Vacatures werkvoorbereider / werkvoorbereiding (Bouw en GWW)


244 vacatures gevonden

Ervaren werkvoorbereider

Regio Venlo - Van Leeuwen P&O

Als sr. werkvoorbereider ben je als het ware een 'meewerkend voorman'. Naast het zelfstandig uitwerken van projecten, werk je ook nauw samen met de engineering afdeling. Je maakt een planning zodat je goed overzicht houdt op de onderhanden (en aankomende) projecten. Je verdeelt de projecten onder jezelf en je directe collega-werkvoorbereider en ondersteunt hem als hij vragen heeft. Je stuurt (functioneel) de werkplaats aan van 2 tot 6 medewerkers. Ook ben je het aanspreekpunt voor de inkoop, transport en projectmanagers. Het is een pré als je ervaring hebt met een ERP programma, bijv. SAP.

11 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider betonconstructies

Groningen - Voort

Als werkvoorbereider ben je betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van diverse deelprojecten op het gebied van beton. Taken die hierbij voorkomen zijn: Werkplannen opstellen en monitorenUitvoerders ondersteunen bij het opstellen van planningen, materieel, schema's en draaiboekenMeedenken over de meest efficiënte werkwijzeInput leveren aan de inkoopafdeling

11 November 2017 - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider Renovatie en Onderhoud 8535

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van diverse (groot)onderhoud en renovatie projecten. U houdt zich bezig met de inkoopvoorbereiding en het vervaardigen van werkplannen. U onderhoudt contacten met leveranciers en onderaannemers en werkt nauw samen met de uitvoering en projectleiding.  U rapporteert aan de projectleiding. U bewaakt de planning en signaleert afwijkingen tijdig en onderneemt de nodige acties.

11 November 2017 - lees meer ...

Sr. werkvoorbereider U-bouw

Midden-Brabant - Van Leeuwen P&O

De werkvoorbereider valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd bedrijfsbureau, maar ontvangt voor wat betreft het uitoefenen van zijn functie in het organisatievlak steun en leiding van de projectleider. Samen met de projectleider, de uitvoerder (en ook kostendeskundige en inkoop) vorm je een projectteam dat samen optrekt om het project zo goed mogelijk te realiseren. Als werkvoorbereider denk je (in het projectteam) al in een vroege fase mee over zaken als bouwmethodiek, materiaalkeuzes, planning, etc. Je draagt daarnaast zorg voor een goed tekeningcoördinatie, je maakt en bewaakt de planning, de inzet van groot materieel, je maakt een bouwplaats indeling en evt. een logistieke routing. Je signaleert meer- en minderwerk en houdt dit bij. Kortom . . . alles wat van een goede werkvoorbereider verwacht mag worden.

10 November 2017 - lees meer ...

Ervaren werkvoorbereider

Regio Leiden - Propylon

In deze functie van allround werkvoorbereider zorg je voor de complete werkvoorbereiding van het aan jou toegewezen project. Je bereidt het project zo voor, dat het bouwproces soepel en gestructureerd verloopt. Je bent degene die alle stukken uitvoeringsgereed maakt en de inkoop voorbereidt. Je overziet het complexe geheel zonder daarbij de details, kwaliteit en duurzaamheid uit het oog te verliezen. Naast de gebruikelijke werkvoorbereidingstaken, zoals het maken van bijvoorbeeld planningen, schema's en het controleren van (werk)tekeningen, behoort eventueel ook het zorgvuldig opstellen van degelijke calculaties tot jouw taken.

10 November 2017 - lees meer ...

Ervaren Werkvoorbereider

Regio Haarlem - Propylon

Als senior werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het opstellen en up-to-date houden van overall-planningen en afgeleide deelplannen. Je verzorgt, eventueel met een of meerdere assistenten, de werkvoorbereiding van diverse projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Je onderzoekt hierbij alternatieve bouwmethoden en zorgt voor de uitvoering van de taken op het gebied van arbeidsomstandigheden zoals vastgelegd in het ARBO-beleidsplan. Je koopt samen met de projectleider in en je geeft eventueel sturing en begeleiding aan de aan het project toegewezen werkvoorbereider(s). In deze functie onderhoud je contacten met aangesloten partijen en afdelingen, zowel binnen als buiten de organisatie.

10 November 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Werkvoorbereider 8876

Eemnes - Centerpoint Amsterdam

Samen met de projectleider en de uitvoerder vormt u het projectteam. U draagt zelfstandig zorg voor de gehele werkvoorbereiding van de projecten. Ook bent u verantwoordelijk voor de inkoop (in overleg met projectleider), onderhoudt u de contacten met de opdrachtgever en onderaannemers en voert u de financiële projectbewaking uit.

10 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider openbare verlichting/verkeerstechniek

Nijkerk - Voort

In de functie van werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van diverse grootschalige projecten op het gebied van dynamisch verkeersmanagement (DVM), verkeersregelinstallaties (VRI) en openbare verlichting (OV). De functie bestaat onder andere uit: Het voorbereiden van aangenomen projecten;Het maken en bijhouden van een algehele projectplanning;Het aanmaken, samenstellen en bijhouden van uitvoeringsmappen;Het verwerken van productie- en afrekenstatenHet maken van rapportages/verslaglegging;Het bijhouden van de financiële voortgang van het project;Het signaleren van mogelijke knelpunten en hierop anticiperen;Het controleren van de productie en het opstellen van onderbouwingen van afrekenstaten;Het opstellen en bijhouden van materiaallijsten;

10 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider waterbouw

Zwolle - Voort

Voor onze opdrachtgever zijn wij per direct op zoek naar een werkvoorbereider met affiniteit en ervaring in de waterbouw. Als werkvoorbereider ben jij degene die alle zaken vooraf organiseert om projecten in uitvoering te krijgen. De Werkvoorbereider is daarmee de link tussen de Uitvoerder en de Planner. Afhankelijk van het project draagt jij zorg voor een adequate informatieoverdracht en voorbereiding van een project voor uitvoering. Daarnaast ondersteun jij de uitvoering op het gebied van voorbereiding en afhandeling, de uitvoering van regie werken en de uitgifte en inname van door derden gehuurd materiaal. Hiernaast verzorgt de werkvoorbereider een aantal administratieve zaken. Veiligheid, gezondheid staan hierbij centraal. Binnen deze rol ben je veelal werkzaam op projectlocatie en zul je dus altijd dicht betrokken blijven bij de uitvoering.

10 November 2017 - lees meer ...

Junior werkvoorbereider (calculator)

Nijkerk - Voort

Ter uitbreiding van de afdeling bij onze opdrachtgever zoeken wij een enthousiaste junior werkvoorbereider (calculator), met affiniteit voor werkvoorbereiding.  Je krijgt te maken met kleine maar ook met grote en complexe projecten op het gebied van infra- en civieltechnische werken en (bodem)saneringen waarbij je onder tijdsdruk toch helder blijft denken, overzicht behoudt en dus stressbestendig bent. Je vind het een uitdaging om je volledig in te zetten en bent erg leergierig. Goed en helder kunnen communiceren met je collega’s maar ook met opdrachtgevers en toeleveranciers is ook een goede eigenschap van je.

10 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider kabels & leidingen

Amersfoort - Voort

Voor een grote aannemer en specialist op het gebied van ondergrondse infra zijn wij opzoek naar een (startende) werkvoorbereider. Ze houden zich bezig met de aanleg, onderhoud en renovatie van de ondergrondse kabel- en leidingsinfrastructuur. Zij realiseren projecten van A tot Z, van ontwerp tot en met de aanleg en het onderhoud. Als werkvoorbereider werk je aan grote projecten en ben jij verantwoordelijk voor de algehele voorbereiding.In de functie van werkvoorbereider ben je dagelijks verantwoordelijk voor het voorbereiden, begroten en ondersteunen van de projectuitvoering binnen de gestelde planning. Je coördineert, plant en organiseert de projecten. Je draagt zorg voor (financiële) voortgangsrapportages en overdracht naar de uitvoering. Voorbeeld projecten hierin zijn: - Aanleg van energietransport ten behoeve van realisatie windmolenparken. - Aanleg van energietransportleidingen ten behoeve van realisatie zonne-energievelden. - Aanleg van energietransportleidingen in de Hollandse duinen.

10 November 2017 - lees meer ...

Junior werkvoorbereider wegen (traineeship)

Apeldoorn - Voort

In de functie als werkvoorbereider zal je, je voornamelijk bezig houden met de volgende werkzaamheden: Controleren en inkoop van de benodigde materialen;Aanvragen van offertes;Contact met leveranciers, onderaannemers en autoriteiten;Controleren en uitwerken van tekeningen;Rapporteren;Coördineren, controleren, en afstemmen van de werkzaamheden. Naast jouw werk als werkvoorbereider ga je ook aan de slag met jouw ontwikkeling. Je volgt het Jong professional programma Moderne Projectmanagement bestaande uit 12 opleidingsdagen. Zo word jij een specialist op dit gebied. Ook volg je een aantal persoonlijke trainingen om meer inzicht te krijgen in je eigen gedrag en het effect hiervan op jouw omgeving.  

10 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider grond-, weg- en waterbouw

Deventer - Voort

Voor een gerenommeerde aannemer in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een ervaren werkvoorbereider. Als werkvoorbereider werk jij aan de meest uiteenlopende projecten binnen de grond-, weg- en waterbouw. Onze opdrachtgever voert deze werkzaamheden in de volle breedte van de GWW uit als onderaannemer of hoofdaannemer. Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit: - Bestellen van de materialen - Beheersen van de planning - Opstellen van begrotingen - Vraagbaak voor opdrachtgever en andere stakeholders. - Bewaking project voortgang - Bijhouden projectadministratie  

10 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Renovatie/Restauratie 8927

Hilversum - Centerpoint Amsterdam

In de functie van werkvoorbereiding bent u verantwoordelijk voor de gehele werkvoorbereiding. Ook de inkoop verzorgt u. Daarnaast bent u in staat om kleinere calculaties te maken en houdt u het meer- en minderwerk bij. Samen met de uitvoerder maakt u de drie-weekse planning. De werkzaamheden worden vanaf kantoor uitgevoerd.

10 November 2017 - lees meer ...

Zelfstandig Werkvoorbereider Restauratie 8832

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

Als werkvoorbereider verzorgt u de technische en organisatorische werkvoorbereiding voor projecten in de renovatie en restauratie. Dit kunnen meerdere projecten tegelijk zijn. U rapporteert aan de projectleider en werkt u in nauwe samenwerking met de uitvoering.

10 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Onderhoudswerk 8946

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

In deze functie van werkvoorbereider bent u betrokken bij kleinschalige onderhoudswerken. Projecten lopen op tot maximaal € 5000,- en worden verkregen vanuit de zakelijke markt, stichtingen of verzekeringsmaatschappijen. U neemt het werk op, verricht kleinere calculaties, bereidt de projecten voor en stuurt de uitvoering aan. Projecten worden gedeeltelijk door onderaannemers uitgevoerd. Bij oplevering controleert u de kwaliteit, voert u de administratie en zorgt u voor een juiste facturatie.

10 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Woningbouw

Regio Hilversum - Propylon

Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van de aan jou toegewezen projecten. Je coördineert en controleert daarbij tekeningen van de architect, constructeur, leveranciers en onderaannemers. Daarnaast neem je deel aan bouwvergaderingen en werkbesprekingen. Verder werk je nauw samen met de afdelingen inkoop en uitvoering. Tevens draag je zorg voor de voorbereiding van de inkoop en bewaakt de kosten.

9 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Bouw

Tilburg - DEMT-flex

• Werkvoorbereiding, controle en bestellen/afroepen bouwdelen • Aansturen van de uitvoerder(s) op zijn projecten • Bewaken, rapporteren en berekenen meer- en minderwerk kosten • Het voeren van bouwvergaderingen op uitvoerend niveau én opdrachtgever niveau • Rapporteren en bewaken van productie standen / voortgang van de projecten en hier zeer analytisch op anticiperen

9 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider gestuurd boren

Zwolle - Maandag

In de functie van werkvoorbereider gestuurd boren ben je verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van diverse projecten op het gebied van horizontaal gestuurde boringen. In de functie ben je bezig met het voorbereiden van aangenomen projecten, het maken en bijhouden van een algehele projectplanning en het aanmaken, samenstellen en bijhouden van uitvoeringsmappen. Jij bent degene die de productie- en afrekenstaten verwerkt, evenals de bonnen van de (onder)aannemers en leveranciers. Ook het bijhouden van de financiële voortgang van het project levert voor jou geen belemmeringen op. Jij signaleert mogelijke knelpunten en anticipeert hier op, daarnaast controleer je de productie en stel je onderbouwingen op van afrekenstaten. Tenslotte behoort het opstellen en bijhouden van materiaallijsten en het verzorgen van KLIC meldingen tot jouw verantwoordelijkheden.

9 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider wegenbouw RAW / D&C

Eindhoven - bouwhuysch

Als Werkvoorbereider Wegen ben je betrokken bij de planning van zowel RAW als UAV-gc werken. Je stelt alle plannen op omtrent de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om het project succesvol af te kunnen ronden. Je hebt een adviserende rol richting de projectleider en hoofd bedrijfsbureau over de verschillende facetten van de projecten. Jij rolt de werkmethode uit tijdens voor de realisatiefase, waarmee je een veilige en succesvolle uitvoering waarborgt en werk je nauw samen met je collega's in de uitvoering. In overleg met de projectleider bepaal je de personeelscapaciteit, materieel en materiaal. Jij inventariseert tevens project-specifieke risico’s en ten behoeve van de kostenbewaking houd je nauwkeurig de diverse materiaalhoeveelheden bij.

9 November 2017 - lees meer ...

Zelfstandig Werkvoorbereider

Regio Den Bosch - Propylon

In de functie van zelfstandig werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van de aan jou toegewezen (woning) bouwprojecten. Je coördineert en controleert daarbij tekeningen van de architect, constructeur, leveranciers en onderaannemers. Daarnaast neem je deel aan bouwvergaderingen en werkbesprekingen. In je dagelijks werk werk je nauw samen met de afdelingen inkoop en uitvoering, om zo de gestelde doelen te halen. Tevens draag je zorg voor de voorbereiding van de inkoop en bewaak je de kosten.

9 November 2017 - lees meer ...

Junior werkvoorbereider waterbouw

Noord Nederland - Prostruct

Onze klant is een specialist op het gebied van waterbouw en alle waterbouw gerelateerde projecten. Ter versterking van het bedrijfsbureau zijn zij op zoek naar een ervaren Junior Werkvoorbereider. De Junior Werkvoorbereider is een belangrijke functionaris, zowel tijdens het inschrijvingsproces als tijdens de werkvoorbereiding van de waterbouwkundige projecten. Tijdens de inschrijvingsfase assisteer je de Tender Manager en de werkvoorbereider bij het aanleveren van relevante informatie ten behoeve van de prijs- en planvorming voor een inschrijving. Bij de gunning van het werk assisteer je bij het opstellen van de uitvoeringsdocumenten. Je werkt in overzichtelijke projectteams om het beste resultaat te bereiken. Intern heb je intensief contact met je collega's van het bedrijfsbureau (afdelingshoofd, Tender Manager, calculator, werkvoorbereider). Je externe contacten bestaan uit medewerkers van ingenieurs- en constructeurbureau's, combinanten en onderaannemers. Werkzaamheden: ​Uitrekenen van hoeveelheden en kostprijscalculaties opstellen; Samenstellen en voorbereiden van documenten voor selecties en aanbestedingen; Opstellen van documenten ten behoeve van de uitvoeringsfase; Overleg voeren met externe partijen ( leveranciers, onderaannemers, adviseurs etc.); Projectdossiers aanleggen en overdragen aan de uitvoering.  Functie - eisen HBO Civiele Techniek / Weg- en Waterbouwkunde; Kennis van Microsoft Office; Communicatief vaardig in woord en geschrift; Stressbestendig, goed werk kunnen leveren onder tijdsdruk; Gestructureerd en nauwkeurig kunnen werken, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden met oog voor detail.

8 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider waterbouw

Noord Nederland - Prostruct

Onze klant is een specialist op het gebied van waterbouw en alle waterbouw gerelateerde werken. Ter versterking van het bedrijfsbureau zijn zij op zoek naar een Werkvoorbereider. In de functie van werkvoorbereider ben je een belangrijke sleutelfunctionaris, zowel tijdens het inschrijvingstraject bij aanbestedingen als bij de werkvoorbereiding van waterbouwkundige projecten. Tijdens de inschrijvingsfase ben je betrokken bij de aanpak van de toebedeelde projecten en lever je relevante informatie aan ten behoeve van de prijs- en planvorming voor een inschrijving. Bij gunning van het werk stel je de uitvoeringsdocumenten op en draag je vervolgens het projectdossier over aan de uitvoering. Je werkt in overzichtelijke projectteams om het beste resultaat te bereiken. Intern heb je intensief contact met je collega's van het bedrijfsbureau (afdelingshoofd, Tender Manager, calculator, collega werkvoorbereider). Je externe contacten bestaan uit medewerkers van ingenieurs- en constructeursbureau's, combinanten, leveranciers en onderaannemers. Werkzaamheden: ​Zelfstandig hoeveelheden berekenen en kostprijscalculaties opstellen; Samenstellen en voorbereiden van documenten voor selecties en aanbestedingen; Opstellen van documenten ten behoeve van de uitvoeringsfase; Overleg voeren met externe partijen (leveranciers, onderaannemers, adviseurs etc.); Inkopen van materialen, bouwstoffen en diensten; Projectdossiers aanleggen en overdragen aan de uitvoering.

8 November 2017 - lees meer ...

Ervaren calculator/ werkvoorbereider

Regio Utrecht - Propylon

Als calculator ben je verantwoordelijk voor het maken van optimale kostprijsramingen en -berekeningen. Je maakt zelfstandig keuzes ten aanzien van onder andere aannames, werkmethodes en -normen, offertes en voorstellen. Tevens geef je alternatieven die je nader toelicht. Jij bent als aanspreekpunt verbonden aan verschillende projecten van inschrijfbegroting tot eindcalculatie. Tevens ben je verantwoordelijk voor de complete werkvoorbereiding.

8 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Transformatie

Regio Dordrecht - Propylon

Het gaat om transformatie projecten. Hierbij te denken aan het verbouwen van bestaande kantoren naar bijvoorbeeld appartementencomplexen. Als werkvoorbereider zorg je voor de complete werkvoorbereiding van het aan jou toegewezen project. Je bereidt het project zo voor, dat het bouwproces soepel en gestructureerd verloopt. Je bent degene die alle stukken uitvoeringsgereed maakt en de inkoop voorbereidt. Je overziet het complexe geheel zonder daarbij de details uit het oog te verliezen. je vervult de gebruikelijke werkvoorbereidingstaken, zoals het maken van planningen en schema's en het controleren van (werk)tekeningen, overleggen met de bij het project betrokken partijen.

7 November 2017 - lees meer ...

Vacatures werkvoorbereider (bouw of GWW)? Daarvan vindt u er genoeg op deze website. Uta-jobs.nl is het trefpunt voor kaderfuncties binnen de aannemerij (B&U en GWW).

Of u nu een uitdaging zoekt op de werkvoorbereiding voor de utiliteitsbouw of de wegenbouw, op Uta-jobs.nl is het gemakkelijk de juiste vacature te vinden. Zowel in de bouwkundige als civieltechnische hoek bieden wij een compleet en actueel overzicht.

Als bouwbedrijf een vacature in de werkvoorbereiding open staan? Zowel voor bouw als infra functies bent u hier aan het juiste adres. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Filteren