Vacatures directievoering / toezicht


16 vacatures gevonden

Toezichthouder Bouw

ROTTERDAM - Maandag

Als Toezichthouder Bouw ben jij grensverleggend, creatief en innovatief! Voor een opdrachtgever in de regio Zuid-Holland ben ik op zoek naar een Toezichthouder met een Bouwkundige achtergrond. In deze functie controleer je of de aannemer de werkzaamheden volgens de gemaakte afspraken uitvoert. Jij kan kritisch kijken naar de bereikte kwaliteit en stelt rapportages op. Ook toets jij de werktekeningen op uitvoerbaarheid, risico's en integraliteit. Tijdens dit project zal je nauw samenwerken met de directievoerder. Jij beschikt over een ruim takenpakket, waarin je zal meewerken aan het gehele proces, van uitvoering tot en met oplevering en nazorg.

16 Maart 2018 - lees meer ...

Technisch opzichter

ROTTERDAM - Maandag

Ben jij onze technische goeroe? Weet jij op alle bouwkundige en installatietechnische problemen een oplossing? Stel jij kwaliteit altijd voorop? Vind jij het niet alleen belangrijk om dingen goed op te lossen maar bied jij daarnaast ook nog eens service met een glimlach? Is klanttevredenheid voor jou niet meer dan normaal? Weet jij precies hoe jij kostenbewust moet handelen? Als technische opzichter heb jij veel ervaring met het maken van werkomschrijvingen en bewaak je het budget van reparatieonderhoud. Jij kan op een effectieve manier de onderhoudsbonnen verwerken. Daar waar het nodig is neem jij contact op met de aannemer en houdt jij toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Het behandelen en adviseren van WMO en ZAV aanvragen zijn jou bekend. Klinkt dit jou bekend in de oren dan zijn wij opzoek naar jou! Wat biedt Maandag® jou? - Vanuit een dienstverband bij Maandag® kun je diverse opdrachten/functies vervullen. Een opdracht voor de lange termijn behoort ook tot de mogelijkheden - Wij bieden een marktconform salaris volgens CAO Woondiensten. Je wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring - Wij vergoeden reiskosten op basis van €0,19 per kilometer - Samen met de Maandag® Academy werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en kun je diverse cursussen en vakinhoudelijke trainingen volgen - Gedurende je opdracht word je begeleid door je Accountmanager en Recruiter - Uiteraard horen pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld ook tot de voorwaarden

15 Maart 2018 - lees meer ...

Toezichthouder openbare ruimte

Utrecht - Voort

Voor een middelgrote gemeente in het midden van het land ben ik op zoek naar een enthousiaste toezichthouder. Jij als toezichthouder gaat je voornamelijk bezig houden met het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). In dit beheer ga jij je bezig houden met alle onderhoud op het gebied van het groen in de gemeente. Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Je bent mede verantwoordelijk voor het aansturen van en toezicht houden op werkzaamheden van derden aan de groenvoorzieningen in de openbare ruimte.Je bewaakt en houdt dagelijks toezicht op de voortgang en de kwaliteit van het geleverde werk. (Het werk is in bestekken omschreven m.b.v. de RAW systematiek.)Je treedt op als toezichthouder richting de aannemer(s), leveranciers en derden;Je informeert andere belanghebbenden beheerders, aannemers en uitvoerders over de opdracht, adviseert de coördinator IBOR de teamleider.Samen met de andere toezichthouders handel je meldingen van inwoners af. Toetst ontwerpen op haalbaarheid in de openbare ruimte.

15 Maart 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Groen

Utrecht - Maandag

Als Toezichthouder Openbare Ruimte (groen) controleer je of aannemers werkzaamheden volgens de afspraken uitvoeren. Je houdt toezicht op onderhoud en beheer van civiele en groene werken in de openbare ruimte. Je controleert meldingen over de openbare ruimte en zorgt ervoor dat deze opgelost worden. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor een schone en veilige openbare ruimte.

14 Maart 2018 - lees meer ...

Directievoerder Bouw

Den Haag - Maandag

Voor een opdrachtgever in Zuid-Holland ben ik op zoek naar een Directievoerder voor 1 tot 2 dagen per week. Het betreft een langdurige opdracht tot eind 2019. Werkzaamheden bestaan uit: - Vertegenwoordigen van de opdrachtgever en het behartigen van diens belangen; - Het leiden van de bouwvergaderingen; - Beleggen en het voorzitten van ad-hoc besprekingen inzake nutsoverleg; - Het bewaken van de voortgang en onderhouden van de noodzakelijke contacten met de projectleiding van de aannemers en de ontwerpende partijen; - Voeren en/of controleren van de benodigde correspondentie en administratie behorende bij de directievoering; - Controleren en ter betaling adviseren aan de opdrachtgever van de bouwtermijnen; - Toezien op de tijdige oplevering en de controle van revisiebescheiden, garantiebewijzen, installatie instructies, onderhoudscontracten en dergelijke; - Verzorgen van de oplevering van het werk tot en met de aanvaarding; - Controleren van de eindafrekening en het adviseren van de opdrachtgever ter zake; - Het leidinggeven aan de bouwkundige opzichter(s)/toezichthouder(s); - Verzorgen van de overdracht aan exploitatiehouder van het dorpshuis en begeleiding van de nazorgfase.

14 Maart 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Den Haag - Maandag

Voor een opdrachtgever in Zuid-Holland ben ik op zoek naar een Toezichthouder voor 3 tot 4 dagen per week. Het betreft een langdurige opdracht tot eind 2019. Werkzaamheden bestaan uit: - Werken met een STABU bestek en een IFC model van het werk; - Erop toezien dat het werk in overeenstemming met het bestek, de tekeningen, het IFC model, opdracht tot aanneming, de orders en de aanwijzingen wordt uitgevoerd; - Bijhouden van het opzichterdagboek en dit regelmatig ter ondertekening aanbieden aan de aannemer. In het dagboek worden aantekeningen opgenomen over; - Bestekswijzigingen en meer- en minderwerk; - Opname en de goedkeuring van het werk; - Het voeren van overleg met gemeentelijke instanties c.q. nutsbedrijven; - Onderhouden van summiere contacten met de exploitant; - Bijwonen van de werkbesprekingen; - Keuren van de op de bouw aangevoerde materialen; - Bespreken van de te volgen uitvoeringswijze met de aannemer; - Het verzorgen van de deel- en eindopleveringen, met een Procesverbaal van Oplevering en een overzicht van de garanties; - Het maken van de restpuntenlijst en de lijst met tekortkomingen die in de onderhoudstermijn alsnog goed moeten worden gemaakt; - Controleren van revisietekeningen en -stukken.

14 Maart 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Breda - Maandag

Maandag® is op zoek naar een Toezichthouder Bouw die op detacheringbasis bij ons in vast dienstverband wilt werk voor verschillende opdrachtgevers in Midden-Brabant en Zeeland. Als Toezichthouder Bouw- en Woningtoezicht ben je vanuit je expertise en ervaring verantwoordelijk voor het toezien en adviseren van alle in uitvoering zijnde bouwwerken, nieuwbouw en verbouw. Je controleert en rapporteert tijdens de bouw of het bouwwerk voldoet aan de minimale eisen voor constructieve veiligheid, brandveiligheid, installatietechnische, milieutechnische en bouwfysische kwaliteit (Bouwbesluit) zoals ook nader omschreven in de omgevingsvergunning bouwen. Je voert vooroverleg met aannemers, bij alle grotere bouwwerken voor de aanvang van de bouw. Indien nodig adviseer je de aannemer om maatregelen te nemen die verder gaan dan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Je handelt klachten af van omwonenden van bouwprojecten. Indien nodig leg je de bouwwerkzaamheden stil als er wordt afgeweken van de verleende bouwvergunning of het Bouwbesluit. Je wordt door de overheid aangesteld en je bent een onafhankelijke en onpartijdig instituut dat toeziet op de naleving van wet- en regelgeving bij projecten. Je vertegenwoordigt hierbij de gemeente op de bouwplaats. Je draagt hierbij zorg voor een goede afstemming van verschillende werkprocessen. Kijk jij met een kritische blik naar bouw projecten? Hou je overzicht en staat waarborging van kwaliteit bij jou hoog in het vaandel. Dan ben jij welllicht de nieuwe Toezichthouder Bouw die Maandag® zoekt!

12 Maart 2018 - lees meer ...

Junior Toezichthouder Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij de opleiding HBO Civiele Techniek afgerond en wil jij graag als Toezichthouder aan de slag bij een Gemeente in de regio Zuid-Holland? Als resultaatgerichte toezichthouder, ben jij de troubleshooter die als doel heeft dat projecten succesvol worden afgerond. Wanneer de bewoners overlast ervaren, weet jij hen gerust te stellen. Ook controleer jij de werken die worden uitgevoerd door de aannemers en onderaannemers. Jij controleert de projecten kritisch en neemt een assertieve rol aan op het moment dat zich een probleem voordoet. Jij bent het centrale aanspreekpunt, stelt werkplannen op, rapporteert jouw bevindingen aan de teamleider en bewaakt de kwaliteit en voortgang van de werken. Binnen de diverse projecten ben jij toezichthouder op de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger / beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichtingen, hekwerken en speeltoestellen.

12 Maart 2018 - lees meer ...

Bouwkundig Inspecteur 8859

Heemskerk - Centerpoint

In de functie van inspecteur verzorgt u, voor derden, de inspecties van onroerend goed. Ten behoeve van renovatie- en onderhoudsprojecten stelt u de staat van de objecten vast. In overleg met de opdrachtgever stelt u het PvE op wat als uitgangspunt dient. U bepaalt het plan van aanpak, stuurt collegae inspecteurs aan en u stemt met de verschillende afdelingen de werkzaamheden af.

9 Maart 2018 - lees meer ...

Toezichthouder/directievoerder (civiel) overheid

Groningen - Bouwselect

Als toezichthouder/directievoerder voer je o.a. de volgende taken uit: –          Je bent voorbereider van en (mede) toezichthouder op de aanleg en reconstructie van werken in de openbare ruimte van de gemeente; –         Je houdt(mede) toezicht op de uitvoering van aanleg en reconstructies van werken in de openbare ruimte van de gemeente; –         Je onderhandelt binnen het beschikbare budget met aannemers over prijsvorming van uit te voeren werken; –         Je voert overleg met derden (aannemingsbedrijven, nutbedrijven, andere overheden) inzake de uit te voeren werken; –         Je onderhoud contact met belanghebbenden inzake de uit te voeren werken; –        Je houdt de eindafrekening van de werken.

9 Maart 2018 - lees meer ...

Mutatie opzichter

Amsterdam - Maandag

Wil jij deel uitmaken van een organisatie die zich bezighoudt met het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte. Maandag® is voor een ambitieuze wooncorporatie in Noord-Holland op zoek naar een mutatie opzichter. Als mutatieopzichter ben je verantwoordelijk voor de inspecties van de woningen. Binnen deze functie ben je onder andere verantwoordelijk voor: - Het controleren van de woningen - Bepalen welke werkzaamheden noodzakelijk zijn - Controle van zelf aangebrachte voorzieningen - Opdrachten verstrekken aan de aannemer - Risico's inschatten betreft asbest - Administratie verwerken

8 Maart 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Arnhem - Maandag

Is jouw bouwkundige kennis up to date en sta jij in voor de wet en regelgeving omtrent bouwen en wonen? Dan ben jij degene die ik zoek! Met regelmaat zijn wij voor het team Toezicht en handhaving van een van onze opdrachtgevers op zoek naar een Toezichthouder/handhaver bouw- en woningtoezicht Wat zijn je taken? Het uitvoeren van controles op de naleving van omgevingsvergunningen bouwen, gebruik, en brandveilgheid, en verwerkt de resultaten via het digitale toezichtsprotocol; Je verstrekt de resultaten van gegevens aan de BAG en de WOZ; Je coördineert werkzaamheden met betrekking tot het uitzetten van bouwplannen, rioolaansluitingen, en gebruik openbaar gebied; Je houdt toezicht op vergunningsvrije bouwwerken, en het bouwen zonder vergunning; Je geeft uitvoering aan handhavingverzoeken op het gebied van bouw- en woningtoezicht, en behandelt klachten.

28 Februari 2018 - lees meer ...

Opzichter Dagelijks Onderhoud

Amsterdam - Maandag

Binnen een specifieke regio houd jij dagelijks onderhoud toezicht op de uitvoering van het dagelijks- en contractonderhoud en zorg je dat het onderhoud binnen planning, kwaliteitsnormen, Arbowetgeving, vastgoedbeleid en budget wordt uitgevoerd. Ook voer je inspecties uit als gevolg van reparatieverzoeken. Je houdt je voornamelijk bezig met: Uitvoering van dagelijks onderhoud: - (indien nodig) inspecteren van situatie om oorzaak melding te achterhalen, inschatten benodigd onderhoud uitvoering aansturen; - bewaken van de voortgang van werkzaamheden middels de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit; - houden van (bouwkundig en installatietechnisch) toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden; - kennen en toepassen van de regelgeving (waaronder Arbowet en V&G beleid); - signaleren en bewaken van meer-/minderwerk; - realiseren dat de kwaliteitsnorm van de uitvoering blijft gehandhaafd; - uitvoeren van vooropnames; - beoordelen van uitgevoerd werk door vakman (of derden) bij technische oplevering; - bewaken van naleving en uitvoering onderhoudscontracten; - heeft conform een vooraf vastgesteld rooster een aantal malen per kalenderjaar bereikbaarheidsdienst. Communicatie en afstemming: - deelnemen aan de werkvergaderingen; - signaleren van uitvoeringsproblemen en zorgdragen dat deze worden opgelost; - onderhouden van interne contacten die gericht zijn op het afstemmen van informatie en gegevens, samenwerking, coördinatie, overdracht van werkzaamheden en gesignaleerde problemen van sociale aard; - onderhouden van externe contacten zoals aannemers, gemeente en bewoners gericht op samenwerking, onderhandeling, coördinatie, het geven en afstemmen van informatie en het maken van afspraken. Rapportage en administratie: - aanleveren gegevens dagelijks onderhoud voor jaarlijkse onderhoudsbegroting en afhandeling bewonerscorrespondentie aan Bedrijfsbureau.

27 Februari 2018 - lees meer ...

Toezichthouder industrie

Overijssel - Bouwselect

Het uitvoeren van voorbereidende, coördinerende en afrondende werkzaamheden binnen een Het uitvoeren en verwerken van inspecties en materiaalmetingen. Het toezicht houden op het werk. Het uitvoeren van product- en procestoetsen. Het leveren van informatie ten behoeve van de financiële afhandeling van het contract. Het voeren van overleg met de aannemer, de opdrachtgever over de kwaliteit, planning en voortgang van het werk.

27 Februari 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

ROTTERDAM - Maandag

De aannemer controleren en bewoners gerust stellen bij vragen! Jij houdt ervan om projecten goed af te ronden! Als resultaatgerichte toezichthouder, ben jij de troubleshooter die als doel heeft dat projecten succesvol worden afgerond. Wanneer de bewoners overlast ervaren, weet jij hen gerust te stellen. Ook controleer jij die werken die worden uitgevoerd door de aannemers en onderaannemers. Jij controleert de projecten kritisch en neemt een assertieve rol aan op het moment dat zich een probleem voordoet. Jij bent het centrale aanspreekpunt, stelt werkplannen op, rapporteert jouw bevindingen aan de teamleider en bewaakt de kwaliteit en voortgang van de werken. Binnen de diverse projecten ben jij toezichthouder op de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger / beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichtingen, hekwerken en speeltoestellen. Deze opdrachtgever is voor een gemeente in de regio Zuid-Holland Zuid.

26 Februari 2018 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Rotterdam - Maandag

Draag je bij aan bouw, sloop en renovatie plannen? Voor verschillende opdrachtgevers in de regio Rotterdam ben ik op zoek naar een Bouwinspecteur die breed inzetbaar is voor de werkzaamheden die binnen dit vakgebied voorkomen. Jouw baan Binnen de afdeling Toezicht en handhaving houdt de inspecteur bouwtoezicht zich hoofdzakelijk bezig met uitvoering van toezicht op basis van vastgestelde programma's. Jij controleert en inspecteert zelfstandig bouwplannen die volgens de wet en regelgeving worden ingediend. Voor bouwplannen die niet volgens de regels zijn ingediend zoek jij een passende oplossing. Jij doet onderzoek, beoordeelt en analyseert verschillende situaties die je toetst met het bouwbesluit 2012. Ook voer je overleg met andere organisaties, ondernemers, bewoners, overige betrokken partijen en/of belanghebbenden Jouw werkdag Vandaag ga je op project bezoek bij de bouw van een nieuwe woonwijk waarbij de woningen gecontroleerd moeten worden aan de hand van constructie en brandveiligheid. Deze uitvoering doe je aan de hand van de verleende WABO vergunningen en de daarin opgenomen voorschriften. 's Middags vertaal je alle informatie die je hebt ontvangen in een software bestand Squit XO en JOIN.

23 Februari 2018 - lees meer ...

Filteren