Vacatures aannemerij Sneek


6 vacatures gevonden

Directievoerder

Sneek - Voort

Als directievoerder/werkvoorbereider realiseer je integrale projecten in de openbare ruimte waar wegen, nutsvoorzieningen, riolering, groen en water bij elkaar komen. Een afwisselende functie waarin je als inhoudsdeskundige adviseert over ontwikkelingen, kansen en risico’s van infrastructurele werken. En daarnaast een portefeuille beheert met projecten in iedere fase van uitvoering; vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie daarvan.  Of het nu gaat om de ontwikkeling, de kwaliteit, het beheer en het gebruik van de assets wegen, riolering, bruggen, oevers, kaden en waterbodem binnen de gemeente. Eigenlijk komt alles in deze leuke functie aan bod. Het is jouw verantwoordelijkheid om de voortgang, de kwaliteit en het budget van projecten waar je aan werkt te bewaken en die te realiseren binnen de politieke context van onze gemeentelijke organisatie.  Geen eenvoudige, maar wel een super interessante baan. Waarin je contact onderhoudt met, en de onderlinge communicatie bevordert tussen, alle bij het project betrokken partijen. Denk bijvoorbeeld aan de aannemer, nutsbedrijven, de omgeving, burgers, bedrijven, bewonersgroepen en belangenverenigingen. Als directievoerder weet jij natuurlijk als geen ander wat er allemaal bij komt kijken om infrastructurele projecten te realiseren. Zoals het opstellen van budgetramingen en opstellen van bestekken. Jij geeft de juiste technische adviezen en adviseert over opdrachtverstrekkingen. En als de projecten in uitvoering zijn gekomen bewaak je de contracten (inclusief meer- en minderwerk), begeleidt je toezichthouders en zit de bouwvergaderingen voor. Eigenlijk zit overal bovenop en trek je aan alle touwtjes om maar te zorgen dat alles in goed banen wordt geleid.  Tenslotte ben je verantwoordelijk voor een juiste financiële afwikkeling en de correcte oplevering van het project, inclusief de revisie en overdracht naar de beheerder. Uiteraard sta je er niet alleen voor en werk je intensief samenwerkt met je collega werkvoorbereiders en de vak technici.

14 Maart 2023 - lees meer ...

Sr. Opzichter Civiele Techniek

Sneek - Voort

Als allround Opzichter ben je onze ogen in de openbare ruimte op plaatsen waar aan infrastructuur wordt gewerkt. Jij ziet er op toe alle werkzaamheden volgens de afspraken en overeenkomstig de bestekken worden uitgevoerd. Of het nu gaat om uitvoeringsprojecten vanuit beheer, kleine inrichtingsaanpassingen in de openbare ruimte of nieuwbouwprojecten voor bijvoorbeeld woningen of bedrijventerreinen. Een zelfstandige en interessante baan waarin je de gemeente vertegenwoordigd tijdens de uitvoering van de aanleg van nieuwe infrastructuur en beheer- en onderhoudswerkzaamheden van de bestaande infrastructuur. En waarin je veel functionele contacten onderhoud met derden zoals aannemers en medewerkers van de Provincie en het Waterschap. Uiteraard werk je ook intensief samen met de specialisten Asfalt en Elementenverharding, de werkvoorbereiders en directievoerders binnen de gemeente en natuurlijk met jouw collega opzichters.  Als specialist weet je natuurlijk als geen ander wat er nodig is om civieltechnische werken goed tot uitvoering te brengen. Jij coördineert de werkzaamheden en voert gerichte inspecties uit om risico’s in de uitvoering en eventuele afwijkingen in een vroeg stadium te ondervangen en daarop gepast actie te ondernemen richting directievoerder of projectleider. Uiteraard zorg je er voor dat alle documentatie die komt kijken bij het werk goed wordt vastgelegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klachten-, mutatie- en contractonderhoud maar ook aan de afhandeling van meldingen van derden over de werkzaamheden.

14 Maart 2023 - lees meer ...

Jr. Opzichter Civiele Techniek

Sneek - Voort

Als allround Opzichter ben je onze ogen in de openbare ruimte op plaatsen waar aan infrastructuur wordt gewerkt. Jij ziet er op toe alle werkzaamheden volgens de afspraken en overeenkomstig de bestekken worden uitgevoerd. Of het nu gaat om uitvoeringsprojecten vanuit beheer, kleine inrichtingsaanpassingen in de openbare ruimte of nieuwbouwprojecten voor bijvoorbeeld woningen of bedrijventerreinen. Een zelfstandige en interessante baan waarin je de gemeente vertegenwoordigd tijdens de uitvoering van de aanleg van nieuwe infrastructuur en beheer- en onderhoudswerkzaamheden van de bestaande infrastructuur. En waarin je veel functionele contacten onderhoud met derden zoals aannemers en medewerkers van de Provincie en het Waterschap. Uiteraard werk je ook intensief samen met de specialisten Asfalt en Elementenverharding, de werkvoorbereiders en directievoerders binnen de gemeente en natuurlijk met jouw collega opzichters.  Als specialist weet je natuurlijk als geen ander wat er nodig is om civieltechnische werken goed tot uitvoering te brengen. Jij coördineert de werkzaamheden en voert gerichte inspecties uit om risico’s in de uitvoering en eventuele afwijkingen in een vroeg stadium te ondervangen en daarop gepast actie te ondernemen richting directievoerder of projectleider. Uiteraard zorg je er voor dat alle documentatie die komt kijken bij het werk goed wordt vastgelegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klachten-, mutatie- en contractonderhoud maar ook aan de afhandeling van meldingen van derden over de werkzaamheden.

14 Maart 2023 - lees meer ...

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Sneek - Voort

Als projectleider vertrouwen we jou een portefeuille toe met uitdagende projecten voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling op het gebied van duurzaam wonen. Geen sinecure, want je gaat aan de slag binnen de gemeente met het grootste woonoppervlak van Nederland. Het is aan jou om de gemeentelijke projecten en ook woonplannen van derden van het prille begin tot aan de uitvoering, inclusief het besluitvormingsproces, te begeleiden en tot een goed einde te brengen. Genoeg uitdagingen dus om je helemaal in vast te bijten! Als projectleider heb jij de drive en ambitie om projecten succesvol af te ronden en een prettige leefomgeving tot stand te brengen. Jij staat garant voor kwaliteit, integraliteit en haalbaarheid van jouw projecten en weet wat er nodig is om die in een politieke en bestuurlijke context te begeleiden. Waarbij je alle betrokken partijen betrekt, zorgvuldig omgaat met de verschillende belangen en gedurende alle fasen van het project de regie weet te houden. Dat start al bij jouw advies aan het college waarin je de ontwikkelstrategie en de financiële haalbaarheid van woonprojecten vakkundig weet te onderbouwen. Een veelomvattende rol, waarin je veel vrijheid en verantwoordelijkheid zult ervaren en te maken krijgt met zeer uiteenlopende onderwerpen. Zo onderhandel je over de inhoud van overeenkomsten, zoals intentie-, anterieure- en koopovereenkomsten, maar komt het ook voor dat je de grondverkopen/tenders gaat begeleiden. Uiteraard sta je er niet alleen voor en werk je intensief samen met collega projectleiders en de programmamanager wonen, die je samen met de bestuurders steeds op de hoogte houdt van de voortgang van je projecten.

14 Maart 2023 - lees meer ...

Medewerker Bodem

Sneek - Voort

Als medewerker bodem ga je de ondersteuning en advisering in het kader van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen verzorgen. Daarnaast draag je zorg voor het uitzetten, beoordelen en adviseren over bodemonderzoeken en voor een eventueel vervolgtraject. Een belangrijke taak in dagelijkse werk is het informeren en adviseren van interne collega’s over bodem(sanerings)vraagstukken en over grondverzet. Dit betekent daarnaast ook dat je nauw samenwerkt met verschillende disciplines binnen de gemeente vanuit jouw expertise. In de rol van adviseur geef je advies bij de verhuur van gemeentegrond en bij de aan- en verkoop van (gemeente)gronden. Deze rol neem je ook op je bij het adviseren over gemeentelijke baggerwerkzaamheden. Wekelijks zullen er ook diverse (interne) verzoeken binnenkomen in het kader van bodeminformatie; deze zul je via de verschillende kanalen beantwoorden.

14 Maart 2023 - lees meer ...

Projectleider Gemeentelijke Projecten

Sneek - Voort

Als projectleider civiel ben je eindverantwoordelijk voor het behalen van een goed projectresultaat. Vanaf de projectopdracht richt jij je pijlen op de projectdoelen, zoek je afstemming met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever, maak je managementrapportages over de voortgang en geef je advies aan het bestuur en de organisatie vanuit jouw civiele kennis. Je stuurt samen met het projectteam op de uitvoering van het project, berekent kansen en risico’s, beheert de financiën, zet participatie en communicatie in om de omgeving te betrekken, je maakt strategische afwegingen, stemt de inkoopstrategie af en draagt zorg voor een goede overdracht aan je collega’s van de afdeling Beheer. Tijdens het project stem je het projectproces regelmatig af met de ambtelijk- en bestuurlijk opdrachtgever. De korte lijnen met de lokale politiek maakt het mogelijk om bestuurders goed in hun rol te zetten en politieke gevoeligheden te ondervangen binnen een project. Vakinhoudelijke vraagstukken, dilemma’s en eventuele conflicterende zaken bespreek je met de betrokken assetmanagers om tot een goede samenwerking te komen. Projecten in de openbare ruimte voer je samen uit met een projectteam. De samenstelling van het projectteam is project specifiek. Samen met teamgenoten, van technisch manager, communicatieadviseur tot projectondersteuner, slaan jullie de handen in één!

14 Maart 2023 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm