Vacatures aannemerij Hardenberg


1 vacature gevonden

Netwerkregisseur Ontwikkeling (28 uur p/w)

Ommen - YER

De ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen en Hardenberg vormen samen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). De BOH adviseert en ondersteunt de twee gemeentebesturen op professionele wijze bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken. Ruim 600 medewerkers werken voor 75.000 inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners van de gemeenten Ommen en Hardenberg. De afdeling Ruimtelijk Domein van de BOH bestaat uit een bedrijfsbureau en de teams Ruimte en Projecten, Toezicht en Vergunningen, Beleid en Gebiedseconomie. Het team Beleid & Gebiedseconomie bestaat uit 22 hoogopgeleide en kritische medewerkers verdeeld over drie clusters (Beleid, Grondzaken en Planeconomie). Het team houdt zich onder meer bezig met de werkvelden economie, wonen, werken, recreëren, plattelandsontwikkeling en duurzaamheid. Binnen het team zoeken wij voor de BOH een Netwerkregisseur Ontwikkeling (28 uur per week). Beide gemeenten willen een duidelijke regierol nemen bij het realiseren van de opgaven en ambities. Als Netwerkregisseur Ontwikkeling voor de gemeente Ommen breng je de bestaande (niet-)professionele (bij het vakgebied relevante) netwerken in kaart. Je voert binnen het netwerk een krachtenveldanalyse uit. Je organiseert informatiestromen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen door belanghebbenden bij elkaar te brengen en of zelf als intermediair te fungeren. Je analyseert vraagstukken en verbindt deze aan bestaande netwerken of organiseert nieuwe netwerken. De samenwerking die voortvloeit uit de netwerken is gericht op het realiseren van beleidsdoelen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt binnen het programma Economie en daarnaast ben je actief voor het programma Speerpunten (agro, vrijetijdseconomie en zorg). Je neemt diverse rollen aan waarbij je de ene keer optreedt als ambassadeur of adviseur en de andere keer als projectleider. Door je goede contacten buiten de organisatie lever je relevante informatie aan onder andere de programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor het meerjarig beleidskader. Overige: Je ontwikkelt beleid en instrumenten met betrekking tot de genoemde beleidsterreinen en levert een bijdrage en of bent trekker van integrale beleidsontwikkeling binnen het team. Specifiek geef je uitvoering aan de uitvoeringsagenda Economie.

14 Februari 2018 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm