Vacatures aannemerij Den Haag


58 vacatures gevonden

BIM Engineer

Den Haag - Kracht Recruitment

Deze functie van BIM Engineer is zeer uitdagend en er wordt bijzonder veel geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. Bouwkundige objecten ontwerp je op een efficiënte wijze uit in 3D en je maakt architectonische tekeningen. Taken die je uitvoert zijn onder andere: - Het in teamverband onderzoeken en analyseren van technische vraagstukken en dit vertalen naar een technische aanpak / oplossing - Het 3-D modelleren van het bouwkundig ontwerp in Revit - Participeren in BIM-trajecten - Technisch coördineren en verwerken van de door derden verstrekte gegevens in het bouwkundig ontwerp in elke fase - Aanleveren en controleren van (deel)bestekstukken en tekeningen van derden - Overleg met externe partijen (architectenbureau, gemeente, andere adviseurs)

14 November 2018 - lees meer ...

Bouwinspecteur / Toezichthouder BWT

Den Haag - Maandag

Als Bouwinspecteur houd jij je bezig met het toezien op en controleren en/of handhaven van de correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving op het gebied van bouwen en wonen. Tijdens het bezoeken van verschillende bouwlocaties voer je onderzoek uit en signaleer je afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein. De uitvoering wordt getoetst aan specifieke voorschriften, besluiten, kaders en protocollen. Als je een afwijking of overtreding signaleert dan treed je corrigerend op en adviseer je over de toepassing van bestuursdwang. Ook draag je zorg voor de afhandeling van formele besluitvorming. Tijdens jouw werkzaamheden inventariseer je risico's en rapporteer je over oplossingen. Op de bouwlocatie adviseer je over prioritering en afhandeling van aanvragen. Je geeft op woon- en bouwtechnisch en milieukundig gebied voorlichting en informatie. Op deze manier begeleid je burgers, bedrijven en instellingen. Ook is het mogelijk dat er een gedeelte van het proces rondom handhaving onder jouw verantwoordelijkheid valt. Als dit het geval is dan informeer je, wanneer je een overtreding hebt gesignaleerd, over handhavingsaspecten en maatregelen en procedures.

12 November 2018 - lees meer ...

Projectleider Civiel

Den Haag - Maandag

Als civieltechnisch projectleider geef je leiding aan en adviseer je over verschillende projecten in de openbare ruimte. Je draagt zorg voor aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement en het omgevingsmanagement. Daarnaast zorg je voor het juist implementeren van de IPM-rollen en geef je opdracht voor het maken van tekeningen, bestekken en andere contractvormen. De functie biedt een divers pakket aan opdrachten. Denk hierbij aan projecten op het gebied van infrastructuur, grondwerk, cultuurtechniek, waterbeheersing en kabels en leidingen.

12 November 2018 - lees meer ...

Beheerder wegen en civieltechnische kunstwerken

Den Haag - Maandag

Wij zijn op zoek naar een beheerder wegen en civieltechnische kunstwerken voor 36 uur voor een langere tijd. Wat ga jij doen als beheerder? - Je houdt je samen met de collega's van team Buitenruimte bezig met het beheer van o.a. bruggen, damwanden, beschoeiingen en wegen. Je geeft opdracht voor visuele inspecties van de objecten en aan de hand van de rapportages stel jij de meerjarenplanningen op voor groot onderhoud en vervangingen. Ook vervul je hierbij de rol als opdrachtgever bij groot onderhoud en vervangingswerkzaamheden; - Je leert te werken met het beheerpakket GBI, dat je vervolgens actueel houdt met de data die je verzamelt; - Je laat onderhoudsbestekken opstellen voor het machinaal vegen, onkruidbestrijding op verharding, reinigen van kolken, onderhoud aan markeringen en het onderhoud op bedrijventerrein Grote Polder valt ook onder jouw werkzaamheden. Je vervult hierbij een coördinerende rol met betrekking tot de uitvoering; - Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de ruim 100 gemeentelijke ligplaatsen binnen de gemeente.

9 November 2018 - lees meer ...

Toezichthouder openbare ruimte

Den Haag - Maandag

Voor deze gemeente zijn we op zoek naar een ervaren toezichthouder voor civieltechnische projecten op het gebied van infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte. Je bent vooral buiten op de civieltechnische werken aanwezig en houdt toezicht op de uitvoering van bestekken en overeenkomsten en de kwaliteit van werkzaamheden van de aannemer. Je ziet toe op de planning en voortgang van de werkzaamheden van derden (kabel- en leidingbedrijven) binnen de grenzen van de projecten. Je kent de bestekken of de andere contracten tot in de details en heb je inzicht in de risicovolle activiteiten. Naast toezicht op de civieltechnische werken zorg je ook voor de ‘administratieve taken' met betrekking tot de werken. Je beheert de stukken en zorgt dat de dossiers goed worden bijgehouden. Je maakt verslagen van bouwvergaderingen en legt de gemaakte termijnafspraken vast. Bij de contractvoorbereiding ben je betrokken bij het toetsen van de bestekken op uitvoerbaarheid en de beheerplannen. De complexiteit zit soms in de techniek, soms in de omgeving en soms in de belangen van betrokken partijen, maar meestal in alle drie. Over je werk communiceer je naar de directievoerder en/of projectleider en/of beheerder. Kortom, een afwisselende functie!

7 November 2018 - lees meer ...

Toezichthouder inzamelmiddelen

Den Haag - Maandag

Wij zijn op zoek naar een toezichthouder inzamelmiddelen voor 36 uur bij één van onze opdrachtgevers. Als toezichthouder Inzamelmiddelen ben je verantwoordelijk voor het toezicht houden op aannemers die werkzaam zijn in het reinigingsgebied. Te denken valt aan correctief en preventief onderhoud en keuringen aan de ondergrondse containers. Tevens begeleid je nieuwe projecten ten behoeve van ondergrondse inzameling welke in een bestek zijn omschreven. Je handelt meldingen in jouw vakgebied correct en adequaat af. Wat doe jij nog meer?   - Je bent betrokken bij het container beheer en voert directie op de aannemende partijen welke opereren in de techniek rondom het pasjes systeem voor de inzameling; - Uitbesteedde taken op het schoon houden van de openbare ruimte; - Je werkt mee aan de voorbereiding van werken en stelt een plan van aanpak hiervoor op;  - Je bent financieel betrokken bij deze projecten en zal hiervoor verantwoording af moeten leggen;  - Je werkt samen met belanghebbenden, burgers en aannemers; - Je bent een van de adviseurs van de beheerder, door het toetsen van ontwerpen op haalbaarheid in de openbare ruimte.

1 November 2018 - lees meer ...

Toezichthouder kabels en leidingen

Den Haag - Maandag

Voor één van onze gemeentes zoeken wij een toezichthouder kabels en leidingen. Als toezichthouder kabels en leidingen ben je verantwoordelijk voor het toezicht houden op graafwerkzaamheden in het openbaar gebied. Wat doe jij nog meer? - Je beheert de website (MOOR) waar ingravers voor kabels en leidingen zich aanmelden; - Je houdt als opzichter voor- en naschouw van het te graven tracé; - Je controleert het aangemelde graafwerk en de aanleg van kabels en leidingen ten tijde van de uitvoering; - Je neemt maatregelen ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte bij de aanleg; - Je verhaalt kosten van verzakkingen en/of schades die niet binnen de degeneratiekosten vallen op de aannemer of laat hem zelf de ontstane schade herstellen; - Je werkt samen met belanghebbenden, nutsbedrijven, burgers en aannemers; - Je bent één van de adviseurs van de beheerder, door het toetsen van ontwerpen op haalbaarheid in de openbare ruimte.

1 November 2018 - lees meer ...

Beheerder Groen en Oppervlaktewater

Den Haag - Maandag

Wij zijn op zoek naar een beheer groen en oppervlaktewater voor 32 tot 36 uur. Bij deze functie ben je verantwoordelijk voor het beheer van het groen en het oppervlaktewater bij de gemeente. Wat zijn jouw werkzaamheden? - Je maakt beheerplannen, beheert de areaaldata en verwerkt mutaties in het beheersysteem; - Je adviseert over technische aspecten van (beleids)voorstellen, ontwerpen en plannen voor het groen en het oppervlaktewater zodat deze na realisatie ook te beheren zijn; - Je zorgt voor de voorbereiding en opdrachtverstrekking van onderhoudswerken op het gebied van groen en oppervlaktewater, inclusief baggeren en beschoeiingen, richting aannemers maar ook onze eigen buitendienst; - Je bent verantwoordelijk voor de hiervoor benodigde budgetten; - Je stemt af met bewoners, aannemers en collega's binnen en buiten het team; - Je zorgt voor een correcte afhandeling van klachten en meldingen voor groen en oppervlaktewater; - Je fungeert als achtervanger voor de advisering over kapvergunningen.

1 November 2018 - lees meer ...

Uitvoerder Afbouw - Shell kantoor Den Haag

Den Haag - YER

BAM Bouw en Techniek Grote Projecten afdeling Realisatie is voor de renovatie van het monumentale hoofdkantoor op zoek naar een uitvoerder voor de afbouw! In deze functie ben je samen met andere uitvoerders verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van uitdagende projecten en geef je dagelijks leiding aan een uitvoeringsteam. Werkzaamheden: Zorgdragen voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn binnen werkomgeving, in staat om beleid hieromtrent uit te dragen en te handhaven, een schone bouwplaats waar de veiligheidsregels streng in acht worden genomen; Op efficiënte en effectieve wijze leiden van een uitvoeringsteam; Het bijhouden van de projectadministratie en het administreren van rapportages van voortgang- en kostenbewaking; Het signaleren van meer- en minderwerk en het bijsturen op de financiële ontwikkeling van het project; Vraagt zorg voor de aanwezigheid van de benodigde productiemiddelen op het project; Aanjager van innovaties, BIM en Lean geschoold en ervaren.

31 Oktober 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider Renovatie- Onderhoud

Regio Utrecht - Meinselect

Ben jij die vakinhoudelijke (Bouwkundig) Werkvoorbereider die onze opdrachtgever per direct kan ondersteunen? Je werkt samen met de projectleider en uitvoerder op een grootschalig onderhoud en renovatieproject. Je bent mede- verantwoordelijk voor werkvoorbereiding. Je levert binnen je team een actieve bijdrage aan de realisatie van je project. Je enthousiasme en passie hebben direct zijn weerslag op je team. Je begeleidt junior werkvoorbereiders, je neemt ze graag mee in jouw bekende wereld. Onze klant staat centraal en omdat je binnen de renovatie altijd voor verrassingen komt te staan, ben je dagelijks in contact met de klant. Ben jij creatief, betrokken en sociaal? Vakinhoudelijk sterk binnen de renovatie en onderhoud van grootschalige, complexe werken?

30 Oktober 2018 - lees meer ...

Projectleiders en werkvoorbereiders op Schiphol!

Schiphol - Randstad

Gezocht diverse projectleiders en werkvoorbereiders op Schiphol! Ben jij een ambitieuze, zelfstandige projectleider of werkvoorbereider met goed technisch inzicht en in staat om je in de hectische en dynamische omgeving van Schiphol te redden. Dan zoeken wij jou! Enkele taken en verantwoordelijkheden; • totale begeleiding en verantwoordelijk voor de projecten • projectbezoeken in verschillende fasen van een project • controle van technische tekeningen, maatvoeringen in de praktijk • correct aanleveren van informatie aan alle betrokkenen in een project • leiding over een project • beoordeling van de voortgang van een project en de kwaliteit van het eindproduct Functie eisen; - Een afgeronde MBO / HBO bouwkundige opleiding - Ervaring als bouwprofessional (bijv. projectleider, werkvoorbereider, calculator, uitvoerder, enz..) - Woonachting in de regio Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Schiphol Wij bieden; Een uitdagende baan bij een toonaangevend bouwbedrijf, een passend salaris bij de functie en mogelijkheden tot ontwikkeling! Herken jij jezelf in deze eigenschappen en/of wil je meer weten Solliciteer dan met een actueel cv via de website van Randstad. Of neem contact met ons op via onderstaande gegevens. Werken via Randstad Bouw biedt je de beste vacatures en begeleiding in de bouw. De unit 'kader personeel' bemiddelt dagelijks in kader functie binnen de bouw. Meer informatie en onze actuele vacatures vind je op www.randstad.nl/bouw. Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

30 Oktober 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Afval en Inzamelmiddelen

Den Haag - Maandag

In de functie van toezichthouder afval en inzamelmiddelen draag je zorg voor het toezicht omtrent de afval inzameling in de stad. Je verantwoordelijkheden liggen bijvoorbeeld bij het begeleiden van projecten voor het ondergronds inzamelen van afval en het optimaliseren van de kwaliteitsdoeleinde die daar voor gewenst zijn. Je bent betrokken bij het container beheer en voert directie op de aannemende partijen. Ook uitbesteedde taken op het schoonhouden van de openbare ruimte vallen in het takenpakket. Je houd contact met burgers, aannemers en belanghebbenden.

29 Oktober 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Afval en Inzamelmiddelen

Den Haag - Maandag

In de functie van toezichthouder afval en inzamelmiddelen draag je zorg voor het toezicht omtrent de afval inzameling in de stad. Je verantwoordelijkheden liggen bijvoorbeeld bij het begeleiden van projecten voor het ondergronds inzamelen van afval en het optimaliseren van de kwaliteitsdoeleinde die daar voor gewenst zijn. Je bent betrokken bij het container beheer en voert directie op de aannemende partijen. Ook uitbesteedde taken op het schoonhouden van de openbare ruimte vallen in het takenpakket. Je houd contact met burgers, aannemers en belanghebbenden.

29 Oktober 2018 - lees meer ...

Toezichthouder kabels en leidingen

Den Haag - Maandag

In de functie van toezichthouder kabels en leidingen draag je zorg voor het toezicht op de graafwerkzaamheden in het openbaar gebied. Je beheerd de meldingen van ingravers voor kabels en leidingen in MOOR en je controleert het aangemelde graafwerk en de aanleg van kabels en leidingen tijdens de uitvoering. Je draagt zorg voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte bij de aanleg in de projecten. Bij schade of verzakking verhaal je de kosten die niet binnen de degeneratiekosten vallen op de aannemer of zorgt dat deze de schade zelf hersteld. Je werkt samen met belanghebbenden, nutsbedrijven, burgers en aannemers.

29 Oktober 2018 - lees meer ...

Toezichthouder kabels en leidingen

Den Haag - Maandag

In de functie van toezichthouder kabels en leidingen draag je zorg voor het toezicht op de graafwerkzaamheden in het openbaar gebied. Je beheerd de meldingen van ingravers voor kabels en leidingen in MOOR en je controleert het aangemelde graafwerk en de aanleg van kabels en leidingen tijdens de uitvoering. Je draagt zorg voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte bij de aanleg in de projecten. Bij schade of verzakking verhaal je de kosten die niet binnen de degeneratiekosten vallen op de aannemer of zorgt dat deze de schade zelf hersteld. Je werkt samen met belanghebbenden, nutsbedrijven, burgers en aannemers.

29 Oktober 2018 - lees meer ...

Toezichthouder kabels en leidingen

Den Haag - Maandag

In de functie van toezichthouder kabels en leidingen draag je zorg voor het toezicht op de graafwerkzaamheden in het openbaar gebied. Je beheerd de meldingen van ingravers voor kabels en leidingen in MOOR en je controleert het aangemelde graafwerk en de aanleg van kabels en leidingen tijdens de uitvoering. Je draagt zorg voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte bij de aanleg in de projecten. Bij schade of verzakking verhaal je de kosten die niet binnen de degeneratiekosten vallen op de aannemer of zorgt dat deze de schade zelf hersteld. Je werkt samen met belanghebbenden, nutsbedrijven, burgers en aannemers.

29 Oktober 2018 - lees meer ...

Uitvoerder Renovatie en Onderhoud

Den Haag - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de bouwplaats. U bewaakt de kwaliteit en ziet er op toe dat de veiligheidseisen worden nageleefd. U stuurt uw medewerkers op de bouwplaats aan, u houdt toolbox meetings, u bewaakt de planning van personeel (ook onderaannemers) en u houdt de administratie op de bouwplaats bij. U zorgt ervoor dat de PBM"s goed worden gebruikt en u draagt zorg voor de eindcontrole en oplevering. U bewaakt meer- en minderwerk en koppelt dit terug naar de projectleiding. Wanneer nodig steekt u ook zelf de handen uit de mouwen.

24 Oktober 2018 - lees meer ...

Calculator / Werkvoorbereider Renovatie en Onderhoud

Delft - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding van één of meerdere projecten in renovatie en onderhoud. U zorgt voor een correcte administratieve afhandeling. U zorgt ervoor dat uw projecten op rolletjes lopen. U werkt nauw samen met uw collega-projectleiders en rapporteert aan de bedrijfsleiding. Uw verricht uw werkzaamheden vanaf kantoor en op locatie.

24 Oktober 2018 - lees meer ...

Directievoerder Groen/Cultuurtechniek

Den Haag - Maandag

Wij zijn op zoek naar een Groen/Cultuurtechnische directievoerder voor 36 uur bij één van onze gemeentes. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de integrale groen/cultuurtechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook civieltechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. Er wordt van je verwacht dat je vakinhoudelijke expertise meeneemt in de projecten die je uitvoert. Tevens ben je de rechterhand van de technisch projectleider en organiseer je alle werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase. Als directievoerder ben jij de voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen. Bij de overdracht werk je samen met de cluster Beheer en Onderhoud en begeleid je de nazorgfase. Wat zijn je hoofdtaken waar je mee bezig bent? - Je verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. - Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. - Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. - Je stemt plannen af met andere disciplines binnen de gemeente en met bewoners en gebruikers. Naast de bovengenoemde hoofdtaken zijn er nog een tal van andere deeltaken die tijdens je werkzaamheden om de hoek komen kijken. - Je toetst ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid; - Je doet een startmelding bij start project; - Je verzorgt technische advisering met financiële consequenties aan projectleider; - Je coördineert de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, coördinator bereikbaarheid, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen; - Je meldt en stuurt milieukundige werkzaamheden aan; - Je behandelt vragen en handelt klachten af van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase; - Je stuurt functioneel 1 of meerdere toezichthouders aan; - Je beoordeelt meer- en minderwerk opgaven en bestek wijzigingen van de aannemer; - Je beoordeelt de eindoplevering met de aannemer; - Je verzorgt overdrachten van werken aan de cluster Beheer en Onderhoud; - Je adviseert bij opstellen EMVI criteria en beoordeelt tijdens voorbereidings- en uitvoeringsfase; - Je neemt deel aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger; - Je rapporteert tijdig aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten).

23 Oktober 2018 - lees meer ...

Directievoerder verhardingen

Den Haag - Maandag

Voor één van onze groene gemeentes zijn wij op zoek naar een directievoerder verhardingen voor 16 uur per week. Wat zijn jouw werkzaamheden? - Je voert directie UAV over de verhardingscontracten; - Je vertegenwoordigt de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern; - Je stuurt de toezichthouder aan; - Je beoordeelt opleveringen van de aannemers; - Je rapporteert aan de opdrachtgever over de voortgang, meer en minderwerk en afwijkingen; - Je houdt voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief het (laten) maken van de verslaglegging hiervan; - Je signaleert en rapporteert over uitvoeringsrisico's en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering; - Je controleert of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert; - Je bereidt deelopdrachten voor; - Je beoordeelt meer- minderwerk; - Je levert de deelopdrachten op.

23 Oktober 2018 - lees meer ...

Engineer E - Regio Den Haag

Den Haag - YER

Voor BAM Bouw en Techniek in Den Haag zoekt YER een Engineer E voor uitdagende projecten bij de BAM. Als Engineer E ga jij jezelf onder andere bezighouden met de volgende werkzaamheden: Werken met sterkstroom installaties; Werken met zwakstroom installaties; Coördineren met andere discplines; Opstellen specificaties tbv inkoop; Ontwerp coördineren en afstemmen met onderaannemers en leveranciers; Samenwerken met de uitvoering om een uitvoerings gereed ontwerp te maken.

19 Oktober 2018 - lees meer ...

Hoofduitvoerder Afbouw - Shell Den Haag

Den Haag - YER

Binnen het realisatieteam werk je nauw samen met de Hoofduitvoerder, de andere uitvoerders en de werkorganisatie. Leiden van een uitvoeringsteam Bijhouden van de projectadministratie en het administreren van rapportages van voortgang- en kostenbewaking Signaleren van meer- en minderwerk en het bijsturen op de financiële ontwikkeling van het project Aanjager van innovaties, BIM en Lean zijn voor jou reeds dagelijkse kost (PRE) ’Coachend leider’

15 Oktober 2018 - lees meer ...

Uitvoerder avond/nacht - Shell Den Haag

Den Haag - YER

BAM Bouw en Techniek Grote Projecten afdeling Realisatie voert landelijk projecten uit van meer dan € 10 miljoen integrale (bouw en installaties) omzet. Ter uitbreiding van het team zijn zij op zoek naar versterking. Voor project Shell in Den Haag zijn we op zoek naar een Uitvoerder die zich bezig gaat houden met de gang van zaken op de bouwplaats voor een toegewezen bouwdeel. In deze functie ben je samen met andere uitvoerders verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van uitdagende projecten en geef je dagelijks leiding aan een uitvoeringsteam. Werkzaamheden: Zorgdragen voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn binnen werkomgeving, in staat om beleid hieromtrent uitdragen en handhaven, een schone bouwplaats waar de veiligheidsregels streng in acht worden genomen; Op efficiënte en effectieve wijze leiden van een uitvoeringsteam; Het bijhouden van de projectadministratie en het administreren van rapportages van voortgang- en kostenbewaking; Het signaleren van meer- en minderwerk en het bijsturen op de financiële ontwikkeling van het project; Vraagt zorg voor de aanwezigheid van de benodigde productiemiddelen op het project; Aanjager van innovaties, BIM en Lean geschoold en ervaren; De avond diensten zijn van 18.00-24.00 uur, sporadisch zullen er nachtdiensten moeten worden gedraaid.

15 Oktober 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider ICT/Beveiliging

Den Haag - YER

Voor BAM Grote Projecten is YER voor de renovatie van het Shell kantoor in Den Haag op zoek naar een werkvoorbereider ICT/Beveiliging. Binnen het team werk je nauw samen met de Projectleider, de Hoofduitvoerder en de Hoofd Werkvoorbereider. Je bent verantwoordelijk voor: Screenen van offertes; Coördineren; Plan maken voor ICT; Beveiliging: bijvoorbeeld paslezers/slagbomen.

15 Oktober 2018 - lees meer ...

Uitvoerder Ruwbouw

Omgeving Den Haag - Propylon

In deze functie van uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de technisch goede uitvoering van de ruwbouw van een groot woningbouwproject conform bestek en tekeningen en de geldende voorschriften. Je bewaakt de voortgang, de kwaliteit, en de veiligheid van de projecten. Je stuurt uitvoerend personeel aan op de bouwplaats (zowel eigen personeel als personeel van onderaannemers). Je bent ook verantwoordelijk voor de coördinerende en organisatorische taken, zoals onder andere afroep van materialen en het bijhouden van de urenadministratie. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden de eerste week van maart en duren tot aan de bouwvak.

14 Oktober 2018 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm