Vacatures vastgoedbeheer


6 vacatures gevonden

Civiele Techniek startersfunctie bij Maandag®

LEEUWARDEN - Maandag

Als Junior Civiele Techniek ben je breed inzetbaar. Als junior start je bijvoorbeeld in een functie als tekenaar, uitvoerder, calculator, werkvoorbereider en meer. Je bent met een team verantwoordelijk voor onder ander het maken van werkplannen, plannen van aanpak, kwaliteitsplannen en zorg je ervoor dat alle materialen op orde zijn. Het is een zeer afwisselende functie met veel diversiteit. Een Junior Civiele Techniek zorgt ervoor dat de uitvoering alle middelen ter beschikking heeft om het project succesvol te laten verlopen. Ook beschik je over kennis en ervaring met betrekking tot het civieltechnisch ontwerpen. Verder heb je de ambitie om door te groeien!

17 Mei 2019 - lees meer ...

Technicus Water & Riolering

Amsterdam - Maandag

Heb jij een opleiding en werkervaring op gebied van riolering, dan is Maandag® Amsterdam op zoek naar jou! Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een ervaren Technicus Water & Riolering voor 36 uur per week. Het betreft een functie waarin je als technicus van de vakgroep Riolering en Water belast bent met het technisch ontwerpen en berekenen/controleren van Riolering. Met de rekenresultaten adviseer je op alle vlakken binnen het werkgebied. Daarnaast verricht je ondersteunende technische taken zoals het beheren en analyseren van (meet)data en het begeleiden en adviseren betreffende alle waterhuishoudkundige vergunningen en ontheffingen (o.a. keur-, ontgrondings- en watervergunning). De technicus maakt en beoordeelt (werk)plannen, regelt inspecties, adviseert maatregelen en denkt mee in de communicatie rondom de realisatie. De technicus onderzoekt de ontwikkelingen op het vakgebied en op het gebied van automatisering. Intern heb je in projectverband contact met alle betrokkenen van andere teams, afdelingen en diensten. Extern onderhoud je contacten met bouwpartners, andere (semi)overheden, aanvragers, adviseurs, andere partijen in het taakveld en vakgebied en is het mogelijk dat je participeert in landelijke en regionale (net)werkgroepen.

15 Mei 2019 - lees meer ...

Junior Werktuigbouwkundige

Amsterdam - Maandag

Heb jij kennis, ervaring of affiniteit met beweegbare bruggen en een werktuigbouwkundige opleiding op HBO niveau. Dan ben jij de junior werktuigbouwkundige die ik zoek! Als startend engineer, junior werktuigbouwkundige, ga je je toeleggen op het maken van tekeningen en berekeningen op het gebied van staal- en werktuigbouwkundige brugconstructies. Daarnaast lever je hiervoor een bijdrage voor kostenramingen en werk je, op je vakgebied, mee bij het opstellen van contracten t.b.v. aanbestedingen. Als junior werktuigbouwkundige communiceer je met de hoofdconstructeur en andere projectteamleden. Tijdens de bouw houd je toezicht op je eigen voorbereide werk. Na een aantal jaren ervaring opgedaan als junior werktuigbouwkundige, zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden bijvoorbeeld naar de functie van constructeur/specialist. Jij als junior werktuigbouwkundige, bent een team-player die meedenkt in zowel de plan-, engineering-, en uitvoeringsfase. Eigenschappen voor succes in de functie zijn vakkennis, communicatie, anticiperen, flexibiliteit, besluitvaardigheid en klantgerichtheid.

10 Mei 2019 - lees meer ...

Groenbeheerder

Utrecht - Maandag

 Als werkvoorbereider groen ben jij hierbij onmisbaar. Jij zorgt voor het ontwerpen, voorbereiden en begroten van groenplannen en je bent het aanspreekpunt voor het groenonderhoud. Je bent een groene vakvrouw/vakman; het opstellen van beplantings- en beheerplannen doe je met liefde voor de natuur! Je hebt affiniteit met bomen en ecologisch beheer. Ook werk je integraal en samen in een team van adviseurs, projectleiders en toezichthouders aan de ontwikkeling en het beheer van onze kapitaalgoederen. Je verzorgt bij projecten het ontwerpproces, inspraak, aanbesteding en inkoop. Uitbesteden van werken kent sowieso geen geheimen voor je, ook nieuwe manieren leveren hierin jouw gewenste resultaten. Je spreekt hierbij uiteraard aannemers aan op geleverde resultaten en kwaliteitsniveau. En ook digitaal ben je helemaal bij; je houdt het beheerprogramma Greenpoint up to date en zorgt voor de planning. Bij projecten toets je de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte op beheers- en uitvoeringsaspecten en je werkt mee aan projecten waarin we samen met bewoners de openbare ruimte inrichten. Een voorbeeld hiervan is dat je hier o.a. tekeningen en presentaties voor levert. Boven alles staat dat je weet wat er speelt in de Gemeente en je je goed kunt verplaatsen in de meldingen van bewoners en ondernemers. Het zelfstandig afhandelen van dit soort meldingen gaat je dus zeker goed af!

10 Mei 2019 - lees meer ...

Medewerker Wegen

Maastricht - Maandag

Help jij deze gemeente weer op weg als Medewerker Wegen? Voor de komende 4 - 6 maanden kan jij aan de slag voor 36 uur per week! Als Medewerker Wegen geef je uitvoering aan de beleidsuitgangspunten verankerd in het wegbeheerplan. Het projectmatig werken zit bij jou in het bloed en zal dit dan ook toepassen op het jaarlijkse onderhoud van wegen en kunstwerken en op de vervanging van de openbare verlichting. Jouw stem telt, want jij gaat in overleg met de beleidsmedewerker over de meerjaren investeringsplannen. Advies geven doe je dan ook ten aanzien van bouwaanvragen en inrichtingsplannen in de openbare ruimte.

6 Mei 2019 - lees meer ...

Specialist Bouwkunde / Civiele Techniek

Amsterdam - Maandag

Jij bent de specialist op het gebied van tunnels en toe aan een nieuwe uitdaging! Voor een opdrachtgever in de regio Noord-Holland zijn wij op zoek naar een specialist bouwkunde / civiele techniek voor 32 uur per week. De Specialist Bouwkunde/Civiele Techniek is verantwoordelijk voor de bouwkundige en civieltechnische aspecten binnen het programma Aanpak Wegtunnels. De Specialist Bouwkunde/Civiele Techniek maakt onderdeel uit van het taakveld van Integraal Ontwerp en werkt nauw samen met andere Specialisten en de Ontwerpleiders van de projecten binnen het programma. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van een (externe) backoffice voor de inzet van specifieke expertise en het bijschakelen van extra capaciteit. Wat zijn je werkzaamheden als Specialist: - Het uitvoeren van inventarisaties en analyses ten behoeve van een maakbaar ontwerp dat voldoet aan de gestelde (wettelijke) eisen. Brandwerendheid is hierbij een specifiek aandachtspunt; - Het opstellen van specificaties en ontwerpen voor de benodigde bouwkundige aanpassingen en civieltechnische herstelwerkzaamheden. Hierbij ligt de nadruk op het bouwkundige deel; - Het begeleiden en toetsen van (detail)ontwerpen van de nog te contracteren marktpartijen voor de uitvoering; - Het aansturen van Bouwkundige en Civiele Specialisten uit de externe backoffice en bijbehorende bewaking van voortgang en kwaliteit van het geleverde werk; - Het tijdig signaleren en escaleren van mogelijke knelpunten (issues).

2 Mei 2019 - lees meer ...

Filteren