Vacatures aannemerij / aannemers B&U


742 vacatures gevonden

Werkvoorbereider utiliteit

Rijssen - Voort

Als werkvoorbereider heb je een brede rol en richt jij je op de utiliteitsprojecten. Jij bent verantwoordelijk voor een goed voorbereidingstraject voor de uit te voeren projecten. Dit doe je onder andere door het opvragen van offertes, het voorbereiden van inkoopgesprekken en het maken en controleren van tekeningen. Tot slot houdt je goed contact met de uitvoerder op de bouwplaats en stem je alles goed af met de leveranciers en onderaannemers.

Vandaag - lees meer ...

Projectleider voorbereiding

Apeldoorn - Voort

Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van renovatieprojecten in de woningbouwJe onderhoudt nauw contact met woningbouwcorporatiesJe begeleidt samen met hem het sociale trajectDe wensen van de woningbouwcorporatie vertaal je naar de techniekJe stuurt de planvoorbereiders aanUiteindelijk draag je het traject over aan de uitvoering

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider/bim modelleur

Goor - Voort

Je bereidt projecten voor/begeleidt projectenJe leest technische tekeningenJe zet planningen op en werkt deze uitJe beoordeeld offertesJe bereidt de inkoop voor en legt inkoopcontracten vastJe legt meer- en minderwerk vastJe leest en ontwerpt projecten in Revit

Vandaag - lees meer ...

Uitvoerder

Deventer - Voort

Als uitvoerder ben jij verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van verschillende projecten. Denk hierbij aan scholen, distributiecentra, bedrijfshallen, kantoorpanden en af en toe woningbouwprojecten. Tot jouw takenpakket valt: Zorg dragen voor een goede technische uitvoering van de projectenJe bewaakt de kosten, planning en kwaliteitJe geeft leiding aan het bouwplaatspersoneelJe coordineert de werkzaamheden van onderaannemersHet onderhouden van contacten met gemeenten, onderaannemers, leveranciers en opdrachtgeversJe bent verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen volgens ARBO, Veiligheid- en Milieu

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider/bim coördinator

Rijssen - Voort

Als werkvoorbereider/BIM modelleur ben je verantwoordelijk voor het volgende: Verantwoordelijk voor de (tijds)planning, werkschema's, inkoop, meer- en minderwerk calculatie en goede administratieve verwerking van het projectJe zorgt voor de voorbereiding en voortgang van het projectJe houdt tijd, budget, kwaliteit en veiligheid in de gatenZelfstandig woningbouw- en utiliteitsbouwprojecten voorbereiden in RevitKleine woningbouwprojecten uitwerken tot een BIM-model

Vandaag - lees meer ...

Uitvoerder utiliteitsbouw

Winterswijk - Voort

Als uitvoerder ben jij degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering en aansturen van verschillende projecten door Nederland. Jij stuurt de medewerkers op de bouwplaats aan en bent verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit, veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. Je controleert de geleverde goederen, beheert en bewaakt de planning en registreert de kosten. Jij bent het aanspreekpunt op de bouw en je hebt regelmatig contact met je collega's om te sparren.

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider utiliteitsbouw

Rijssen - Voort

Offertes aanvragen en beoordelenPrijsonderhandelingenPlanning opstellen en bewakenKosten en kwaliteit bewaken van het projectAdministratieContact met de bouwplaatsAansturen van onderaannemers en leveranciersTekenkamer aansturenInkoop

Vandaag - lees meer ...

Revit modelleur

Duiven - Voort

Je hebt de ambitie om verder te groeien als bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau. Je gaat alle voorkomende tekenwerkzaamheden in alle fasen van een project uitvoeren in Revit. Naast je tekenwerkzaamheden, ga je de projecten ook controleren.   

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider/integraal ontwerper

Apeldoorn - Voort

Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en het tekenwerk voor nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojectenJe controleert en toetst de werk- en productietekeningenJe vraagt offertes aan en beoordeelt dezeProducten in Revit verwerkenTekenwerk verzorgen in Revit

Vandaag - lees meer ...

Bim modelleur

Almelo - Voort

Als BIM modelleur ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en professionaliseren van woningbouwprojecten- en concepten binnen het bedrijf. Je bent aanspreekpunt voor de organisatie, zowel binnen als buiten, voor vragen met betrekking tot BIM.  Wat ga je doen? Ontwerpen uitwerken en productievoorbereiding uitwerkenData toevoegen aan het gebouwmodel en genereren van output3D visualisaties makenHet begeleiden van een junior BIM modelleur en meenemen in het procesHet inrichten en toetsen van gebouwmodellen Je verankert het BIM-proces

Vandaag - lees meer ...

Uitvoerder verbouw/renovatie

Rijssen - Voort

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van een of meerdere renovatie projectenJe maakt een planningJe zorgt voor heldere communicatie tussen alle betrokken partijenJe onderhoudt het contact met bewonersJe houdt kosten en opbrengsten van het project scherp in de gaten

Gisteren - lees meer ...

Uitvoerder

Apeldoorn - Voort

Je takenpakket bestaat uit de volgende werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de uitvoering van overeengekomen contracten.Verzorgt een goede start van de werkzaamheden en geeft uitleg aan de uitvoerders over de opdracht, zowel technisch als financieelDraagt zorg voor de uitvoer van opdrachten volgens de geldende richtlijnen, kwaliteits-, milieu-, en veiligheidseisen.Onderhoudt contacten met opdrachtgevers op technisch en financieel gebied.Onderhoudt contacten met andere aannemers en je gaat voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van personeel en materiaal.Verantwoordelijke voor een gedegen projectadministratie en de controle van de kostenaspecten van een project.Controleert op kwaliteits-, milieu-, en veiligheidseisen en legt deze vast.

Gisteren - lees meer ...

Planner

Apeldoorn - Voort

Je takenpakket bestaat uit de volgende werkzaamheden: Het plannen van reparatie en onderhoudswerkzaamheden op de afdeling Beheer & Onderhoud.Als planner ben je de spin in het web voor de uitvoering om de beschikbare capaciteit aan mens en materieel in te zetten waar nodig. Zorgt dat in de planning wordt voldaan aan de eisen van onderhoudscontracten.Hierin zijn productiviteit, capaciteit en effectiviteit onlosmakelijk met elkaar verbonden.Anticiperen op piekmomenten in de vraag aan reparatie en onderhoud en verzorgt hierin de planning voor ongeveer 40 storingsmonteurs. 

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Bouw

Midden-Nederland, Utrecht - Seven Oaks

Als Projectleider Bouw ben jij eindverantwoordelijk voor het realiseren van projecten in samenwerking met de werkvoorbereiding en uitvoering. De projecten waar jij als Projectleider Bouw aan gaat werken, lopen uiteen van woningbouw tot complexe utiliteitsbouw projecten. Jouw taken en verantwoordelijkheden bestaan uit: het realiseren van projecten conform de wensen van de opdrachtgever en de daarvoor opgestelde GOTIK-aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit); het selecteren en contracteren van onderaannemers en leveranciers; het bewaken van de inkoopplanning; het opstellen en bewaken van het voorbereidingsschema en kennis nemen van bestek en tekeningen; het opstellen en bewaken van de overall planning en het initiëren van de oplevering; het opstellen van een projectkwaliteitsplan, het verrichten van kwaliteitsinspecties en het bewaken van de afhandeling van de oplevering; het bewaken van veiligheidsplannen, het verrichten van werkplekinspecties en het initiëren van de veiligheidsinspecties door externe adviseurs; het bewaken van de facturatie, het financieel beoordelen van de werkbegroting; het geven van leiding aan het uitvoeringsteam en indien nodig bemiddelen bij problemen; het bijhouden en coördineren van de personeelsplanning en indien nodig het contracteren van tijdelijk personeel; het onderhouden van contact met de opdrachtgever.

Gisteren - lees meer ...

3D Engineer / BIM Modelleur

Regio Rotterdam - Centerpoint

U bent verantwoordelijk voor het maken van tekeningen voor bouwkundige constructies en gebouwen. In deze functie werkt u complete panden uit tot een 3D model. Van casco tot en met het interieur. U vervaardigt  bouwkundige 3D tekeningen van alle fasen van het bouwproject. U overlegt met het projectteam over de technische aspecten en u maakt bestek en werktekeningen voor de projecten. U koppelt het 3D model aan de planning en de kosten. U heeft overleg met interne en externe partijen.  

Gisteren - lees meer ...

Meewerkend Uitvoerder 8528

Rotterdam - Centerpoint

U heeft de dagelijkse leiding in handen bij een bouwproject.  De projecten zijn gevarieerd. U geeft leiding aan de medewerkers op het project en zorgt voor een nauwgezette administratie. U werkt nauw samen met de werkvoorbereider op het project. Naast het aansturen van eigen personeel en onderaannemers verleent u ondersteuning aan de werkvoorbereider en timmert, indien nodig, mee. U rapporteert aan de bedrijfsleiding.

Gisteren - lees meer ...

Calculator Bouw 8620

Rotterdam - Centerpoint

Als calculator maakt u zelfstandig kostprijsbegrotingen van bouwprojecten of delen daarvan onder leiding van de projectleider of directie. Daarnaast verzorgt u ook de kostprijsberekeningen of delen daarvan aan de hand van bestek, tekeningen en andere gegevens. U werkt zelfstandig aan één of meerdere projecten. Verder bent u verantwoordelijk voor  het uittrekken van materialen en hoeveelheden, het opstellen van de begrotingsstaat en het spiegelen, beoordelen en verwerken van offertes en het selecteren van onderaannemers. Daarnaast geeft u gevraagd en ongevraagd kostendeskundige adviezen. In voorkomende gevallen neemt u ook het werk op.    

Gisteren - lees meer ...

Uitvoerder Woningbouw

Regio Gorinchem - Propylon

Voor een mooi woningbouwproject (appartementencomplex) in de regio Gorinchem zijn wij op zoek naar een ervaren uitvoerder. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de technisch goede uitvoering van het project conform bestek en tekeningen en de geldende voorschriften. Je bewaakt de voortgang, de kwaliteit, en de veiligheid van het project. Je stuurt uitvoerend personeel aan op de bouwplaats (zowel eigen personeel als personeel van onderaannemers). Naast de coördinerende en organisatorische taken, zoals onder andere afroep van materialen en het bijhouden van de urenadministratie, onderhoud je ook contacten met de projectleider en andere aangesloten collega's.

15 December 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Utiliteitsbouw 8875

Rotterdam - Centerpoint

U bent verantwoordelijk voor de technische en organisatorische werkvoorbereiding. U doet een voorstel voor de bouwplaats inrichting en lost de bijbehorende logistieke uitdagingen op. De projecten zijn vaak binnenstedelijk. U werkt nauw samen met de uitvoering en de projectleiding. U werkt afwisselend vanaf kantoor en vanaf het project.

15 December 2017 - lees meer ...

Senior Projectleider Bouw

Arnhem - Maandag

Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Nijmegen zijn we op zoek naar een Senior Projectleider Bouw. De projectleider geeft leiding aan en coördineert de aan hem/haar toegewezen projecten in de ontwikkel-, engineering- en realisatiefase tot en met de oplevering en afhandeling van het project. Hij/zij geeft leiding aan en neemt deel aan projectteams van projecten in eigen ontwikkeling (D&C contract) en projecten in de tender en/of aanbestedingsfase en is daarnaast mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het contract met de opdrachtgever en een goede vertaling naar het product. Van woningbouw tot en met grootschalige utiliteitsbouwprojecten. Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden - Verantwoordelijk voor de aansturing van de hem/haar toegewezen projecten en het dagelijks leiding geven aan de projectteams. Deze verantwoordelijkheid betreft alle aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit, Risicobeheer, Verificatie, Validatie en Eisenbeheer) van het project; - Functioneel leiding geven aan het projectteam en zorgdragen voor een optimale en gemotiveerde bezetting; - Eindverantwoordelijk voor de vastlegging van de projectgegevens en projectdocumenten; - Eindverantwoordelijk voor het inkopen van materialen en diensten voor het project en contracteren van co-makers/ketenpartners/onderaannemers, zodanig dat een juiste prijs/kwaliteitverhouding is gewaarborgd. Organiseren van het inkoopproces; - Samenstellen van projectteams, in overleg met het hoofd productie. Afhankelijk van de omvang van het project al dan niet zelf inhoudelijk leiding geven aan het projectteam; - Verantwoordelijk voor de toepassing van BIM in het project, als daarmee gewerkt wordt; - Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van processen en activiteiten conform de eisen van de ARBO wetgeving en de kwaliteitszorgsystemen zodanig dat de gewenste normen en doelstellingen worden gehaald; - Eindverantwoordelijk voor de faseborging door middel van faseverslagen; - Verzorgen van risico- en contractmanagement, waaronder ook de facturering.

15 December 2017 - lees meer ...

Teamleider training department

Zwolle - Or-Quest

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de aansturing en de continuïteit van de afdeling training department. Je zorgt voor het optimaal functioneren van de afdeling en het behalen van een hoge kwaliteit en klanttevredenheid. Je bevordert en bewaakt de kwaliteit van de diverse technische trainingen. Je coacht en stuurt de medewerkers aan, je hebt aandacht voor ze en zorgt ervoor dat de afspraken worden nagekomen. Daarnaast geef je ook uitvoering aan het locatiebeleid en aan de wettelijke verantwoordelijkheden. Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer direct bij Marc.

15 December 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Renovatie en Nieuwbouw 9065

Amsterdam - Centerpoint

Voor de vestiging Amsterdam zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider. In deze functie assisteert u de projectleider. U bereidt de projecten in zijn geheel voor. Ook het meer- en minderwerk en de inkoopvoorbereiding behoren tot uw verantwoordelijkheden.

15 December 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider/Uitvoerder Service en Onderhoud 9058

Rotterdam - Centerpoint

U bent verantwoordelijk voor een de service en onderhoud projecten. Naast de uitvoering bent u ook verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding. U heeft contact met onderaannemers, de opdrachtgever en leveranciers en maakt vergelijkingen. U zorgt voor een correcte dossier opbouw. U ziet er op toe dat de werkzaamheden qua planning worden uitgevoerd en u bewaakt de kwaliteit 

15 December 2017 - lees meer ...

Toezichthouder

Enschede - Maandag

Voor een woningcorporatie in Oost-Nederland zijn wij op zoek naar een Toezichthouder. Ben jij een zelfstandig werkende Toezichthouder met gedegen bouwkundige kennis en werkervaring? Dan ben jij de juiste persoon voor deze functie bij Maandag®. Inzet bij onder andere (voor-) opleveringen en kwaliteitscontroles behoren tot het takenpakket van een toezichthouder. Het profiel: - De toezichthouder is in staat zelfstandig opleveringen en kwaliteitsuitvoeringen uit te voeren. - Inzet bij zowel een nieuwbouw als renovatieproject. Hierbij zijn goede communicatieve vaardigheden een must. - Projectadministratie ten behoeve van de opleveringen en kwaliteitsborging. - De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de adviseur Vastgoedprojecten. Als toezichthouder ben je tevens in staat verbinding te maken tussen interne en externe belanghebbenden, beschik je over empathisch vermogen én heb je een afgeronde bouwkundige opleiding.

15 December 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Bouw

Noord-Holland, Amsterdam - Seven Oaks

Seven Oaks is op zoek naar een Werkvoorbereider Bouw die aan de slag gaat voor een bouwbedrijf in de regio Amsterdam. Ga jij aan de slag als Werkvoorbereider Bouw bij onze opdrachtgever, dan ga jij werken aan diverse projecten. Van grondgebonden woningbouwprojecten tot aan grote utiliteitsprojecten. Als Werkvoorbereider Bouw werk je vanaf de bouwlocatie en houd jij je dagelijks bezig met: je coördineert, plant, bewaakt en denkt vooruit, zodat het project optimaal, binnen de planning en tegen minimale kosten uitgevoerd wordt; je voorziet het project, in samenwerking met de projectleiding, van personeel, materiaal en materieel; je maakt werkinstructies voor de productiemedewerkers; je onderhoudt in- en externe contacten, waaronder het contact met de opdrachtgevers en adviseurs; je bent (deels) verantwoordelijk voor de administratie, zoals het bijhouden van meer- en minder werk en het factureren hiervan; je deelt graag je kennis met jouw collega's.

15 December 2017 - lees meer ...

Binnen de aannemerij B&U in Nederland staan er altijd vacatures open. Op Uta-jobs.nl vindt u een compleet overzicht van de kansen op de arbeidsmarkt.

Via onze zoekfunctie kunt u gemakkelijk op zoek gaan naar de juiste job bij u in de regio. U kunt direct bij de betreffende aannemer solliciteren. Ook kunt u uw CV achterlaten in onze CV-databank. Als een bouwbedrijf interesse heeft in uw profiel, dan kunnen zijn contact met u opnemen.

Bent u een aannemer B&U en heeft u vacatures open staan? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Filteren