Vacatures aannemerij Enschede


18 vacatures gevonden

Hoofd Uitvoerder Utiliteitsbouw

Enschede - Building Heroes

Als Medior Hoofd Uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de realisatie van grote en complexe utiliteitsprojecten. Denk aan projecten met een omvang van € 10 tot € 100 miljoen. Jij bent de manager van de bouwplaats. Onder jouw verantwoordelijkheden valt de dagelijkse aansturing van het personeel en onder- en nevenaannemers. Maar je bewaakt ook de naleving van diverse projectplannen. Eveneens als het afroepen van materiaal en input leveren voor prognose-besprekingen. Kortom, jij bent de rechterhand van de projectleiders en zorgt ervoor dat het werk gerealiseerd wordt binnen gestelde eisen aan tijd, kosten, veiligheid en kwaliteit. Met jouw proactieve houding en grote lach ben jij het visitekaartje op de locatie. 

18 Juni 2024 - lees meer ...

Bouwkundig Werkvoorbereider Utilitaire projecten

Enschede - Building Heroes

Als Medior Werkvoorbereider Utiliteit werk je nauw samen met de projectleider en de uitvoerder. Samen zijn jullie verantwoordelijke voor een vlekkeloze realisatie van één of meerdere projecten. Projecten die jullie realiseren zijn utilitaire werken of complexe woningbouw. Nieuwbouw, transformatie of renovatie? Alle disciplines komen voorbij. Wat zijn onder andere jouw taken? Jij coördineert technisch en procesmatig het voorbereidingstraject van de projecten waar jij onderdeel van bent!

17 Juni 2024 - lees meer ...

Projectleider Woningbouw

Enschede - Voort

Jij gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de nieuwbouwopgave in Nederland. Samen met jouw team realiseer je (conceptuele) grondgebondingen woningen en appartementen. Jij bent eind verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van woningbouwprojecten. Je bent verantwoordelijk voor contractmanagement, veiligheid en risico-, kwaliteitsborging en omgevingsmanagement wat minstens net zo belangrijke aspecten zijn als een vlekkeloze uitvoering. Je krijgt energie van het werken aan tenders en selecties. Je streeft naar tevreden eindgebruikers, opdrachtgevers en andere stakeholders. Het bouwen van conceptuele woningen is geen gesneden koek, er is veel ruimte om mee te denken in het verbeteren en optimaliseren van de processen.

29 Mei 2024 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Enschede - Voort

Binnen deze organisatie staat enthousiasme centraal in een hecht team. Als werkvoorbereider speel jij een belangrijke rol bij het zorgvuldig afstemmen van verschillende disciplines, zoals bouwkunde, constructie en installaties, om ervoor te zorgen dat het hele proces soepel verloopt. Jouw kennis wordt zeer gewaardeerd als bijdrage aan het ontwerp- en planvormingstraject. Naast je technische expertise werk je nauw samen met opdrachtgevers, adviseurs, onderaannemers en leveranciers. Je verbindt alle betrokken partijen met elkaar en beheert het proces vanuit je eigen rol, met als doel een optimale uitvoering. Alle processen zijn geïntegreerd met het Bouw Informatie Model. Als werkvoorbereider heb je vaak ook de verantwoordelijkheid van BIM-coördinator op de projecten. Hierdoor speel je een centrale rol tijdens de engineering van onze projecten, waarbij je het overzicht behoudt en zorgt voor een vlotte voortgang.

29 Mei 2024 - lees meer ...

Planvoorbereider

Enschede - Voort

Je bent de belangrijke schakel tussen de opdrachtgever, de adviseurs en je collega?s in de uitvoering. Je assisteert bij projectverwerving en commerciële activiteiten. Ook onderhoud je relaties met de opdrachtgevers en bouwteampartners. Je weet klantgerichte oplossingen en alternatieven te bedenken en werkt deze (planning-) technisch en financieel uit. Het adviseren over het Programma van Eisen en het opstellen van een Technische Omschrijving speelt daarbij een belangrijke rol. Dit doe je samen met je team, waarbij je rekening houdt met de klantvraag en budget. Je monitort de voortgang gedurende het hele proces en stuurt indien nodig bij. Je legt informatie vast en verzorgt de kennisoverdracht in aanloop naar het uitvoeringstraject. Kansen en risico?s breng je in kaart en je communiceert hierover helder met de klant en directie.

29 Mei 2024 - lees meer ...

Projectcoördinator

Enschede - Voort

Als Projectcoördinator ben je het gehele proces betrokken bij alle projecten van verkoop tot oplevering. Je bent zelf verantwoordelijk voor de technische afstemming met alle stakeholders, de ontwerpfase en de verdere uitwerking. Naast de technische aspecten, zorg je ook voor de juiste afstemming met de klant en andere projectpartners.

29 Mei 2024 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud Constructies

Enschede - Prostruct

12 Mei 2024 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud Constructies

Enschede - Prostruct

12 Mei 2024 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud Constructies

Enschede - Prostruct

12 Mei 2024 - lees meer ...

BIM Coördinator Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als BIM-coördinator speel je een cruciale rol in de innovatieve organisatie, waar digitaal bouwen volledig is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Verder houd jij je bezig met de volgende werkzaamheden: - Coördinatie van het totale coördinatiemodel, waarbij je ervoor zorgt dat alle deelmodellen naadloos op elkaar zijn afgestemd; - Clashmanagement van de verschillende modellen, waarbij je proactief eventuele conflicten oplost, zowel intern als extern; - Afstemming met collega's en opdrachtgevers om een soepele samenwerking te waarborgen en de voortgang van de modellen te bewaken, terwijl je gemaakte afspraken naleeft; - Een kritische kijk op de maakbaarheid van de modellen, waarbij je ervoor zorgt dat de vertaling van de modellen naar de uitvoerbaarheid op de bouwplaats optimaal verloopt; - De integratie van innovaties en digitaal bouwen in de bedrijfsprocessen, waarbij je als BIM-coördinator een sleutelrol speelt in het bevorderen van deze ontwikkelingen; - Het up-to-date houden van de uitvoeringsmodellen op de bouwplaats, zodat het project altijd over de meest actuele en relevante informatie beschikt.

6 Maart 2024 - lees meer ...

Werkvoorbereider Service en Onderhoud

Enschede - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider Bouw (Service en Onderhoud) speel je een cruciale rol in het succesvol realiseren van Service- en Onderhoud projecten. Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig plannen, organiseren en coördineren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan bestaande bouwprojecten. Je werkt nauw samen met verschillende stakeholders, waaronder opdrachtgevers, leveranciers en interne teams, om ervoor te zorgen dat projecten efficiënt en volgens planning verlopen. Concreet zijn je taken en verantwoordelijkheden: - Opstellen van gedetailleerde werkplanningen en schema's voor Service- en Onderhoud projecten; - Aanvragen en beoordelen van offertes en maken van kostenramingen; - Coördineren van benodigde materialen, materieel en personeel; - Bewaken van de voortgang van projecten en tijdig signaleren van afwijkingen; - Onderhouden van contacten met leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers; - Bijdragen aan het verbeteren van werkprocessen en efficiënte uitvoering van projecten.

6 Maart 2024 - lees meer ...

Hoofd Engineering Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Hoofd Engineering heb jij een uitdagende positie in het hart van een vooraanstaand bouwbedrijf. Hier komen de volgende taken en werkzaamheden bij kijken:  - Sturen en leiden van het engineeringsproces volgens de GOTIK methode; - Opstellen en realiseren van afdelingsjaarplan, inclusief budgetbewaking; - Aansturing van verschillende vakdisciplines, waaronder bouwkosten, technisch planontwikkelaars, BIM modelleurs en bouwbureau; - Onderhouden van contacten met klanten, partners en stakeholders; - Bijsturen en optimaliseren van interne processen; - Toepassen en handhaven van veiligheidsrichtlijnen en bevordering van een veilige bedrijfscultuur.

6 Maart 2024 - lees meer ...

Proces Engineer Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Proces Engineer heb je een veelzijdige en uitdagende rol binnen het integrale projectteam. Je speelt een cruciale rol in het bewaken van het proces en draagt bij aan de kwaliteit van onze UAV-GC en bouwteam projecten. Concreet zijn je taken en verantwoordelijkheden: - Je denkt actief mee in de tenderfase en draagt bij aan het kansen- en risicodossier; - Je stelt de eisendatabase en het projectmanagementplan op en bewaakt deze zorgvuldig; - Je neemt een belangrijke rol in de engineering overleggen en zorgt voor een efficiënte planning in samenwerking met het team; - Je onderhoudt nauwe contacten met opdrachtgevers en adviseurs, in samenwerking met de teamleider; - Je houdt alle afwijkingen, wijzigingen en wensen binnen het project bij en verwerkt deze op een gestructureerde manier; - Je zorgt ervoor dat de werkwijze wordt nageleefd en draagt actief bij aan continue verbetering van deze werkwijze.

6 Maart 2024 - lees meer ...

BIM Modelleur Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Bij dit toonaangevende bouwbedrijf waar de toekomst van modulair bouwen centraal staat, krijg jij de volgende taken en verantwoordelijkheden: - Ondersteunen van de ontwerpleider en actief bijdragen aan het succesvol realiseren van woning- & utiliteitsbouwprojecten tot €5 miljoen, met modulaire assemblage en landelijke uitvoering; - Werken aan meerdere projecten simultaan en actief deelnemen aan projectteams; - Gedreven en betrokken samenwerken om een sterk team te vormen dat streeft naar optimale resultaten; - Inzetten van technische expertise om het ontwerpteam te versterken en nieuwe projecten te verwerven. - Actieve bijdrage aan voortdurende verbetering van bouwconcepten & producten binnen de organisatie.

6 Maart 2024 - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider Bouw vervul je een veelzijdige, uitdagende en senior rol binnen het bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt voorbereiden en plannen van diverse bouwprojecten in de utiliteitsbouw. Je werkt nauw samen met verschillende disciplines binnen het projectteam en draagt bij aan het behalen van de projectdoelstellingen, zoals tijd, budget en kwaliteit. Concreet zijn je taken en verantwoordelijkheden: - Opstellen en bewaken van projectplanningen en werkvoorbereidingschema's; - Aanvragen en beoordelen van offertes en het maken van calculaties; - Coördineren van verschillende werkzaamheden en disciplines binnen het project; - Zorgen voor een optimale inzet van personeel, materialen en materieel; - Bewaken van de voortgang en het signaleren van afwijkingen en knelpunten; - Onderhouden van contacten met leveranciers, onderaannemers en andere betrokken partijen; - Bijdragen aan de optimalisatie van werkprocessen en kwaliteitsverbetering.

6 Maart 2024 - lees meer ...

Teamleider Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Teamleider Bouw heb je een veelzijdige en uitdagende functie. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van grote utiliteitsprojecten met een projectomvang tussen de tien en dertig miljoen euro. Je werkt met UAV-GC contracten en bouwteamopdrachten, waarbij je samen met een gedreven integraal projectteam werkt om de doelstellingen van het project te behalen (tijd, budget en kwaliteit).  Concreet zijn je taken en verantwoordelijkheden: - Motiveert en stimuleert het integrale projectteam; - Creëert overzicht en controle in het project; - Komt met creatieve oplossingen voor efficiëntere uitvoering; - Werkt samen met bedrijfscoaches voor naadloze samenwerking; - Onderhoudt langdurige relaties met partners en leveranciers; - Verantwoordelijk voor financiële bewaking en beheersing van het project; - Draagt actief bij aan het verhogen van de kwaliteit van processen en werkmethoden.

6 Maart 2024 - lees meer ...

Projectleider Woonconcepten Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Projectleider Woonconcepten Bouw ben jij de drijvende kracht van de organisatie. De werkzaamheden die hierbij horen:  - De regie voeren over de uitvoering van technisch uitdagende, organisatorisch complexe (conceptuele) woningbouwprojecten en adembenemende appartementencomplexen; - Een vooraanstaande rol spelen in het voortraject van de projecten, waar jouw expertise en baanbrekende ideeën het fundament leggen voor triomfen;  - De betrokkenheid bij de ontwikkeling van projecten, waarbij je met jouw expertise en innovatiekracht de basis legt voor succes; - Samenwerking, klantwaarde en duurzaamheid door een optimale inzet van mensen en middelen; - Het aansturen en motiveren van jouw projectteam, waarbij je excellence stimuleert en het beste in iedereen naar boven haalt; - Het creëren van een bouwproces en projectresultaten die de verwachtingen overtreffen en naadloos aansluiten bij de behoeften van onze klanten en eindgebruikers.

6 Maart 2024 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud & Beheer

Enschede - Kracht Recruitment

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor grote mutatie- en planmatige onderhoudsprojecten tot transformaties in bestaand vastgoed. Wat ga je doen als Projectleider Onderhoud & Beheer? - Ontwikkelen en bewaken van de projectplanning; - Coördineren en controleren van werkzaamheden, materialen en leveranciers; - Monitoren van de voortgang, kwaliteit en kosten van het project; - Opstellen en bewaken van het projectbudget en kostenprognoses; - Bewaken van de naleving van wet- en regelgeving en veiligheidsnormen; - Onderhouden van constructieve relaties met opdrachtgevers, bewoners en co-makers; - Communiceren met belanghebbenden over projectvoortgang en eventuele knelpunten; - Initiëren van verbeteringen en efficiëntere werkmethoden; - Zorgdragen voor tijdige en accurate oplevering van het project; - Rapporteren aan de directie over projectresultaten en -ontwikkelingen. Een functie waarin je jouw leiderschap, technische kennis en klantgerichtheid kunt laten zien!

6 Maart 2024 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm