Vacatures calculator / calculatie


72 vacatures gevonden

Calculator Bouw 8620

Rotterdam - Centerpoint

Als calculator maakt u zelfstandig kostprijsbegrotingen van bouwprojecten of delen daarvan onder leiding van de projectleider of directie. Daarnaast verzorgt u ook de kostprijsberekeningen of delen daarvan aan de hand van bestek, tekeningen en andere gegevens. U werkt zelfstandig aan één of meerdere projecten. Verder bent u verantwoordelijk voor  het uittrekken van materialen en hoeveelheden, het opstellen van de begrotingsstaat en het spiegelen, beoordelen en verwerken van offertes en het selecteren van onderaannemers. Daarnaast geeft u gevraagd en ongevraagd kostendeskundige adviezen. In voorkomende gevallen neemt u ook het werk op.    

Gisteren - lees meer ...

Calculator

Eindhoven - Goodijk Personeel

Je bent verantwoordelijk voor de prijsvorming binnen alle contractvormen van bouwprojecten, offertes aanvragen en vergelijken, risico's en kansen inschatten en het voorstellen van verbetering in de optimalisatie en alternatieven. Je hebt een groot analytisch vermogen en geen moeite met tijdsdruk of met een deadline. 

14 December 2017 - lees meer ...

Calculator

Regio Den Bosch - Propylon

Binnen de functie van calculator ben je onder meer bezig met het uitbrengen van offertes voor aanbestedingen en bouwteamwerken. Ook verzorg je nacalculaties en stel je kostprijsbegrotingen vast. Het verwerken van meer -en minderwerk behoort ook tot de taken evenals andere calculatiewerkzaamheden aan de hand van bestek, tekeningen, schetsontwerpen en andere gegevens.

12 December 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Calculator 533

Regio Eindhoven - Meinselect

De Bouwkundig Calculator draagt zorg voor een goed gevulde orderportefeuille. Onderhoud bestaande relatie en verzorgd de communicatie met deze adequaat. De calculator verzamelt en analyseert de in –en externe informatie m.b.t. de marktprijzen. Hij/zij bedenkt oplossingen voor technische vraagstukken van opdrachtgevers. Daarbij wordt de prijs/kwaliteit verhouding scherp in het oog gehouden t.b.v. initiële investering als voor het planmatig onderhoud. Selectie maken tussen onderaannemer/leveranciers en partners behoort ook tot de functie. Communicatie omtrent offertes, inmeetactiviteiten en het opmaken van kostprijsbegrotingen incl. normeringen voor opdrachten behoort ook tot de functie.

12 December 2017 - lees meer ...

Calculator

Regio Rotterdam - Propylon

Als calculator ben je verantwoordelijk voor het, aan de hand van bestek, tekeningen en andere gegevens, maken van een kostprijsberekening van de aan jou toegewezen bouwprojecten. Je vraagt onder meer offertes aan en verwerkt deze, stelt financiële ramingen en bouwtijdschema’s op en stelt bouwkosten vast. Tevens draag je mogelijke alternatieven aan en werkt deze verder uit. Je werkt in een hecht team waarbij eigen initiatief belangrijk is. Binnen het team is er ook de mogelijkheid om door te groeien.

11 December 2017 - lees meer ...

Senior Calculator Onderhoud en Renovatie

Regio Eindhoven - Propylon

Als calculator ben je verantwoordelijk voor het maken van optimale kostprijsramingen en -berekeningen. Je maakt zelfstandig keuzes ten aanzien van onder andere aannames, werkmethodes en -normen, offertes en voorstellen. Tevens geef je alternatieven die je nader toelicht. Jij bent als aanspreekpunt verbonden aan verschillende projecten van inschrijfbegroting tot eindcalculatie. Als geen ander weet je dat calculatie binnen onderhoud en renovatie een vak apart is.

9 December 2017 - lees meer ...

Calculator

Wieringerwerf - BAM Groep N.V., Koninklijke

Wil jij aan unieke en maatschappelijke relevante projecten werken? Wil je op het snijvlak van techniek en commercie werken en betrokken zijn vanaf de start van een project tot aan de ontwikkeling van het eindproduct? Lees dan verder! Wat ga je doen? Als calculator ben je onderdeel van de afdeling Ontwikkelen en werk je direct samen met de kostendeskundige. Je hebt een unieke en invloedrijke positie binnen het commerciële team dat verantwoordelijk is voor het binnenhalen van hoogwaardige cleanroom projecten. Je werkt aan de aanbiedingen van nieuw te bouwen operatiekamers tot cleanrooms voor de farmaceutische industrie. Je werkt altijd aan bijzondere en veelal maatschappelijk relevante locaties zoals ziekenhuizen of klinieken. Als calculator ben je verantwoordelijk voor een nauwkeurig en scherp opgestelde calculatie. Jij werkt mee aan het bepalen van de juiste kosten en door jouw inbreng komen de juiste offertes tot stand. Door jouw systematische werkwijze kom je tot calculaties waarin je rekening houdt met variabelen en onvoorziene zaken. Je haalt informatie op bij onze commercieel adviseurs, het bedrijfsbureau en leveranciers. Je schroomt niet om kritische vragen te stellen naar aanleiding van de ontvangen informatie en indien nodig geef je tegengas. Voordat een offerte de deur uit gaat zorg jij ervoor dat alle zaken zijn doorgerekend en er geen elementen worden vergeten. Door jouw scherpe calculaties en samenwerking met de commerciële collega’s draag je bij aan het succes van de organisatie.

8 December 2017 - lees meer ...

Calculator GWW 8563

Amsterdam - Centerpoint

In deze functie zult u eerst naast de zittende calculator uw werkzaamheden verrichten. Na dit jaar zult u hem opvolgen. Vanaf bestek en tekeningen trekt u het werk uit en vervaardigt u de kostprijs. Projecten worden ook één op één verkregen. Op basis van D&C vervaardigt u voor deze projecten de kostprijs.

8 December 2017 - lees meer ...

Kostendeskundige Werktuigbouwkunde

Amsterdam - BAM Groep N.V., Koninklijke

Wil jij als kostendeskundige werktuigbouwkunde een onmisbare bijdrage leveren aan unieke projecten? Wil jij onderdeel zijn van een integraal planontwikkeling team met verschillende disciplines? Hou jij van vrijheid en zelfstandigheid in je rol? Lees dan snel verder! Wat ga je doen? Als kostendeskundige werk je aan integrale multidisciplinaire (complexe) projecten volgens de BIM- methodiek. Je begeleid en ondersteunt, samen met het team van inkoop, technisch ontwikkelaar en tendermanager het prijsvormingsproces van de initiatieffase tot en met de voorbereiding. Zo werk je bijvoorbeeld mee aan projecten. Ook adviseer je in brede zin over installatiebudgetten, om te komen tot een optimale en betrouwbare kostenraming voor het bijbehorende ontwerp. Je schakelt zowel met je directe collega’s als met de klant voor adviesvraagstukken. Als kostendeskundige werktuigbouwkunde zal jij je verder bezighouden met: • het maken van kostenanalyses en ramingen van de installatiekosten en de algemene bouwplaatskosten; • Je adviseert het projectteam over alternatieven voor materialen en de meest optimale kostprijs; • Het opstellen van diverse financiële analyses en termijnschema's; • Vanwege een nauwe samenwerking met je collega's, analyseren en optimaliseren van de raakvlakken met de elektrotechnische en de bouwkundige disciplines; • Het onderhouden van het kostenkennissysteem en ervoor zorgdragen dat het systeem up-to-date is; • Je houdt de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied nauwlettend in de gaten om je kennisniveau op peil te houden. Ook ontwikkel jij je steeds verder in het optimaal inzetten van de BIM-methodiek in projecten.

8 December 2017 - lees meer ...

Calculator

Utrecht - Propylon

Als calculator ben jij degene die de kostprijs van een project bepaalt. Jouw werkzaamheden bestaan uit het aanvragen en verwerken van offertes, het opstellen van gespecificeerde begrotingen, het maken van ramingen en het uittrekken van hoeveelheden. Daarnaast beoordeel je verschillende contractstukken, formuleer je bezuinigingsvoorstellen voor de prijsonderhandelingen en zorg je voor de overdracht van gegevens aan het projectteam.

6 December 2017 - lees meer ...

Geslepen Calculator Wegen

Eindhoven - bouwhuysch

Als calculator wegen ben je onder andere verantwoordelijk voor het calculeren van potentiële opdrachten zoals binnenstedelijke herinrichtingen, maar ook provinciale wegen. Je maakt offertes en zorgt voor de voorbereiding van inschrijvingen en aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Naast het calculeren van werkzaamheden uit bestekken, zoals RAW-bestekken richt je je ook geïntegreerde contracten (UAV-GC, D&C) en schrijf je EMVI-plannen. Je draagt zorg voor het overdragen van kennis en inzicht bij overgang van de calculatie- naar de werkvoorbereidings-/uitvoeringsfase. Risico’s neem je uiteraard ook mee en waar mogelijk kom je met passende alternatieven.

6 December 2017 - lees meer ...

Scherpe Calculator GWW voor regionale aannemer

Regio Zuid-Holland - bouwhuysch

De calculator is verantwoordelijk voor het tijdig opstellen van kostprijsbegrotingen voor potentiële projecten in de diverse contractvormen zoals RAW, UAVGC, BVP en D&C. Je doet dit zodanig dat mede op basis hiervan een economisch verantwoorde inschrijving mogelijk is. Tot jouw taken behoren, vaststellen van kostprijsbegrotingen, opstellen van werkmethoden en maken van globale planningen. Binnen jouw team signaleren jullie mogelijke afwijkingen en besparingsmogelijkheden. Samen maken jullie offertes aan voor leveranciers. Zelf ben je verantwoordelijk voor de overdracht van calculatiedossiers aan de projectteams.

6 December 2017 - lees meer ...

Per direct: Calculator civiel infra - Felvoland

Almere - Bouwhuysch

Als calculator civiel infra Flevoland heb je kennis van besteksystematieken en uitvoeringstechnieken en ben je verantwoordelijk voor het calculeren van RAW bestekken en UAV-gc contracten. Het bestek beoordelen en deze bevindingen overleggen met hoofdcalculatie. Je draagt zorg voor de benodigde documenten in de aanbestedingsfase. Waarnaast jij je ook bezig zal houden met het controleren van de hoeveelheden aan de hand van bouwtekeningen. Je bent in staat problemen te signaleren en op te lossen, kan anderen overtuigen van een bepaald standpunt en door middel van de juiste argumenten en methodes instemming verkrijgen bij collega’s.

6 December 2017 - lees meer ...

Kostendeskundige civiele werken

Utrecht - Bouwselect

Als Kostendeskundige heb je een adviserende rol in het aanbestedingstraject van civiele werken. Je zal het gehele aanbestedingstraject begeleiden waarbij jouw verantwoordelijk in de kostenbegroting en de bouwfasering & planning ligt. Je maakt onderdeel uit van het tenderteam en zal de dialoog houden met de opdrachtgever. Je bent hierbij het aanspreekpunt voor de integrale begroting van het project. Tenslotte signaleer je de risico’s, bepaal je een goede reële kostprijs en lever je een bijdrage aan de EMVI plannen.

4 December 2017 - lees meer ...

(junior) bouwkundig calculator

Gelderland - Bouwselect

Je wordt begeleid door iemand die over jarenlange bouwkostenervaring beschikt bij diverse adviesbureaus en aannemersbedrijven. Hij gaat je alle kneepjes van het vak leren m.b.t. het maken van kostenramingen VO en DO-fase en inschrijfbegrotingen met alle daarbij behorende werkzaamheden. Dit ga je doen in opdracht van architecten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en diverse overheden. 

4 December 2017 - lees meer ...

Ervaren calculator civiele beton

Overijssel - Bouwselect

Als Calculator beton ben je verantwoordelijk voor een betrouwbare kostprijssberekening van civiele projecten waardoor inschrijvingen correct verlopen. Het bepalen van kostprijzen, aanvragen van offertes en het beoordelen daarvan behoren onder andere tot je takenpakket. De modern contractvormen UAV-GC, RAW en STABU worden hierbij gehanteerd.    

4 December 2017 - lees meer ...

Calculator

Groningen - Bouwselect

Wij hebben interessante vacatures voor zowel startende als ervaren calculatoren. Je kan hierbij denken aan het calculeren van kleinschalige projecten bij een toeleveranciers tot grote complexe woningen bij een aannemer. 

4 December 2017 - lees meer ...

Calculatoren voor diverse aspecten in de bouw

Groningen - Bouwselect

Wij hebben interessante vacatures voor zowel startende als ervaren calculatoren. Je kan hierbij denken aan het calculeren van kleinschalige projecten bij een toeleveranciers tot grote complexe woningen bij een aannemer. 

4 December 2017 - lees meer ...

Calculator Civiele Techniek (RAW- D&C)

Gouda - bouwhuysch

Als CalculatorCiviele Techniek RAW- D&C in Gouda ben je verantwoordelijk voor het maken van kostprijsbegrotingen binnen de gestelde termijn, je taken bestaan o.a. uit; beoordelen van aanvraagdocumenten, selecteren van leveranciers en het aanvragen van offertes op basis van de contractspecificaties, opstellen van de begroting met een heldere toelichting, bepalen van de kostprijseffecten op de wijzigingen binnen het contract, verzorgen van inschrijfdocumenten op basis van het bestek, zorgdragen voor interne en externe afstemming van betrokken partijen, het zoeken naar mogelijke goedkopere oplossingen. 

29 November 2017 - lees meer ...

Calculator Bouw

Nijmegen - DEMT-flex

Wat ga je doen? • Opstellen van maatwerk offertes • Samen met de Projectcoördinator, invulling geven aan de mogelijke (meerdere) technische oplossingen en deze uitwerken in een technische en economisch haalbare offerte. • Adviseren van klant over uitgebrachte offertes, door middel van zowel bezoekafspraak of telefonisch overleg. • Bijhouden van de gegevens in Gilde. • Zorgen voor een tijdige en juiste overdracht van projecten

29 November 2017 - lees meer ...

Calculator 9041

Leiden - Centerpoint

U bent verantwoordelijk voor het opstellen van inschrijfbegrotingen bij aanbestedingen. U werkt zelfstandig aan bouwteamprojecten en u geeft leiding aan het bouwteam. U beoordeelt projecten, zowel constructief als bouwfysisch en u geeft gevraagd en ongevraagd advies. U stelt werkbegrotingen op en maakt elementenramingen. Bij bouwteamprojecten bent u de kartrekker en u geeft advies over bouwtijdbepalingen, het opstellen van bouwmethodes en constructies. U rapporteert aan de directie.

29 November 2017 - lees meer ...

Calculator Wegen

Utrecht - BAM Infra Nederland

Ben jij goed in het doorgronden van de klantvraag en contractdocumenten? Wil jij een doorslaggevende rol hebben in het winnen van tenders? Dat kan als calculator bij BAM Infra Regionaal Wegen! Wat ga je doen? Als klantgerichte calculator ben je actief betrokken bij de start van potentiële projecten. Dit kunnen zowel RAW- als UAV-GC werken zijn. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van kostprijsbegrotingen, om daarmee de totale kosten voor de realisatie van het project te bepalen. Hiermee speel jij dus een sleutelrol in het winnen van tenders! Maar hoe doe je dat precies? Je analyseert de klantvraag en de daarbij behorende contractdocumenten. Daaruit beoordeel je de voorwaarden, en signaleer je kansen en risico’s; Je legt contact met partners, vraagt offertes aan en vergelijkt deze om tot de beste prijs-kwaliteitverhouding te komen; Je voert prijsberekeningen uit aan de hand van tekeningen, planningen, en informatie over de benodigde hoeveelheden materiaal en manuren. Om deze informatie op te vragen heb je veel contact met je collega’s uit het projectteam, en ga je ook zelf naar de projectlocatie toe; Vanuit jouw kennis doe je proactief voorstellen voor bijvoorbeeld alternatieve materialen, leveranciers, of werkmethoden en denk je mee over besparingsmogelijkheden; Je zorgt voor een nauwkeurige overdracht van calculatiedossiers aan de projectteams, zodat de werkvoorbereiding en uitvoering de juiste informatie ontvangen.

28 November 2017 - lees meer ...

Calculator

Regio Dordrecht - Propylon

Als calculator bent jij degene die de kostprijs van een project bepaalt. Jouw werkzaamheden bestaan uit het aanvragen en verwerken van offertes, het opstellen van gespecificeerde begrotingen, het maken van ramingen en het uittrekken van hoeveelheden. Daarnaast beoordeel je verschillende contractstukken, formuleer je bezuinigingsvoorstellen voor de prijsonderhandelingen en zorg je voor de overdracht van gegevens aan het projectteam.

24 November 2017 - lees meer ...

Senior Calculator

Regio Den Haag - Propylon

In de functie van senior calculator werk je zelfstandig en geef je eventueel leiding aan een team van calculators. Je rapporteert rechtstreeks aan de hoofdcalculatie of bedrijfsleider. Tot je werkzaamheden behoren het maken van opstellingen voor meer- en minderwerk, het aanvragen van offertes bij leveranciers en onderaannemers en het uitvoeren van exploitatieberekeningen voor planontwikkelingsprojecten die in eigen beheer worden gebouwd. Verder overleg je met de architect en / of constructeur over alternatieve bouwwijzen en stel je de staartposten in de begroting op. Je trekt materiaalhoeveelheden uit aan de hand van bestek en tekeningen en stelt standaardbegrotingsposten op met behulp van normen. Andere voorkomende activiteiten zijn het afprijzen van posten boven de streep, het opstellen van begrotingsposten en het prijzen van hoeveelhedenstaten. Je komt te werken in een team van een aantal calculators.

24 November 2017 - lees meer ...

Calculator (projectcoördinator, onderhoud en renovatie)

Eindhoven - Randstad

Randstad Bouw zoek een calculator, onderhoud en renovatie. Je komt in dienst bij een toonaangevend afbouw- onderhoudsbedrijf in de regio Eindhoven. Heb je enige ervaring als bouwkundig calculator en wil je een stap maken naar een mooi professioneel bedrijf met doorgroeimogelijkheden? Dan zoeken wij jou! Als calculator ben je de onmisbare schakel voor aannemers, woningbouwverenigingen, overheidsinstellingen, leveranciers en je eigen collega’s op het bedrijfsbureau. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de projectbegroting. Wat ga je doen als calculator; - Het opnemen van werken, het beoordelen van de onderhoudstoestand en het adviseren over de toe te passen behandelingen als het berekenen van de benodigde hoeveelheid manuren, materialen enz.; - Het inschatten van risicofactoren die de projectkosten kunnen beïnvloeden; - Interne samenwerking opzoeken om de toe te passen behandelingen en/of technieken en de te gebruiken materialen en mankracht vast te stelen; - Het vaststellen van afwijkingen tussen voor- en nacalculaties; - Het adviseren over aanpassingen (normen, kengetallen en tarieven). Wij zoeken; - MBO+ / HBO werk- en denkniveau; - 2 tot 15 jaar, relevante werkervaring - Bouwtechnisch achtergrond; - Technisch inzicht; - Goede communicatieve vaardigheden; Wij bieden? Een uitdagende en afwisselende functie en een vaste baan bij onze opdrachtgever. Jij krijgt een zeer gevarieerde functie met veel zelfstandigheid binnen een leuke team. Je ontvangt een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast krijg je volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen een modern en gezond groeiend bedrijf. Herken jij jezelf in deze eigenschappen? Solliciteer dan met een actueel cv via de website van Randstad. Wil je meer weten, bel dan met Gencer Tüter op 0653724474 Werken via Randstad Bouw biedt je de beste vacatures en begeleiding in de bouw. De unit 'kader personeel' bemiddelt dagelijks in kader functie binnen de bouw. Meer informatie en onze actuele vacatures vind je op www.randstad.nl/bouw. Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

24 November 2017 - lees meer ...

U bent op zoek naar een vacature als calculator! U zit op deze site dan op de juiste plek. Wij richten ons op UTA functies binnen de aannemerij (GWW en B&U) en daarbinnen is de calculatie een belangrijke groep.

Onderaan deze pagina kunt direct een indruk krijgen van de vacatures die onze opdrachtgevers binnen de calculatie open hebben staan. De kans is echter klein dat n van deze jobs direct voldoet aan uw eisen, dus via het zoekformulier aan de rechterzijde kunt u de selectie wat verder specificeren.

Zoekt u geschikte kandidaten voor het invullen voor uw vacature calculator? Kijk dan naar de mogelijkheden om via deze website te werven en uw calculatie afdeling snel aan te vullen!

Filteren