Vacatures directievoering / toezicht


14 vacatures gevonden

Toezichthouder Bouw

Breda - Maandag

Maandag® is op zoek naar een Toezichthouder Bouw die op detacheringbasis bij ons in vast dienstverband wilt werk voor verschillende opdrachtgevers in Midden-Brabant en Zeeland. Als Toezichthouder Bouw- en Woningtoezicht ben je vanuit je expertise en ervaring verantwoordelijk voor het toezien en adviseren van alle in uitvoering zijnde bouwwerken, nieuwbouw en verbouw. Je controleert en rapporteert tijdens de bouw of het bouwwerk voldoet aan de minimale eisen voor constructieve veiligheid, brandveiligheid, installatietechnische, milieutechnische en bouwfysische kwaliteit (Bouwbesluit) zoals ook nader omschreven in de omgevingsvergunning bouwen. Je voert vooroverleg met aannemers, bij alle grotere bouwwerken voor de aanvang van de bouw. Indien nodig adviseer je de aannemer om maatregelen te nemen die verder gaan dan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Je handelt klachten af van omwonenden van bouwprojecten. Indien nodig leg je de bouwwerkzaamheden stil als er wordt afgeweken van de verleende bouwvergunning of het Bouwbesluit. Je wordt door de overheid aangesteld en je bent een onafhankelijke en onpartijdig instituut dat toeziet op de naleving van wet- en regelgeving bij projecten. Je vertegenwoordigt hierbij de gemeente op de bouwplaats. Je draagt hierbij zorg voor een goede afstemming van verschillende werkprocessen. Kijk jij met een kritische blik naar bouw projecten? Hou je overzicht en staat waarborging van kwaliteit bij jou hoog in het vaandel. Dan ben jij welllicht de nieuwe Toezichthouder Bouw die Maandag® zoekt!

16 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Oss - Maandag

Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Oss zijn we op zoek naar een ervaren Toezichthouder Bouw. Het betreft een tijdelijke functie voor 3 maanden met de mogelijkheid op verlenging bij goed functioneren en zelfs een dienstverband. In deze functie houd je je bezig met toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, sloop en planologisch strijdig gebruik. Je inventariseert risico's en rapporteert over oplossingen. Daarbij signaleer je overtredingen in procedures of uitvoering. Als je een overtreding signaleert ben jij medeverantwoordelijk voor een juiste oplossing. Dit kan zijn ‘een goed gesprek' maar ook het opleggen van een bouwstop of het toepassen van bestuursdwang. Tenslotte geef je op woon- en bouwtechnisch en milieukundig gebied informatie aan burgers, bedrijven en instellingen.

13 Oktober 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Inspecteur 8859

Heemskerk - Centerpoint Amsterdam

In de functie van inspecteur verzorgt u, voor derden, de inspecties van onroerend goed. Ten behoeve van renovatie- en onderhoudsprojecten stelt u de staat van de objecten vast. In overleg met de opdrachtgever stelt u het PvE op wat als uitgangspunt dient. U bepaalt het plan van aanpak, stuurt collegae inspecteurs aan en u stemt met de verschillende afdelingen de werkzaamheden af.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Rotterdam - Maandag

Draag je bij aan bouw, sloop en renovatie plannen? Voor verschillende opdrachtgevers in de regio Rotterdam ben ik op zoek naar een Bouwinspecteur die breed inzetbaar is voor de werkzaamheden die binnen dit vakgebied voorkomen. Jouw baan Binnen de afdeling Toezicht en handhaving houdt de inspecteur bouwtoezicht zich hoofdzakelijk bezig met uitvoering van toezicht op basis van vastgestelde programma's. Jij controleert en inspecteert zelfstandig bouwplannen die volgens de wet en regelgeving worden ingediend. Voor bouwplannen die niet volgens de regels zijn ingediend zoek jij een passende oplossing. Jij doet onderzoek, beoordeelt en analyseert verschillende situaties die je toetst met het bouwbesluit 2012. Ook voer je overleg met andere organisaties, ondernemers, bewoners, overige betrokken partijen en/of belanghebbenden Jouw werkdag Vandaag ga je op project bezoek bij de bouw van een nieuwe woonwijk waarbij de woningen gecontroleerd moeten worden aan de hand van constructie en brandveiligheid. Deze uitvoering doe je aan de hand van de verleende WABO vergunningen en de daarin opgenomen voorschriften. 's Middags vertaal je alle informatie die je hebt ontvangen in een software bestand Squit XO en JOIN.

11 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Wegen

Hilversum - Gemeente Hilversum

Ben jij een oplossingsgerichte toezichthouder wegen die het leuk vindt om met bewoners te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Toezichthouder Wegen Hilversum, 36 uur Als toezichthouder wegen houd je toezicht op aanleg, onderhoud of verbetering van (civiel) technisch werken binnen de Gemeente Hilversum. Je zet je in voor een schoon, heel en leefbaar Hilversum, waarbij de beleving van de bewoners steeds meer leidend zal zijn. Wij bieden een afwisselende en uitdagende baan binnen een gemotiveerd team dat nauw samenwerkt aan diverse ontwikkelingen in de openbare ruimte. Spreekt dit je aan? Dan is dit jouw baan! Wat ga je doen als toezichthouder Wegen? Je controleert de kwaliteit en kwantiteit van aanleg, onderhoud en verbetering van wegen en civiele kunstwerken. Je overlegt over de uitvoering met opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden. Je maakt plannen en informeert de buurt. Je bewaakt de planning en budgetten. Je houdt de bestekadministratie bij. Je evalueert de uitvoering. Je geeft advies over beheer en onderhoud van civiele kunstwerken en gesloten asfaltverhardingen. Je doet voorstellen voor de onderhoudsbegroting. Je onderzoekt hoe de bewoners kunnen bijdragen aan een schoon, heel en leefbaar Hilversum. Je werkt samen met bewoners, collega’s en partners in wijkteams.

10 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Riolering

Alkmaar - Maandag

Als toezichthouder riolering ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civieltechnische werken in de grond- weg- en waterbouw. Je zult je voornamelijk richten op de projecten die vanuit de vakgroep riolering worden geïnitieerd. Denk hierbij aan het vervangen en renoveren van riolering en het afkoppelen van hemelwater. In de functie van toezichthouder riolering ben jij de ogen en oren van de directievoerder op het project. Samen met een projectteam voer je de werkzaamheden uit om uiteindelijk je eigen pad te bewandelen. Je hebt een uitgebreid en uitdagend takenpakket. Wat voorop staat is dat jij het project toetst op kwaliteit, juistheid en volledigheid. Naast toezicht houden ondersteun je ook de beheerders (op het gebied van toezicht) in het dagelijks beheer. In je dagelijkse werk als toezichthouder riolering ben je het aanspreekpunt voor aannemers, nutsbedrijven en bewoners. Je controleert termijnstaten op meer- en minderwerk en afwijkingen. Daarnaast toets je ontwerpen, tekeningen, bestek- en werkomschrijvingen en controleer je of de wijze van uitvoering leidt tot de gewenste resultaten. Wat biedt Maandag® jou? - Een marktconform salaris - Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer - Een lease auto met tankpas behoort tot de mogelijkheden - Opleidingsmogelijkheden binnen de Maandag® Academy - Mogelijkheden tot een vast dienstverband - Een groot netwerk van professionals binnen jouw vakgebied

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

Alkmaar - Maandag

In de functie van toezichthouder ben jij de ogen en oren van de directievoerder op het project. Jouw kantoor is voornamelijk de bouwplaats. Je werkt nauw samen met de directievoerder en adviseert op aspecten van tijd, geld en kwaliteit, maar ook op zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Samen met een projectteam voer je de werkzaamheden uit om uiteindelijk je eigen pad te bewandelen. Je hebt een uitgebreid en uitdagend takenpakket. Wat voorop staat is dat jij het project toetst op kwaliteit, juistheid en volledigheid. Daarnaast verzorg je de technische advisering, ben je het aanspreekpunt voor aannemers en neem je deel aan bouwvergaderingen. Als toezichthouder ben je in staat taken te delegeren aan andere toezichthouders en te overleggen met de projectleider en directievoerder. Jij toetst de ontwerpen, tekeningen, bestekken en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Omgevingsrecht

Utrecht - Maandag

Als Toezichthouder Omgevingsrecht (Wabo+) werk je binnen het team VTH. Jouw taken bestaan primair uit het houden van toezicht op verleende omgevingsvergunningen, het afhandelen van klachten en meldingen binnen jouw werkgebied en het bijdragen aan de uitvoering van het VTH-Uitvoeringsprogramma op het gebied van toezicht (projecten). Je staat stevig in jouw schoenen, bent communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk) en beschikt over een sterke bestuurlijke sensitiviteit. Je bent een prettige gesprekspartner voor burgers/bedrijven en interne/externe partners. Daarbij draag jij op een actieve en constructieve wijze bij aan oplossingen bij geconstateerde afwijkingen/overtredingen. Daarbij leg je jouw controles goed en nauwkeurig vast in rapportages, waarbij je ook zelfstandig in staat bent om in eerste instantie wet- en regelgeving te toetsen. Je bent bekend met digitaal werken (Ipad) in het veld en op kantoor.

5 Oktober 2017 - lees meer ...

Boominspecteur

Utrecht - Maandag

Als toezichthouder/inspecteur bomen werk je binnen het team Binnendienst. Je houdt toezicht op het onderhoudsbestek voor de bomen. Daarvoor heb je kennis van bomen (boomziekten en -plagen) en bestekken (RAW en UAC-systematiek) en kun je de kwaliteit van geleverd snoeiwerk objectief beoordelen. Je schrijft zorgvuldig rapportages en bewaakt de bestekadministratie. Je voert zelfstandig boomveiligheidsinspecties uit en geeft advies over het onderhoud van bomen. Daarnaast verzorg je oplossingen voor 2e-lijnsmeldingen op het gebied van bomen (schades, overlast, onderhoud). Je zorgt voor de communicatie met burgers en aannemers en je houdt de mutaties bij in het beheerbestand.

4 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

Breda - Maandag

Maandag® is op zoek naar een Toezichthouder Civiel die op detacheringbasis bij ons in vast dienstverband wilt werk voor de provincie Midden-Brabant of Zeeland. Als toezichthouder Civiele Techniek toets je voor de opdrachtgever (gemeente, provincie, waterschap) de tijdige, uitvoerbare en kwalitatieve activiteiten binnen civieltechnische projecten. Denk daarbij aan wegen, riolering, kabels en leidingen, groenvoorziening, kunstwerken, water, straatmeubilair etc. Je wordt door de overheid aangesteld en je bent een onafhankelijke en onpartijdig instituut dat toeziet op de naleving van wet- en regelgeving bij projecten. Je stemt af met de aannemer en controleert of de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het bestek en tekeningen. Je legt technische- en administratieve gegevens vast volgens afgesproken planning en systemen. Hierbij ben je ook verantwoordelijk voor het bewaken van deze planning. Je bent het aanspreekpunt voor de projectleider over lopende en verwachte werkzaamheden, zoals meer-, en minderwerk. Jij hebt het totale overzicht over de projecten die je coördineert en je bent verantwoordelijk voor het teamresultaat. Kijk jij met een kritische blik naar civiele projecten? Hou je overzicht en staat waarborging van kwaliteit bij jou hoog in het vaandel. Dan ben jij welllicht de nieuwe Toezichthouder Civiele Techniek die Maandag® zoekt!

3 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder/ inspecteur bomen

Utrecht - Voort

Voor onze opdrachtgever ten zuiden van Utrecht zijn wij op zoek naar een enthousiaste toezichthouder/ inspecteur bomen. Als toezichthouder/inspecteur bomen werk je binnen het team Binnendienst bij de afdeling IBOR. Je houdt toezicht op het onderhoudsbestek voor de bomen van 4 gemeentes. Daarvoor heb je kennis van bomen (boomziekten en -plagen) en bestekken (RAW en UAC-systematiek) en kun je de kwaliteit van geleverd snoeiwerk objectief beoordelen. Je schrijft zorgvuldig rapportages en bewaakt de bestekadministratie. Je voert zelfstandig boomveiligheidsinspecties uit en geeft advies over het onderhoud van bomen. Daarnaast verzorg je oplossingen voor 2e-lijnsmeldingen op het gebied van bomen (schades, overlast, onderhoud). Je zorgt voor de communicatie met burgers en aannemers en je houdt de mutaties bij in het beheerbestand.

1 Oktober 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Inspecteur 8859

Heemskerk - Centerpoint

In de functie van inspecteur verzorgt u, voor derden, de inspecties van onroerend goed. Ten behoeve van renovatie- en onderhoudsprojecten stelt u de staat van de objecten vast. In overleg met de opdrachtgever stelt u het PvE op wat als uitgangspunt dient. U bepaalt het plan van aanpak, stuurt collegae inspecteurs aan en u stemt met de verschillende afdelingen de werkzaamheden af.

29 September 2017 - lees meer ...

Toezichthouder civiel (spoor)

Noord Nederland - Prostruct

Onze klant levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Voor deze klant zijn wij op zoek naar een toezichthouder met spoorervaring. De toezichthouder ziet toe op de naleving van gemaakte afspraken met de uitvoerende partijen, signaleert afwijkingen en rapporteert deze. De toezichthouder coördineert de werkzaamheden en stemt deze af met belanghebbenden. Houdt technische werkbesprekingen met aannemers. Voert hoeveelheidmetingen uit, rapporteert hierover en controleert de termijnstaten. De toezichthouder is tevens verantwoordelijk voor een heldere verslaglegging van de bouwvergaderingen. Werkzaamheden: Aanspreekpunt opdrachtgever Aansturen uitvoeringsbegeleidingsteam Coördineren uitvoeringsbegeleiding Verrichten van toetsingen Controleren toetsingen Vrijgeven van toetsingen Funtie eisen: MBO Civiele Techniek met 11 tot 20 jaren ervaring in relevante functies of HBO Civiele Techniek met 7 tot 16 jaren ervaring in relevante functies; Ruime ervaring met het toezichthouden op multidisciplinaire spoor gerelateerde projecten; Ervaring met review bestek; Fulltime beschikbaar; De toezichthouder voelt zich verantwoordelijk voor een goed resultaat en heeft kwaliteit hoog in het vaandel; Iemand met een praktische aanpak en die geen van negen tot vijf mentaliteit heeft; Beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden.

13 September 2017 - lees meer ...

Directievoerder ondergrondse transportleidingen

Gelderland - Prostruct

Vanwege de realisatie van een aanzienlijk aantal reconstructies, HDD boringen en saneringen van ondergrondse drinkwater transportleidingen zijn wij voor een klant op zoek naar een Directievoerder Ondergrondse Transportleidingen.   Voor de genoemde periode zijn wij op zoek naar een gedreven kandidaat met kennis en vaardigheden op het gebied van ondergrondse infra en HDD boringen. Je maakt deel uit van een projectteam dat zich bezig houdt met het ontwerp, aanbestedingen, vergunningen, verleggingsregelingen en begeleiding bij de realisatie.. Je bent namens de opdrachtgever de contracthouder voor realisatie. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, planning en het budget. Als Directievoerder zit je de bouwvergaderingen voor, verzorgt verslaglegging en rapporteert aan de opdrachtgever. Daarnaast stem je de werkzaamheden af met andere externe partijen zoals vergunningverleners.    

21 Augustus 2017 - lees meer ...

Filteren