Vacatures directievoering / toezicht


25 vacatures gevonden

Bouwinspecteur

Rotterdam - Maandag

Draag je bij aan bouw, sloop en renovatie plannen? Voor verschillende opdrachtgevers in de regio Rotterdam ben ik op zoek naar een Bouwinspecteur die breed inzetbaar is voor de werkzaamheden die binnen dit vakgebied voorkomen. Jouw baan Binnen de afdeling Toezicht en handhaving houdt de inspecteur bouwtoezicht zich hoofdzakelijk bezig met uitvoering van toezicht op basis van vastgestelde programma's. Jij controleert en inspecteert zelfstandig bouwplannen die volgens de wet en regelgeving worden ingediend. Voor bouwplannen die niet volgens de regels zijn ingediend zoek jij een passende oplossing. Jij doet onderzoek, beoordeelt en analyseert verschillende situaties die je toetst met het bouwbesluit 2012. Ook voer je overleg met andere organisaties, ondernemers, bewoners, overige betrokken partijen en/of belanghebbenden Jouw werkdag Vandaag ga je op project bezoek bij de bouw van een nieuwe woonwijk waarbij de woningen gecontroleerd moeten worden aan de hand van constructie en brandveiligheid. Deze uitvoering doe je aan de hand van de verleende WABO vergunningen en de daarin opgenomen voorschriften. 's Middags vertaal je alle informatie die je hebt ontvangen in een software bestand Squit XO en JOIN.

18 Mei 2018 - lees meer ...

Junior Toezichthouder Civiel

Rotterdam - Maandag

Heb jij de opleiding HBO Civiele Techniek afgerond en wil jij graag als Toezichthouder aan de slag bij een Gemeente in de regio Zuid-Holland? Als resultaatgerichte toezichthouder, ben jij de troubleshooter die als doel heeft dat projecten succesvol worden afgerond. Wanneer de bewoners overlast ervaren, weet jij hen gerust te stellen. Ook controleer jij de werken die worden uitgevoerd door de aannemers en onderaannemers. Jij controleert de projecten kritisch en neemt een assertieve rol aan op het moment dat zich een probleem voordoet. Jij bent het centrale aanspreekpunt, stelt werkplannen op, rapporteert jouw bevindingen aan de teamleider en bewaakt de kwaliteit en voortgang van de werken. Binnen de diverse projecten ben jij toezichthouder op de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger / beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichtingen, hekwerken en speeltoestellen.

18 Mei 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

Eindhoven - Maandag

Als Toezichthouder ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civiel technische werken in de (GWW) grond- weg- en waterbouw. Jouw werkzaamheden zullen onder andere zijn: Jij beoordeelt rapporten, werkplannen, de voortgang van het werk(en de bijbehorende kwaliteit), meer - minderwerk en signaleert afwijkingen. Daarnaast ben jij het aanspreekpunt voor de omwonenden, de opdrachtgever en de aannemers. Hiervoor is het van belang dat jij zowel mondeling als schriftelijke je sterk bent. Naast deze controlerende functie ben jij ook de coördinator van de uitvoering en bewaak jij de planning ten aanzien van de uitvoering. Lijkt dit jou een leuke uitdaging? Dan kom ik graag met je in contact!

18 Mei 2018 - lees meer ...

Opzichter Dagelijks Onderhoud

Amsterdam - Maandag

Binnen een specifieke regio houd jij toezicht op de uitvoering van het dagelijks- en contractonderhoud (door vakmannen en derden) en zorg je ervoor dat dit onderhoud binnen planning, kwaliteitsnormen, Arbowetgeving, vastgoedbeleid en budget wordt uitgevoerd. Ook voer je inspecties uit als gevolg van reparatieverzoeken. Daarnaast lever jij een proactieve bijdrage aan het continu verbeteren van onze processen. Op dit moment zoeken wij een ervaren opzichter dagelijks onderhoud. Ligt jouw hart bij het dagelijks onderhoud en draag jij graag je steentje bij aan een maximale klanttevredenheid? Dan zien wij jouw reactie op deze vacature graag tegemoet!

15 Mei 2018 - lees meer ...

Opzichter woningbouwcorporatie

Flevoland - Bouwselect

Als opzichter verricht je bouwkundige inspecties aan woningen voor het onderhoudsplan op lange termijn. Je houdt toezicht bij zowel onderhouds-  als nieuwbouwprojecten. Hierbij is een bewonersgerichte benadering belangrijk. Ook begeleid je bewoners bij het aanpassen van hun woningen en hun wensen hierin. Je geeft hierin bouwkundig advies en voert inspecties uit op de gemaakte aanpassingen. Daarnaast draag je bij aan de bevordering van veiligheid en leefbaarheid van de woningen en de woonomgeving.  

15 Mei 2018 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Amsterdam - Maandag

Hoe ziet een dag als Bouwinspecteur er eigenlijk uit? Als Inspecteur bezoek je verschillende bouwlocaties. Op deze locaties voer je onderzoek uit en signaleer je afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van bouwen en wonen. De uitvoering wordt getoetst aan specifieke voorschriften, besluiten, kaders en protocollen. Als je een afwijking of overtreding signaleert dan treed je corrigerend op en adviseer je over de toepassing van bestuursdwang. Ook draag je zorg voor de afhandeling van formele besluitvorming. Tijdens jouw werkzaamheden inventariseer je risico's en rapporteer je over oplossingen. Op de bouwlocatie adviseer je over prioritering en afhandeling van aanvragen. Je geeft op woon- en bouwtechnisch en milieukundig gebied voorlichting en informatie. Op deze manier begeleidt je burgers, bedrijven en instellingen. Ook is het mogelijk dat er een gedeelte van het proces rondom handhaving onder jouw verantwoordelijkheid valt. Als dit het geval is dan informeer je, wanneer je een overtreding hebt gesignaleerd, over handhavingsaspecten en maatregelen en procedures.

14 Mei 2018 - lees meer ...

Toezichthouder groen

Amsterdam - Maandag

Werkzaamheden Als toezichthouder controleer je de kwaliteit van de uitvoering van onderhoudscontracten. Je rapporteert over kwaliteit en voortgang aan de directievoerder en projectleider, en verwerkt de projectinformatie in de beheerdatabase.  Je bent contactpersoon voor omwonenden en je ziet toe op bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) tijdens de uitvoering. Tevens stuur je de dagelijkse werkzaamheden aan van de opdrachtnemers en zorgt ervoor dat de productie en kwaliteit van het geleverde werk goed is. Daarnaast heb je een directe samenwerking met de directievoerder. Je houdt toezicht op en toetst de inspanningsverplichting op beeldkwaliteitsbestekken en RAW bestekken voor het onderhoud aan groen in de openbare ruimte van het stadsdeel.  Je houdt toezicht op naleving van vergunningen en BLVC afspraken bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Je voert relevante informatie/mutaties in, in het beheersysteem, en je levert relevante informatie aan de kaartbeheerder aan.

14 Mei 2018 - lees meer ...

Mutatie opzichter

Amsterdam - Maandag

Wil jij deel uitmaken van een organisatie die zich bezighoudt met het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte. Maandag® is voor een ambitieuze wooncorporatie in Noord-Holland op zoek naar een mutatie opzichter. Als mutatieopzichter ben je verantwoordelijk voor de inspecties van de woningen. Binnen deze functie ben je onder andere verantwoordelijk voor: • Het controleren van de woningen • Bepalen welke werkzaamheden noodzakelijk zijn • Controle van zelf aangebrachte voorzieningen • Opdrachten verstrekken aan de aannemer • Risico's inschatten betreft asbest • Administratie verwerken

14 Mei 2018 - lees meer ...

Opzichter Dagelijks Onderhoud

Amsterdam - Maandag

Binnen een specifieke regio houd jij toezicht op de uitvoering van het dagelijks- en contractonderhoud (door vakmannen en derden) en zorg je ervoor dat dit onderhoud binnen planning, kwaliteitsnormen, Arbowetgeving, vastgoedbeleid en budget wordt uitgevoerd. Ook voer je inspecties uit als gevolg van reparatieverzoeken. Daarnaast lever jij een proactieve bijdrage aan het continu verbeteren van onze processen. Op dit moment zoeken wij een ervaren opzichter dagelijks onderhoud. Ligt jouw hart bij het dagelijks onderhoud en draag jij graag je steentje bij aan een maximale klanttevredenheid? Dan zien wij jouw reactie op deze vacature graag tegemoet!

14 Mei 2018 - lees meer ...

Opzichter Dagelijks Onderhoud

Amsterdam - Maandag

Binnen een specifieke regio houd jij dagelijks onderhoud toezicht op de uitvoering van het dagelijks- en contractonderhoud en zorg je dat het onderhoud binnen planning, kwaliteitsnormen, Arbowetgeving, vastgoedbeleid en budget wordt uitgevoerd. Ook voer je inspecties uit als gevolg van reparatieverzoeken. Je houdt je voornamelijk bezig met: - (indien nodig) inspecteren van situatie om oorzaak melding te achterhalen, inschatten benodigd onderhoud uitvoering aansturen; - bewaken van de voortgang van werkzaamheden middels de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit; - houden van (bouwkundig en installatietechnisch) toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden; - kennen en toepassen van de regelgeving (waaronder Arbowet en V&G beleid); - signaleren en bewaken van meer-/minderwerk; - realiseren dat de kwaliteitsnorm van de uitvoering blijft gehandhaafd; - uitvoeren van vooropnames; - beoordelen van uitgevoerd werk door vakman (of derden) bij technische oplevering; - bewaken van naleving en uitvoering onderhoudscontracten; - heeft conform een vooraf vastgesteld rooster een aantal malen per kalenderjaar bereikbaarheidsdienst. Communicatie en afstemming: - deelnemen aan de werkvergaderingen; - signaleren van uitvoeringsproblemen en zorgdragen dat deze worden opgelost; - onderhouden van interne contacten die gericht zijn op het afstemmen van informatie en gegevens, samenwerking, coördinatie, overdracht van werkzaamheden en gesignaleerde problemen van sociale aard; - onderhouden van externe contacten zoals aannemers, gemeente en bewoners gericht op samenwerking, onderhandeling, coördinatie, het geven en afstemmen van informatie en het maken van afspraken. Rapportage en administratie: - aanleveren gegevens dagelijks onderhoud voor jaarlijkse onderhoudsbegroting en afhandeling bewonerscorrespondentie aan Bedrijfsbureau.

11 Mei 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Rotterdam - Maandag

Voor een opdrachtgever in de regio Zuid-Holland ben ik op zoek naar een Toezichthouder met een Bouwkundige achtergrond. In deze functie controleer je of de aannemer de werkzaamheden volgens de gemaakte afspraken uitvoert. Jij kan kritisch kijken naar de bereikte kwaliteit en stelt rapportages op. Ook toets jij de werktekeningen op uitvoerbaarheid, risico's en integraliteit. Tijdens dit project zal je nauw samenwerken met de directievoerder. Jij beschikt over een ruim takenpakket, waarin je zal meewerken aan het gehele proces, van uitvoering tot en met oplevering en nazorg.

9 Mei 2018 - lees meer ...

Inspecteur Civiele Techniek

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Inspecteur Civiele Techniek ga je bij onzeopdrachtgever in omgeving Rotterdam houdt je je dagelijks bezig met hetinspecteren en controleren van complexe van infrastructurele werken zoalsbruggen, tunnels en sluizen. Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid waarinje takenpakket onder andere bestaat uit:- Zelfstandig uitvoeren van inspecties - Inplannen van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Voorbereiden van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Bewaken van de voortgang, kosten en kwaliteit van hetproject - Onderhouden van klantcontact

7 Mei 2018 - lees meer ...

Inspecteur Elektrotechniek

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Inspecteur Elektrotechniek ga je bij onzeopdrachtgever in omgeving Rotterdam houdt je je dagelijks bezig met hetinspecteren en controleren van complexe elektrotechnische installaties van infrastructurelewerken of industrie en utiliteit. Je hebt een hoge mate van zelfstandigheidwaarin je takenpakket onder andere bestaat uit: - Zelfstandig uitvoeren van inspecties - Inplannen van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Voorbereiden van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Bewaken van de voortgang, kosten en kwaliteit van hetproject - Onderhouden van klantcontact

7 Mei 2018 - lees meer ...

Inspecteur Werktuigbouwkunde

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Inspecteur Werktuigbouwkunde ga je bij onzeopdrachtgever in omgeving Rotterdam houdt je je dagelijks bezig met hetinspecteren en controleren van complexe werktuigbouwkundige werken. Dit kanzijn in de infra, utiliteit of industrie. Je hebt een hoge mate vanzelfstandigheid waarin je takenpakket onder andere bestaat uit: - Zelfstandig uitvoeren van inspecties - Inplannen van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Voorbereiden van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Bewaken van de voortgang, kosten en kwaliteit van hetproject - Onderhouden van klantcontact

7 Mei 2018 - lees meer ...

Bouwinspecteur / Toezichthouder BWT

Den Haag - Maandag

Als Bouwinspecteur houd jij je bezig met het toezien op en controleren en/of handhaven van de correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving op het gebied van bouwen en wonen. Tijdens het bezoeken van verschillende bouwlocaties voer je onderzoek uit en signaleer je afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein. De uitvoering wordt getoetst aan specifieke voorschriften, besluiten, kaders en protocollen. Als je een afwijking of overtreding signaleert dan treed je corrigerend op en adviseer je over de toepassing van bestuursdwang. Ook draag je zorg voor de afhandeling van formele besluitvorming. Tijdens jouw werkzaamheden inventariseer je risico's en rapporteer je over oplossingen. Op de bouwlocatie adviseer je over prioritering en afhandeling van aanvragen. Je geeft op woon- en bouwtechnisch en milieukundig gebied voorlichting en informatie. Op deze manier begeleid je burgers, bedrijven en instellingen. Ook is het mogelijk dat er een gedeelte van het proces rondom handhaving onder jouw verantwoordelijkheid valt. Als dit het geval is dan informeer je, wanneer je een overtreding hebt gesignaleerd, over handhavingsaspecten en maatregelen en procedures.

7 Mei 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Breda - Maandag

Maandag® is op zoek naar een Toezichthouder Bouw die op detacheringsbasis bij ons in vast dienstverband wilt werk voor verschillende opdrachtgevers in Midden-Brabant. Als Toezichthouder Bouw- en Woningtoezicht ben je vanuit je expertise en ervaring verantwoordelijk voor het toezien en adviseren van alle in uitvoering zijnde bouwwerken, nieuwbouw en verbouw. Je controleert en rapporteert tijdens de bouw of het bouwwerk voldoet aan de minimale eisen voor constructieve veiligheid, brandveiligheid, installatietechnische, milieutechnische en bouw fysische kwaliteit (Bouwbesluit) zoals ook nader omschreven in de omgevingsvergunning bouwen. Je voert vooroverleg met aannemers, bij alle grotere bouwwerken voor de aanvang van de bouw. Indien nodig adviseer je de aannemer om maatregelen te nemen die verder gaan dan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Je handelt klachten af van omwonenden van bouwprojecten. Indien nodig leg je de bouwwerkzaamheden stil als er wordt afgeweken van de verleende bouwvergunning of het Bouwbesluit. Je wordt door de overheid aangesteld en je bent een onafhankelijke en onpartijdig instituut dat toeziet op de naleving van wet- en regelgeving bij projecten. Je vertegenwoordigt hierbij de gemeente op de bouwplaats. Je draagt hierbij zorg voor een goede afstemming van verschillende werkprocessen. Kijk jij met een kritische blik naar bouw projecten? Hou je overzicht en staat waarborging van kwaliteit bij jou hoog in het vaandel. Dan ben jij welllicht de nieuwe Toezichthouder Bouw die Maandag® zoekt!

1 Mei 2018 - lees meer ...

Toezichthouder grijs

Amsterdam - Maandag

De uitvoerend toezichthouder grijs wordt gezien als de ambassadeur voor de beheer- en onderhoudstaken van het werkveld grijs in een aangewezen gebied en is hierbij verantwoordelijk voor de kwaliteit en het toezicht op de uitvoering van taken binnen het gebied. Hierbij houdt je toezicht op de werkzaamheden die worden uitgevoerd door aannemers. Je controleert of het werk is uitgevoerd conform de afspraken die zijn vastgelegd in een bestek of werkomschrijving. Dit betekent dat je zelfstandig en samen met de aannemer een gebied schouwt op de uitgevoerde werkzaamheden. Op basis van de schouw neem je waar nodig maatregelen om niet of onjuist uitgevoerde werkzaamheden door de aannemer te laten herstellen. Vaktechnisch en administratief beheer, zoals het opstellen van schouwrapportages en het aanschrijven van externe bedrijven is hierbij tevens een noodzakelijk onderdeel van je werkzaamheden.

30 April 2018 - lees meer ...

Opzichter

Breda - Maandag

Voor verschillende woningcorporaties binnen Noord-Brabant is Maandag® op zoek naar opzichters die bekend zijn met de woningcorporatie sector. Het aantal uur en de duur van de functie is in overleg. Je onderscheidt jezelf door je technische achtergrond en je zelfstandige aanpak. Binnen de functie van opzichter ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten en het uitvoeren van voor- en eindinspecties. Daarnaast heb je veel ervaring in het uitvoeren van mutatie-onderhoud en reparaties. Tevens houdt je je bezig met het uitzetten van offertes en hou je toezicht op de uitvoering van externen. Jij houdt het overzicht op de meerjarenbegroting en levert een bijdrage aan de onderhoudsbegroting klachten en mutaties. Je weet hoe je duurzame woningen moet aanleveren en hebt hier in het verleden al projecten voor gedaan. Daarnaast ben je in staat aangepast woningen te realiseren in het kader van de WMO. Maandag® is hard op zoek naar een opzichter die sterk in zijn schoenen staat door de eerdere ervaringen binnen het werkveld. Ben jij die professional die volledig bekend is met de laatste ontwikkelingen binnen de corporatie wereld? Daarnaast zet je net dat stapje extra als het gaat om signaleren van trends binnen de doelgroep. Je bent communicatief vaardig en door je opgedane werkervaring kan je goed zelfstandig opereren. Tot slot hou je van verandering en kan je je eigen snel aanpassen krijg, waardoor je veel energie krijgt om aan een nieuwe Maandag® te beginnen.

27 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

den haag - Maandag

Je zal je bezig houden met : -         Toezicht op verschillende projecten; -         Coördinatie van bouwlogistiek en afstemming tussen verschillende aannemers; -         Dagelijks toezicht op de uitvoering; -         Onderhouden van contact met de aannemer op uitvoeringsniveau; -         Controleren op de naleving van contracten en veiligheidsvoorschriften; -         Deelnemen aan en verslaglegging van bouw- en werkoverleg.

27 April 2018 - lees meer ...

opzichter planmatig onderhoud

Breda - Maandag

Voor een opdrachtgever in Noord Brabant is Maandag® op zoek naar opzichters die bekend zijn met de woningcorporatie sector. Het aantal uur en de duur van de functie is in overleg. Je onderscheidt jezelf door je technische achtergrond en ervaring binnen deze functie. Binnen de functie van opzichter planmatig onderhoud ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van projecten binnen de randvoorwaarden tijd, geld en kwaliteit die de coporatie stelt. Daarnaast evalueer je projecten op kosten en koppel je dit terug naar de manager. Tevens houdt je je bezig met het uitzetten van offertes en houdt je toezicht op de uitvoering van externen. Jij houdt het overzicht op de meerjarenbegroting en levert een bijdrage aan het kosten efficiënt werken. Daarnaast ben je in staat medische aanpassingen te doen aan woningen in het kader van de WMO. Maandag® is hard op zoek naar een opzichter die sterk in zijn schoenen staat door de eerdere ervaringen binnen het werkveld. Ben jij die professional die volledig bekend is met de laatste ontwikkelingen binnen de corporatie wereld? Daarnaast verwacht ik van jou dat jij net dat stapje extra zet als het gaat om signaleren van trends binnen de doelgroep waar deze organisatie zich op richt. Je bent communicatief vaardig en door je opgedane werkervaring zelfstandig opererend. Doordat jij houdt van verandering en je snel kan aanpassen krijg je veel energie te beginnen aan een nieuwe Maandag.

26 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Breda - Maandag

Maandag® is op zoek naar een Toezichthouder Bouw die op detacheringsbasis bij ons in vast dienstverband wilt werk voor verschillende opdrachtgevers en Gemeentes in Midden-Brabant. Als Toezichthouder Bouw- en Woningtoezicht ben je vanuit je expertise en ervaring verantwoordelijk voor het toezien en adviseren van alle in uitvoering zijnde bouwwerken, nieuwbouw en verbouw. Je houd je bezig met het controleren en rapporteren tijdens de bouw of het bouwwerk voldoet aan de minimale eisen voor constructieve veiligheid, brandveiligheid, installatietechnische, milieutechnische en bouw fysische kwaliteit (Bouwbesluit). Ook voer vooroverleg met aannemers, bij alle grotere bouwwerken voor de aanvang van de bouw. Indien nodig adviseer je de aannemer om maatregelen te nemen die verder gaan dan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Indien nodig heb je de verantwoordelijkheid om de bouwwerkzaamheden stil te leggen als er wordt afgeweken van de verleende bouwvergunning of het Bouwbesluit. Jij vertegenwoordigt de gemeente op de bouwplaats. Hierbij draag je bij aan de zorg voor goede afstemming en communicatie met gerelateerde partijen.

26 April 2018 - lees meer ...

Junior Bouwinspecteur

Rotterdam - Maandag

Jij hebt jouw Bachelor Bouwkunde behaald en grijpt met beide handen de mogelijkheid aan om jezelf te ontwikkelen binnen een gemeente! Op het gebied van bouwen, slopen en wonen wordt jij verantwoordelijk gesteld voor het handhaven van het beleid en de bestuurlijke aanpak en regelgeving. Jij controleert en houdt toezicht op de uitvoering van bouwplannen, bouwplaatsen, gebouwen en terreinen. Ook controleer jij of vergunningen worden nageleefd met betrekking tot wet- en regelgeving en beleid. Tevens spoor jij illegale activiteiten op en handelt indien nodig handhavingsverzoeken, klachten en meldingen af. Hier nog geen ervaring mee? Geen probleem, je gaat alles leren met betrekking tot bouwinspecties en het toezicht houden op bouwwerken. Deze vacature is tot stand gekomen omdat er binnen een grote gemeente in de regio Zuid-Holland onvoldoende capaciteit is om alle dossiers te behandelen. Dit betekend concreet voor jou, dat er een mogelijkheid bestaat om binnen de desbetreffende gemeente op termijn in dienst te treden. In bezit van jouw HBO Bouwkunde en nieuwsgierig geworden naar de functie? Graag ontvang ik jouw CV en kom ik met jou in contact om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.

24 April 2018 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Groningen - Bouwselect

Als bouwinspecteur ben je: – Belast met de opsporing van rapportage over o.a. illegale verbouwingen en andere bouwwerken – Je geeft adviezen aan diverse stakeholders – Je bent bevoegd om een bouw per direct stop te leggen i.v.m. strijdigheden met de wet – Je bent verantwoordelijk voor de bouwinspectie en gaat na of er aan alle voorwaarden wordt voldaan zoals ze staan in de vergunningen die verleend zijn – Je coördineert de technische uitvoering bij toepassing van bestuursdwang

14 April 2018 - lees meer ...

Opzichter

Groningen - Bouwselect

Als allround opzichter doe je o.a. de volgende taken: – Je bent bezig met het opstellen van werkomschrijvingen en werkbestekken – Je beoordeeld offertes van derden – Je stelt werkplannen op en houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden van derden – Je communiceert met bewoners over de werkzaamheden die in “hun” woning gaan plaatsvinden – Je instrueert werknemers van derden – Je beoordeeld meer- en minder werk en geeft indien nodig aanvullende opdrachten – Je verzorgt opleveringen van woningen – Je werkt mee aan periodieke rapportages over planning, voortgang en budgetten 

5 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder/wijkhoofd

Groningen - Bouwselect

Als toezichthouder/wijkhoofd doe je de volgende taken: – Het aannemen, prioriteren, wegzetten en terugkoppelen van meldingen van inwoners over wegen, water, riool, pompen en gemalen – Situaties ter plekke bekijken en aangeven welke actie nodig is – (Revisie) tekeningen uitdraaien/opzoeken als werkvoorbereiding – Toezicht houden houden op onderdelen van lopende werkzaamheden die je hebt aanbesteed – Contacten aangaan met bewoners – Toezicht houden op de werkzaamheden die worden uitgevoerd door aannemers inclusief het organiseren van verkeersomleidingen

27 Maart 2018 - lees meer ...

Filteren