodemsanering; - het tijdig melden van saneringen aan de arbeidsinspectie,certificatie-instelling en eventueel bevoegd gezag; - het overdragen van verantwoordelijkheidsgevoel op de medewerkers en het oppositieve wijze uitdragen (extern en intern) van de totaleMarkus organisatie op alle fronten;

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Aankomende Calculator/Werkvoorbereider 9006

Breda - Centerpoint Den Bosch

Als aankomend calculator wordt u on the job opgeleid en begeleid door een ervaren calculator. U werkt nauw samen in een team van 3 collega's op het bedrijfsbureau. U werkt mee aan verschillende soorten projecten in zowel woning- als utiliteitsbouw. Het is de bedoeling dat u na een aantal jaar doorgroeit naar zelfstandig calculator.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectcoördinator Renovatie en Onderhoud 8879

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

In de functie van junior werkvoorbereider/projectcoördinator assisteert u de projectleider en collega werkvoorbereiders. U bent betrokken bij renovatie projecten en nieuwbouw. Het beheersen van het proces staat hierin centraal. Daarnaast bewaakt u de voortgang van de voorbereiding en u hebt enige kennis van BIM.  

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Organisatiedeskundige Bouw 8903

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

We zijn op zoek naar een allround werkvoorbereider. Samen met de projectleider en de uitvoerder vormt u het projectteam. U draagt zorg voor de gehele werkvoorbereiding, zowel technische als organisatorisch. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de inkoopvoorbereiding. Op de grotere projecten zult u collega werkvoorbereiders aansturen.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectcoördinator Woning- en Utiliteitsbouw 8849

't Gooi - Centerpoint Amsterdam

Als projectcoördinator bent u verantwoordelijk voor het aansturen van de technische werkvoorbereiding. U houdt nauw contact met de uitvoering waar het gaat om de planningen. U maakt de planning, kosten- en voorbereidingsschema's en u bewaakt deze.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectcoördinator Renovatie en Onderhoud 8836

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

De projectcoördinator regelt geheel zelfstandig, met ondersteuning van een uitvoerder, alle facetten van de uitvoering van de hem toegewezen projecten. De aanneemsommen van zijn projecten bedragen indicatief maximaal € 150.000. De projectcoördinator is daarbij verantwoordelijk voor de calculaties, de werkvoorbereiding, voortgang en veiligheid van zijn projecten. Het bewaken van het financiële resultaat en het maken van de 4 wekelijkse rapportages vanuit projectbewaking behoren tevens tot zijn takenpakket. De projectcoördinator heeft tevens deelverantwoordelijkheid voor de grotere projecten, waarvan de aanneemsommen meer bedragen dan het bovenvermelde bedrag.  

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Junior Calculator/Werkvoorbereider Renovatie en Onderhoud 8906

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U werkt nauw samen met het hoofd van de afdeling calculatie die u de kneepjes van het vak bij brengt van calculeren voor renovatie en onderhoudsprojecten. Naast calculatie bent  u actief in de werkvoorbereiding. In het voortraject werkt u mee aan het opstellen van plannen van aanpak voor (groot) onderhoud en renovatieprojecten. De projecten zijn vaak binnenstedelijk dus een goede logistieke voorbereiding is van het grootste belang. U heeft contact met onderaannemers en leveranciers en maakt vergelijkingen. U geeft advies over de bouwplaatsinrichting en zorgt voor een correcte dossier opbouw.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Calculator / Werkvoorbereider Civiel 8778

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

In deze functie houdt u zich bezig met het zelfstandig calculeren en of voorbereiden van één of meerdere projecten. U vraagt prijzen op en u vergelijkt offertes van onderaannemers. U werkt nauw samen met de projectleiders en de directie. U stelt planningen op en bewaakt deze. U onderhoudt contact met opdrachtgevers en brengt regelmatig een bezoek aan de werken. De projectgrootte varieert van een paar duizend euro tot twee miljoen. U rapporteert aan de directie.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Junior Calculator/Werkvoorbereider Renovatie en Onderhoud 8843

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U werkt nauw samen met het hoofd van de afdeling calculatie die u de kneepjes van het vak bij brengt van calculeren voor renovatie en onderhoudsprojecten. Naast calculatie bent  u actief in de werkvoorbereiding. In het voortraject werkt u mee aan het opstellen van plannen van aanpak voor (groot) onderhoud en renovatieprojecten. De projecten zijn vaak binnenstedelijk dus een goede logistieke voorbereiding is van het grootste belang. U heeft contact met onderaannemers en leveranciers en maakt vergelijkingen. U geeft advies over de bouwplaatsinrichting en zorgt voor een correcte dossier opbouw.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Welkom op Uta-jobs.nl! Op deze website vindt u een compleet en actueel overzicht van de vacatures binnen de aannemerij, zo ook voor de functie calculator / werkvoorbereider.

U kunt gebruik maken van onze uitgebreide zoekfunctionaliteiten om direct de juiste vacature calculator / werkvoorbereider naar boven te halen. Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor onze jobagent. U ontvangt dan een email als er een nieuwe, relevante baan op onze website is verschenen.

Bent u een aannemer en bent u op zoek naar invulling van uw vacature calculator / werkvoorbereider? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Filteren