Vacatures aannemerij / bouwbedrijven Limburg


12 vacatures gevonden

Werkvoorbereider wegen

Limburg - bouwhuysch

Als werkvoorbereider wegen vind je het fantastisch om met een gedreven team mooie infraprojecten voor te bereiden in en rondom Limburg. De varierende grootte van werken zorgen ervoor dat je soms één groot project draait en soms diverse kleinere tegelijkertijd. Soms houd je je bezig met grondverzet en bouw -en woonrijp maken, soms met saneringen of parkaanleg of juist de grote asfaltwerken. De samenwerking tussen het bedrijfsbureau en de uitvoering is nauw afgestemd zodat iedereen hetzelfde doel heeft, nl mooie werken realiseren en een goede verstanding met de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Vanwege de toename van werken met innovatieve contactvormen is het een pré dat je als werkvoorbereider wegen om kan gaan met de bijbehordende methodiek.

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Calculator civiele techniek midden-limburg

Heel - Voort

Als calculator GWW ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig opstellen van kostprijs calculaties van diverse GWW projecten.  De volgende werkzaamheden worden o.a. uitgevoerd: het onderhouden van contact met diverse leveranciers en onderaannemers voor het aanvragen van prijzen/offertes;het voorbereiden van inschrijving; het opstellen van EMVI tenders in teamverband;de werkvoorbereiding van aangenomen projecten uitwerken in samenwerking met de projectleider;ondersteuning van de projectleider en uitvoerder tijdens de uitvoering van projecten.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Commercieel binnendienst medewerker/sales engineer

Midden Limburg (driehoek E'hoven/Venlo/Nijmegen - Van Leeuwen P&O

Als sales engineer werk je in de binnendienst en maakt deel uit van de Sales & Marketing afdeling. Je werkt intensief samen met de sales manager en stelt commerciële offertes op en werkt voorcalculaties en offertes uit. Je verwerkt zelfstandig (kleinere) binnenkomende orders en in voorkomende gevallen verzorg je ook de after sales. Je beheert en bewaakt de actuele waardes waarmee voorcalculaties worden opgezet en past deze waardes zo nodig aan, aan de hand van recente inkoopbedragen. Je beheert en onderhoudt het contacten/klantenbestand, foto-archief en leert ook de website bijhouden. Marketing en sales campagnes opstarten en diverse correspondentie met betrekkking tot aanvragen voor informatie behoort ook tot jouw takenpakket. Bij mogelijke geschiktheid kun je doorgroeien naar de functie van sales-manager.

6 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectadministrateur / Assistent Inkoper

Maastricht - BAM Groep N.V., Koninklijke

Met genoegen creëer jij betrouwbaar inzicht in de inkoopgerichte financiële stand van zaken van utiliteitsbouwprojecten in uitvoering. Wat ga je doen? Als projectadministrateur / assistent inkoper bij BAM Bouw en Techniek regio Maastricht ben je betrokken vanaf de gunning tot aan de oplevering van een project. Je bent een spil in het projectteam. Je ondersteunt de projectleider en de inkoper bij de administratieve taken rondom de inkoop. Ook bied je de uitvoering assistentie bij de administratie zodat alle financiële projectverplichtingen eenduidig zijn vastgelegd. Je wordt met name ingezet op de grotere projecten in onze Regio. Op dit moment werken wij aan de renovatie van het Zuyderland ziekenhuis, de Timmerfabriek en het Eiffelgebouw, beide in Maastricht, zo maar een greep uit onze regioprojecten. Als projectadministrateur / assistent inkoper ben je verantwoordelijk voor de technisch administratieve werkzaamheden voor projecten, in nauw overleg met de projectleider, uitvoeringsteam en controller, zodanig dat altijd een betrouwbaar inzicht bestaat in de inkoopgerichte financiële stand van zaken aangaande de projectuitvoering. Hier vloeien de volgende taken en werkzaamheden uit voort: Het verwerken van het administratieve deel van de inkoopcontracten. Het verzorgen van de financiële gegevensverwerking. Het correct en tijdig verwerken van alle relevante boekingen. Het zorgdragen voor de juiste toepassing van de fiscale wetgeving en het uitvoeren van de administratieve verplichtingen (voortkomend uit onder andere de WKA en inlenersaansprakelijkheid) om te voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen; Het ondersteunen van projectleiding en de uitvoeringsteams bij het maken van kleine inkoopopdrachten. Het ondersteunen van uitvoeringsteams bij administratieve taken zoals de termijnafrekeningen onderaannemers, productieopnames en urenverwerking. Het bewaken van en voldoen aan de integriteitsrichtlijnen van BAM, met als doel het garanderen van de juistheid en rechtmatigheid van de inkoopopdrachten en financiële verslaglegging. Je maakt deel uit van het regioteam met als standplaats Maastricht Airport. Het betreft een nieuwe functie in onze Regio. Onze projectadministrateurs zijn met name belast met de kostenbewaking, jouw taken zijn meer inkoop gerelateerd. Je werkt samen met de projectleider en (hoofd) uitvoerder, de controller is jouw direct leidinggevende.

25 September 2017 - lees meer ...

Projectorganisator

Maastricht - BAM Groep N.V., Koninklijke

Jij laat complexe projecten vlekkeloos verlopen, op zowel bouwmethodisch, technisch als organisatorisch vlak. Wat ga je doen? Als projectorganisator bij BAM Bouw en Techniek regio Maastricht ben je betrokken vanaf de tenderfase van een project, om tot een zo optimaal mogelijke bouwmethodiek en uitvoering te komen. Jij coördineert de te gebruiken werkmethoden, werkvoorbereiding, projectplanning, veiligheidsaspecten en contractbeheer. Op dit moment werken wij aan de renovatie van het Zuyderland ziekenhuis, de Timmerfabriek en het Eiffelgebouw, beide in Maastricht, zo maar een greep uit onze regioprojecten. Tijdens de realisatiefase bewaak je de interne processen, waarbij je wijzigingen in ontwerp, contract en planning verifieert en registreert in het integrale BIM-model. Risico-inventarisatie en kostenbewaking zijn belangrijke aspecten in jouw functie, en mogelijke bedreigingen signaleer je tijdig bij de projectleiding. Kwaliteit, veiligheid en gezondheid zijn speerpunten voor jou. Jij hecht er veel waarde aan om de werkvoorbereiders in jouw team te stimuleren, motiveren en ondersteunen. Je maakt deel uit van het regioteam met als standplaats Maastricht Airport. In onze regio werkt al een projectorganisator en meerdere werkvoorbereiders. Per project wordt het meest geschikte team samengesteld. Je werkt samen met de projectleider en (hoofd) uitvoerder. De eerste maanden bestaat een projectteam uit vijf of zes mensen, eenmaal goed voorbereid neemt dit aantal af.

25 September 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Maastricht - BAM Groep N.V., Koninklijke

Jij rolt de integrale, BIM-gestuurde werkmethode uit tijdens tender- en realisatiefase, waarmee je een veilige en succesvolle uitvoering waarborgt. Wat ga je doen? Als werkvoorbereider bij BAM Bouw en Techniek regio Maastricht ben je verantwoordelijk voor het opzetten, bewaken en bijsturen van projecten in de utiliteitsbouw. Op dit moment werken wij aan de renovatie van het Zuyderland ziekenhuis, de Timmerfabriek en het Eiffelgebouw, beide in Maastricht, zo maar een greep uit onze regioprojecten. Jij waarborgt de veiligste en meest efficiënte werkmethode gedurende het gehele traject. In overleg met het projectmanagement bepaal je de inzet van onder meer de personeelscapaciteit, materieel en materiaal. Daarnaast lever je technische specificaties aan de uitvoering, onderaannemers en leveranciers. Bij BAM bouwen we digitaal voordat we écht bouwen, en jij voert de centrale regie bij het werken met een integraal BIM-model. Je hebt een coördinerende rol in het ontwerpproces, en je stelt planningen, inkoopspecificaties, termijnstaten, werkplannen en keuringsplannen op. Jij inventariseert projectspecifieke risico’s en ten behoeve van de kostenbewaking houd je nauwkeurig de diverse materiaalhoeveelheden bij. Met jouw gespecialiseerde vakkennis adviseer je de projectorganisator en projectleider. Je maakt deel uit van het regioteam met als standplaats Maastricht Airport. In onze regio werken meerdere werkvoorbereiders. Per project wordt het meest geschikte team samengesteld. Je werkt samen met de projectleider en (hoofd) uitvoerder. De eerste maanden bestaat een projectteam uit vijf of zes mensen, eenmaal goed voorbereid neemt dit aantal af.

25 September 2017 - lees meer ...

Jong professional programma

Weert - Voort

Je bent net afgestudeerd. Je wilt groeien. En als jong professional van Voort ga jij jezelf verder ontwikkelen in Moderne contractvormen. Dit betekent dat je het Jong professional programma van technische en persoonlijke trainingen volgt. Ondertussen doe je werkervaring op bij één van onze opdrachtgevers. Maar wat ga je leren?  

21 September 2017 - lees meer ...

Uitvoerder civiele techniek

Roermond - Voort

Als uitvoerder GWW ben je verantwoordelijk voor het delegeren van operationele werkzaamheden. Je geeft leiding aan medewerkers en stuurt diverse projecten aan. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor een positief projectresultaat. De volgende werkzaamheden worden o.a. uitgevoerd: Erop toezien dat de uitvoeringswerkzaamheden conform de van te voren vastgestelde richtlijnen (kwantiteit en kwaliteit) worden uitgevoerd;Verantwoordelijk voor het tijdig afroepen van materialen en de aan- en afvoer van al het benodigde materieel en materiaal alsmede voor de afvoer van afval;Deelnemen aan diverse bijeenkomsten waaronder kick off bijeenkomsten en bouwvergaderingen;Het signaleren van meer- en/of minder werk en dit rapporteren aan de projectleider;Het onderhouden van contact met de opdrachtgever over de start, – voortgang- en het afronden van projecten;Verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de projecten;Het instrueren en begeleiden van medewerkers en onderaannemers;Het nemen van beslissingen die samenhangen met- of voortvloeien uit de KAM-activiteiten behoren ook tot de functie. Kortom: Je organiseert het werk op basis van veiligheid, kwaliteit en productie.

10 Augustus 2017 - lees meer ...

Jong professional moderne contractvormen weert

Weert - Voort

Zo ziet jouw programma eruit Het Jong professional programma duurt één jaar. Het bestaat uit 12 opleidingsdagen. Deze bestaan uit vakinhoudelijke trainingen (7 dagen), en persoonlijke trainingen (5 dagen). De inhoud van het programma is toegespitst op recente ontwikkelingen in de markt. Zo ga jij je razendsnel verder ontwikkelen op het gebied van Moderne contractvormen. ·Bouworganisatievormen, aanbesteden en contracteren (1 dag) De samenhang tussen de fases in het bouwproces en de uit te voeren acties in het kader van aanbesteden en contracteren wordt tijdens deze dag uitgelegd. ·Risicomanagement (1 dag) Aan de hand van de stappen van RISMAN leer je werken met risicomanagement. Ook wordt er uitgelegd waarom je risicoanalyses doet en hoe deze zich verhouden ten opzichte van risicomanagement. ·UAV-gc (3 dagen) Je leert in drie dagen meer over het toepassen van de UAV-gc. De belangrijkste punten in het contract worden toegelicht, en wat de verantwoordelijkheden en principes zijn tijdens het beheersen van een UAV-gc contract. ·EMVI in de theorie en praktijk (1 dag) Er wordt ingegaan op hoe je moet aanbesteden op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). En over hoe de juiste toepassing de potentiële meerwaarde tot uitdrukking laat komen. ·Omgevingsmanagement (1 dag) Strategisch omgevingsmanagement staat deze dag centraal. Zo komen onder andere de doelen en werkvelden aan bod. Maar ook de rol van de manager, relatiebeheer en projectcommunicatie. ·Systems Engineering (1 avond) Bij grote en complexe projecten hebben de betrokken partijen veel informatie nodig. Tijdens de training leer je deze informatie effectief vast te leggen aan de hand van Systems Engineering.

10 Augustus 2017 - lees meer ...

Civieltechnische tekenaar

Born - Voort

Voor onze opdrachtgever in Midden-Limburg zoeken wij per direct een ambitieuze civieltechnische tekenaar  die onder begeleiding van een projectleider, doch met een grote mate van zelfstandigheid, zich gaat bezighouden met het maken van civieltechnische bestekken en tekeningen.  het uitwerken van ontwerptekeningen tot civieltechnische bestektekeningenhet zelfstandig ontwerpen van diverse civieltechnische constructies zoals rioleringen en wegenuittrekken van hoeveelheden van te verrichten werkzaamheden en leveranties ten behoeve van de te maken RAW bestekken

10 Augustus 2017 - lees meer ...

Sr. Tekenaar Inventor

Venray - Van Leeuwen P&O

Als sr. tekenaar ben je als het ware een 'meewerkend voorman'. Naast het zelfstandig uitwerken van projecten, geef je ook sturing aan vier tekenaars. Je maakt een planning zodat je goed overzicht houdt op de onderhanden (en aankomende) projecten. Je verdeelt de projecten onder jouw tekenaars en ondersteunt ze als zij vragen hebben. Ook ben je het aanspreekpunt voor de werkvoorbereiders en projectleiders. Je hebt ervaring met Inventor. Hieraan is het programma Vault gekoppeld waardoor je nog beter overzicht hebt op de projecten.

11 Juli 2017 - lees meer ...

Uitvoerder ov/vri

Limburg - Prostruct

Onze opdrachtgever is de expert op landelijk niveau in openbare verlichting, verkeerssystemen en camerabewaking. De organisatie voorziet hun klanten van advies, legt aan en verzorgt het beheer en onderhoud.   Voor de regio Midden en Zuid Limburg zoeken we een Uitvoerder OV/VRI.   Functie-inhoud   Als uitvoerder werk je samen in een team van uitvoerders. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van overeengekomen contracten (bestek, tekeningen, etc.) inclusief de daarbij behorende werkbegroting en het tijdschema. In overleg met onze contractmanagers en (hoofd)uitvoerders zorg je er voor dat een opdracht wordt uitgevoerd volgens alle geldende richtlijnen, kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen.  Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van overeengekomen contracten Je zorgt ervoor dat de opdrachten worden uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen, kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen. Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers op technisch en financieel gebied. Je zorgt voor een goede start van de werkzaamheden en geeft uitleg aan de uitvoerders over de opdracht, zowel technisch als financieel. Je bent verantwoordelijk voor een gedegen projectadministratie en de controle van de kostenaspecten van een project. Je controleert op kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen en legt deze vast. Je onderhoudt contacten met andere aannemers en je gaat voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van personeel, materiaal en materiaal. 

3 Juli 2017 - lees meer ...

Filteren