Vacatures jurdisch bouw


14 vacatures gevonden

Onderscheidende Contract- en Risicomanager

Amersfoort - Kracht Recruitment

De Contract- en Risicomanager heeft een ondersteunende en adviserende rol binnen de projectorganisatie. Je bent dagelijks bezig met het creëren van bewustwording rondom risicomanagement en je voert controles uit waarbij je gebruik maakt van diverse methodieken en systemen. Verder rapporteer je aan de afdelingsmanager en ben je in je rol als Contractmanager verantwoordelijk voor het aanbestedingsproces van kleine tot grootse en complexe projecten. Het opstellen en onderhandelingen van deze contracten zijn taken die deze functie alsmaar interessanter maken.

13 November 2017 - lees meer ...

Contractmanager Design Construct Infra Utrecht

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Contractmanager Design Construct Infra heb je als doel contract doel klanteisen te vertalen in eenduidige contractteksten voor UAV-GC contracten. Aan een betere beheersing van het aanbiedings- en uitvoeringstraject door consequente inventarisatie en evaluatie van risico’s levert contractmanagement een belangrijke bijdrage. Het is een zeer diverse functie waarbij je veel vrijheid hebt om zelfstandig te werk te gaan binnen een ambitieus team. Deze functie biedt de uitdaging om samen te werken een team met vele technische disciplines

13 November 2017 - lees meer ...

Contractmanager Uav-Gc voor GWW projecten

Amsterdam - Kracht Recruitment

De Contractmanager Uav-Gc voor GWW projecten is verantwoordelijk voor de beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding, -aanbesteding, en –uitvoering. Dit houdt in dat je o.a. verantwoordelijk bent voor het inkoopplan opgesteld met aanbestedingsstrategie en contractvorm. Daarnaast begeleid je de uiteindelijke contractering. Een contractmanager beschikt daarom over een proactieve houding en uitstekende communicatieve vaardigheden zodat de juiste contractkeuzes weloverwogen worden gedaan. Hiertoe verricht je de volgende taken: - Organiseren en leidinggeven aan inkoop en contractteam - Verzorgen van evaluatie en toetsing van het contract ten opzichte van de opdracht - Laten verrichten van systeem, proces en producttoetsen - Opstellen van toetsing op basis van risico’s - Aanleveren contract technische deel van de kostenraming - Zorgen voor de daadwerkelijke contractbeheersing - Besluiten over ter acceptatie aangeboden documenten - Risicomanagement

13 November 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Infra D&C contracten

Arnhem - Kracht Recruitment

FunctieomschrijvingAls Werkvoorbereider infra D&C contracten verzorg je de werkvoorbereiding en begeleiding tijdens de tender- en/of de uitvoeringsfase. Dit doe je voor multidisciplinaire projecten. Het is jouw taak deze projecten uitstekend te laten verlopen door een goede beheersing van de voorbereiding.Hiertoe verricht je o.a. de volgende taken: - Beheersen kwaliteitssysteem - Omzetten calculatiebegroting naar werkbegroting - Werkadministratie/documentbewaking in calculatiesystemen - Afstemmen met projectteam en leveranciers/onderaannemers - Opstellen en beheersen tijdschema’s en planningen - Opstellen en beheersen van financiële overzichten voor de administratie - Inkoop voorbereiden - Het maken van werkplannen ten behoeve van de uitvoering

13 November 2017 - lees meer ...

Contractmanager integrale bouwcontracten

Rotterdam - Kracht Recruitment

De ontwikkelingen in de markt veranderen de functieprofielen van veel werknemers in het hoger kader van de bouwwereld. Onze opdrachtgever is zich hier sterk van bewust en is op zoek naar de Contractmanager van nu. Deze Contractmanager integrale bouwcontracten staat heel dicht bij de klant en hét aanspreekpunt voor alle stakeholders van een project. Je bent het gezicht van het bedrijf tijdens de aanbestedingsfase en contractering processen, je houdt actief contact met bestaande en potentiële klanten en kunt met jouw kennis en overtuigingskracht een onderscheidend en van meerwaarde zijn voor het binnenhalen van nieuwe projecten. Taken van de Contractmanager integrale bouwcontracten zijn: • Volledig verantwoordelijk voor de volledige contractvorming van een project • Intensief klantcontact en onderhouden van relaties met verschillende stakeholders • Creëren van en het streven naar een overeenkomend gezamenlijk belang voor alle contractpartijen • Leidinggeven aan tenderteams van een breed scala aan disciplines zoals ontwerpers, calculators en werkvoorbereiders • Het zorgvuldig overdragen van een project na de beginfase aan de projectmanager

13 November 2017 - lees meer ...

Projectmanager Integrale Bouwcontracten

Rotterdam - Kracht Recruitment

De ontwikkelingen in de markt veranderen de functieprofielen van veel werknemers in het hoger kader van de bouwwereld. Onze opdrachtgever is zich hier sterk van bewust en is op zoek naar de Projectmanager van nu. Deze Projectmanager staat heel dicht bij de klant, is leidinggevende over een groot team en hét aanspreekpunt voor alle stakeholders van een project. Je bent het gezicht van het bedrijf voor een gedeelte van haar projecten, je houdt actief contact met bestaande en potentiële klanten en kunt met jouw kennis en overtuigingskracht een onderscheidend en van meerwaarde zijn voor het binnenhalen van nieuwe projecten. Taken van de Projectmanager integrale bouwcontracten zijn: • Volledig verantwoordelijk voor de volledige realisatie van projecten vanaf contractvorming • Intensief klantcontact en onderhouden van relaties met verschillende stakeholders • Leidinggeven aan een groot team tijdens verschillende bouwkundige projecten • Creëren van en het streven naar een overeenkomend gezamenlijk belang voor alle contractpartijen • Contractmanagement, rapporteren, planning en controle, signaleren van afwijkingen • Zorg dragen voor kwaliteit en veiligheid

13 November 2017 - lees meer ...

Contractmanager integrale bouwcontracten

Amsterdam - Kracht Recruitment

Als Contractmanager integrale bouwcontracten ben je verantwoordelijk voor het inhoudelijk managen van verschillende contracten. Je bewaakt de financiële voortgang van lopende contracten en ziet toe op goed verloop van werkzaamheden. Taken die je als Contractmanager integrale bouwcontracten infra onder andere voor je rekening neemt zijn: • Analyseren en beoordelen van contracten in de aanbestedingsfase; • Onderhandelen met opdrachtgevers over voorwaarden binnen projectcontracten; • Ondersteunen van projectteams op juridisch gebied; • Je bekijkt alle plannen met een commerciële blik.

13 November 2017 - lees meer ...

Projectmanager Integrale Bouwcontracten

Amsterdam - Kracht Recruitment

Als Projectmanager integrale bouwcontracten krijg je verantwoordelijkheid over het uitvoeren van grote bouwprojecten bij opdrachtgevers. Je organiseert, coördineert en stuurt projecten aan voor een tijdige en goede oplevering van het project, zowel intern als op locatie bij de opdrachtgever. Je bent regelmatig aanwezig op de werkvloer zodat je de situatie ter plaatse kan bekijken en bespreken. Je onderhoud sterke banden met je klanten en streeft altijd naar een zo goed mogelijke voldoening van de klantenwens. De commerciële focus is bij deze functie van groot belang. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig projecten en klanten weet binnen te halen. Een Projectmanager integrale bouwcontracten heeft de volgende taken: • Zelfstandig leidinggeven aan, coördineren, realiseren en evalueren van projecten in de tender-, uitvoerings- en/of realisatiefase; • Toezicht op inkoop, projectkosten en andere project gerelateerde financiële zaken; • Coördineren van klachtenafhandeling; • Communiceren met alle betrokken stakeholders, van uitvoerder tot opdrachtgever; • Zorg dragen voor de personele planning; • Verrichten van daadkrachtige commerciële taken.

13 November 2017 - lees meer ...

Contractmanager integrale infraprojecten

Rotterdam - Kracht Recruitment

Onze opdrachtgever zoekt een enthousiaste Contractmanager integrale infraprojecten met werkervaring. Als Contractmanager integrale infraprojecten ben je verantwoordelijk voor het inhoudelijke advies met betrekking tot contracten, waarbij de kwaliteit van het advies het verschil kan maken. Daarnaast. Je taken als Contractmanager integrale infraprojecten bestaan uit: • Adviseren met betrekking tot integrale contracten • Je analyseert en beoordeelt af te sluiten contracten als Contractmanager integrale infraprojecten in de tenderfase en ondersteunt de Tendermanager tijdens onderhandelingen over contractuele condities • Je ondersteund projectteams op zowel juridisch als commercieel gebied

13 November 2017 - lees meer ...

Projectmanager Integrale Contracten infra

Eindhoven - Kracht Recruitment

Als Projectmanager integrale contracten infra geef je leiding aan multidisciplinaire projecten voor Rijkswaterstaat, provincies en aannemers. Je draagt verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van deze projecten op het gebied van kwaliteit, tijd, geld en klanttevredenheid. Daarnaast ben je gesprekspartner voor de diverse opdrachtgevers, bereid je de projecten voor en zorg je voor de juiste inzet van professionals op de verschillende infrastructurele projecten. Hiertoe verricht je o.a. de volgende taken: - Oplossen van complexe bedrijfsmatige en organisatorische problemen - Leidinggeven aan projectteam - Adviseren aan organisatie en externe partijen - Uitvoeren project - Nazorg over het project

13 November 2017 - lees meer ...

Bedrijfsleider Manager Contracting Infra

Rotterdam - Kracht Recruitment

Je geeft leiding aan en coacht het team en je stuurt de operationele organisatie aan. Het team bestaat uit projectmanagers, projectleiders, uitvoerders, calculatoren en werkvoorbereiders. Je hebt de financiële eindverantwoordelijkheid over de projecten. Je formuleert en realiseert het marktgroepbeleid met accent op de techniek en op calculatie- en uitvoeringsmethoden. Het realisatieproces stuur je aan, inclusief het risicomanagement en contractmanagement, zodat het Programma van Eisen kan worden vertaald in technisch verantwoorde projecten en de oplevering hiervan voldoet aan uitvoeringsspecificaties. Je houdt je bezig met verandermanagement, afgestemd op ontwikkelingen in de markt en het nieuwe werken. Je vergroot de synergie met andere afdelingen en bewaakt de efficiëntie en kwaliteit van administratieve- en werkprocessen. Je levert een bijdrage aan het verhogen van het kennisniveau.

13 November 2017 - lees meer ...

Projectmanager Integrale Bouwcontracten

Zwolle - Kracht Recruitment

Als Projectmanager integrale bouwcontracten krijg je verantwoordelijkheid over het uitvoeren van grote bouwprojecten in de totale projectfasering voor gerenommeerde opdrachtgevers. Je organiseert, coördineert en stuurt projecten aan voor een tijdige en goede oplevering van het project, zowel intern als op locatie bij de co-makers. Je bent regelmatig aanwezig op de werkvloer zodat je de situatie ter plaatse kan bekijken en bespreken. Je onderhoud sterke banden met je klanten en streeft altijd naar een zo goed mogelijke voldoening van de klantenwens. De commerciële focus is bij deze functie van groot belang. Er wordt van je verwacht dat je door jouw degelijke en betrouwbare projectaanpak klanten weet te binden en nieuwe aanvragen voor projecten te genereren. Een Projectmanager integrale bouwcontracten heeft de volgende taken: • Zelfstandig leidinggeven aan, coördineren, realiseren en evalueren van projecten in de tender-, uitvoerings- en/of realisatiefase • Toezicht op inkoop, projectkosten en andere project gerelateerde financiële zaken • Coördineren van klachtenafhandeling • Communiceren met alle betrokken stakeholders, van uitvoerder tot opdrachtgever • Zorg dragen voor de personele planning • Verrichten van daadkrachtige commerciële taken

13 November 2017 - lees meer ...

Ervaren Contractmanager Grote Infra projecten

Amersfoort - Kracht Recruitment

Als Contractmanager grote infra projecten heb je als doel contract doel klanteisen te vertalen in eenduidige contractteksten voor UAV-GC contracten op het gebied van wegen. Aan een betere beheersing van het aanbiedings- en uitvoeringstraject door consequente inventarisatie en evaluatie van risico’s levert contractmanagement een belangrijke bijdrage. Het is een zeer diverse functie waarbij je veel vrijheid hebt om zelfstandig te werk te gaan binnen een ambitieus team. Deze functie biedt de uitdaging om samen te werken een team met vele technische disciplines.

13 November 2017 - lees meer ...

Teamleider Contracten

Zoetermeer - YER

SRK Rechtsbijstand zoekt een Teamleider voor de sector Contracten in Zoetermeer. In die functie geef je leiding aan een team van 15 juristen, draag je zorg voor het realiseren van optimale rechtshulpverlening binnen het team en de sector en breng je het team door het realiseren van cultuurontwikkeling op een hoger plan. Als Teamleider voor de sector Contracten geef je leiding aan een team van 10 tot 15 medewerkers. Jouw doel is het realiseren van optimale rechtshulpverlening binnen het team en in de sector (in lijn met het sectorbusinessplan) en het team op een hoger plan te brengen met als resultaat dat teamdoelstellingen en het sectorbusinessplan worden gerealiseerd, hoge kwaliteit wordt gewaardborgd tegen een grote klanttevredenheid met maximale kosteneffectiviteit. Je coacht de mensen in jouw team, bevordert de vakinhoudelijke ontwikkeling, borgt kennis en realiseert kwaliteitsverhoging van SRK Je bent budgetverantwoordelijk en draagt zorg voor een optimale bezetting van jouw team Je draagt bij aan de gewenste cultuurontwikkeling en klantbinding en verbindt de doelstellingen van de Rechtshulp met de medewerkers binnen en buiten je eigen team Je werkt mee aan de inhoudelijke afhandeling van juridische zaken.

28 Oktober 2017 - lees meer ...

Filteren